Kotor

SDP Kotor traži laptopove za polumaturante

Savremeno informaciono doba nameće nove interpretacije pismenosti.

Novi mediji su sve više zastupljeni u obrazovanju, pa tako upotreba računara i interneta masovno ulazi u škole, kao neophodna pomoć u obrazovanju i temelj je budućeg savremenog edukativnog procesa.

Obrazovanje je jedan od najvažnijih činioca odgovornih za razvoj društva, i stoga  je vrlo bitno adaptirati proces obrazovanja promjenama koje donosi današnje informacijsko doba.

Kako bi se te reforme uspješno ostvarile, nije dovoljno promijeniti i osavremeniti samo sadržaje učenja. Jednako je važno unijeti promjene u korišćenju novih, interaktivnih nastavnih metoda i tehničkih pomagala.

Savremenom obrazovanju potreban je nov model učenja – aktivno učenje koje se temelji na informacijskim resursima stvarnog svijeta.

Danas se sve više naglašava potreba za obrazovanjem zasnovanim na metodama koje koriste informacijske i komunikacijske tehnologije.

Imajući u vidu da veliki broj dijece zbog lošijeg imovinskog stanja nije u mogućnosti da posjeduje računar, našim prijedlogom izdvajanja određenih sredstava iz Budzeta opštine za 2018.godinu bi se napravio jedan vazan korak u poboljšanju kvaliteta obrazovanja koje pružamo našim mladim generacijama.

Trenutno, u osnovnim skolama u Kotoru, deveti razred pohađa 144 učenika.

40.000,00  eura je simboličan iznos koji bi Opština trebala izdvojiti, preraspodjeljujući jedan dio sredstava predviđenih za nevladine organizacije,  imajući u vidu i dajući ih kotorskoj djeci za sticanje znanja i uspješnije obrazovanje.

Veoma je važno napomenuti da je Budžetom Opštine Budva koji je duplo veći od Budžeta Opštine Kotor, 70.000,00 eura predviđeno za NVO sektor, dok je Budžetom Opštine Kotor za istu namjenu planirano 162.000 eura.

Smatramo da ova  preraspodjela sredstava nikako ne može ugroziti aktivnosti NVO sektora na teritoriji opštine Kotor, i da bi bilo veoma humano kupiti laptopove svim polumaturantima i na taj način podstaći njihovo dalje obrazovanje.

Ovim činom možemo obezbjediti djeci sredstva  koja će im omogućiti da jednako kao i njihovi vršnjaci u razvijenijim sredinama, koriste benefite savremene komunikacije.

ODBORNICI SDP U SO KOTOR

                                                                                                                             Bruna Lončarević

                                                                                                                      Tena Božović

                                                                                                                         Goran Brguljan

Amandmani SDP Kotor 1

Amandmani SDP Kotor 2

OO SDP Kotor