mirko-pavicevic

Pavićević: Koalicija SDP-Demos je odgovor naprednih Berana na sve negativnosti

Koalicija SDP-Demos je odgovor građanskih i naprednih Berana na sve negativnosti koje su se dešavale u našem gradu u protekle 3 decenije.

Kroz želju da konačno građanske partije dobiju šansu da pokažu koliko umiju, okupili smo se svjesni svih problema u kojima se naš grad nalazi. Sa jedne strane imamo poharu od strane DPS-a i satelita sa državnog a ranije i lokalnog nivoa, a sa druge prilično nesposobnu lokalnu vlast koja nije riješila skoro ni jedno bitno životno pitanje u protekle četire godine, često praktikujući praksu DPS-a u zloupotrebi javnih resursa.

Umjesto rješavanja problema naših sugrađana pojedinci su se često bavili pitanjima koja dijele, a ne ujedinjuju Berance. Naš odgovor na te dvije ponude je borba za bolje uslove života, zapošljavanje, veću privrednu aktivnost, bolje uslove u školama i vrtićima. Takva je i naša lista, sastavljena od dokazanih i prepoznatih ljudi, ponosnih na sve svoje različitosti, koji žele da se razvoj Berana zasniva na radu i marljivosti, a ne političkoj podobnosti sa bilo koje adrese da dolazi.

Mirko Pavićević
Predsjednik OO SDP Berane
Nosilac izborne liste SDP – Demos