Vladimir Asanović SDP - Demos

Asanović: Vratićemo Beranama status grada sportista

Odgovorna lokalna samouprava mora voditi brigu o stanju sportske infrastrukture i problemima sa kojima se suočavaju sportski kolektivi na teritoriji naše opštine. Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović, kao dio buduće vlasti, predložiće srednjoročni plan razvoja sporta za mandatni period od  2018 do 2022.godine.

Na samom početku, ističemo da je glavni problem sa kojim su se svih ovih godina suočavali sportskih kolektivi na teritoriji opštine jeste neposjedovanje adekvatnog prostora za izvođenje trenažnog procesa. Napominjemo javnost, da je sportska hala, čija je izgradnja počela 2009.godine i čije se zvanično otvaranje prolongira već 3 godine završena, pa ovom prilikom  postavljamo pitanje nadležnima, prvenstveno rukovodstvu opštine, zbog čega se kasni sa stavljenjem objekta u funkciju?

Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović će Budžetom predvidjeti dodatna izdvajanja, u  cilju profesionalizacije sportskih kolektiva,  koja će podrazumijevati finansiranje i sufinsiranje  službenih prostorija za sve aktivne sportske koletkive,  i konstantno pružati obuku  administrativnom osoblju za pisanje projekata u oblasti sporta, kako bi isti bili u mogućnosti da konkurišu za dodatna sredstva kod raznih fondova i finansijera i na taj način dodatno osnaže i podignu na veći nivo kapacitete svojih klubova.

Iniciraćemo, u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine, formiranje i organizaciju školskih liga za učenike osnovnih i srednjih škola i finansirati sve aktivnosti koje će imati za cilj omasovljenje školskog sporta.

Nakon stavljanja u funkciju sportske hale, obezbijedićemo za sve aktivne sportske kolektive besplatne termine za izvođenje treninga i priprema za lokalna, nacionalna i međunarodna takmičenja.

Nećemo dozvoliti da opština Berane, kao što je bilo do sada, veći dio budžeta namijenjenog sportskim kolektivima izdvaja za finansiranje samo jednog  klub (FK BERANE), već ćemo pomoći i drugim sportskim kolektivima da formiraju gradske klubove i na jednak i transparentan način dobiju sredstva za finansiranje svojih aktivnosti, kako ne bi ispalo da je Opština Berane nekom majka, a nekom maćeha.

Nećemo dozvoliti da naši mališani idu na sportska takmičenja, a da pritom ne znaju da li će imati plaćen prevoz i obrok.

Vratićemo Beranama status prvoligaša u fudbalu, košaraci, rukometu, boksu, kareteu, stonom tenisu, streljaštvu, jer Berane je oduvjek bilo prepoznato kao grad vrhunskih sportista i rasadnik sportskih talenata.

Vladimir Asanović

 kandidat za odbornika liste SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović