Ivan-Vujovic

Vujović: Crna Gora formalizacijom članstva u NATO ušla u novu političku fazu

Crna Gora je jučerašnjom formalizacijom članstva u NATO definitivno ušla u novu političku fazu u kojoj će fokus sa završenih velikih,  statusno-strateških pitanja biti premješten na konkretna životna pitanja crnogorskih građana.

NATO je pečat na obnovljenu nezavisnost, bezbjednosni okvir i mjesto bliske saradnje sa najvećim svjetskim demokratijama. NATO je suštinski preduslov i za naš dalji put prema EU, on je datost za Crnu Goru koja je opredijeljena da gradi partnerstva sa demokratskim i ekonomski najprosperitetnijim zemljama današnjice.

Koristi od našeg članstva su zato neupitne, i to je nesporno ali s druge strane NATO je kao i evropske integracije samo sredstvo koje nam pomaže da dođemo do cilja – demokratske, pravne, slobodne države koja pripada svima.

SDP, kao jedina parlamentarna partija koja se 27 godina zalaže za put Crne Gore u NATO,  razumije legitimne stavove dijela javnosti koji se protivi NATO ali ih uvjeravamo, i njih i ukupnu javnost, da je NATO neminovna i posljednja dionica na putu razvlašćivanja autokratije, sprege vlasti i kriminala, partijske države i korumpiranih funkcionera.

Zato je upravo sada vrijeme za dogovor svih progresivnih snaga da na bazi Ustavnih određenja – nezavisne, građanske, evroatlantske Crne Gore ponudimo političku viziju građanima za dolazeće vrijeme nakon promjene vlasti.

SDP svojim Manifestom za okupljanje progresivnih snaga nudi put za koji smo uvjereni da je siguran smjer – promjene kojima ćemo očuvati pozitivna dostignuća, a istovremeno iz korijena mijenjati nasljeđe partijske države,  zarobljenih institucija i ekonomiju pohare građana i najvrijednijih državnih dobara.

 

Ivan Vujović, Međunarodni sekretar i član Predsjedništva SDP