Elvis Omeragić

Omeragić: Budžet za bankrot, a ne za razvoj

Predlagač reče da će se budžet pstvariti 110 ili 120 posto, a ja kažem neće ni 60 odsto, jer ako smo za ovu godinu za plate postojećih radnika imali 360.000 eura, dogodine ćemo imati 30 novih radnika, znači ispod 700.000 eura nećemo moći proći, rekao je Omeragić.

Budžet za narednu budžetsku 2018. godinu za opštinu Gusinje utvrđen je na iznos od 1.199.550 eura, sa operativnim dijelom od 834.250 i kapitalnim 338.300 eura, tekućom budžetskom rezervom je 10 i stalnom 17.000 eura. Budžet je usvojen sa 22 glasa “za” i pet protiv (SDP, SNP I DS Albanaca).

Odbornik SDP Elvis Omeragić bio je mišljenja da budžet nije realno planiran i podsjetio da ni budžet od prošle godine, koji je bio projektovan na 1.040.000 eura, nijerealizovan ni 50 odsto od plana.

“Zato cijenim da je prvo trebalo napraviti rebalans budžeta i vidjeti šta su problemi zbog čega nismo u stanju da ostvarimo makar ono što predlažemo, pa da budžet za 2018. godinu bude u skladu sa tim i da bude mnogo realniji nego što je ovaj dosad. Ono što predlagač reče da će se budžet ostvariti 110 ili 120 posto, da mu kažem da neće ni 60 odsto. Inače, ne znam tog poslodavca koji bi potrošio 360.000 eura da bi zaradio 70.000. Ovaj budžet kako je planiran vodi ovu Opštinu u bankrot. Ako smo za ovu godinu za plate postojećih radnika imali 360.000 eura, dogodine ćemo imati 30 novih radnika, znači ispod 700.000 eura nećemo moći proći, što jasno govori kako je planiran budžet – istakao je Omeragić, izrazivši mišljenje da je “ovo napisano da bude tu, umjesto da se dobro otvore oči i vidi kako je najbolje da se planira tako važna stvar”.

Izvor: Dan