Ivan-Vujovic

Vujović: Nestranački kandidat građanske opozicije put ka izbornim pobjedama

Gradjanska opozicija ima pred sobom veliku odgovornost da nadje dogovor oko zajedničkog predsjedničkog kandidata i modela nastupa na lokalnim izborima koji garantuje smjenu DPS, posebno u Podgorici.

Najbolja formula za uspjeh je nestranački predsjednički kandidat gradjanske opozicije, koji će nesporno biti privržen Ustavnim odredjenjima države Crne Gore, ličnost gradjanskog i demokratskog formata sa znanjem i autoritetom neophodnim da predstavlja Crnu Goru na najvišem nivou.

Svaki drugi scenario, u kojem bi dominirali pojedinačni partijski interesi, vodio bi neminovno nepotrebnom usitnjavanju, od kojega bi koristi imao samo DPS. Nije potrebna prevelika politička pamet da se dođe do zaključka da bi se time značajno umanjile šanse za pobjedu opozicije na predsjedničkim i lokalnim izborima. Najbolji primjer su nedavni cetinjski izbori, kada je zahvaljujući rascjepkanosti opozicije DPS osvojio vlast, iako se SDP i tada zalagao za objedinjavanje partija gradjanske opozicije i nestranackog kandidata za gradonačelnika, što je bila dobitna formula.

SDP apeluje da političke strukture gradjanske opozicije budu na visini potrebne odgovornosti i zrelosti koju nalaže aktuelni politički trenutak i da svoje odluke prilagode onome što su očekivanja i težnje većine gradjana za političkim promjenama. Nakon što obezbijedimo političke promjene biće dovoljno vremena za ispoljavanje legitimnih partijskih ciljeva i odmjeravanje snaga ko je jači od koga i ko ima koji glas više.

Gradjanska opozicija je veoma pozitivno političko dostignuće, snažna i kredibilna alternativa ovoj vlasti sa jasnim medjunarodnim uvažavanjem, pa bi njeno cjepkanje u susret ključnim izbornim procesima imalo teške posljedice po demokratiju u Crnoj Gori. Vjerujemo da odgovornost za takav razvoj dogadjaja niko ne bi želio da ponese.

Uvjereni smo ipak da iskrenom posvećenošću i korektnošću svih, maksimalno racionalnim korišćenjem vremena koje nam nepovratno curi, te ozbiljnijim pristupom nego do sada, možemo pronaći dogovor oko nestranačkog kandidata i optimalnog modela nastupa na lokalnim izborima. Takav kandidat je garant pobjede na predsjedničkim izborima, što bi bio dobar uvod u sigurnu pobjedu na najvažnijim lokalnim izborima za Glavni grad.

Ivan Vujović

 Član Predsjedništva SDP

MirkoStanic

Stanić: Međunarodni šamar Vladi Crne Gore

Vlada Crne Gore je nastavila da prima međunarodne šamare kad je u pitanju stanje medijskih sloboda i politički pritisak koji se sprovodi prema RTCG.

Iz Ujedinjenih Nacija je prije dva dana stigla jasna poruka DPS vlasti da se sa pritiscima na novinare i medije mora prestati ukoliko ne želimo da dođemo u red neslobodnih zemalja.

Činjenica da je ovaj svojevrstan šamar Vlada dobila od predstavnika najrazvijenih zemalja svijeta, ali i pojedinih afričkih zemalja govori da u ovoj oblasti postoji konstantan nazadak u proteklih nekoliko godina, prije svega zbog želje DPS-a da svi mediji u Crnoj Gori izvještavaju po modelu Pink – Informer.

Sada je tu namjeru jasno potenciralo niz zemalja kao zadnje upozerenje Vladi da će se napredak Crne Gore u integrativnim procesima mjeriti i kroz odnos prema RTCG i medijima uopšte.

Kako je jedno od pitanja koje su postavili diplomatski predstavnici SAD, Švedske, Holandije, i drugih zemalja bilo vezano i za ulogu parlamenta (koji je politički motivisanim procesima) nezakonito smjenjivao članove Savjeta RTCG, pozdravljamo današnju odluka Upravnog suda da poništi odluku ASK protiv Nikole Vukčevića na osnovu koje je izvršena njegova smjena od strane Administrativnog odbora na čijem je čelu Ljuiđ Škrelja.

Mirko Stanić

Portparol SDP 

Fahrudin-Mujić_preview

Mujić: Formiraćemo garantni fond i pokrenuti ekonomiju grada

Ulcinj postaje grad iz kojega se gradjani iseljavaju, posebno mladi ljudi, jer u njemu ne vide perspektivu za pristojan posao i život. Turistička privreda grada sa najvećim potencijalima na primorju je devastirana, a poljoprivreda i druge grane ekonomije su takođe zamrle. Ulcinj je jedini nerazvijeni grad Južnog regiona.

Mala i srednja preduzeća, pored turizma, mogu biti okosnica razvoja našeg grada, a prirodni resursi za razvoj poljoprivrede su gotovo neiscrpni. Loša politika u tom sektoru je dovela do toga da je veliki broj posjeda napušten i ne koristi se.  Investiciono-razvojni Fond ima posebne pogodnosti za finansiranje razvojnih projekata u nerazvijenim područjima ali oni nijesu u dovoljnoj mjeri dostupni privrednicima iz Ulcinja.

Nezaposlenost je ključni problem u Ulcinju i SDP ima plan kako da ekonomski oživi Ulcinj.

U cilju pospješivanja samozapošljavanja-otvaranja novih radnih mjesta, posebno za mlade, formiraćemo Garantni fond,  preko koga će se olakšati finansiranje kvalitetnih projekata naših sugrađana. Budući da su hipoteke i garancije najčešća prepreka za podršku biznis idejama, Garantni Fond će garantovati kod Investiciono-razvojnog fonda i drugih finansijskih institucija za kvalitetne biznis ideje naših sugrađana.

Garantni fond biće osnova rada nove ulcinjske vlasti i uz njegovu pomoć će se svake godine obezbijediti  podrška za značajan broj start-up biznis ideja, čime ćemo zaposliti ljude i spriječiti iseljavanje iz Ulcinja.

Na ovaj način ćemo pokrenuri ekonomiju grada uvezivanjem turizma, poljoprivrede i drugih grana ekonomije što je jedini način za održiv razvoj Ulcinja. Na ovaj način ćemo od najsiromašnije opštine na primorju početi da gradimo ambijent bogatog mjesta u koji će se ljudi vraćati, raditi i od svog rada moći pristojno da žive.

Fahrudin Mujić

Kandidat za odbornika liste “SDP – Ranko Krivokapić – Da oživi Ulcinj”

Radmila Obadović Kandidatkinja za odbornicu koalicije SDP - Demos dr Radovan Asanović

Obadović: Obezbjedićemo bolje uslove samohranim roditeljima

Položaj žena u Beranama, kao i u čitavoj Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović će kao dio buduće vlasti raditi na poboljšanju položaja žena na teritoriji opštine Berane i na odgovoran način stimulisati žene da se bave biznisom i politikom.

U prethodnom sazivu Beranskog parlamenta, funkciju odbornika obavljalo je 11 žena. Prateći zasijedanja lokalnog parlamenta, možemo zaključiti da se glas žena u lokalnom parlamentu mogao čuti samo u rijetkim prilikama, što ukazuje da su žene u lokalnom parlamentu tretirane kao glasačke mašine svojih partija, i da nijesu na pravi način iskoristile svoje funkcije kako bi radile na inicijativama i projektima koje bi prije svega poboljšale njihov položaj.

Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović će se zalagati da se dosadašnja praksa iskorijeni, da se na poziciju žene-odbornice ne smije posmatrati samo kako bi se popunile zakonske formalnosti, već ćemo insistirati na stvaranju ambijenta za aktivnije učešće žena u procesu donošenja odluka kako bi se  na pravi način i kako dolikuje, mogao čuti glas žena.

Kroz Garantni fond, koji će biti dostupan za rješavanje prioritetnih problema građana i podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, omogućićemo svim ženama šansu za pokretanje sopstvenog biznisa.

Velika nepravda pričinjena je majkama koje su izgubile naknadu povodom rođenja troje i više djece. Preko 1500 Beranki koje su ostvarile pravo na naknadu, nakon ukidanja iste, ostavljene su na rubu egzistencije.

Kako bismo ispravili nepravdu, nakon formiranja vlasti zalagaćemo se da majkama koje su izgubile naknadu povodom rođenja troje i više djece i svim samohranim roditeljima čija djeca idu u vrtić, nadoknadimo troškove vrtića. Majkama koje su izgubile naknadu za troje i vise djece i svim samohranim roditeljima čija djeca idu u školu – obezbijedićemo knjige, školski pribor i ostale troškove za školu. Majke koje su izgubile naknadu za troje i više djece i sve samohrane roditelje čija djeca ne idu ni u vrtić ni u školu – oslobodićemo svih poreza koji idu u Budžet opštine, a u cilju podizanja nataliteta, obezbijedićemo naknadu od 300 eura za novrođeno dijete.

Radmila Obadović,

kandidatkinja  za odbornicu liste SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović

Zekobojan

SDP pokreće peticiju za povećanje minimalne zarade

Socijaldemokratska partija će od naredne nedjelje početi sa prikupljanjem potpisa za uvećenje minimalne zarade. Cilj te inicijative je da se minimalna zarada u Crnoj Gori uveća sa sadašnjih 193 eura što je najniže u region na 50% prosječne zarade, odnosno 250 eura.

Podsjetiću Vas da smo još u junu 2017. godine Inicijativu za uvećanje minimalne zarade uputili Socijalnom savjetu poslanik Raško Konjević i ja kao član Socijalnog savjeta. Razmatranje Inicijative više puta odlagano, prvo za septembar, pa za kraj godine, da bi na poslednjoj sjednici Socijalnog savjeta bilo dogovoreno da će se o Inicijativi raspravljati do kraja decembra 2017. uz prisustvo ministra finasija, ali ni taj dogovor nije ispoštovan niti su članovi Savjeta obaviješteni o razlozima za takvo ponašanje.

Umjesto uvećanja minimalne zarade 2018. godina je počela sa uvećanjem PDV-a, uvećanjem akciza, uvećanje cijena električne nergije, uvećanjem cijene goriva, što je za posljedicu imalo rast cijena proizvoda i troškova prevoza. Kada se u jednoj zemlji istovremeno povećaju porez, cijena električne energije i cijena goriva, to znači neminovan rast cijena gotovo svih proizvoda i snažno slabljenje kupovne moći gradjana. Dakle, ovakav sistemski udar na standard građana, posebno onih sa najnižim primanjima još više aktuelizuje Inicijativu za uvećanje minimalne zarade i takvu odluku čini minimumom brige za zaposlene sa najnižim primanja čiji se položaj konstantno pogoršava.

Crna Gora ima najnižu zaradu u regionu. Nižu i od Makedonije i od Srbije i od Kosova i od Albanije, da ne govorim o Hrvatskoj i Sloveniji, dok naša Vlada nastavlja sa  politikom koja vodi daljem socijalnom raslojavanju gradjana protivno Ustavu koji u članu 1 Crnu Goru definiše i kao državu socijalne pravde.

(Minimalna zarada u Makedoniji je 196 eura, u BiH je minimalac 208 eura, u Srbiji je 213 eura, na Kosovu je 250 eura, u Hrvatskoj je minimalna zarada je 366, a u Sloveniji je minimalna zarada 614 eura.)

 Vlada odbija da uveća minimalnu zaradu za naše zaposlene, za one radnice koje u marketima rade prekovremeno i bez slobodnog radnog dana, radnike u buticima, radnike u obezbjeđenju, ugostiteljske radnike…. dok ista DPS većina prije nekoliko dana u Tivtu donosi odluku da arapske milijardere časti sa 5,6 miliona eura novca građana.

I dalje je u povlašnjenom položaju krupni kapital – tzv. “biznis elita” kojoj je omogućeno da Državu zakine za 700 miliona eura poreza, dok se fiskalna stabilnost obezbjedjuje konstatnim udarima na standard gradjana sa najnižim primanjima – Vlada uzima od najsiromašnijih da bi dala najbogatijima.

Uvećanje minimalne zarade imalo bi višestruke pozitivne efekte za zaposlene,  ali i za državu i poslodavce koji poštuju zakone:

 

  • Zaposleni koji primaju zaradu u iznosu od 193 eura imali bi veća primanja, dok bi oni zaposleni čija je zarada iznad 193 eura, ali im poslodavac ne uplaćuje doprinose na cijeli iznos ostvarili bi zakonsko pravo na doprinose na uvećani iznos i time ostvarili pravo na veću penziju
  • Država i državni fondovi bi ostvarili višemilionske prihode po osnovu uvećanja poreza, prireza i doprinosa na obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje
  • Poslodavci koji poštuju zakonske obaveze i osiguravaju radnike na stvarne iznose zarada imali bolju situaciju na tržištu jer bi njihova nelojalna konkurencija tzv. “biznis elita”, u vidu onih poslodavaca koji konkurentnost i ekstraprofit ostvaruju zakidanjem zaposlenih i države, bila primorana da izmiruje zakonske obaveze prema zaposlenima i Državi.

Poslodavci su imali inicijativu za uvođenje neoporezivog dijela osnovne i najnižeg iznosa startnog dijela zarade, navodeći da imamo ne samo najnižu zaradu u regionu, već i da su  opterećenja na zarade najviša u regionu i mi podržavamo i njihovu inicijativu.

Zbog svega navedenog pokrenućemo sakupljanje potpisa po gradovima u Crnoj Gori i elektronskim putem kako bi građani izvršili dodatni pritisak da se nakon niza nameta koje je Vlada uvela konačno uveća minimalna zarada i Crna Gora ne bude najgora u regionu.

Bojan Zeković,

član Socijalnog savjeta i član Predsjedništva SDP-a 

 

Željka Vuksanović

Vuksanović Vujanoviću: Spriječite pogoršanje izbornog procesa

Poštovani Predsjedniče,

Obraćam Vam se povodom odluke o danu održavanja lokalnih izbora, a koja je u Vašoj nadležnosti. Smatram da je veoma neracionalno i duboko štetno za državu da bude permanentno u izbornom procesu .Ukoliko ne održimo lokalne izbore u istom danu kad i predsjedničke, imaćemo – predsjedničke izbore (moguće dva kruga),pa loklane izbore u 12 gradova. Čak ni svi lokalni izbori neće se moći održati u jednom danu ukoliko oni lokalni parlamenti koji su kasnije konstituisani sebi ne skrate mandat,  što je slučaj sa opštinom Kolašin gdje je zbog izbornih zloupotreba Skupština opštine konstituisana tek 18. septembra 2014. godine.

Ustavna obaveza Predsjednika države je da doprinosi ostvarenju temeljnog prava građana na slobodan demokratski izbor svake vlasti. Podsjećam Vas na zahtjeve Evropske unije za procesuiranje odgovornih za ugrožavanje Ustavnog prava građana na slobodne izbore, kao i političku odgovornost pravosnažno osuđenih za kupovinu glasova, koji još uvijek nijesu ispunjeni. Podsjećam Vas i da su lokalni izbori održani u oktobru 2017. godine pokazali dodatnu kriminalizaciju izbornog procesa, pa su građani izborni dan pratili kroz izvještaje iz domova zdravlja i stanica policije. Organizovanje nekoliko izbornih procesa u roku od mjesec dana, stvara veliku finansijsku štetu za građane i za cilj može imati jedino pogoršanje izbornog procesa kroz  stvaranje lakših uslova za izborne zloupotrebe. Zbog  navedenog,  obraćam Vam se inicijativom da zakažete konsultacije sa predsjednicima opština i Skupština opština u kojima će se u narednih nekoliko mjeseci održati lokalni izbori kako bi, skraćivanjem mandata gdje je to potrebno, stvorili uslove da se predstojeći izbori održe u jednom danu.

S poštovanjem,

Predsjednica opštine Kolašin

Željka Vuksanović

Petar

Odžić: Da Budva ponovo bude metropola

Ostvareni pihodi u 2017-toj iznose 33.324.972,46 EUR, 4 MIL više nego u 2016 toj godini, što je  više nego zadovoljavajuće.

Naplaćeno je oko 17 MIL poreza, što govori da su građani prepoznali domaćinski odnos uprave prema javnim finansijama, i uvidjeli da je najveći patriotizam, zapravo, plaćanje dažbina od kojih živi grad. Možemo se pohvaliti da je ostvarenje budžeta u ovoj 2017-toj zavidnih  97,5%, što govori da su prihodi realno i oprezno planirani, vodeći se računa o smanjenju tekuće potrošnje.   Godina konsolidacije koja je svakako bila 2017-ta, daje nam za pravo da se nadamo da će godine pred nama biti godine razvoja grada i unapređenja infrastrukture.

U prilog tome govori i iznos od 16,5 miliona u kapitalnom budžetu za narednu godinu, gdje će prevashodno akcenat staviti na višegodišnje infrastrukturne probleme, koji su remetili normalno funkcionisanje kako u toku sezone tako i u zimskom periodu.

Cilj u narednoj godini će biti i definisanje odnosa sa njemaćkom firmom WTE, gdje je prevashodno bitno utvrditi koliko zapravo vrijede izvedeni radovi, a onda i napraviti plan otplate kako ne bi ugrozili tekuću likvidnost i funkcionisanje uprave. Budžetom za 2018-tu, pokušali smo da u domenu zakonskih okvira zadovoljimo sve potrošačke jedinice  i korisnike budžeta, kao i da zadovoljimo svere koje nisu u izvornoj nadležnosti opštine. Prošlogodišnja naplata boravišne takse koja je rekordna, govori da je turistička sezona bila na zadovoljavajućem nivou, ali da se i dalje mora raditi na unapređenju uslova za bavljenje turizmom, kao i na razvoj preduzetništva u cjelini.

Nadamo se da je period teškog finansijskog stanja i nelikvidnosti iza nas, i da ćemo uz dodatni napor i domaćinski pristup prema javnom dobru, obezbijediti da opština Budva dođe ponovo na nivo metropole turizma koji joj po svemu i pripada.

Petar Odžić

Sekretar za finansije Opštine Budva i član Predsjedništva OO SDP Budva

Mirko S

Stanić: DPS blokira razvoj Cetinja

Priča o preseljenju Ministarstva vanjsih poslova na Cetinje na žalost ostaje još jedno neispunjeno obećanje dato našim sugrađanima. Izbori dolaze i prolaze, Cetinje je sve siromašnije i sa manje stanovnika, jedino smo u obećavanju “preseljenja institucija” u plusu.

Nekoliko puta sam sa odgovornih pozicija dobili obećanje da će se MVP preseliti na Cetinje do kraja 2017-te godine i čini se da je u nedostatku Fabrika čokolade, Žičare i MACCOC-a ovo bilo glavno predizborno obećanje DPS-a.

Na žalost građana Cetinja, jednako je ispunjeno kao i obećanja iz 2013-te godine.

Cetinju po značaju pripada sjedište MVP, budući da je skoro 500 godina bilo centar svih diplomatskih aktivnosti naše države, takođe i sjedište brojnih ambasada-poslanstava iz vremena nezavisne crnogorske Kraljevine.

SDP je više puta i na državnom i lokalanom nivou predlagala da Cetinje bude i diplomatsko-konzularni centar Crne Gore, čime bi se omogoćilo da se ambasade skoro 50 država presele u naš grad i time dobije novi impuls za sveukupan razvoj našeg grada. Na žalost ove inicijative nikad nijesu uvažene od strane DPS vlasti na državnom nivou, iako smo sigurni da bi Cetinje bila ugodno mjesto za život svih diplomatskih predstavnika.

Mirko Stanić

Portparol SDP

Mirko-Pavicevic

Pavićević: U Beranama ćemo zaposliti stručne, a ne partijske kadrove

Nosilac liste “SDP – Demos dr Radovan Asanović”, Mirko Pavićević, dao je intervju za Dnevne novine povodom mpredstojećih lokalnih izbora u Beranama.

Kakav uspjeh očekujete u Beranama?

  1. Koalicija SDP-Demos dr Radovan Asanović očekuje veoma dobar uspjeh na izborima u Berana i svakodnevna podrška građana nam daje za pravo da se nadamo da ćemo biti najprijatnije iznenađenje ovih izbora. Naši Beranci su izuzetno dobro reagovali na ovu koaliciju i svakodnevno dobijamo sve veću i veću podršku. Ono što sa sigurnošću možemo već sada reći je da se nova vlast u Beranama neće moći formirati bez odbornika SDP i Demosa, tako da ćemo biti odlučujući faktor poslije četvrtog februara.
  2. Kao što sam naveo, bez naše koalicije neće biti moguće formirati novu vlast u Beranama i to već sada znaju svi učesnici izbora. Ono na čemu ćemo insistirati je da je mora sprovesti sve ono što su ključna obećanja građanima kako bi bolje živjeli u narednom periodu i ispod toga nećemo ići. Takođe, spriječićemo povratak na vlast ljudi iz DPS-a i satelita koji su oštetili našu opštinu u 8 godina vršenja vlasti i napravili milionske dugove, ali neće dopustiti da i dalje na odgovornim pozicijama u Beranama budu nesposobni ili ljudi koji bi da šire podjele među narodom. Svakako pažljivo pratimo sve ono što se ovih dana radi u Beramama i želimo da se građani za dvije sedmice slobodno izjasne i dobiju promjene koje zaslužuju – promjene koje će donijeti kvalitet i napredak za sve.

Kako vidite Berane u narednom periodu?

  1. Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović već 05.oktobra 2018.godine, kao dio buduće vlasti odgovorno će pristupiti realizaciji svog izbornog programa, u kojem su sadržana rješenja na mnoge probleme sa kojima se suočavaju naši sugrađani. Na samom početku mandata, zalagaćemo se za profesionalizaciju lokalne samouprave u kojoj će mjesto dobiti najstručniji a ne partijski najpodobniji kadrovi. Trajno ćemo riješiti pitanje odlaganja otpada. Sadašnja vlast, nažalost, nije uradila puno na rješavanju ovog problema, i ako je upravo na talasu nezadovoljstva situacijom na Vasovim vodama i došla na vlast. Za nas ovo pitanje nije političko, nego ekološko i suštinsko za razvoj Berana kao modernog evropskog grada. Preispitaćemo sve sporne privatizacije u našem gradu kako bi došli do eventualnih rješenja za nekadašnje industrijske gigante na prostoru industrijske zone Rudeš i aktivno ćemo raditi na privlačenju investitora koji bi pokrenuli barem dio proizvodnih pogona i zaposlili minimum 100 naših sugrađana na godišnjem nivou u narednom četvorogodišnjem mandatu. Uradićemo sve da se infrastruktura i saobraćajna signalizacija dovedu u red kako bi imali dobre uslove za život i rad. Asfaltiraćemo sve ulice u gradu kao i puteve ka našim selima. Ne smije se desiti da jedan grad danas u strogom centru ima neasfaltirane ulice. Obzirom na činjenicu da u Beranama ima veliki broj porodica koje se nalaze na rubu egzistencije, iniciraćemo izgradnju Narodne kuhinje, u kojoj će socijalno ugrožene porodice imati minimum jedan topli obrok na dnevnoj osnovi. Koalicija SDP – DEMOS – dr Radovan Asanović je formirana kako bi se čuo glas građana Berana i biće servis za sve njihove probleme.
  2. Berane je nekad bio jak industrijski centar, grad prvoligaša, varhunske kulture, mladih i zadovoljnih ljudi. Protekle tri decenije je izgubio skoro sve što ga je krasilo. Koalicija SDP-Demos ima plan kojim je ostvariv za naredne četiri godine mandata u kojem ćemo vršiti vlast u Beranama.

Zašto je kampanja u Beranama oštrija nego u Ulcinju?

  1. Kampanja u Beranama protiče dosta mirno kad je u pitanju javni diskurs, odnosno borba za naklonost birača putem medijskog predstavljama. Ono što je problem je ogrnoman pritisak koji trpne naši sugrđani proteklih nedjelja od strane DPS-a i satelitskih partija sa kojima je u koaliciju, a koji se ogledaju prije svega u pritisku na zaposlene u državnom sektoru ili zloupotrebe državnih resursa. Da se neko ovih dana zadesi u Beranama pomislio bi da je sjedište Vlade ovdje a ne u Podgorici. Gotovo svi ministri se utrkuju ko će vrštiti veće pritiske i kupovine ljudskih duša. Neka znaju da smo sve evidentirali i da će tužioci imati dokazni materijal za svaku pojedinačnu situaciju, a da im neće biti prijatno da čitaju u novinama na koji način pokušavaju doći do glasa. Nek budu uvjereni da se crni obraz ne pere deterdžentom i da će ostati i kad uskoro siđu sa vlasti, a da ćemo mi sa našim komšijama dijeliti dobro i zlo i poslije 4.februara.

Izvor: Dnevne novine