Jadranka Vojinović

Vojinović: Komunalne takse smanjiti za 20 odsto

 

SDP Podgorica je podnio prijedlog Predsjedniku Skupštine Glavnog grada za izmjenu odluka, i to:

  1. Odluke o lokalnim komunalnim taksama

-kojom su utvrđene lokalne komunalne takse, njihova visina, način i rokovi plaćanja, kao izvršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalnih komunalnih taksi. Predloženim izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama propisuje se smanjenje visine taksene tarife u prosjeku za 20% važećih novčanih iznosa tarife.  Tako će se za postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji u IA poslovnoj zoni umjesto dosadašnjih 27 eura plaćati  21,50 €, za postavljanje ljetnje bašte  umjesto dosadašnjih 17 eura po m2 plaćati 13,50 eura za IA poslovnu zonu u Podgorici, dok će privremeni objekti koji služe za prodaju dezerta, palačinki, kokica i slično u istoj zoni plaćati 8 eura umjesto dosadašnjih 10 eura i tako redom sve taksene tarife biće umanjene za 20%.  Razlog za predlaganje ove odluke leži u potrebi da se podstakne razvoj malog i srednjeg biznisa u Podgorici i umanje njihove obavezne novčane naknade koje su dužni mjesečno ili godišnje da uplaćuju Glavnom gradu. Svjesni teške ekonomske situacije u kojoj su se našli preduzetnici u Podgorici, predloženom odlukom se barem u jednom djelu  rasterećuju novčanih davanja i na taj način motivišu da ulažu novac u unaprijeđenje sopstvenog biznisa, kao i zapošljavanje naših sugrađana, što će sve dovesti do unaprijeđenje poslovnog ambijenta u Glavnom gradu. Skupština Glavnog grada je od donošenja prve Odluke o lokalnim komunalnim taksama 2007. godine stalno pristupala uvođenju novih i povećavanju postojećih taksi (zadnji put su se Odlukom iz 2015. godine povećala takse za postavljanje zimske bašte), a predloženom Odlukom ima se za cilj po prvi put njihovo smanjenje i približavanje visini iz prethodnih godina. Umjesto da se sa pojavom ekonomske krize 2008. godine komunalne takse smanjuju i na taj način olakšava poslovanje privrednih subjekata (što je predviđeno Vladinom Analizom fiskaliteta na lokalnom nivou),  došlo je do obrnutog efekta da se uvode novi nameti i otežava poslovanje subjekta. Evidentno je da privreda nije u mogućnosti pozitivno poslovati i da se na ovaj način pravi šteta ukupnoj poslovnoj i investicionoj klimi u Glavnom gradu i državi i otežava privredno poslovanje. Ovom predloženom Odlukom želi se barem u jednom dijelu ispraviti ranije postupanje Skupštine Glavnog grada.

 

  1. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada – Podgorice

-kojom je utvrđena visina naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Podgorice.

 

SDP cijeni da visina  godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, predstavlja biznis barijeru za mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnike, što nas je podstaklo da predložimo ukidanje utvrđene godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta, a koji spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.  Važno je napomenuti da se predloženom Odlukom ukida  godišnja naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice za restorane, picerije, konobe, kafe barove, kafane, kafiće, noćne klubove i druge ugostiteljske objekte, ali ne i za one čija površina iznosi više od 500m2. Takođe, predloženim izmjenama smanjuje se naknada i za veće privredne subjekte poput benzinskih stanica, pošte, hotela preko 50 kreveta, stovarišta, trgovinskih objekata  preko 500 m2, osiguravajućih društava i operatera.

Predloženom Odlukom, doprinijeće se eliminisanju biznis barijera za mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnike, koji više neće imati obavezu da plaćaju naknadu za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Na taj način će se navedeni subjekti barem u jednom djelu rasteretiti novčanih obaveza koje imaju prema Glavnom gradu i dodatno motivisati  da ulažu novac u unaprijeđenje sopstvenog biznisa, kao i zapošljavanje naših sugrađana, što će svakako doprinjeti unaprijeđenju poslovnog ambijenta u Glavnom gradu.

Umanjenjeni prihod u budžetu Glavnog grada Podgorice po osnovu ukinutih pojedinih godišnjih naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice neophodno je nadomjestiti uspostavljanjem valjanih mehanizama ubiranja izvornih prihoda.

Napominjemo, da je proces konsultacija sa oko 150 privrednika sa teritorije Podgorice vezano za predložene izmjene navedenih Odluka trajao oko dvadesetak dana, tokom kojih smo dobili vrlo korisne komentare i sugestije i iste uvrstili u predložene tekstove Odluka.

Vjerujemo da će predstavnici građana u Gradskom Parlamentu, posebno vladajuće odnosno većinske strukture Gradske uprave, pokazati senzibilitet za potrebe preduzetnika i stvaranje dobre klime za ravoj malih i srednjih preduzeća i podržati izmjene navedenih Odluka.

 

 

mr Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada i

Sekretar Odbora Glavnog grada SDP