Rasko

Konjević: Stanković i Katnić što hitnije da reaguju

Još jednom pozivam tužioce Stankovića i Katnića da izuzmu materijale sa sjednice Vlade od 27. jula ove godine, sagledaju članove 17 i 18 Zakona o reprogramu poreskog duga i javnost obavijeste o mišljenju tužilaštva o zakonitosti naplate poreza imovinom za kompanije Work Finder i Đurković company. Radi se o iznosi od oko 1,6 miliona eura koje su kompanije ostale dužne građanima Crne Gore. Iznos ovolikog duga ih obavezuje da hitno provjere navode i sankcionišu ovakve zloupotrebe. Na to ih obavezuje osim zakona i javna upozorenja da se donose odluke suprotno zakonima ove države u korist privilegovanih kompanija ili pojedinaca.

Kada Vladine reakcije piše „višegodišnji specijalni dopisnik nekadašnjeg Informera iz Vlade“ jasno je odmah na čijoj strani je istina, a na čijoj laž, politikanstvo i manipulacije.

Činjenica je da je poreski dug narastao na preko 700 miliona. Taj iznos je nekoliko godišnjih budžeta sektora zdravstva ili prosvjete, desetak godišnjih budžeta sektora bezbjednosti odnosno odbrane. To je na desetine novih škola, bolnica, kliničkih centara, opreme za zdravstvo, plata ljekarima i prosvjetnim radnicima, nove opreme policiji, vojsci koje su nažalost „pojeli“ privilegovani tajkuni. Umjesto u državni budžet većina novca je otišla u njihove privatne džepove.

Reakcija Vlade da se može primjenjivati Uredba o postupku naplate poreza imovinom poreskog obveznika (Sl.list CG 12/16), koja je 31.12.2016. godine Zakonom stavljena van pravne snage je zastrašujuća. Tumačenje osim što je van elementarnih pravnih principa vodi nas i u pravnu nesigurnost jer kad Vlada kaže da može da primjenjuje pravni akt koji je prestao da važi onda je jasno da više nema vladavine prava. To je poziv da može sve da se radi, ukoliko je to u interesu DPS-u bliskih kompanija koji su poreski dužnici. Ovako je svojevremeno pravne propise tumačio Svetozar Marović, a ko se protivio tome proglašavan je „protivnikom razvoja“. Danas vidimo gdje nas je to dovelo.

Jasno je da je članom 18 Zakona o reprogramu poreskog duga pomenuta Uredba stavljena van pravne snage i da je prestala da važi 31.12.2016. godine. Jasno je da Vlada odluke ne može donositi pozivajući se na odredbe pravnog akta koji nije na pravnoj snazi.

Da je zakonopisac želio da napravi izuzetke i produži važenje te Uredbe za postupke koji su bili započeti u trenutku kada se zakon usvajao on bi to napisao u prelaznim odredbama kao što je to učinio u slučaju Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (Sl.list CG 33/16) zapisujući tu mogućnost u članu 17 Zakona o reprogramu. Ali ta mogućnost, u konkretnom slučaju za naplatu poreza imovinom, ne postoji u zakonu.

Namjera pojedinaca u Vladi jeste da izvrgne primjenu Zakona o reprogramu i omogući povlašćenim firmama da ponovo poreski dug naplaćuju imovinom koju niko na tržištu neće da kupi. Pa tako bi Vlada da uzme podrume, stanove i ostalu neprodatu imovinu privilegovanih kompanija umjesto da naplati porez onako kako ga plaćaju svi redovni poreski obveznici. O tome je pisala i DRI u svom izvješatju o reviziji naplate poreza imovinom u izvještaju 2016. godine.

Zato još pozivam potpredsjednika Vlade Simovića, čiji je ovo resor, da predloži Vladi da poništi ove odluke. Time bi priznao grešku, ali i izbjegao namjeru da se to radi svjesno suprotno zakonima države Crne Gore. U suprotnom nakon javnih upozorenja ako se nastavi sa sprovodjenjem ovakvih odluka namjera će biti potvrđena i konkretnim činjenjem.

I na kraju samo jedna rečenica oko dijela saopštenja Vlade da sam različite podatke javnosti saopštavao kao ministar finansija u prelaznoj Vladi i sada kao opozicioni poslanik.

Citiram: „Dug na dan 20.7.2016. godine iznosio je 777.607.069,36 € i predstavlja dug obveznika koji imaju iskazana dugovna salda na analitičkim računima.“, ovako glasi prva rečenica Informacije o poreskom dugu koju sam kao tadašnji ministar finansija u prelaznoj Vladi podnio na razmatranje. Ko želi može lako provjeriti na pretraživaču google ukucavši „Informacija poreski dug na dan 20.7.2016. gov.me“. Ponavljam poreski dug je preko 700 miliona, a kao dokaz citirao sam prvu rečenicu iz Informacije koju je Vlada usvojila jula 2016. godine. Dakle, iste sam podatke saopštavao i tada i danas.

Raško Konjević, poslanik u Skupštini Crne Gore i potpredsjednik SDP