Amina Cikotić OO SDP Petnjica

Cikotić: Stvoriti uslove da mladi privređuju u Petnjici

Dragi Bihorci, svi smo svjedoci postojanja talasa masovnog iseljavanja koji je već duže vrijeme zahvatio Petnjicu. Ono što mene kao vašu mladu sugrađanku posebno brine jeste činjenica da su iseljenici pretežno mladi ljudi koji su prinuđeni na odlazak jer ovdje nijesu pronašli egzistencijalne uslove  za normalan život.

Tu prije svega mislim na zaposlenje koje kod svake mlade osobe ima direktan uticaj na odluku o osnivanju porodice. Da li mislite da Opština u kojoj je ostalo da živi pretežno starije stanovništvo obećava svijetlu budućnost? Da li mislite da je krajnje vrijeme da lokalna samouprava preduzme nešto po pitanju sprječavanja iseljavanja i obezbjeđivanja, prije svega mladima, uslova za ostanak?

Plašim se da je većina mladog i sposobnog kadra, zbog toga što je bio primoran,  već napustio  Petnjicu, pa se i ja kao svršeni visokoškolac pitam da li ću u ovoj sredini moći da ispoljim svoja stečena znanja, kompetencije i ogromnu želju za radom, s obzirom da su svi ovi kriterijumi postavljeni u drugi plan, a da su iznad njih politička podobnost i rodbinske veze,  što dodatno demorališe i mene ali i druge mlade Bihorce.

Petnjički SDP ima mnogo kadra koji svoj ogromni doprinos daje drugim lokalnim zajednicama, po čemu je i prepoznat u istim, a nažalost nije imao šansu da ostane ovdje. Mi u socijaldemokratskoj partiji imamo ideju koju će mladi i uspješni ljudi u saradnji sa ozbiljnim i iskusnim saborcima pretočiti u realnost. Ta ideja je povratak našeg kadra koji će ovdje raditi i ovdje stvarati budućnost svojim potomcima.

Imajući u vidu gore navedene činjenice, u cilju sprječavanja daljeg iseljavanja naših mladih i sposobnih sugrađana, pozivam sve Petnjičane da misle na budućnost, a da kratkoročnu dobit ostave po strani, kako ne bi nosili breme raseljenih, osiromašenih i ucijenjenih budućih generacija.

Amina Cikotić,

kandidatkinja SDP-a za odbornicu lokalnog parlamenta i članica  OO SDP Petnjica