56cf96f6-ae08-4cd3-bdd5-3561b0765237-jadranka26-preview

Vojinović: Stijepović zaboravio na obećanje

SDP Odbor Glavnog grada kontinuirano ukazuje na inertan i neodgovoran pristup lokalne vlasti Glavnog grada da se bavi osnovnim potrebama stanovnika. Sva priča na stvaranju uslova koji će obezbjediti ustavom zagarantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje, kao i elementarnih prostornih i higjenskih uslova našim najmlađim građanima u školama i vrtićima ne može biti završena poklanjanjem knjiga prvacima ili organizovanjem maškara crtanih junaka koji će djecu dočekati u prebukiranim vrtićima.

SDP će uvijek podržati svaku inicijativu roditelja Podgorice koja se tiče stvaranja uslova i unaprijeđenja stanja u Glavnom gradu kada je u pitanju socijalna i dječija zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita i ostvarivanje drugih prava od interesa građana. Od nadležnih u lokalnoj vlasti smo još u maju mjesecu ove godine, inicijativom građana City kvarta tražili da se što prije pristupi rješavanju pitanja obećane izgradnje vrtića, škole i doma zdravlja u ovom djelu grada.

Tada smo ih podsjetili da istu problematiku djele i građani u drugim djelovima Podgorice. Odgovor Gradonačelnika je sadržao sve osim jasnog odgovora koje će konkretne aktivnosti preduzeti na rješavanju ove problematike pri čemu je svoju odgovornost za stanje po pitanju problematike vrtića, škola i domova zdravlja prebacio na svoje DPS i koalicione drugove u državnim institucijama.

Jedino što se iz takvog odgovora može zaključiti je da DPS i koalicioni drugovi na lokalnom i državnom nivou ne komuniciraju jedni sa drugima pa se ne mogu niti dogovorit kako da rješe životno pitanje svojih građana koje je više nego očigledno posljedica dugogodišnje sprege vlasti i građevinskih lobija. Naime, građevinski investitori su marketinškim trikovima, a u cilju što bolje prodaje stanova i poslovnih prostora u višespratnicama novih gradskih naselja, mahali obećanjima lokalnih zvaničnika iz predizbornih kampanja o planiranoj izgradnji vrtića, škola i domova zdravlja u neposrednoj blizini izgrađenih objekata. Na taj način su formirali prodajne cijene stanova i današnje stanovnike doveli u zabludu.

Minimalno što bi se očekivalo od svake ozbiljne lokalne samouprave je da u situaciji u kojoj se zdušno zalaže za interese investitora stvarajući im prostorno-planske uslove da grade višespratnice i poslovne objekte, pod parolom “sve u interesu razvoja grada”, učini jednaki napor i preduzme sve potrebno kako bi se paralelno sprovodile aktivnosti na izgradnji objekata koji će omogućiti da ti djelovi grada dobiju osnovne uslove svoje životne funkcije: vrtiće, škole, domove zdravlja, dječija igrališta, trotoare, zelene površine itd.

Ako se već vlast DPS satelita bavi prepisivanjem obrazovnih programa neka pogleda i praksu tih zemalja kada je u pitanju obezbjeđenje uslova najmlađih u vrtićima i školama. Sigurno u tim zemljama naselja sa više hiljada stanovnika imaju potreban izgrađen prostor za svoje najmlađe.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada