Danilovgrad-1000x555

Dragojević: Ravnomjeran razvoj Danilovgrada naš ključni prioritet

Raduje nas odluka Vlade o gradnji četiri trake do Danilovgrada kao naravno i sve inicijative usmjerene ka gradnji infrastrukture u našoj Opštini.Iskreno se nadamo da će se sredstva utrošiti namjenski i izvršiti kvalitetna procjena i gradnja bez rasipanja budzetskih sredstava.

Ono što nas kao gradjane jako zabrinjava je činjenica da nema pomena o gradnji makar dvije, ako ne tri trake starim putem do Danilovgrada i preko Martinića, gdje živi većina stanovništva naše Opštine i gdje se nalazi ZIKS. Pa koliko još incidenata sa smrtnim posledicama na ovoj trasi treba da se desi da bi shvatili koliko je ovaj put važan sa aspekta bezbjednosti.

Posebno imajući u vidu da se ovom dionicom svakodnevno kreću vozila sa pravom prvenstva, pod rotacijom, koja po pravilu voze brže pa su, s obzirom na gustinu saobraćaja i katastrofalne uslove puta, pored njih ugroženi i ostali učesnici u saobraćaju kao i mještani ovog područja.

S obzirom na to da je SDP-u Danilovgrad ključni prioritet ravnomjeran razvoj Opštine Danilovgrad insistiramo da se i ovi putevi uvrste u prioritete i nađu sredstva za njihovu rekonstrukciju. To je, pored aspekta bezbjednosti, i izuzetno važno za ekonomski i ukupni razvoj ovog područja. Posebno treba apostrofirati Martinićki put koji je srce Bjelopavlića, a gdje se vozila ne mogu normalno mimoići.

Na kraju se zaista pitamo – zašto, prilikom donošenja odluke o gradnji četiri trake magistralom ka Danilovgradu, nijesu obezbijedjena sredstva i kvalitetno rješenje da se magistrala Podgorica-Danilovgrad spoji sa Starim putem. Ovo nije velika investicija zbog male udaljenosti a od krucijalnog je značaja za razvoj Bjelopavlića. Da se recimo spoji sa raskrsnicom kod Spuža i time povežu svi ovi putevi koji postoje vjekovima i koji zaslužuju bolji odnos a gradjani ove ravnice svakako više poštovanja.

SDP Danilovgrad će insistirati na ovim rješenjima jer svaki drugačiji pristup diskriminiše i zanemaruje interese značajnog dijela danilovgradsKe opštine i onemogućava ravnomjeran razvoj opštine.

Predsjednik OO SDP Danilovgrad
Dražen Dragojević