ct 5

Na silu donijet Elaborat

 

Odbornici SDP-a i ostatka opozicije napustili su danas skupštinsko zasijedanje neposredno prije glasanja o Elaboratu o privremenim objektima Prijestonice Cetinje cijeneći da je riječ o nezakonitom aktu čija procedura donošenja ima kriminalne elemente.

DPS je predložio ovaj dokument ignorišući negativno mišljenje koji je na Elaborat dala
Uprava za zaštitu kulturnih dobara, skrivajući dato mišljenje od odbornika i javnosti Cetinja, želeći golom silom da usvoji ovaj dokument koji predstavlja punu devastaciju Istorijskog jezgra Cetinja.

Na 20 dana pred lokalne izbore DPS na ovaj način želi da trguje sa potencijalnim glasačim i time zloupotrebama lokalnih resursa namakne još koji glas. U raspravi koja je trajala više od tri sata, resorna sekretarka Njegosava Seja Vujanović nije odgovorila niti na jedno
konkretno pitanje, čime je potvrdila da je riječ o partijskom poslu koji ima za cilj predizbornu manipulaciju.

Ne želeći da učestvujemo u ovoj nezakonitoj predstavi i time dajemo legitimitet kriminalnim radnjama odbornici SDP i ostatka opozicije napustili su zasijedanje neposredno prije glasanja.
Odbornički klub SDP Cetinje