kolasin-centar-foto-by

U kolašinskoj kasi 400.000 eura više

Opština je dobila pozajmicu od 200.000 eura od Ministarstva finansija i tim novcem zatvorila kredit prema holandskom fondu.

Odbornici kolašinske Skupštine usvojili su  rebalans budžeta za ovu  i završni račun za minulu godinu.

Rebalansom su prihodi i rashodi uvećani za 400.000 eura i iznose više od  2,6 milona.

Sekretar za finansije Goran Rakočević obrazložio je da su osnovni razlozi za rebalans planirana prodaja imovine  Opštine koja se nalazi ispred hotela „Šeraton“ i još neki uvećani prihodi.

“Trebalo je da se taj posao završi pošle godine, ali je okončan tek u proljeće ove.  Takođe,  u toku ove godine ostvarićemo i veće prihode od egalizacionog fonda, zatim po osnovu naknade za korišćenje voda.

Od Ministarstva finansija dobili smo  pozajmicu od 200.000 eura“.

Rakočević je objasnio da je pozajmicom “zatvoren“ kredit  prema holandskom fondu.

Time je, tvrdi on, ušteđeno oko pola milona eura novca građana.

Prema završnom računu za prošlu godinu,  ostvareni su prihodi od oko  3,24 miliona eura i rashodi od 3,15.

Opština je najviše prihodovala od poreza, pa je umjesto planiranih 915.000 eura po tom osnovu naplaćeno više od milon.

Premašeni su planovi i u naplati naknada, dok su planirani  prihodi od prodaje imovine ostvareni tek u neznatnom iznosu.

Najviše novca iz opštinske kase, više od 638.000 eura,   lani je potrošeno za zarade zaposlenih,  otplatu kamata, te transfer Centru za kulturu – oko 530.000 eura.

Kapitalni izdaci prošle godine skoro duplo su bili veći od planiranih i iznosili su oko 163.000 eura.

Izvor: Portal Vijesti