Konferencija Korčulanske škole

Krivokapić: Mladi iz regiona se iseljavaju u potrazi sa poslom

U Cavtatu se održava šesta po redu konferencija Korčulanske škole u organizaciji Partije evropskih socijalista, Olef Palme Centra i Centralno evropske mreže za rodnu ravnopravnost, na temu “Transformisanje politike – međugeneracijski dijalog o ravnopravnosti polova i solidarnosti”. Na konferenciji je ispred SDP-a, učestvovala potpredsjednica SDP-a Mirel Radić i potpredsjednica Foruma žena Milena Tomanović, a gosti konferencije bili su lideri socijaldemokratskih parija iz regiona, predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić i predsjednik Demokratske stranke Srbije Dragan Šutanovac, kao i potpredsjednici političkih stranaka ljevice i nvo sektora iz EU i regiona.

Konferencija Korčulanske škole Mirel Radić

Cilj ovogodišnje Korčulanske škole je da se kroz otvoren, sadržajan, politički i ideološki dijalog razmotri trenutno socio-ekonomsko stanje naših društava, kao i politički trendovi sa stajališta socijaldemokratske i progresivne vizije ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i jačanja demokratije u zemljama regiona.

Konstatovano je da se EU, a takodje i naš region suočava sa mnogim političkim i razvojnim izazovima koji zahtjevaju izlaženje iz okvira dosadašnjih nazadnih -neoliberalnih, konzervativnih i idejno zastarjelih riješenja u stremljenjima za socijalnu pravdu, ljudska i rodna prava i društvenu i medjugeneracijsku solidarnost.

Predsjednik Krivokapić istakao je da države u regionu postaju sve više autokratske, da se mladi iseljavaju u potrazi za poslom i socijalnom pravdom, a da se kao nikad do sad u Crnoj Gori vrši politički progon žena koji je porušio tradicionalni moralni kodeks crnogorskog društva.

Konstatovano je da medjugeneracijska solidarnost, te usaglašavanje heterogenih društvenih interesa, kako generacijskih tako i u smislu rodne ravnopravnosti, treba da bude okosnica politika koje će doprinjeti stabilnosti, razvoju i saradnji u regionu.

 

Medijski pul SDP