Elvedin Zaganjor

Zaganjor: Dovešćemo ozbiljne investitore koji će ubrzati razvoj Ulcinja

Budući razvoj Ulcinja mora biti zasnovan na dogovoru i što širem konsenzusu svih lokalnih političkih i društvenih aktera, putem usvajanja nove Strategije razvoja opštine Ulcinj. Ulcinj mora jednako pripadati svima i zato niko ne smije biti isključen iz debate o njegovom razvoju.

Dinamičniji privredni razvoj je neohodan Ulcinju. U prethodnom periodu mnoge investicije i ozbiljni investitori su nas zaobišli dobrim dijelom zbog nespremnosti lokalne administracije, raširene korupcije ali i zbog opstrukcije pojedinaca. Veliki investicioni bum koji je zahvatio Crnu Gori i region zaobišao je Ulcinj i mi moramo učiniti sve da se to opet ne dogodi.

Nevjerovatno je da danas na najdužoj pješćanoj plaži u srcu Evrope nemamo ni jedan ozbiljan hotelski objekat.

Investicije u razvoj turizma, bazirane na komparativnim prirodnim prednostima Ulcinja, doprinijeće ubrzanom razvoju i ostalih privrednih grana, prije svega poljoprivrede, građevinarstva, trgovine, industrije namještaja i sl. Fondovi EU omogućavaju nam kada predstavimo kvalitetne projekte, za njihovu realizaciju dobijemo i ozbiljna finansijska sredstva.

SDP je oduvijek imala ozbiljne partnere u EU, i što je posebno važno, partnere koji uvažavaju stavove SDP-a. Zato i možemo uticati da ozbiljni investitori dođu u naš grad, pokrenu privredu a posebno turizam. Ključni preduslov da dovedemo ozbiljne investitore je da iskorijenimo korupciju koja je po ocjeni naših evropskih partnera naš ključni problem.

Zato, nova vlast sa SDP kao nezaobilaznim faktorom, će inaugurisati pravilo nulte tolerancije na korupciju. Poseban akcenat ćemo staviti i na personalnoj odgovornosti rukovodilaca organa od čijeg rada ili nerada zavisi da li će se Ulcinj razvijati ili će nastaviti da nazaduje. Jedino tako možemo učiniti da oživi Ulcinj.

Elvedin Zaganjor

Kandidat za odbornika liste SDP – Da oživi Ulcinj

Dino Hadžialjević Kandidat za odbornika liste SDP - Demos dr Radovan Asanović

Hadžialjević: Da Berane budu grad perspektive za mlade

Berane, grad koji je u svojoj prošlosti dao veliki broj pisaca, umjetnika i sportista, danas je grad u kojem mladi ljudi nemaju mogućnost da iskažu svoje potencijale. Zbog nezaposlenosti mladi su primorani da napuštaju svoj zavičaj, zbog čega grad na Limu već dvije decenije karakteriše depopulacija koja poprima razmjere humanitarne katastrofe.

Za ovakvo stanje odgovorni  su politički akteri  sa državnog i lokalnog nivoa. Sa jedne strane imamo poharu od strane DPS-a i satelita sa državnog a sa druge prilično nesposobnu lokalnu vlast koja nije riješila skoro ni jedno bitno životno pitanje u protekle četire godine. Umjesto toga su se pojedinci često bavili pitanjima koja dijele a ne ujedinjuju Berance. Zbog želje da zadrže status quo, najgori odnos imaju prema perspektivnim mladim ljudima, čije progresivne ideje percipiraju kao prijetnje.

Koalicija SDP – Demos će, okrenuta mladima, promovisati vrijednosti koje će im omogućiti da iskažu svoj puni potencijal, nezavisno od partijske pripadnosti ili nedostatka iste. Zbog želje da mladima stvori što bolji ambijent za razvoj i napredak  u fokusu naše politike biće  poboljšanje uslova u kojima uče osnovci i srednjoškolci.  Naš prioritet biće izgradnja savremenog sportskog centra, organizovanje besplatnih seminara, kurseva jezika i računara, kao i obezbjeđivanje  stipendija za  najbolje srednjoškolce i studente.  Svjesni činjenice da se temelji  za obrazovanje stiču u najranijem školskom periodu i da živimo u vremenu u kojem je rad na računaru osnovna vještina neophodna mladim ljudima, naša partija ima za cilj da obezbijedi laptopove svim prvacima u beranskoj opštini.

Naša lista ima i kadrovski potencijal i ljudsku potrebu da ozbiljno pristupi rješavanju ključnih problema koji brinu mlade Berance što će pokazati ne samo kroz ovu kampanju nego u periodu između izbora kada ostali politički subjekti o tome uglavnom ne brinu.

Dino Hadžialjević

Kandidat za odbornika koalicije “SDP – Demos dr Radovan Asanović”

ranko 3

Predsjednik Krivokapić uputio čestitku dr Aleksandru Mugoši

Predsjednik  Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je čestitku dr Aleksandru Mugoši,  predsjedniku Ljekarske Komore povodom njegovog izbora na ovu funkciju.

„Poštovani predsjedniče,

Vaš izbor na čelo Ljekarske komore Crne Gore predstavlja znak da se u Crnoj Gori bude struka, autonomija i dostojanstvo u oblasti u kojoj se nalazimo na začelju liste Evropskih zdravstvenih sistema.

Vaš izbor vraća vjeru da će i drugi, kao i Vi, pokazati da je patriotizam ono što se da i posveti Crnoj Gori a ne ono što se od nje pohara. Primite moje iskrene čestitke uz želje da se sačuvate od bilo kakvih političkih uticaja i da kritički glas Vaše struke bude početak vraćanja Crne Gore obnovi zdravstvenog sistema kao temeljne potrebe građana. Molim Vas da čestitku prenesete i ostalim izabranima u organima i tijelima Ljekarske komore.“ navodi se u čestitci.

Medijski pul SDP

 

Nina Vukoslavčević

Vukoslavčević: Da mladi grade svoj život u Ulcinju

Praksa upravljanja Ulcinjem posljednjih 27 godina, potpomognuta sa nedomaćinskim odnosom državnih vlasti stvorila je od Ulcinja tipičan tranzicijski grad, koji izgleda zapušten, iz kojeg odlaze mladi i školovani ljudi. Grad koji umire. Grad koji danas ima manje hotela nego prije 30 godina. Grad koji danas ima manje zaposlenih nego prije 30 godina. Grad koji danas ima manje stanovnika nego prije 30 godina.

Trenutno stanje Ulcinja je u velikom neskladu sa prirodnim resursima i potencijalom sa kojim raspolaže.

Postojeća praksa upravljanja mora biti zamjenjena novom, koja će grad povesti putem razvoja i prosperiteta, koja će mu vratiti nekadašnji sjaj i ugled.

Danas smo više nego ikad svjesni da bez međusobne saradnje, dogovora i konsenzusa o najvažnijim pitanjima i problemima sredine u kojoj živimo nema njenog razvoja. Bez stalnog dijaloga i jačanja komunikacije svih relevantnih segmenata lokalne zajednice, te razmjene iskustava ne možemo postići viši životni standard, pomoći najugroženijim članovima naše zajednice niti osigurati budući napredak našega grada i svih njegovih građana.

SDP je zato posvećen saradnji i potrebnoj sinergiji svih potencijala grada jer to je ono što nam treba nasuprot zakulisnih koalicionih trgovina vječnih gradskih političkih feudalaca koji su upropastili grad.

Izbori su zato još jedna prilika za ozbiljno promišljanje o našoj i budućnosti našega grada. Moramo odlučiti šta nam je bitno – rezultati ili obećanja. Sigurni smo da svi znamo odgovor. Moramo našu budućnost povjeriti onima koji znaju i mogu da vode ovaj grad.

Vrijeme je da Ulcinj dobije vlast koja će biti istinski opredijeljena da ono što obeća i zacrta, zaista i ostvari i koja će biti u stanju da ga vodi putem napretka i budućnosti koja odiše optimizmom.

Glas za SDP je glas za vlast koja će biti u stanju da oživi Ulcinj. Da se iz njega više ne odlazi, da posebno mladi ostanu u njemu nalazeći za sebe posao i obezbjeđujući pristojan život. Da se Ulcinjem upravlja iz Ulcinja, a ne daljinskim upravljačem iz Podgorice i namirenjem ličnih interesa i potreba pojedinaca na vlasti.

Nina Vukoslavčević

Kandidatkinja za odbornicu  liste “SDP Ranko Krivokapić Da oživi Ulcinj”

FM SDP

Obezbjediti polaznicima stručnog osposobljavanja prava propisana Zakonom

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Stefan Jelić i član Predsjedništva Foruma mladih Vlado Laličić, održali su press konferenciju kako bi ukazali na jedan dio problema sa kojima su se suočavali polaznici  programa stručnog osposobljavanja prethodnih godina.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji počinje sjutra,  organizuje se po šesti put, i ove godine oglašeno je 10.029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora.

Za učešće u ovogodišnjem programu prijavilo se 3.241 lice, a 3.055 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava.

“Ovaj program je osmišljen kako bi visokoškolci nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija stekli praktično radno iskustvo u onim oblastima za koje su školovali, a poslodavci su dužni da korisnicima omoguće stručno osposobljavanje, po programu  za određenu oblast djelatnosti, koji je donijet u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju, kako bi unaprijedili  i dopunuili ranije stečena teorijska znanja i vještine.”, poručio je Jelić.

Međutim, nije rijedak slučaj da polaznici programa, posebno oni koji se stručno osposobljavaju u privatnom sektoru, ne stiču praktično iskustvo na poslovima previđenim njihovim obrazovnim profilom.

On je podsjetio javnost na slučaj studentkinje Fakulteta političkih nauka, koja je nakon potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju otpočela rad u privatnoj firmi, i kojoj  je glavni zadatak na poslu bila prodaja prateće opreme za mobilne telefone.

Istakao je da se stiče utisak da poslodavci u privatnom sektoru, na polaznike ovog programa gledaju isključivo kao na besplatnu radnu snagu.

Jelić je zaključio, da je kako bi se spriječile zloupotrebe ovog programa, potrebno dopuniti Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, osmisliti efektivniji sistem kontrole i uvesti restriktivniju kaznenu politiku prema poslodavcima koji se ne pridržavaju pravila predviđenih zakonom.

Član Predsjedništva Foruma mladih SDP, Vlado Laličić je naglasio da je svrha ovog programa da teorijsko znanje stečeno na fakultetu, studenti pretoče u praktično znanje kod poslodavca kod kojih se obučavaju.

“Mnogi studenti nemaju priliku da stručno osposobljavanje obavljaju na radnim mjestima koja su u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.”

Zbog toga je potrebno da svaku zloupotrebu prijave nadležnim državnim organima jer je njihovo osnovno pravo da se stručno osposobljavaju u struci, odnosno na radnom mjestu koje je u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.

Forum mladih SDP

 

forum mladih konvenice oo (30)

Najava: Press konferencija povodom programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca

Socijaldemokratska partija će sjutra. 14.01.2018. godine održati Press konferenciju povodom programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca.

Medijima će se tim povodom obratiti Stefan Jelić, generalni sekretar Foruma mladih i Vlado Laličić, član Predsjedništva Foruma mladih. 

Press će se održati u press sali SDP sa početkom u 12h.

Medijski pul SDP

 

ulcinj

Snažan SDP donosi promjene

Listu SDP-Ranko Krivokapić DA (O)ŽIVI ULCINJ! predvodi predsjednik Opštinskog odbora Naser Resulbegović, a na listi su vrijedni i ugledni Ulcinjani iz svih djelova nase opštine, svih konfesija i nacionalnosti što je na tragu bogate tradicije građanskog i multikulturalnog Ulcinja koju je SDP uvijek njegovao.

Ljudi koji su svojim ugledom, profesionalnim profilom i kvalitetom prepoznati kao nosioci promjena i svježih ideja koje su potrebne našem gradu i kredibilna alternativa aktuelnoj vlasti su: Naser Resulbegović-dipl. pravnik, Samir Telić-dipl. turizmolog, Nikola-Niša Rudović- preduzetnik , Aljbina Osmani-Markašević- dipl. politikolog, Ivo Lukić- turistički radnik, Fahrudin Mujić- dipl. ekonomista, Izet Kasnecoviq- prosvjetni radnik, Nina Vukoslavčević- dipl. politikolog, Dragan Brisković- dipl. gastronom, Xhemal Fici- student, Elvedin Zaganjor- dipl. turizmolog, Dijana Čaušić- ekonomski tehničar, Fuad Bajri- dipl. ekonomista, Leon Marniković- Menadžer, StefanTodorović- Ugostitelj, MonikaRudović- student, SadikShaba- penzioner, ArdianKasneci- dipl. ing. elektrotehnike, Haris Hasanagić- Preduzetnik,MeritaSubašić-Šabanović- dipl. pianista, ĆemaljAljošević- Kuvar, Safet Haxhibrahimi- preduzetnik, Jasmina Kočan- dipl. pravnik, MarjanaSlavković- dipl.pravnik, Husejn Curanović- konobar, Munir Telić- Ugostitelj, Hajria Mujić- dipl. ing. poljoprivrede, DritanBilali- ugostitelj, Edina Čaušić- učenik, VjolcaHasanagić- tehničar biologije, Ljatif Avdo Gorana- dipl. pravnik, Fejzo Bušatlić- penzioner, Skender Elezagić- dipl. ekonomista.

Socijaldemokratska partija poziva ranije birače nacionalnih partija da na ovim izborima podrže SDP, zato što snažan SDP kao najjača građanska alternativa DPS-ovoj pohari resursa znači i suštinski samostalnije nacionalne partije.

Raniji birači nacionalnih partija moraju izvršiti politički pritisak kako bi lokalne i nacionalne partije služile interesima grada i građana, a ne samo rukovodstvu tih partija, kako je do sada bio slučaj. Cilj ovih izbora je obezbjeđivanje alternative sadašnjoj vlasti, koja ne radi u interesu građana, već ličnim interesima rukovodstva nacionalnih partija kojima se to dozvoljava dok služe DPS-u. Ulcinju su neophodne političke promjene i zajedničkim radom obezbijedićemo da naš grad, iako najljepši i sa najviše prirodnih resursa, ne bude najnerazvijeniji grad na Jadranu zbog vlasti koja služi privatnim interesima. Cilj SDP-a je da se Ulcinjom upravlja iz Ulcinja a ne iz Podgorice kroz zadovoljavanje ličnih interesa grupice DPS Ulcinjskih saveznika.

OO SDP Ulcinj

Bojan Zeković

Zeković: Umjesto minimalne zarade povećali PDV

Socijaldemokratska partija poziva predsjednika Socijalnog svjeta i ministra rada i socijalnog staranja gospodina Kemala Purišića da zakaže sjednicu Savjeta na kojoj bi se raspravljalo o inicijativi za povećanje minimalne zarade. Podsjećamo da se razmatranje inicijative, koja predviđa da minimalna zarada iznosi 50% prosječne zarade, odlaže još od jula mjeseca i da je na poslednjoj sjednici Savjeta dogovoreno da će biti razmatrana najkasnije do kraja decembra uz prisustvo ministra finansija, ali taj dogovor nije ispoštovan.

Umjesto uvećanja minimalne zarade 2018. godina je počela sa uvećanjem PDV-a, uvećanjem akciza, uvećanje cijena električne energije, uvećanjem cijene goriva, što je za posljedicu imalo rast cijena proizvoda i troškova prevoza. Kada se u jednoj zemlji istovremeno povećaju porez, cijena električne energije i cijena goriva, to znači neminovan rast cijena gotovo svih proizvoda i snažno slabljenje kupovne moći građana.

U povlašćenom položaju je krupni kapital – tzv. “biznis elita” kojoj je omogućeno da Državu zakine za 700 miliona eura poreza, dok se fiskalna stabilnost obezbjeđuje konstantnim udarima na standard građana sa najnižim primanjima – Vlada uzima od najsiromašnijih da bi dala najbogatijima.

Podsjećamo da bi uvećanje minimalne zarade imalo višestruke pozitivne efekte za zaposlene,  ali i za državu i poslodavce koji poštuju zakone:

  • Zaposleni koji imaju zaradu manju od 50% prosječne imali bi veća primanja, dok bi oni zaposleni čija je zarada iznad 193 eura, ali im poslodavac ne uplaćuje doprinose na cijeli iznos ostvarili zakonsko pravo na doprinose na uvećani iznos i time ostvarili pravo na veću penziju
  • Država i državni fondovi bi ostvarili višemilionske prihode po osnovu uvećanja poreza, prireza i doprinosa na obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje
  • Poslodavci koji poštuju zakonske obaveze i osiguravaju radnike na stvarne iznose zarada imali bi bolju situaciju na tržištu jer bi njihova nelojalna konkurencija tzv. “biznis elita”, u vidu onih poslodavaca koji konkurentnost i ekstraprofit ostvaruju zakidanjem zaposlenih i države, bila primorana da izmiruje zakonske obaveze prema zaposlenima i Državi.

Države u regionu u kojima je prosječna zarada manja nego u Crnoj Gori ovih dana povećavaju minimalnu zaradu na 50% prosječne zarade, pa tako u Srbiji prosječna zarada iznosi oko 210 eura, u Hrvatskoj oko 350 eura, a u Crnoj Gori 193 eura i naša Vlada nastavlja sa  politikom koja vodi daljem socijalnom raslojavanju građana protivno Ustavu koji u članu 1 Crnu Goru definiše i kao državu socijalne pravde.

Bojan Zeković,

 član Socijalnog savjeta i član Predsjedništva SDP-a

mirko-pavicevic

Pavićević: Koalicija SDP-Demos je odgovor naprednih Berana na sve negativnosti

Koalicija SDP-Demos je odgovor građanskih i naprednih Berana na sve negativnosti koje su se dešavale u našem gradu u protekle 3 decenije.

Kroz želju da konačno građanske partije dobiju šansu da pokažu koliko umiju, okupili smo se svjesni svih problema u kojima se naš grad nalazi. Sa jedne strane imamo poharu od strane DPS-a i satelita sa državnog a ranije i lokalnog nivoa, a sa druge prilično nesposobnu lokalnu vlast koja nije riješila skoro ni jedno bitno životno pitanje u protekle četire godine, često praktikujući praksu DPS-a u zloupotrebi javnih resursa.

Umjesto rješavanja problema naših sugrađana pojedinci su se često bavili pitanjima koja dijele, a ne ujedinjuju Berance. Naš odgovor na te dvije ponude je borba za bolje uslove života, zapošljavanje, veću privrednu aktivnost, bolje uslove u školama i vrtićima. Takva je i naša lista, sastavljena od dokazanih i prepoznatih ljudi, ponosnih na sve svoje različitosti, koji žele da se razvoj Berana zasniva na radu i marljivosti, a ne političkoj podobnosti sa bilo koje adrese da dolazi.

Mirko Pavićević
Predsjednik OO SDP Berane
Nosilac izborne liste SDP – Demos