Jadranka Vojinović

Vojinović: Minimalnim uređenjem igrališta maskiraju neulaganje u sport

 

DPS lokalna vlast u Podgorici pokušava da sa minimalno izdvojenim sredstvima za uređenje dječijih igrališta prikrije očigledan neodgovoran odnos prema razvoju sportske djelatnosti u Glavnom gradu.

Sportski objekti u Glavnom gradu su nedovoljni i/ili nefunkcionalni da bi se ostvarili zadaci koje treba realizovati u skladu sa interesima i potrebama građana Glavnog grada. Novoizgrađeni objekti u Glavnom gradu su uglavnom inicijativa privatnih preduzetnika i stavljeni su u funkciju biznisa, što znači da su dostupni samo onim građanima koji su u mogućnosti da plate određene usluge.

Nažalost, veliki broj sportskih objekata je izgrađen u dvorištima podgoričkih škola, bez obzira što neuređenog gradskog zemljišta u samom gradu, a i na periferiji na kojem su i planirani sportski objekti, ima na pretek. Plastificirane sportske dvorane (baloni) u okviru školskih dvorišta nijesu dostupni učenicima i nastavnicima za fizičko vaspitanje, jer školske uprave na čelu sa direktorima nemaju nikakvog uvida u rad, kao ni uvid u to ko ulazi u dvorište škola, koliko se novca izdvaja za korišćenje navedenih hala, a da ne govorimo o vaspitno-obrazovnom radu (po našem saznanju se za jedan sat korišćenja hale izdvaja 20 do 30 eura, što iznosi u prosjeku oko 300 eura dnevno, ne računajući utakmice vikendom).

Dakle, ovdje profitiraju zakupci, dok sama škola vrlo malo ili uopšte ne profitira. Novi objekti koje je izgradila lokalna uprava Glavnog grada skoro da i ne postoje. Uglavnom JP Sportski objekti gazduje sa društvenom infrastrukturom u kojem prednjači Centar Morača, izgrađen od doprinosa građana 1980. godine. Jedan dio JP Sportskog centra Morača je u funkciji, dok je drugi dio potpuno uništen i ruiniran.

Posebno treba istaći spoljašnje bazene koji su bili urađeni po svim standardima, kako otvoreni, tako i zatvoreni bazeni. Skoro je nevjerovatno da su ovakvi objekti, koji su od interesa za sve građane Podgorice ostavljeni da propadaju i da se potpuno devastiraju. Na drugoj strani, na udaljenosti od 20-30 metara od postojećih zapuštenih bazena, izgrađeni su novi bazeni otvorenog tipa, u koje se ponovo iz sredstava građana ulaže da bi dobili funkciju bazena zatvorenog tipa.

Takođe, moramo istaći da su novi bazeni urađeni na račun devastacije prostora jednog od nekad najljepših parkova u Podgorici, parka „Morača“, gdje je posječen veliki broj autohtonog drveća starog preko 100 godina. Sve navedeno samo je dodatan dokaz neodgovornog odnosa i nepostojanja strateškog pristupa DPS lokalnih zvaničnika Glavnog grada kad su u pitanju potrebe građana Glavnog grada u sferi sportskih aktivnosti.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada