Jadranka Vojinović

Vojinović DPS -u: Šampioni ste u kršenju propisa

Na koji način DPS upravljačka struktura Glavnog grada vidi da pravna država treba da funkcioniše, najbolje govore primjeri njihovih višemilionskih pronevjera u slučajevima Carina i Bazara.

Možemo samo pretpostaviti kakve sve olakšice su se mogle obezbjediti privrednicima da je pronevjerenih 20 miliona umjesto u džepove DPS pojedinaca uloženo u razvoj malog i srednjeg biznisa Podgorice.

U maju mjesecu smo javno najavili da ćemo pokrenuti inicijativu smanjenja odnosno ukidanja nameta privrednoj grani Podgorice kojima uporno pokušavate da pokrijete svoje nedomaćinsko i neracionalno upravljanje budžetom građana. Naš prijedlog je u interesu malog i srednjeg biznisa kojeg vi reketirate visokim taksama.

Koja je to logika da se po vašoj odluci pristupi smanjenju taksi samo za zatvorene i ljetnje bašte u I A poslovnoj zoni, i to za 2,00 €, ako je svima poznato da u ovoj istoj zoni primjera radi posluje samo jedna zatvorena bašta. Šta je sa nametima ugostiteljskim objektima koji posluju u I, II, III, IV I V zoni.

Predložili ste umanjenje nameta za korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, ali ste zaboravili neprilično visoke namete za: korišćenje prostora na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova, raskopavanja, deponovanja građevinskog i drugog materijala i postavljanja specijalnih vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova; korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe; priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima; korišćenje reklamnih panoa, bilborda, metro-lajt, megabord, natpisa i drugih reklama; korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila (taksi stajališta) itd. itd.

Što se tiče Budve, Kotora, Herceg Novog i Kolašina podsjećamo DPS lokalne zvaničnike na stotine opljačkanih miliona od strane njihovih partijskih drugova u ovim opštinama koje su isti priznali u aktuelnim sudskim sporovima, a koje prvo moramo da raščistimo da bi mogli krenuti naprijed, a za šta je potrebno i vrijeme. Nijesmo tražili od vas da kršite propise, jer vi to svakodnevno radite, u to ne treba niko da vas ućeruje.

Da ste šampioni u kršenju propisa kojim otimate od građana i malog i srednjeg biznisa pokazuje i to što se vaši uzorni funkcioneri ne vade iz tužilaštava i sudova zbog ovih milionskih malverzacija. Toliko o tome kako ko i na koji način doživljava pravnu državu.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada