mirko-pavicevic

Pavićević: Koalicija SDP-Demos je odgovor naprednih Berana na sve negativnosti

Koalicija SDP-Demos je odgovor građanskih i naprednih Berana na sve negativnosti koje su se dešavale u našem gradu u protekle 3 decenije.

Kroz želju da konačno građanske partije dobiju šansu da pokažu koliko umiju, okupili smo se svjesni svih problema u kojima se naš grad nalazi. Sa jedne strane imamo poharu od strane DPS-a i satelita sa državnog a ranije i lokalnog nivoa, a sa druge prilično nesposobnu lokalnu vlast koja nije riješila skoro ni jedno bitno životno pitanje u protekle četire godine, često praktikujući praksu DPS-a u zloupotrebi javnih resursa.

Umjesto rješavanja problema naših sugrađana pojedinci su se često bavili pitanjima koja dijele, a ne ujedinjuju Berance. Naš odgovor na te dvije ponude je borba za bolje uslove života, zapošljavanje, veću privrednu aktivnost, bolje uslove u školama i vrtićima. Takva je i naša lista, sastavljena od dokazanih i prepoznatih ljudi, ponosnih na sve svoje različitosti, koji žele da se razvoj Berana zasniva na radu i marljivosti, a ne političkoj podobnosti sa bilo koje adrese da dolazi.

Mirko Pavićević
Predsjednik OO SDP Berane
Nosilac izborne liste SDP – Demos

Zoran-Pajević

Pajović: Druga faza sanacije zimskog bazena u drugoj polovini januara

U toku je izdavanje rješenja od strane Direkcije javnih radova o prvorangiranom ponuđaču za izvođenje druge faze radova na zatvorenom plivačkom bazenu u Škaljarima, kazao je Zoran Pajović, upravnik bazena “Nikša Bućin“, i sekretar OO SDP Kotor.

On je podsjetio da su radovi na sanaciji bazena počeli polovinom marta, obavještenjem firme “Erlang” koja je izvođač ovih radova i bilo je predviđeno da se prva faza okonča do 15. juna.

“Kraj je decembra, a prva faza je okončana tek u novembru. Tada je zahvaljujući ministru sporta Nikoli Janoviću koji je bio u posjeti optini Kotor u društvu sa Almirom Kalačem, direktorom Direkcije za javne radove, ubrzan posao na završetku prve faze. Kalač je tom prilikom izjavio da u narednih par dana očekuje potpisivanje ugovora sa novim izvođačem radova za drugu fazu za koju je završen tender i pravne procedure. Međutim, i dalje je problem u potpunoj blokadi informacija iz Direkcije javnih radova. Osim Kalača sa kojim se lako stupa u vezu, inženjerka u Direkciji zadužena za ovaj posao se kontinuirano ne javlja na naše pozive”, rekao  je Pajović.

Na više mejlova i poziva najodgovornijih iz kotorske vlasti kao i upornih telefonskih poziva i poruka od strane Pajovića, upravnika bazena, nema odgovora niti i jednog dokumenta čak ni projekta bazena.

Pajović je kazao da se jedino direktor Direkcija Almir Kalač redovno javlja i samo je od njega dobio informacioje koje je pajović saopštio našem radiju.

Kalač ga je obavijestio da je za drugu fazu radova na bazenu izabran izvođač i to isti koji je bio u prvoj fazi, firma “Erlang”.

“Takođe nijesu tačne priče koje su kružile po Kotoru kako je poništen tender za drugu fazu. Erlang dakle, nastavlja posao i ugovor će ovih dana biti potpisan, a nakon toga slijedi zakonsko pravo žalbe u trajanju od deset dana”, navodi on.

Pajoviću je usmeno rečeno da svi koji su se javili na tender nisu najavili nikakvu žalbu.

S obzirom na nastupajuće praznike, Pajović vjerije da će u drugoj polovini januara 2018. godine započeti radovi druge faze sanacije bazena u Škaljarima.

Druga faza podrazumijeva tehniku i opremu bazena i po saznanju Pajovića, ova faza će se realno okončati u maju, a po pesimističkim prognozama u junu.

Optimisti misle i da će se završiti u aprilu, kazao je Pajović.

Izvor: Skala radio