Jadranka Vojinović

Vo­ji­no­vić: DPS kroz mje­sne za­jed­ni­ce na­sta­vlja afe­ru „Sni­mak”

SDP-u Podgorica je potpuno jasno da su opstrukcije DPS-a i njegovih satelita da primjene Odluku o mjesnim zajednicama usmjerene ka samo jednom cilju – onemogućavanju uspostavljanja adekvatne infrastrukture koja će omogućiti fer i slobodne izbore organa mjesnih zajednica na zboru građana.

Glavni grad Podgorica ima 59 mjesnih zajednica, od kojih neke imaju 20 – 30 hiljada stanovnika. Podsjećam da je, nakon što je usljed političkog pritiska opozicionih učesnika Parlamentarnog dijaloga Glavni grad, nakon niza godina odugovlačenja, konačno usvojio Odluku o mjesnim zajednicama i do danas nastavio da opstruira proces njene primjene upravo iz razloga izbornih zloupetreba istih.

Mjesne zajednice, koje pripadaju svim građanima jednako, DPS nastavlja da upotrebljava kao svoje mini izborne štabove preko kojih namjerava sprovođenje izbornih malverzacija, na način kako je opisano u aferi Snimak i brojnim međunarodnim izvještajima o Crnoj Gori. Na ovaj način u susret izborima koji će se održati na proljeće u Glavnom gradu, DPS samo nastavlja izborne zloupotrebe u skoro trećini Crne Gore i definitivno ruši ionako krhko povjerenje u demokratski izborni proces.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada