SDP_vizual kampanje

SDP: Milo protiv Đukanovića

Bunilo je potpuno.

 

Đukanović sa Cetinja napada Miloševićevog Mila dok ćera “100% Crnogorce” koji neće u sramotni njegov rat. Milo iz Petnjice napada Đukanovića iz Srebrenice dok puni tenkove Mladiću za krvavi juriš na nejač. Milo iz Mojkovca napada Đukanovića sa Dubrovnika dok žrtvuje stotine mladih Cnogoraca da bi DPS punio džepove. Đukanović iz Tuzi napada Mila  sa  Gazimestana. Đukanović iz Brisela napada Mila iz braka sa ruskim tajkunima dok tope KAP u svoje džepove.

Bio je lažni Jugosloven, lažni Srbin, sada je lažni Crnogorac – jedino iskreni otimač, koji je izdao sve što je navodno branio.

U Mojkovcu, iz koga se za 10 godina iselilo 15% stanovništva, dok je obilazio potoke da vidi koji valja za još jednu hidrocentralu, Đukanović optužuje neistomišljenike da vode računa o ličnim i sebičnim interesima. Otvoreno, u stilu Luja XIV, Đukanović tvrdi da je nemoguće biti za državu a biti protiv njega i Marovića. Bez imalo stida pokušava ubijediti građane Crne Gore da je kriminalno udruživanje i krađa svog naroda i države najčistiji oblik patriotizma.

Pri takvom pomračenju svijesti nije ni čudo da SDP naziva izdajnicima zbog nepristajanja na krađu i to čovjek kome su svih 30 godina vlasti polovina države izdajnici.

SDP vam smeta sve vrijeme jer smo svjedoci vaše sramote i živi dokaz da se može pošteno baviti politikom. Ali sami ste birali svoj put, govorili smo i vama i Maroviću da ukrasti mnogo ne znači biti bogat. Tužno izgleda posljednja faza vaše nezajažljive pohlepe, i vi znate da vam je ostao samo minut-dva i da nakon toga budućnost nije ni malo ružičasta.

 

 

 

Nikola Đurašković - Kandidat za gradonačelnika liste SDP Da živi Cetinje

Đurašković: Vratićemo život Cetinju

SDP će konkretnim mjerama i objedinjenom turističkom ponudom na nivou grada stvoriti uslove da Cetinje turistički oživi i bude prepoznato kao atraktivna i konkurentna turistička destinacija. Kulturno-istorijski potencijal i prirodne ljepote Prijestonice daju priliku za razvoj turizma i unapređenje postojeće turističke ponude. SDP će tu priliku i iskoristiti poslije niza propuštenih prilika da dosadašnja vlast učini nešto na tom planu.

Plan SDP za realizaciju ovog plana podrazumijeva kreiranje jedinstvene turističke promocije Cetinja u saradnji sa svim turističkim subjektima koji posluju na teritoriji Prijestonice. Cetinje će biti predstavljeno na originalan i cjelovit način, uz punu participaciju kulturnih institucija, nacionalnih parkova i svih subjekata od značaja za turistički razvoj. Ne treba izgubiti iz vida da Cetinje ima globalno prepoznate relikvije za koje ne postoji organizovana jedinstvena turistička ponuda. SDP će to ispraviti.

Biće urađena turistička i saobraćajna signalizacija na cijelom gradskom području kako bi turisti imali jasne informacije o svim turističkim lokalitetima na Cetinju. Ulaganjem u Rijeku Crnojevića i Njeguše biće podstaknuta kvalitetnija turistička valorizaciju ovih područja. Uz uspostavljanje čuvarske službe na Rijeci Crnojevića sprovešće se sve aktivnosti vezane za poribljavanje njenog izvorišta.

SDP će formiranjem Garantnog Fonda Prijestonice stvoriti uslove i za razvoj turizma i poljoprivrede na Cetinju jer će Garantni fond prioritetno podržavati projekte iz ove dvije oblasti. Ovim ćemo značajno povećati finansijsku podršku oblastima koje najbrže mogu da obezbijede razvoj i veliki broj novih radnih mjesta. Sredstvima Garantnog fonda ćemo stvoriti uslove da naši vrijedni domaćini imaju mogućnost da budu kreditno podržani kako bi unaprijedili svoja porodična gazdinstva. Takodje Prijestonica će im obezbijediti odgovarajuće garancije i hipoteke, ali i pružiti kompletnu podršku u izradi biznis planova i prateće dokumentacije;

Sredstvima Garantnog fonda kreiraćemo paket stimulativnih mjera za otvaranje novih turističkih kapaciteta čime ćemo dati zamah i razvoju turizma.

Lista SDP- da živi Cetinje zna kako da oživi i turizam i selo čime se oživljava uništena cetinsjka ekonomija. Naš plan je jasan,  održiv i realan. Naš plan jedini omogućava da živi Cetinje.

Nikola Đurašković,

nosilac liste SDP-Da živi Cetinje