Bane

Veljković: Gola istina protiv blistavih DPS laži

Da kojim slučajem članovi Vlade Crne Gore poštuju dokumenta koja su usvojile, drugi blok TE Pljevlja bi već bio izgrađen a toplifikacija grada kao obaveza EPCG još od izgradnje prvog bloka bi bila davno završena. Posle skoro tri godine priprema i izbora najboljeg ponuđaca za izgradnju bloka 2 TE Pljevlja i skoro pet godina pregovora sa njim (kao i polaganja kamena temeljca u više izbornih ciklusa) Vlada nam slavodobitno za novogodišnju čestitku prosleđuje informaciju o raskidu saradnje sa kompanijom Škoda Praha.

Uzalud potrošenih slovom i brojem 8 (osam) godina i sijaset neispunjenih obećanja, DPS sa satelitima, uzalud potrošenih stotine hiljada ako ne i par miliona eura EPCG I Vlade CG u takvom pregovaračkom procesu, uzalud apeli nedužnih a ugroženih građana Pljevalja i zdravomisleća upozorenja civilnog društva povodom enormnog zagađenja, uzalud činjenice potkrepljene studijom Svetske zdravstvene organizacije iz aprila 2016 g. da je smrt svakog petog stanovnika Pljevalja dovedena u vezu sa zagađenjem vazduha, kada nam Vlada opet obećava.

Što može hladna i gola istina protiv blistavih čari DPS laži? ” To nikako ne znači odustajanje od gradnje drugog bloka” kažu oni. “Nakon rekonstrukcije prvi blok TE će raditi još 20 g.” Potvrđuju. ” Ekološka situacija u Pljevljima je loša, ali smo sada na tragu da se to promjeni. Poslije 27.decembra je tender za rekonstrukciju glavne gradske toplane čime ćemo značajno popraviti situaciju prije rekonstrukcije bloka…” obećava ministar.

Tender sam po sebi sigurno neće ništa popraviti a i iskustva sa tenderima su u Pljevljima tragikomična. A zašto bi im na riječ slijepo vjerovali kada su do sad ovako “tenderali” iako su znali za obavezujuće direktive EU i odluke EIB i EBRD o zabrani finansiranja izgradnje TE na ugalj, kada i u ovih par protokolarnih rečenica skoro pa i da nema trunke istine.

Ne samo da u Vladi ima previše ministara koji ne pokazuju ni malo osjećaja za realnost (ako već o njihovoj operativnoj nesposobnosti i pomankanju kreativnosti znaju i vrapci na grani) nego se ovdje pokazuje ili licemerje ili elementarno nepoznavanje problema. Gospodo iz Vlade, sve i da uspijete da napravite ekološku sanaciju postojećeg bloka za predviđena sredstva (odsumporavanje, denitrifikacija, otpadne vode, odlazeći gasovi…) na osnovu čega tvrdite da postojećem bloku može biti produžen radni vijek jos 20 godina bez dodatnih ulaganja?

Pošto ste na “tragu” ekoloških promjena u Pljevljima prosvijetlite nas prije njene “rekonstrukcije” gdje se nalazi glavna gradska toplana ili imate u vidu kotlarnicu u Skelićevoj?

Bilo bi poželjno i da saznamo ko će i o čijem trošku izgraditi magistralni toplovod u dužini od 4,5 km obzirom da ste naveli da će se paralelno sa rekonstrukcijom odvijati i radovi na toplifikaciji grada, sve to uz minorna predviđena sredstva u budžetima, stanja na terenu i nivoa gotovosti tehničke dokumentacije. I na kraju, koliko će to koštati građane Pljevalja i krajnje potrošače imajući u vidu postojeće stanje sekundarne mreže i instalacija u zgradama koje nije obećavajuće. Pljevljaci zaslužuju da saznaju istinu iz prve ruke.

Sa ovakvim vašim “istinama” očigledno da nešto ozbiljno nije u redu sa elementarnim moralom, osjećajem za pravdu i poštenjem u ovoj zemlji.

A što se tiče novih/starih predizbornih obećanja oko bloka 2 TE Pljevlja i toplifikacije grada njih se stide i vaši lokalni funkcioneri, samo to nemaju hrabrosti da vam saopšte.

Branislav Bane Veljković

Predsjednik OO SDP Pljevlja

Kotor

SDP Kotor traži laptopove za polumaturante

Savremeno informaciono doba nameće nove interpretacije pismenosti.

Novi mediji su sve više zastupljeni u obrazovanju, pa tako upotreba računara i interneta masovno ulazi u škole, kao neophodna pomoć u obrazovanju i temelj je budućeg savremenog edukativnog procesa.

Obrazovanje je jedan od najvažnijih činioca odgovornih za razvoj društva, i stoga  je vrlo bitno adaptirati proces obrazovanja promjenama koje donosi današnje informacijsko doba.

Kako bi se te reforme uspješno ostvarile, nije dovoljno promijeniti i osavremeniti samo sadržaje učenja. Jednako je važno unijeti promjene u korišćenju novih, interaktivnih nastavnih metoda i tehničkih pomagala.

Savremenom obrazovanju potreban je nov model učenja – aktivno učenje koje se temelji na informacijskim resursima stvarnog svijeta.

Danas se sve više naglašava potreba za obrazovanjem zasnovanim na metodama koje koriste informacijske i komunikacijske tehnologije.

Imajući u vidu da veliki broj dijece zbog lošijeg imovinskog stanja nije u mogućnosti da posjeduje računar, našim prijedlogom izdvajanja određenih sredstava iz Budzeta opštine za 2018.godinu bi se napravio jedan vazan korak u poboljšanju kvaliteta obrazovanja koje pružamo našim mladim generacijama.

Trenutno, u osnovnim skolama u Kotoru, deveti razred pohađa 144 učenika.

40.000,00  eura je simboličan iznos koji bi Opština trebala izdvojiti, preraspodjeljujući jedan dio sredstava predviđenih za nevladine organizacije,  imajući u vidu i dajući ih kotorskoj djeci za sticanje znanja i uspješnije obrazovanje.

Veoma je važno napomenuti da je Budžetom Opštine Budva koji je duplo veći od Budžeta Opštine Kotor, 70.000,00 eura predviđeno za NVO sektor, dok je Budžetom Opštine Kotor za istu namjenu planirano 162.000 eura.

Smatramo da ova  preraspodjela sredstava nikako ne može ugroziti aktivnosti NVO sektora na teritoriji opštine Kotor, i da bi bilo veoma humano kupiti laptopove svim polumaturantima i na taj način podstaći njihovo dalje obrazovanje.

Ovim činom možemo obezbjediti djeci sredstva  koja će im omogućiti da jednako kao i njihovi vršnjaci u razvijenijim sredinama, koriste benefite savremene komunikacije.

ODBORNICI SDP U SO KOTOR

                                                                                                                             Bruna Lončarević

                                                                                                                      Tena Božović

                                                                                                                         Goran Brguljan

Amandmani SDP Kotor 1

Amandmani SDP Kotor 2

OO SDP Kotor