Selma

Adrović: Puste petnjičke ulice dokaz pobjeđene Petnjice

U svoj ovoj predizbornoj euforiji, nagađanjima, analizama i prognozama, kao neko ko je po struci prosvjetni radnik nađoh za shodno da nadležnima skrenem pažnju na to da nam srednjoškolci pješače do beranske škole dok su oni, umjesto da to riješe, prebrojavali sigurne glasove.

Tada sam dobila poruku da kao neiskusna i neznavena ne treba da se bavim politikom. Uzimajući to k znanju ja ovom prilikom pitam drage Bihorce da li se računa da sam pobijedila siromaštvo ako pobijedim siromašnog, da li sam pobijedila raseljeništvo ako pobijedim raseljenog, da sam pobijedila nezaposlenost ako pobijedim nezaposlenog, da li dobro vodim opštinu ako je vodim unatrag ?

Nešto mi se čini da danas dok sam prolazila pustim petnjičkim ulicama nema vidljivih znakova pobjede, osim onih pobjedničkih poruka koje su me gledale sa bilborda, zidova pa čak i prozora na koje više niko ne obraća pažnju. Nadam se da će i ova zima biti u znaku pobjede koja će nas sačekati na svakoj petnjičkoj pustoj ulici, u svakoj kući od dva člana koja željno čekaju da dođe struja pa da djeci u dalekoj zemlji kažu da su dobro i zdravo nego se nisu mogli javiti jer je zbog nevremena nestala struja, u svakom autobusu koji je krenuo ka Njemačkoj, Luksemburgu, Švajcarskoj…Kako god bilo, to je ,,pobjeda”! Onda utabanom stazom u nove pobjede. Srećne nam ,,pobjede” Bihorci!

Selma Adrović,

predsjednica FM SDP Petnjica