Peticija 3

Budva: Više od 200 građana potpislao peticiju za povećanje minimalne zarade

Akcija potpisivanja peticije će trajati narednih sedam dana, a potpisivanje peticije će se odvijati u kancelariji opštinskog odbora SDP.

Više od 200 građana Budve potpislao je peticiju za povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori, koju je pokrenula Socijaldemokratska partija, a potpisivanje je organizovalo opštinski odbor ispred zgrade Opštine.

“Peticija je pokrenuta na teritoriji cijele Crne Gore. SDP, kao partija koja baštini socijalnu pravdu i zaštitu najranjivijih kategorija stanovništva je upravo na tom fonu i pokrenula incijativu za  povećenja minimalne cijene rada. Kao što znate u Crnoj Gori u odnosu na cijeli region odnos između minimalne cijene rada i prosječne cijene rada je najniži. Prosječna cijena je 512 eura , a minimalna je 193 i nije godinama mijenjana“, kazao je predstavnik SDP Slavko Đukanović.

Prema njegovim riječima peticija je način gdje SDP pokušpava da te najranjivije kategorije stanovništva, radničku klasU, ljude koji rade u privatnim firmama koji su svi mahom osigurani na minimalnu cijenu rada, na neki način natjeramo da se, makar, u tom dijelu standard tih ljudi poveća.

„Samim tim i „rupe“ u budžetu koje su evidentne po pitanju naplate poreza na dohodak, građana popune, procjena je da je na nivou države to iznos od 40 miliona eura. Mi smo u sanznanju da Vlada i Ministarstvo finansija ozbiljno razmatraju taj predlog, jer su i saMi svjesni da je to jedan od načina na koji se standarad najranjivijih kategorija može povećati“, istakao je Đukanović.

On je naglasio da je najveći broj ljudi koji primaju plate su upravo kategorija oni koji su osigurani na 193 eura.

Akcija potpisivanja peticije će trajati narednih sedam dana, a potpisivanje peticije će se odvijati u kancelariji opštinskog odbora SDP.

Izvor: Portal Vijesti