Rasko

Konjević: Vlada nezakonito pomogla poreskim dužnicima

OTVORENO PISMO

 

g-dinu Milutinu Simoviću, potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

g-dinu Ivici Stankoviću, Vrhovnom državnom tužiocu

g-dinu Milivoju Katniću, Glavnom specijalnom tuziocu

 

Poštovani,

Vlada Crne Gore je na sjednici od 27.7.2017. godine donijela dvije odluke o davanju saglasnosti za naplatu poreskog duga imovinom poreskih dužnika. Ukupan iznos je oko 1,6 miliona eura koje su kompanije Work Finder i Đurković company ostale dužne građanima Crne Gore.

Prosto je zaprepašćujuće da se Vlada, u informacijama koja su prihvaćene na pomenutoj sjednici, prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti poziva na pravni osnov – Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (Sl.list 12/16). koja  je prestala da važi još prije više od pola godine – preciznije, 31. decembra 2016. godine.

Ilustracija 1

Dakle, Vlada se  u zamjenu za poreski dug opredjelila da ove kompanije favorizuje i dug naplati njihovom imovinom (stanovima, podrumima i pomoćnim objektima koje vlasnici očigledno nijesu godinama mogli trzišno valorizovati), čime je nezakonito – suprotno odredbama Zakona o reprogramu poreskog duga i drugim propisima – stavila u neravnopravan položaj poreske obveznike koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Ilustracija 2

Javno iskazani stavovi da će zakon biti jednak za sve i da će svi poreski dužnici koji ne poštuju zakon biti strogo sankcionisani očigledno su zaboravljeni. Umjesto striktne naplate duga, u skladu sa odredbama Zakona, opet se pribjegava nezakonitim odlukama, a najavljuje se i otpis stotina miliona eura poreskog duga bez riječi ko je i kako dozvolio da danas imamo poreski dug skoro 700 miliona eura.

Ilustracija 3

Gospodine Simoviću,

Javno odgovorite kako je moguće da Vlada donese ove nezakonite odluke? Kako je moguće da pravni osnov bude Uredba koja je prestala da važi prije više od pola godine? Pozivam Vas da predložite hitno poništenje ovih nezakonitih odluka.

 

Gospodo Stankoviću i Katniću,

Kako je moguce u državi koja se treba zasnivati na vladavini prava, da Vlada donosi odluke na osnovu pravnih propisa koji su prestali da važe?

Upućujem Vas na član 18 Zakona o reprogramu poreskog duga (“Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Službeni list CG”, broj 33/16) i Uredba o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (“Službeni list CG”, broj 12/16)) i na informacije koje je Vlada usvojila na pomenutoj sjednici pod rednim brojem 10 i 11, kao i na pravni osnov u tim informacijama koji je posluzio za odlučivanje – pomenuta Uredba koja je prestala da važi  prije više od pola godine usvajanjem Zakona o reprogramu poreskog duga.

Poštovani,
Očekujem da konačno hitno izuzmete materijale i pokrenete pravni postupak zbog zloupotrebe ovlašćenja. Valjda će Vam 1,6 miliona eura nenaplaćenog poreza biti hitan motiv da, u najkraćem roku, kaznite one koji su nezakonito postupali.

 

Raško Konjević

Poslanik u Skupštini Crne Gore i potpredsjednik SDP-a

ranko-krivokapic487

Krivokapić: Skupština je postala pozornica za radikale

I ranije su crnogorskoj Skupštini bili žestoki politički dueli, ali se na kraju sve završavalo u duhu kolegijalnosti i međusobnog uvažavanja, kao i uvažavanja institucije parlamenta.

Eskalacija incidentnog ponašanja poslanika DF-a i DPS-a posljedica je urušavanja pozicije i ugleda crnogorskog parlamenta, koji je postao poprište ružnih scena, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji predsjednik crnogorskog parlamenta i lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić.

“Kada je ugažena i posljednja nezavisna institucija kupovinom poslanika prošle godine i kada je to dovelo do marionetskog parlamenta, onda je neizbježno bilo da Skupština postane pozornica radikalnih političkih opcija koje se sukobljavaju i na tom sukobu grade svoju političku podršku”, kaže Krivokapić.

Međutim, ističe Krivokapić, sada je Skupština “najgori i najočiglednijih dokaz urušenosti svih ustavnih institucija u Crnoj Gori i autokratije kojom vlada vlasnik DPS”.

“Primitivizam nikada ne smije biti odgovor na nasilje i autokratiju. Na žalost, sada u parlamentu imamo sukob sluganstva i primitivizma, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane”, riječi su prvog čovjeka SDP-a.

I ranije su crnogorskoj Skupštini bili žestoki politički dueli, ali se na kraju sve završavalo u duhu kolegijalnosti i međusobnog uvažavanja, kao i uvažavanja institucije parlamenta.

Bivši predsjednika prlamenta Ranko Krivokapić slikovitiji je u usporedbi atmosfere u crnogorskom parlamentu nekada i danas.

“Kao apsolutno bijelo i apsolutno crno… Ovo danas nije parlament jer nemate poslanike koji glasaju po ustavnoj obavezi i na osnovu svoje volje i interesa države, nego su marionetska mašina koja pretvara parlament u predvorje apsane. Veći dio javnosti je vezan za njih samo kada nekoga treba da hapse i nekoga gone, što takođe treba shvatiti kao obavezu parlamenta jer imunitet ne treba da bude zaštita poslanicima od nepristojnosti i nepoštovanja reda”, ukazuje Krivokapić.

Sa druge strane, ističe Krivokapić, je “autokratija koja pokušava da ugazi parlament, kupuje poslanike i partije”.

“Tako je parlament koji je bio najbolje ocijenjen u izvještajima svih evropskih institucija, sada postao svoj antipod”, dodaje Ranko Krivokapić.

Izvor: Slobodnaevropa.org

 

 

Bojan Zeković

Zeković: Selektivna pravda na tri načina

Informacije o presudama kojima se članovima porodice Kalić oslobođenim od optužbi za pranje novca dosuđuju odštetete zbog neosnovanog lišenja slobode, a tek se očekuju za štetu na imovini, ponovo aktuelizuju pitanje odgovornosti postupajućih tužilaca i Tužilaštva u cjelini.

Kojim poslovima su Kalići stekli imovinu vrijednu više desetina miliona eura niko se ne bavi!? Do sada niko u Crnoj Gori nije odgovarao zbog pranja novca stečenog prodajom narkotika!

Procesuiranje osumnjičenih za pranje novca bio je uslov za napredovanje u evropskim integracijama, a nakon pet godina rezultat je da građani optuženima plaćaju odštetu.

Šteta u novcu, uprkos iznosu, je moguće i najmanja. Za ovo djelo optuženima više ne može biti suđeno.

Niko objektivan ne očekuje da Tužilaštvo po svakoj optužnici izdejstvuje osuđujuću presudu. Ipak, nedopustivo je da u ključnim slučajevima, na kojima javnost stiče ili gubi povjerenje u pravosudni sistem i njegovu spososbnost da obezbijedi pravdu, imamo višegodišnje nepostupanje, zastaru krivičnog gonjenja ili oslobađajuće presude.

Umjesto pravde, građani će dobiti odštetne zahtjeve sa veoma visokim iznosima, koje će platiti onima koji su trebali odgovarati. Za taj novac niko ne kaže da je teret za budžet, kao za pojedina socijalna davanja.

U najvećim slučajevima imamo dugogodišnje nepostupanje Tužilaštva: u slučaju Telekom naredba o sprovođenju istrage je donijeta tek 30.10. 2015. godine i istraga još uvijek traje; u slučaju Zlatica izviđaj traje preko dvije godine; zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja u slučaju Solana niko nije odgovarao; u slučaju KAP gdje su građani samo za garancije platili 126 miliona eura DPS starteškom partneru, ruskom oligarhu Deripaski, za koje je i DRI utvrdila da su izdate nezakonito, vještačenje dokumentacije traje više od šest godina; za štetu od preko 10 miliona eura u slučaju Limenka niko nije odgvoran, kao ni za za zloupotrebe u Kolašinu…

U najkraćem, selektivna pravda – kao najgora vrsta nepravde, u slučajevima “krupnog kriminala” sprovodi se kroz simulaciju pravne države na tri načina: 

–         dugogodišnjim nepostupanjem i zastarom krivičnog gonjenja

–         oslobađajućim presudama

–         nesprovođenjem kazne i kada dođe do osuđujuće presude, kao u sučaju Marović.

Sve ovo ubija vjeru u pravdu i urušava temelje države. Najgori oblik očaja koji može zavladati u jednom društvu je sumnja da je uzaludno živjeti pošteno.

 

Bojan Zeković, član Predsjedništva SDP

Branislav Veljković

Veljković: Otvoreno pitanje gradnje drugog bloka TEPV

Poslije konstatacija (odgovora) Premijera na centaršut (poslaničko pitanje) poslanika Lazovića da izgradnja drugog bloka TE Pljevlja nije dovedena u pitanje i da EPCG ne može zanemariti razvojne potencijale crnogorskih termoenergetskih resursa ne ulazeći u „uspješnost“ avanture sa A2A, lokalnoj zajednici u Pljevljima se nameće novo/staro ekološko breme.

Demagogiji savršeno pogoduje vrijeme poluistine u kojoj živimo, gdje ni laž više nije toliko strašna a istina i činjenice se lako daju zabašuriti prostim floskulama. Pljevaljske deponije su postale sredstvo kojim Crna Gora lamentira nad sopstvenom životnom sredinom. Čovjek je iz perspektive prirode štetočina, zagađuje i zemlju i vodu i vazduh pa je zabavno to što je prethodnih mjeseci baš prašina sa Maljevca i Jagnjila otvorila oči slijepim partijskim poslušnicima da se i oni osokole, glasnu i stanu u zaštitu pljevaljske životne sredine u ekološkoj državi.

Neko je davno napisao: „Ne planirati, znači planirati neuspijeh“, mi dodajemo: Planirati nemušto i dugo je katastrofa. U našem slučaju i ekološka i ekonomska i energetska. Edukacija nam nije izgleda pomogla.

Crna Gora već decenijama planira izgradnju drugog bloka TE Pljevlja i toplifikaciju grada. Mijenjali su se ministri i menadžmenti EPCG, ponavljala slatkorječiva obećanja, trošile ogromne sume novca na idejne i druge projekte, prevodioce, konsultante i ostale trabante, a mi smo i dalje na nekom novom, sada po riječima premijera već izvjesnijem početku. Mjenjala se i Evropa doduše pa su nas 28. aprila 2017 g. sustigli i novi tehnički standardi za velika postrojenja tzv. LCP BREF koji sadrže najbolje raspoložive tehnike za suzbijanje zagađenja vazduha, vode i zemljišta kao i granične vrijednosti emisije gasova.

A Vlada Crne Gore i EPCG i dalje planiraju. Vole da planiraju i u Opštini Pljevlja, nije da ne vole. Nevolja je samo u tome što im planovi nisu kompatibilni. Pored izgradnje bloka II TE Pljevlja, planira se i revitalizacija i ekološka sanacija postojećeg bloka. U obje varijante planira se izgradnja energetskih postrojenja samo u krugu postojeće termoelektrane sa pomoćnom kotlarnicom kao rezervnim izvorom i cjevovodima do izlaska iz kruga TE u sklopu projekta toplifikacije grada. Imamo i potencijalnog investitora sa kojim su potpisana dva Ugovora. Onaj najvažniji treći o načinu i uslovima finansiranja nije a kad će ne znamo. Na tome se radi, kažu u Vladi. Kakve će sve izmjene postojećih ugovora morati da se prave i da li to može stati u postojeći pravni okvir takođe ne znamo. Nažalost znamo kako se na lokalnom nivou planiraju nove kotlarnice i izmještaju stare, kako se priprema toplifikaciona infrastruktura, što se vidi iz načina na koji lokalna vlast adaptira ulice kojima bi se trebale pružati toplifikacione magistrale, kako se perspektivno preduzeće koje snadbjeva građane toplotnom energijom „stručnim“ upravljanjem polako gasi, a i donošenje lokalnih zakonskih akata koje tretiraju ovu oblast bi u najmanju ruku zahtijevalo ozbiljniji pristup.

Uvažavajući socioekonomski aspekat svih ovih projekata i sopstvenu odgovornost za realizaciju istih, ne možemo a da vas ne podsjetimo na pitanja koje smo vam kao lokalnoj ali i državnoj vlasti postavljali  ali nismo dobili odgovore:

  1. Koje su to nove ekonomske mogućnosti i rješenja za smanjenje zagađenja?
  2. Na koji način će ovi i slični projekti omogućiti nova zapošljavanja imajući u vidu da je evidentno smanjenje broja zaposlenih u energetskim kompanijama?
  3. Zabrinjava li vas negativan priraštaj u industrijskom centru Crne Gore?
  4. Koliko sredstava nam treba za primarnu i sekundarnu mrežu SDG i kako da ih obezbijedimo?
  5. Koliko će postojeće korisnike koštati prelazak na savremeni sistem daljinskog grijanja imajući u vidu postojeće stanje i kolika će biti cijena za isporučenu toplotnu energiju?

Pljevlja su jedna od najsiromašnijih opština i pored ogromnih resursa kojim raspolažu a jasno je ko je doktorirao manipulaciju nad sirotinjom.

No, biti siromašan nije sramota, ali je sramota ništa ne preduzeti da se to stanje promjeni. Pljevlja i pljevljaci to napokon moraju i mogu.

 

Branislav Veljković

OO SDP Pljevlja

Draginja Vuksanović jul 2015

Vuksanović: Spriječiti otuđenje Aerodroma Crne Gore

Poslije jučerašnje najave premijera da se kreće u privatizaciju Aerodroma Crne Gore ubijeđeni smo da u pitanju još jedna u nizu štetnih, ekonomski antidržavnih mjera kojom bi se Crna Gora lišila svog kapitalnog resursa i višestruko uspješne kompanije.

Aerodromi Crne Gore već deceniju ostvaruju profit koji je svake godine sve značajniji i sposobni su da iz tog profita redovno servisiraju sve obaveze koje bi nastale na osnovu kreditnog zaduženja za proširenje kapaciteta, posebno onih u Tivtu. To je uostalom i pokazala studija EBRD i u njoj je navedeno da će zarada aerodroma biti minimum 354 miliona eura na osnovu ulaganja od 50 miliona, pa zbog toga nije ni tražana državna garancija za ovaj kredit, jer je sasvim jasno da se radi o visokoipslativom poslu.

Aerodromi su ekonomsko bogatstvo Crne Gore, sa monopolskom pozicijom koja garantuje sigurne ogromne prihode i profit za državu i gradjane. Na žalost, to je upravo i razlog zbog čega DPS ekonomska pamet namjerava njegovo otuđenje.

U ovom slučaju se radi o davanju profita u ruke privatniku po principu prodaje naplatne rampe na autoputu – država će napraviti autoput, ali će privatizovati naplatnu rampu. Tako izgleda trenutna namjera Vlade kad su u pitanju aerodromi. Našu infrastrukturu i monopolski položaj će iskoristiti kompanija bliska DPS-u da bi ostvarila stotine miliona profita, a građani od toga neće vidjeti nikakvu korist.

Naravno, ukoliko menadžment kompanije nije dobar, a sigurni smo da ima prostora za unaprjeđenje, treba ga zamijeniti novim, pa čak i inostranim ukoliko je procjena da će se tako ostvariti bolji rezultati. Sigurni smo da kompanija ove vrste može ostvaritavati profitne stope koje joj omogućavaju širenje na osnovu kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Vlada DPS-a taj posao godinama stopira kako bi se po već oprobanom modelu smanjila vrijednost kompanije ili dovelo do preoptrerećenja i dobio razlog za prodaju.

Napominjemo da Aerodromi praktično održavaju u životu i nacionalnu avio kompaniju – Montenegroeirlans, koja ima preko 17.7 miliona eura duga prema aerodromima te je i to jedan od razloga za kašnjenje investicija neophodnih za dalji razvoj kompanije.

Razlog je jasan, želi se stvoriti slika nesposobnosti kompanije da se sama razvija, što je onda dobar izgovor da “zlatna koka” iz državnih pređe u tajkunske ruke, a da naše pare ne idu nama nego njima. Vlada u tom slučaju služi samo kao servis tajkuna, kao da su ih oni birali a ne građani. SDP je u vlasti nekoliko puta spriječila DPS da ovaj namjeru sprovede u djelo i proda Aerodrome.

Kao sto smo ih spriječili da prodaju većinski paket EPCG, kao sto smo ih spriječili da Deripaski poklone Termoelektranu i još mnogo toga zaključno sa zadnjim primjerom Luke Bar – spriječićemo i ovu namjeru zajedno sa građanima Tivta i Crne Gore kojima je interes grada i države prioritet u odnosu na interese DPS tajkuna i Vlade.

 

Draginja Vuksanović

Poslanica SDP u Skupštini Crne Gore

 

Jadranka Vojinović

Vojinović Vujoševiću: Kad raščistimo vaš kriminal u Budvi i voda će doći na red

Mi smo gdine Vujoševiću mislili da se vi iz DPS stidite vaših dostignuća u Budvi u kojoj su organizovane kriminalne grupe iz vaše partije otele stotine miliona građanima, a ne da vam Budva služi za primjer bilo čega.

Ne sjekirajte se gdine Vujoševiću, kad raščistimo vaš kriminal u Budvi i voda će doći na dnevni red. Zato ne brinite za vodu u Budvi nego brinite za to što je vama u podgoričkom DPS izgleda voda počela da ulazi u uši. Direktor Vodovoda i predsjednik DPS Podgorica govori jedno a vi drugo. Prekjuče saopštavate da ste se sa menadžmentom Vodovoda dogovorili da neće biti poskupljenja a juče vas direktor Vodovoda demantuje i tvrdi da je odustajanje od poskupljenja velika greška.

Zato manite se SDP, imate vi većih problema jer ste počeli da demantujete jedni druge. Teško je odgonetnuti ko je prvi podgorički DPS-ovac – direktor Vodovoda ili gradonačelnik. Jedan u klin, drugi u ploču. Od vaših svađa i sukoba uvijek su žrtve bili građani kao sada kad ste namjeravali da ih „častite“ sa povećanjem cijene vode za 23 posto.

Zato gdine Vujoševiću nemojte samo da račun vaših internih partijskih sukoba opet plaćaju građani. Račun za vodu koji ste planirali da enormno uvećate, zahvaljujući prije svega SDP, građani na sreću neće platiti. I tu je makar u pravu direktor Vodovoda kada kaže da smo povećanje cijene vode spriječili upravo mi iz SDP. Hvala mu na iskrenosti.Čekamo da vidimo da li ćete ga demantovati ko što je on vas.

SDP je na kraju veoma zadovoljan epilogom ove price jer voda neće poskupiti a cijepanje podgoričkog DPS je i zvanično počelo. Pozivamo još jednom gradonačelnika Stijepovića da pokrene smjenu direktora Vodovoda zbog ove igre sa gradjanima i štetne namjere da udari na džep gradjana. Ukoliko to ne uradi biće jasno koja struja u podgoričkom DPS odnosi prevagu.

 

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

MirkoStanic

Stanić: Ukinite oporezivanje pošiljki do 150 eura

Vlada DPS-a već kao po navici svake sedmice “obraduje” građane Crne Gore novim nametima, povećanjima poreza, akciza i dažbina. Tako su se sjetili da oporezuju komercijalne pošiljke čija vrijednost je veća od 22 eura, a pod ogromnim pritiskom javnosti i poslije pokretanja on-line peticije juče su odlučili da se taj iznos poveća na 75 eura. I tako po sistemu šokiranja javnosti, pa ublažavanja nameta planiraju puniti praznu kasu, umjesto da napore usmjere na to da se naplate milioni eura dugova, koji se odnose prije svega na tajkune bliske vlasti.

Država nije u stanju da naplati 45.000.000 eura poreza na promet nepokretnosti, koji je svega 3%, a ovaj dug se gomila već deset godina. Taj dug nijesu stvorili “obični” ljudi koji su kupovali nepokretnosti radi rješavanja egzistencijalnih pitanja. Stvorili su ga tajkuni i mešetari u trgovini zgradama i hiljadama kvadrata u vrijeme masovne prodaje, koji čak ni ovaj minimanlni iznos nijesu platili državi, a zaradili su milione. Tako je i u drugim oblastima, pa je poreski dug narastao na 700 miliona.

Kad imamo ovakvo stanje u naplati poreza, onda je za DPS vlast najlakše zavući ruke u džepove običnih građana koji nemaju tu sreću da im sinovi grade hidrocentrale. Onih građana koji su prinuđeni da kupuju tehničku opremu ili garderobu preko on-line prodavnica za iznose koji su višestruko manji od onih u Crnoj Gori, gdje imamo dominaciju uvozničkih lobija i najviše cijene u odnosu na okruženje.

U pojedinim segmentima smo čak iznad visine cijena u Njemačkoj, Luksemburgu ili Francuskoj, tako da su desetine hiljada građana koristile priliku da preko interneta po povoljnijim cijanama kupuju ono što im je potrebno.

Od zahtjeva za ukudanje ove odredbe ne treba odustati i treba nastaviti borbu da limit za komercijalne pošiljke ostane 150 eura, a gospoda iz DPS Vlade nek naplate sebi bliskim tajkunima desetine miliona poreza pa onda neće biti potrebe da se dira u ove sitne iznose.

Mirko Stanić

Portparol SDP

Ivan Vujović

Vujović: Dodjela stanova funkcionerima u Podgorici još jedna pogrešna odluka DPS-a

“Imamo veliki broj socijalnih slučajeva, ljudi koji su nezaposleni, koji imaju mizerna primanja, koji ne mogu na taj način da riješe stambeno pitanje, tako da ako govorimo o dodjeli stanova, onda treba da fokus bude na toj kategoriji, a ne nikako na funkcionere, koji su tu u jednom mandatu i imaju velika primanja”, rekao je Vujović.

Član predsjedništva Socijaldemokratke partije (SDP) Ivan Vujović, komentarišući odluku o dodjeli stanova funkcionerima u Podgorici, kazao je da se radi o još jednom u nizu, kontinuitetu štetnih i pogrešnih odluka DPS vlasti, kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

“Apsolutno je nedopustivo, neodgovorno, neprimjereno da u uslovima ovakve teške i duboke ekonomske krize, kada imamo svakodnevne namete i udare na standard građana, potezati sa jednom ovakvom odlukom da se dodjeljuju stanovi gradskim funkcionerima, vrijednosti preko stotinu hiljada eura”, kazao je Vujović.

On je istakao da u SDP-u smatraju da gradski funkcioneri čija se zarada mjeri u iznosu više hiljada eura, apsolutno imaju mogućnost da na drugi način riješe svoje stambeno pitanje, da ne mora država praktično da im poklanja stanove.

“Za razliku od njih, imamo veliki broj socijalnih slučajeva, ljudi koji su nezaposleni, koji imaju mizerna primanja, koji ne mogu na taj način da riješe stambeno pitanje, tako da ako govorimo o dodjeli stanova, onda treba da fokus bude na  toj kategoriji, a ne nikako na funkcionere, koji su tu u jednom mandatu i imaju velika primanja”, istakao je Vujović.

On je kazao da će SDP vidjeti šta će u ovom će slučaju uraditi i kako reagovati.

“Imamo jednu situaciju, da štetne odluku idu jedna za drugom i ponekad nije lako odmah regovati na svaku, što samo po sebi govori o kakvoj se vlasti radi i na državnom i lokalnom nivou”, naglasio je Vujović.

Izvor: Vijesti.me

IMG_2161

Vojinović: Inicijativom SDP spriječen novi namet za građane

Danas je u pres centru SDP održana konferencija za medije povodom odustajanja uprave Glavnog grada od poskupljenja vode. Na konferenciji su se javnosti obratili odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada Jadranka Vojinović i član Predsjedništva SDP Ivan Vujović.

JP Vodovod i kanalizacija Podgorica su odustajanjem od poskupljenja vode priznali da su imali lošu namjeru prema građanima našeg grada – da bez ikakvog realnog osnova i potrebe poskupe vodu građanima Podgorice za skoro 23 posto.

Vojinović je napomenula da je samo zahvaljujući SDP – ovoj inicijativi da se odustane od poskupljenja vode i pritisku javnosti tim povodom, našim ubjedljivim argumentima da se radi o nepotrebnom udaru na džep građana, došlo do toga da je DPS uprava povukla svoj predlog.

„SDP je zato ponosna što su presudno našom inicijativom i političkom borbom građani sačuvani od enormnog poskupljenja cijene vode koje je bilo planirano. Zahvaljujemo se svima koji su podržali ovu borbu i čestitamo prije svega građanima na pobjedi koju smo zajedno izborili.

Billi smo svi svjedoci prethodnih mjeseci upornosti sa kojom su nadležni u Vodovodu branili poskupljenje, govoreći kako je to apsolutno neophodno, kao uslov opstanka kompanije i urednog snadbijevanja vodom, uslov investiranja u mrežu itd.

Bili smo u stvari svjedoci kako to izgleda kada DPS obmanjuje građane. Naravno više puta viđeno i za nas u SDP ništa čudno, omiljena njihova disciplina podvaljivanja javnosti.“

SDP smatra da je krajnje vrijeme da se prestane sa ovakvim igranjima sa građanima i pokušajima njihove prevare. Da li treba svaki put da se troši ogromna energija i vrši javni pritisak na nadležne da ne donose očigledno štetne odluke. Nama u SDP je to posao i uvijek ćemo kao u ovom slučaju biti na braniku interesa građana. Ali bi konačno neko morao da snosi odgovornost za takve stvari.

Zato pozivamo gradonačelnika Podgorice da utvrdi odgovornost rukovodstva Vodovoda zbog ovih neprimjerenih igara sa građanima Podgorice oko poskupljenja vode. Neko ko je ušao bez ikakvog razloga u tu priču žestoko je braneći, jasno je da je imao lošu namjeru.

Da se takve stvari više ne bi ponavljale za odgovorne treba da uslijedi sankcija u vidu opoziva sa čelne funkcije u preduzeću. Na potezu je gradonačelnik koji treba da zaštiti građane od ovakvih rukovodilaca.

 

Medijski pul SDP

Podgorica

Najava: Konferencija za medije povodom odustajanja uprave Glavnog grada od povećanja cijene vode

Socijaldemokratska partija će sjutra, 25.7. tekuće godine organizovati press konferenciju na temu odustajanja uprave Glavnog grada od povećanja cijene vode.

Na konferenciji će se javnosti obratiti odbornica u Skupštini Glavnog grada Jadranka Vojinović i član Predsjedništva SDP Ivan Vujović.

Konferencija će se održati u partijskom pres centru sa početkom u 11.00h

Medijski pul SDP