Jadranka Vojinović

Vojinović: DPS se bolje snalazi sa kršenjem propisa

Zakonom i Poslovnikom Skupštine Glavnog grada uređeno je da sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. DPS lokalna vlast sa njenim satelitima u Glavnom gradu iz dana u dan svojim postupanjem dokazuje da nema kapaciteta da odgovorno vodi politike na nivou lokalne uprave.

Ne zakazivanje sjednice Skupštine u zakonom utvrđenom roku samo ukazuje na očigledan nerad čelnika uprave i kontinuirano zanemarivanje i omalovažavanje glasa predstavnika građana u ovom domu. Ovakvo ponašanje lokalne vlasti je i za očekivat jer, kao i uvijek, nemaju argumentovane odgovore na pitanja koja moraju da se nađu na dnevnom redu Skupštine.

Podsjećam da smo Skupštini još početkom jula dostavili prijedloge odluka kojim se planira linearno smanjenje od 20% komunalnih taksi, kao i smanjenje naknada za pristup lokalnim putevima, na koji način bi podgoričke privatnike, posebno mala i srednja preduzeća, rasteretili djela nameta koji im se zadnjih godina bez objektivnog obrazloženja samo uvećavao.

Takođe, početkom oktobra predložili smo Skupštini odluku o podnošenju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Ovim prijedlogom Odbor Glavnog grada SDP traži od gradonačelnika Stijepovića i predsjednika Skupštine Suhiha da napokon stanu u zaštitu interesa svojih građana i u skladu sa svojim zakonskim obavezama pokrenu potreban ustavno-sudski postupak.

Rasprava u lokalnom domu građana Glavnog grada o navedenim pitanjima ne odgovara DPS vladajućoj strukturi iz razloga što će morati ponovo priznati, kao i u slučaju neosnovanosti njihovog zahtjeva za poskupljenjem vode, da se usvajanjem Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata udarilo na temeljne principe decentralizacije i na jednu od važnih ovlašćenja lokalnih samouprava koja se odnosi na planiranje prostora i usvajanja prostornih planova, a što se direktno tiče imovine građana.

Međutim, više nego očigledno je da se DPS lokalna vlast bolje snalazi sa kontinuiranim kršenjima propisa na štetu građana nego sa konstruktivnim raspravama i argumentovanim prijedlozima, a koji su od interesa i za dobrobit stanovnika Podgorice.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada