MirkoStanic

Stanić: Međunarodni šamar Vladi Crne Gore

Vlada Crne Gore je nastavila da prima međunarodne šamare kad je u pitanju stanje medijskih sloboda i politički pritisak koji se sprovodi prema RTCG.

Iz Ujedinjenih Nacija je prije dva dana stigla jasna poruka DPS vlasti da se sa pritiscima na novinare i medije mora prestati ukoliko ne želimo da dođemo u red neslobodnih zemalja.

Činjenica da je ovaj svojevrstan šamar Vlada dobila od predstavnika najrazvijenih zemalja svijeta, ali i pojedinih afričkih zemalja govori da u ovoj oblasti postoji konstantan nazadak u proteklih nekoliko godina, prije svega zbog želje DPS-a da svi mediji u Crnoj Gori izvještavaju po modelu Pink – Informer.

Sada je tu namjeru jasno potenciralo niz zemalja kao zadnje upozerenje Vladi da će se napredak Crne Gore u integrativnim procesima mjeriti i kroz odnos prema RTCG i medijima uopšte.

Kako je jedno od pitanja koje su postavili diplomatski predstavnici SAD, Švedske, Holandije, i drugih zemalja bilo vezano i za ulogu parlamenta (koji je politički motivisanim procesima) nezakonito smjenjivao članove Savjeta RTCG, pozdravljamo današnju odluka Upravnog suda da poništi odluku ASK protiv Nikole Vukčevića na osnovu koje je izvršena njegova smjena od strane Administrativnog odbora na čijem je čelu Ljuiđ Škrelja.

Mirko Stanić

Portparol SDP 

Fahrudin-Mujić_preview

Mujić: Formiraćemo garantni fond i pokrenuti ekonomiju grada

Ulcinj postaje grad iz kojega se gradjani iseljavaju, posebno mladi ljudi, jer u njemu ne vide perspektivu za pristojan posao i život. Turistička privreda grada sa najvećim potencijalima na primorju je devastirana, a poljoprivreda i druge grane ekonomije su takođe zamrle. Ulcinj je jedini nerazvijeni grad Južnog regiona.

Mala i srednja preduzeća, pored turizma, mogu biti okosnica razvoja našeg grada, a prirodni resursi za razvoj poljoprivrede su gotovo neiscrpni. Loša politika u tom sektoru je dovela do toga da je veliki broj posjeda napušten i ne koristi se.  Investiciono-razvojni Fond ima posebne pogodnosti za finansiranje razvojnih projekata u nerazvijenim područjima ali oni nijesu u dovoljnoj mjeri dostupni privrednicima iz Ulcinja.

Nezaposlenost je ključni problem u Ulcinju i SDP ima plan kako da ekonomski oživi Ulcinj.

U cilju pospješivanja samozapošljavanja-otvaranja novih radnih mjesta, posebno za mlade, formiraćemo Garantni fond,  preko koga će se olakšati finansiranje kvalitetnih projekata naših sugrađana. Budući da su hipoteke i garancije najčešća prepreka za podršku biznis idejama, Garantni Fond će garantovati kod Investiciono-razvojnog fonda i drugih finansijskih institucija za kvalitetne biznis ideje naših sugrađana.

Garantni fond biće osnova rada nove ulcinjske vlasti i uz njegovu pomoć će se svake godine obezbijediti  podrška za značajan broj start-up biznis ideja, čime ćemo zaposliti ljude i spriječiti iseljavanje iz Ulcinja.

Na ovaj način ćemo pokrenuri ekonomiju grada uvezivanjem turizma, poljoprivrede i drugih grana ekonomije što je jedini način za održiv razvoj Ulcinja. Na ovaj način ćemo od najsiromašnije opštine na primorju početi da gradimo ambijent bogatog mjesta u koji će se ljudi vraćati, raditi i od svog rada moći pristojno da žive.

Fahrudin Mujić

Kandidat za odbornika liste “SDP – Ranko Krivokapić – Da oživi Ulcinj”