ulcinj

Snažan SDP donosi promjene

Listu SDP-Ranko Krivokapić DA (O)ŽIVI ULCINJ! predvodi predsjednik Opštinskog odbora Naser Resulbegović, a na listi su vrijedni i ugledni Ulcinjani iz svih djelova nase opštine, svih konfesija i nacionalnosti što je na tragu bogate tradicije građanskog i multikulturalnog Ulcinja koju je SDP uvijek njegovao.

Ljudi koji su svojim ugledom, profesionalnim profilom i kvalitetom prepoznati kao nosioci promjena i svježih ideja koje su potrebne našem gradu i kredibilna alternativa aktuelnoj vlasti su: Naser Resulbegović-dipl. pravnik, Samir Telić-dipl. turizmolog, Nikola-Niša Rudović- preduzetnik , Aljbina Osmani-Markašević- dipl. politikolog, Ivo Lukić- turistički radnik, Fahrudin Mujić- dipl. ekonomista, Izet Kasnecoviq- prosvjetni radnik, Nina Vukoslavčević- dipl. politikolog, Dragan Brisković- dipl. gastronom, Xhemal Fici- student, Elvedin Zaganjor- dipl. turizmolog, Dijana Čaušić- ekonomski tehničar, Fuad Bajri- dipl. ekonomista, Leon Marniković- Menadžer, StefanTodorović- Ugostitelj, MonikaRudović- student, SadikShaba- penzioner, ArdianKasneci- dipl. ing. elektrotehnike, Haris Hasanagić- Preduzetnik,MeritaSubašić-Šabanović- dipl. pianista, ĆemaljAljošević- Kuvar, Safet Haxhibrahimi- preduzetnik, Jasmina Kočan- dipl. pravnik, MarjanaSlavković- dipl.pravnik, Husejn Curanović- konobar, Munir Telić- Ugostitelj, Hajria Mujić- dipl. ing. poljoprivrede, DritanBilali- ugostitelj, Edina Čaušić- učenik, VjolcaHasanagić- tehničar biologije, Ljatif Avdo Gorana- dipl. pravnik, Fejzo Bušatlić- penzioner, Skender Elezagić- dipl. ekonomista.

Socijaldemokratska partija poziva ranije birače nacionalnih partija da na ovim izborima podrže SDP, zato što snažan SDP kao najjača građanska alternativa DPS-ovoj pohari resursa znači i suštinski samostalnije nacionalne partije.

Raniji birači nacionalnih partija moraju izvršiti politički pritisak kako bi lokalne i nacionalne partije služile interesima grada i građana, a ne samo rukovodstvu tih partija, kako je do sada bio slučaj. Cilj ovih izbora je obezbjeđivanje alternative sadašnjoj vlasti, koja ne radi u interesu građana, već ličnim interesima rukovodstva nacionalnih partija kojima se to dozvoljava dok služe DPS-u. Ulcinju su neophodne političke promjene i zajedničkim radom obezbijedićemo da naš grad, iako najljepši i sa najviše prirodnih resursa, ne bude najnerazvijeniji grad na Jadranu zbog vlasti koja služi privatnim interesima. Cilj SDP-a je da se Ulcinjom upravlja iz Ulcinja a ne iz Podgorice kroz zadovoljavanje ličnih interesa grupice DPS Ulcinjskih saveznika.

OO SDP Ulcinj