Petar

Odžić: Stvorili smo dobru osnovu da sledeća godina bude razvojna

Skupština opštine usvojila rebalans budžeta za 2017.

Skupština opštine danas je usvojila rebalans budžeta, kojim je konstatovano da se gradsku kasu slilo dva miliona eura manje, nego što je bilo planirano. Razlog što zacrtanih 36.9 miliona eura nije moglo da se ostvari, kako se moglo čuti, je to što nije ostvarena prodaja opštinske imovine od čega je trebalo da bude prihodovano tri miliona eura, a i gradski Vodovod nije uplatio milionski iznos na koji se obavezao.

„Rebalansom je predviđeno da se uravnoteženje budžeta vrši putem izmjena i dopuna budžeta, na način i po postupku predviđenim za njegovo donešenje u slučajevima kada tokom fiskalne godine dođe do smanjena planiranih prihoda ili povećanja rashoda. Rebalans budžeta za 2017-tu godinu predstavlja njegovo dovođenje u realne okvire, usled očekivanja da jedan manji dio prihoda neće biti realizovan po predloženoj strukturi. Prije svega korekcija prihoda se odnosi na stavku prodaje nefinansijske imovine koja nije realizovana u 2017.godini, stavka ostale naknade gdje se planirao prihod od komunalne naknade čija je primjena odložena za 2018-tu, kao i stavka ostali prihodi gdje je prihod od DOO Vodovovod i kanalizacija Budva smanjen sa 3 miliona eura na nešto oko 1.2 miliona eura. Takođe, bitno je istaći da se vrši i korekcija na više na prihodovnoj strani po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za skoro 1.5 miliona. Takođe takse su naplaćene u većem iznosu od planiranog za nekih 80.000 eure“, kazao je sekretar za finansije Petar Odžić ( SDP)

Kada je riječ o tekućim rashodima, kako je istakao, napravljene su uštede u dijelu koji se odnosi na usluge-reprezentacija,službena putovanja, komunikacione usluge…180 000 eura, kamate (zbog neizmirenja prema firmi WTE) za 1.7 MIL, ostali izdaci-ugovori o djelu, sudski troškovi, odrzavanje softvera i osiguranje za oko 100 000, otplata HOV i kredita za 2.4 mil, takođe zbog zastoja u izmirenju obaveza prema firmi wte.

„ Kapitalni izdaci su rebalansom korigovani sa 11,4 miliona na 10,26 miliona eura. Jedan dio tih izdataka neće biti realizovano do kraja 2017-te, stoga ce se jedan dio tih sredstava prenijeti u sledeću budžetsku godinu. Porast rashoda u odnosu na prvobitni plan iskazan je kroz stavku tekuće održavanje javne infrastrukture, gdje smo morali izdvojiti više sredstava u odnosu na plan kako bi koliko toliko sanirali javnu infrastrukturu koja je u jako lošem stanju. Takođe, premašili smo i stavku otplate obaveza iz predhodnog perioda, za skoro tri miliona eura. Ovu stavku je jako teško predvidijeti zbog čestih blokada računa, kao i visokog nivoa popisanih obaveza iz predhodnog perioda. Namjerno kažem popisanih, jer jedan dio obaveza nije trezorski evidentiran. Rebalansom budžeta neznatno se smanjuju primici sa 36.984.000.00 EUR na 34.248.327,00 EUR, što znači da je budžet bio oprezno i realno planiran, osim prihoda na koji nijesmo mogli posebno da utičemo naplatom, jer se radi o prodaje zemljista i nekretnina.
S obzirom na velike izdatke potrošene na stavku otplata obaveza iz predhodnog perioda kao i na sanaciju lokalne infrastrukture, a nesto manje izdatke na kapitalne projekte, možemo reći da je iza nas jedna sanaciona godina, godina konsolidacije javnih finansija, u kojoj smo uspjeli da povratio tekuću likvidnost budžeta, vratimo jedan dio obaveza, i stvorimo dobru osnovu da sledeća godina bude i dijelom razvojna godina“, ocijenio je Odžić

Izvor: primorskenovine.me

ulcinj

Krivokapić: Zaustaviti poharu Ulcinja i krenuti u obnovu

Sastankom sa članovima Opštinskog odbora i aktivistima, kojem su prisustvovali visoki funkcioneri stranke na čelu sa liderom Rankom Krivokapićem, SDP je u subotu ozvaničila početak kampanje za lokalne izbore.

„Mi već gotovo tri decenije imamo postojanu politiku u Ulcinju. Imamo ljude, a sada i na čelu mlade ljude koji su stasali u ovoj partiji i koji su spremni da je vode u novo doba“, rekao je Krivokapić.

On je istakao da nema razvijene Crne Gore ako se Ulcinj ne vrati na svoju staru slavu.

„Ulcinj je više bio Evropa 80-tih godina prošlog vijeka nego što je sada. Ulcinj je bio pun Evrope, pun razvoja, pun radnih mjesta, u Ulcinju se živjelo i stvaralo i vidjela budućnost. Glas za SDP obezbjeđuje obnovu i razvoj Ulcinja. Iznad svega, da ste glasali časno, da će taj vaš glas važiti i u prošlosti i u budućnosti“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, sa ljudima kao što su Skender Elezagić i Naser Resulbegović, te ostalima u Opštinskom odboru ove stranke i drugim uglednim ljudima koji stvaraju i koji su slobodni, može se zaustaviti pohara i početi obnova Ulcinja.

Izvor: mne.ul-info.com