Stefan Jelic

Jelić: “Bolje je prepisivati nego učiti!”

Plagijarizam, po definiciji, predstavlja preuzimanje tuđih autorskih radova i prisvajanje istih kao vlastitih, i veliki je problem sa kojim se suočava cjelokupno društvo. Na samom početku, moramo konstatovati da pravosudni organi u Crnoj Gori ne pokazuju veliko interesovanje za rješavanje ovih krivičnih djela i adekvatno kažnjavanje vinovnika. 

Povodom skandala koji je nastao u vezi sa plagiranjem nastavnih kurikuluma, a koji je dodatno urušio kredibilitet sistema obrazovanja u Crnoj Gori, od Vlade Crne Gore očekuje se preuzimanje odgovarajućih mjera prema odgovornima za ovaj skandal – prema ministru prosvjete Damiru Šehoviću i v.d direktoru Zavoda za školstvo Rešadu Sijariću.

Zbog novonastale situacije o kojoj sa podrugljivošću priča cijeli region, najveću odgovornost snosi Ministarstvo prosvjete na čijem je čelu Damir Šehović, koji saglasno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave vrši nadzor nad Zavodom za školstvo.

Ministar Šehović na samom početku mandata kako bi pokazao da je posvećen i dorastao funkciji koju obavlja ušao je reformu obrazovnog sistema potpuno nepripremljen. Uporedna praksa u državama EU pokazuje da je za izradu kvalitetnih nastavnih kurikuluma potrebno znatno više vremena, nego što je to bio slučaj kod nas. Hrvatska, od koje su članovi ekspertske Komsije Nacionalnog savjeta za obrazovanje prepisali nastavne kurikulume za pojedine predmete počeće sa primjenom novog nastavnog programa tek u školskoj 2019/2020. godini, dok će eksperimentalno testirati program u određenom broju škola tek od naredne školske godine. Međutim, nade „grandioznog prosvetitelja“ da uđe u noviju istoriju crnogorske prosvjete kao veliki reformator pale su u vodu zbog skandala koji je sraman kako za institucije sistema, tako i za čitavu državu.

Ministar Šehović je mislio da se reforme mogu sprovoditi za samo par mjeseci i konstantno, kako bi zadovoljio svoju sujetu, vršio pritisak na članove ekspertske Komisije da kreiranje kurikuluma i upodobljavanje nastavnih programa moraju završiti prije početka tekuće školske godine. I desilo se što se desilo. Sada, nakon skandala koji se desio, u nezavidnom položaju će se naći i prosvjetni radnici, jer većini i dalje nije jasno, po kojim nastavnim planovima će koncipirati nastavu i sa kojim ciljevima i ishodima učenja, dok će najveću štetu pretrpjeti učenici, koji su kolateralna šteta neznanja ministra Šehovića.

Mišljenjem, da će sve biti u redu sa “velikom reformom”, ministar Šehović je punog ega, otišao i korak dalje i ušao u “reformu po dubini”, koja je njemu i  njegovim partijskim drugovima jedini poznati način bavljenja politikom –  a to je udomljavanje partijskih kadrova u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore (Berane, Herceg Novi, Plav…), uz  konstantne ucjene i pritiske prema neistomišljenicima, zbog kojih je čak nekoliko puta bio prozivan u javnosti.

Kakav primjer studentima Ekonomskog fakulteta, kojima predaje i uči ih da ne smiju plagirati naučne radove daje ministar Šehović? Nepodnošenjem ostavke pokazao je da je bolje prepisivati nego učiti.

Svaliti krivicu na tri prosvjetna radnika koji su učestvovali u izradi kurikuluma i koji su pod njegovim i pritiskom direktora Zavoda za školstvo morali završiti iste u što kraćem roku je sramno i poražavajuće.

Zbog  nastalog skandala, povodom kojeg se oglasilo Ministarstvo nauke i obrazovanja Hrvatske i grupa eksperata koja je učestvovala u izradi nastavnih kurikuluma u Hrvatskoj,  kao i  brojni intelektualci i NVO aktivisti, ostavka resornog ministra i hitna smjena vršioca dužnosti direktora Zavoda za školstvo Rešada Sijarića bili bi elementarno korektni potezi prema građanima i cjelokupnoj javnosti.

Kako su u pitanju kadrovi satelitskih partija koji održavaju vlast na državnom nivou, siguran sam da do preuzimanja adekvatnih mjera prema direktno odgovornim neće doći, uprkos najavi Duška Markovića, i da će odgovorni za ovaj skandal koji je ponizio institucije sistema i samu državu Crnu Goru, proći bez ikakvih posledica.

Stefan Jelić

Član Predsjedništva Foruma mladih SDP