Stefan Jelic

Jelić: Spasiti omladinu od raznih poroka

Povodom pisma grupe roditelja upućenog predsjedniku Opštine i načelniku Ispostave Policije u Andrijevici, a koje se prije svega odnosi na zabrinjavajuće bezbjednosno stanje u gradu i izloženost mladih raznim porocima, oglasili su se iz Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Andrijevica. Oni su dali podršku roditeljima koji apeluju na nadležne organe da doprinesu suzbijanju devijantvnih pojava i posvete više pažnje poštovanju zakona. Kazali su da je očigledno da se više može uraditi u pravcu duhovnog i kulturnog jačanja dolazećih generacija ukoliko želimo da imamo zdravu i uspješnu omladinu.

  • U malim sredinama kakva je naša Opština, socijalne devijacije postaju sve izraženije i mladi ljudi često bivaju izloženi negativnim uticajima poput alkoholizma, narkomanije i kocke. Nezaposlenost, neinformisanost, uticaj društva i mnogi drugi činioci indikativno utiču na mlade ljude i njihovo odavanje porocima. Odgovorna vlast bi trebala kroz javne tribine da ukaže na negativne pojave i štetnost socijalnih devijacija, a nadležni organi bi trebali blagovremeno reagovati na svaku prijavu i procesuirati sve ove radnje i vinovnike krivičnih djela privesti pred lice pravde – u ime andrijevičkog odbora naglasio je Stefan Jelić.

Izvor: DAN