Lista.Tuzi

SDP predala listu “SDP – RANKO KRIVOKAPIĆ – ZA BOLJI ŽIVOT TUZI”

SDP je danas predal listu za lokalne izbore pod nazivom „SDP – RANKO KRIVOKAPIĆ – ZA BOLJI ŽIVOT TUZI“.

Listu SDP, kako smatra njen nosilac Nermin Purišić, čine ljudi koji su u prethodnom periodu “svojim časnim zalaganjem dokazali svojim sugrađanima da im je jedini interes bavljenje suštinskim problemima koji opterećuju građane čitave Malesije”

Lista.TuziJPG

Socijaldemokratska partija Crne Gore (SDP) je u više navrata zauzela javno jasan stav vezano za potrebu obezbjeđenja svih zakonskih preduslova kako bi građani Tuzi ostvarili Ustavom zagarantovano pravo na lokalnu samoupravu, kazao je nosilac liste SDP u Tuzima, Nermin Purišić.

Kako smatra Purišić, na listi “SDP – Ranko Krivokapić – Za bolji život Tuzi” se nalaze ljudi koji će odgovorno i svojim iskrenim 
zalaganjem doprinjeti boljoj organizaciji opštinskih poslova, 
upravljati resursima kojima opština raspolaže i starati se o 
efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova u cilju  zadovoljenja potreba 
lokalnog stanovništava.

Nermin Purišić

Nermin.Purisic

Listu, kako dodaje, čine ljudi koji su u prethodnom periodu “svojim časnim zalaganjem dokazali svojim sugrađanima da im je jedini interes bavljenje suštinskim problemima koji opterećuju građane čitave Malesije.”

“Mi imamo spremne projekte koji će te probleme rješavati. Suština našeg bavljenja politikom je poboljšanje kvaliteta života građana u 
svim mjesnim zajednicama Gradske opštine Tuzi. Naši građani vjeruju dosljednoj politici SDPa koju sprovodimo na svim nivoima. To smo i pokazali kontinuranim zalaganjem za obezbjeđenjem ravnopravnog i jednakog odnosa nadležnih vlasti prema životnim potrebama svih naših građana. Zbog toga posljednjih dana bilježimo intezivan rast podrške, uvjereni u to da će dobar rezultat SDP-a na izborima dovesti do pozitivnih promjena za bolji život u Tuzima”, zaključuje Purišić.

Izvor: Portal Vijesti

 

Medijski pul SDP

ct 5

Na silu donijet Elaborat

 

Odbornici SDP-a i ostatka opozicije napustili su danas skupštinsko zasijedanje neposredno prije glasanja o Elaboratu o privremenim objektima Prijestonice Cetinje cijeneći da je riječ o nezakonitom aktu čija procedura donošenja ima kriminalne elemente.

DPS je predložio ovaj dokument ignorišući negativno mišljenje koji je na Elaborat dala
Uprava za zaštitu kulturnih dobara, skrivajući dato mišljenje od odbornika i javnosti Cetinja, želeći golom silom da usvoji ovaj dokument koji predstavlja punu devastaciju Istorijskog jezgra Cetinja.

Na 20 dana pred lokalne izbore DPS na ovaj način želi da trguje sa potencijalnim glasačim i time zloupotrebama lokalnih resursa namakne još koji glas. U raspravi koja je trajala više od tri sata, resorna sekretarka Njegosava Seja Vujanović nije odgovorila niti na jedno
konkretno pitanje, čime je potvrdila da je riječ o partijskom poslu koji ima za cilj predizbornu manipulaciju.

Ne želeći da učestvujemo u ovoj nezakonitoj predstavi i time dajemo legitimitet kriminalnim radnjama odbornici SDP i ostatka opozicije napustili su zasijedanje neposredno prije glasanja.
Odbornički klub SDP Cetinje

Cetinje SDP

SDP CT: Nastavak afere “Snimak”, škole su plijen DPS-a za glasove

Svjedoci smo da je dosadašnja vlast radila samo u interesu pojedinaca, a ne građana Cetinja.

Serija oglasa  za radna mjesta u školama na Cetinju uoči  izbora 26. novembra dokaz je da se afera “Snimak” nije završila, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

“Za aktuelnu vlast su škole postale partijski plijen pomoću kojeg treba zapošljavati članove partije i kandidate na listama. Svjedoci smo da je dosadašnja vlast radila samo u interesu pojedinaca, a ne građana Cetinja. Nažalost, dopustili smo da Cetinjem i Crnom Gorom upravljaju isti, uigrani ljudi koji bahato troše naš novac iz budžeta za svoje potrebe, a zapošljavanje u školama je upravo to. Nastavak afere ‘Snimak’ i pred lokalne izbore”, kazao je za “Vijesti” kandidat za odbornika SDP-a Mirko Stanić.

Afera “Snimak” odnosi se na strategiju vrha DPS-a kako da kroz budžetska sredstva obezbijedi zapošljavanje, prije svega članova partije,  sa procjenom da jedan zaposleni donosi četiri glasa.

Prema Zakonu o finansiranju političkih patija, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora zabranjeno je u državnim institucijama zapošljavanje lica na određeno vrijeme i angažovanje po ugovoru o radu. Kazna za kršenje tih odredbi je od 200 do 2.000 eura.

Školska godina počela je početkom septembra. Međutim, na Zavodu za zapošljavanje (ZZZ) mogli su se poslije raspisivanja izbora  krajem septembra naći oglasi za mnoga radna mjesta u osnovnim i srednjim školama na Cetinju.
Sinoć je, na primjer, bilo sedam oglašenih mjesta za tri škole na Cetinju.

Neki od ovih konkursa su poništeni.  Iz Zavoda su “Vijestima” kazali da je poništeno samo  jedno mjesto u Osnovnoj školi “Lovćenski partizanski odred”. Međutim, na stranici  Zavoda mogu se naći dva poništena konkursa za radna mjesta u toj školi.

Poništeni su oglasi za radna mjesta sekretara škole i  radnika/ce na održavanju škole  i njene opreme.

Iz Zavoda su kazali da su od raspisivanja izbora poništena i dva radna mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje.

“Umjesto da se sredi katastrofalno stanje u kojem se danas nalazi Osnovna škola ‘Lovćenski partizanski odred’, a stanje i u drugim školama nije sjajno, naš novac će se potrošiti na to da nekoliko njihovih ljudi dobije posao. Zato smo mi u SDP pripremili krivične prijave protiv svih koji u ovom mutnom poslu učestvuju,” kazao je Stanić. Stanić je poručio da je cilj SDP-a da cetinjske škole budu najbolje u Crnoj Gori.

Ispred škole “Lovćenski partizanski odred” 17. oktobra počeli su radovi na sanaciji dvorišta. Televizija Vijesti je tokom godine više puta upozorava da je  dvorište puno rupa, i da su fasada koja otpada i nedostatak fiskulturne sale problemi  djece koja idu u ovu školu.

Na Cetinju se 26. novembra, istovremeno sa Mojkovcem, Tuzima i Petnjicom, održavaju izbori. Na prethodnim je  DPS osigurala  apsolutnu većinu.

Izvor: Portal Vijesti