Denis Ramdedovic

Ramdedović: Lica sa invaliditetom bez podrške lokalne vlasti

Denis Ramdedović, predsjednik NVO “Lica sa invaliditetom Petnjica” i kandidat za odbornika SDP Petnjica, je u izjavi za javnost rekao da je nezadovoljan podrškom koju uživaju lica sa invaliditetom u opštini Petnjica.

“Lokalna uprava nije pokazala  pažnju i brigu prema licima sa posebnim potrebama kao jednoj od najranjivijih kategorija društva. U većini crnogorskih opština ovaj problem je riješen kako-tako, a kod nas se sve do osnivanja NVO na čijem čelu sam ja, skoro pa  nikakva pažnja nije posvetila ovim licima. Zahvaljujući pomacima koje smo napravili ja i ljudi-volonteri NVO, koji su mi pomagali u svim aktivnostima, svijest građana o licima sa posebnim potrebama je umnogome razvijenija ali to nije doprinijelo dobijanju podrške i pomoći od strane lokalne samouprave.

Da bi NVO ,,Lica sa invaliditetom” bolje funkcionisala neophodan nam je prostor u kojem bi se okupljali i bavili pitanjima i problemima koji se tiču poboljšanja kvaliteta života ove kategorije društva ali i pored našeg obraćanja nadležnima u više navrata, ni danas prostor dobili nijesmo. Kao kandidat liste SDP-a za odbornika u lokalnom parlamentu ističem da ću se u svom radu i dalje istom posvećenošću i brigom baviti problemima koji se tiču poboljšanja uslova i kvaliteta života lica sa invaliditetom zajedno sa svojim saborcima koji su nam u tom dijelu uvijek pružali ruku podrške i pomoći”, rekao je kandidat za odbornika u lokalnom parlamentu i član OO SDP Petnjica, Denis Ramdedović.

Izvor: RADIOPETNJICA.ME