56cf96f6-ae08-4cd3-bdd5-3561b0765237-jadranka26-preview

Vojinović: Suhih krši poslovnik ignorisanjem predloga SDP -a

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Suhih je utvrđenim predlogom dnevnog reda skupštinskog zasjedanja zakazanog za 14.novembar grubo prekršio Poslovnik ovog doma.

Naime, članom 109 Poslovnika uređeno je da u situaciji kad je o istom pitanju podnijeto više predloga odluka od različitih predlagača, Skupština će ih razmatrati po redosljedu njihovog dostavljanja Skupštini. U dnevni red Skupštine nijesu uvršteni predlozi odluka koje je SDP blagovremeno i u skladu sa Poslovnikom dostavila Skupštini, a koje se tiču životnih pitanja građana Podgorice.

Naime, još početkom jula mjeseca SDP je Skupštini Glavnog grada uputio predloge za izmjene Odluke o komunalnim taksama i Odluke o korišćenju lokalnih puteva. Navedenim predlozima odluka tražili smo linearno smanjenje svih komunalnih naknada u iznosu od 20 posto, kao i ukidanje obaveza plaćanja godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Navedene predloge odluka pripremili smo u saradnji sa velikim brojem malih i srednjih preduzetnika iz Podgorice koji se suočavaju sa, za naše prilike, zaista ogromnim nametima koje im propisuje lokalna administracija, čime se otežava njihovo poslovanje i finansijska održivost.

Visoki nameti koje plaćaju doveli su u pitanje i značajan broj radnih mjesta naših sugrađana koji su zapošljeni kod njih. Iz navedenih razloga, Skupštini Glavnog grada predložili smo odluke kojima bi se smanjile naknade i dovele na nivo prije ekonomske krize čime bi se stvorili pravični uslovi za rad malih i srednjih preduzeća, ojačala finansijska održivost ovog važnog djela gradske privrede, i obezbjedili povoljniji uslovi za otvaranje novih radnih mjesta.

Navedeni predlozi odluka su, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, morali biti uvršteni u dnevni red skupštinskog zasjedanja. Ovo naročito, ako imamo u vidu da je u dnevni red uvršten predlog izmjene Odluke o komunalnim taksama pripremljene od DPS radne grupe. Ovaj predlog odluke predstavlja već viđenu DPS kozmetičku farsu kojom se, iz njima znanih razloga, obesmišljava stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj preduzetništva pod jednakim uslovima za sve u svim djelovima Podgorice.

Takođe, ne iznenađuje ni neodgovorno ponašanje gradonačelnika Stjepovića i predsjednika Skupštine Suhiha prema predlogu SDPa da se u Skupštini otvori konstruktivna rasprava o posljedicama odredbi usvojenog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim se udarilo na temeljne principe ostvarivanja lokalne vlasti i na važna ovlašćenja loklanih samouprava kaja se odnose na planiranje prostora i usvajanje prostorinih planova, a što se direktno tiče imovine građana. U konačnome, prostor Podgorice pripada njenim građanima i samo oni treba da utiču na njegovo planiranje, a ne da im životni prostor uređuju par tajkunskih firmi.

Posljedica rasprave koja bi se povela oko ovog pitanja morala bi rezultirati obavezom gradonačelnika i predsjednika Skupštine Glavnog grada da iskoriste svoja zakonska ovlašćenja i pokrenu inicijativu za preispitivanje ovog Zakona pred Ustavnim sudom. Naravno, po svemu sudeći gradonačelniku i Predsjedniku Skupštine je lakše da prekrše propise i ne zaštite interese njihovih građana, nego se zamjeriti DPS centrali. Lokalni DPS sa svojim satelitima ovakvim svjesnim kršenjem Poslovnika Skupštine i namjernim izostavljanjem iz dnevnog reda SDP predloga odluke dokazuje očiglednu krizu u svojim redovima. Unutrašnji nagomilani problemi prethodnih nezakonitih postupanja DPS funkcionera su podjelili redove lokalnog DPSa te više nisu u stanju imati jedinstven stav o pitanjima koja se tiču načina uređenja životnih potreba njihovih sugrađana, a koje je SDP predložio.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada