SDP SLIKA

SDP: Zakon – tajkunsko preuzimanje prostora

Socijaldemokratska partija je danas održala press konferenciju povodom predloga zakona o prostornom uređenju. Javnosti su se obratile članica Predsjedništva SDP i poslanica u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović i članica Predsjedništva SDP i Predsjednica Opštine Kolašin Željka Vuksanović.

Draginja Vuksanović je napomenula da je predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata tajkunski udar na prostor kao najvrjedniji državni resurs i zato taj skandalozni akt treba hitno povući iz procedure.

“Ovim predlogom se nedvosmisleno krše ustavni principi, Zakon o lokalnoj samoupravi kao sistemski akt, Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi kao i fundamentalni evropski princip decentralizacije.

SDP podsjeća da je princip supsidijarnosti po kojem se mora osigurati donošenje odluka na nivou što bližem građaninu, opšti princip EU koji je definisan u njenim osnivačkim aktima. Ovim zakonom se ignorišu opštine, izuzimaju iz aktivnog procesa planiranja prostora. Time se ignorišu građani svih cg opština koji se preko svojih predstavnika ne pitaju gotovo ništa o možda najvažnijem pitanju koje je od značaja za njihov život u lokalnoj zajednici – pitanju planiranja prostora.”

Ocjenila je da Vlada ovim zakonom želi da žrtvuje sopstveni pravni sistem, prihvaćena pravila i principe EU i Savjeta Evrope. Vlada ovim zakonom ignoriše i nipodaštava struku, strukovna udruženja, stavove opština, stavove civilnog sektora, opozicije, medjunarodnih organizacija.

“Zato da bi udovoljila pohlepi DPS tajkuna kojima je malo pohare materijalnih dobara Crne Gore pa hoće još, sada se ustremljujući na prostor koji još nijesu dokrajčili i strpali u svoj prepuni džep. Ekonomiju su upropastili, državne firme uništili i zatvorili prelivajući novac u tajkunske džepove, od šverca više nema mnogo koristi i preostao im je još jedan put za laku zaradu – da nam uzmu prostor.

Vlada i sa njom povezani DPS tajkuni svjesni da gube opštinu za opštinom, svjesni da im ne pomažu više ni izborne krađe, odlučili su da iskoriste još malo vremena što im je ostalo u državnoj vlasti, kako bi sa tog nivoa zgrabili i poharali najvrjednije lokacije koje su im do sada izmakle. Jasno je da žele da nam otmu ona narodna dobra koja smo do sada spriječili da uzmu – Solanu, Krajičinu plažu, Buljaricu, Jaz i mnoge druge.

Zato opštinama, suprotno pravnom sistemu i zdravoj logici, uzimaju ovlašćenja u oblasti planiranja prostora i daju ih u nadležnost jednom centru. I to zamislite kojem centru?! Onom Ministarstvu koje je najodgovornije za totalnu devastaciju prostora, za urbicid i uništenje crnogorskih gradova posebno primorja. Onom Minstarstvu koje je i po važećim propisima imalo jasne zakonske instrumente da spriječi devastaciju prostora, ali je to sve aminovalo po nagovoru DPS moćnika i tajkuna.

To Ministarstvo i taj doskorašnji ministar je taj osinjak o kojem govori aktuelni ministar. Osinjak su DPS organizovane kriminalne grupe koje su od primorja, posebno Budve napravili haos i korupciju koja se mjeri stotinama miliona. I umjesto da ministar upre prstom na svoje partijske kolege – uništitelje prostora i sinonime visoke korupcije, on upire prstom na struku i nauku.

Znajte ministre Raduloviću da ubrzano dolazi vrijeme kada ćemo rašćerati taj vaš patijsko – tajkunski osinjak. Naravno nijeste bitni vi, jer ste samo eksponent i izvođač tajkunskih radova. Treba da znate da u ovoj borbi nemate šansi, jer je sva slobodna javnost, struka, nauka, zakoni, naši vanjski partneri na jednoj strani, a da ste na drugoj vi sami sa vašim tajkunima. Prešli ste crtu pohare i pohlepe. Upozravamo vas da se zaustavite dok još možete i da zakon povučete.”

Željka Vuksanović je napomenula da ovakav Zakon slabi ingerencije lokalne samouprave u prostornom planiranju, a sve u korist tajkuna bliskih vlasti.

“Namjera Vlade da novim Zakonom ukine pravo lokalnih samouprava da donose prostorne planove u direktnoj je suprotnosti za članom 31 stav 3, Zakona o lokalnoj samoupravi.

Situacija u kojoj je Vlada, odnosno resorna ministarstva i do sada davala saglasnost na ta dokumenta, kao i na prodaju zemlje pokazuje da je postojao način kontrole ovih poslova.

Kolašin je planska dokumenta donio u roku po donošenju prethodnog zakona iz 2008, tako da smo sve uradili po propisima.”

“Ne radi se samo o potrebi DPS “valorizovanja” primorja. Prije godinu dana su tražili da se gradi hotel na samoj obali Biogradskog jezera i mi nijesmo pristali na to. Niko se nije žalio na našu argumentaciju, zašto se ne smije graditi u tom prostoru. Sad ćemo vidjeti što će se desiti ukoliko se ovaj zakondonesepo ovom pitanju.”

Medijski pul SDP