img_5656.jpg

Vujović: Iz teksta Strategije jasno proizilazi da sa ovakvom vlašću Crna Gora ne može ući u EU

Brisel šalje jasnu poruku da proces integracija ulazi u fazu u kojoj će se tražiti konkretni rezultati posebno u oblasti vladavine prava. To dalje znači da više nema prostora za simuliranje i izigravanje procesa i reformi što je veoma loša vijest za balkanske autokrate pa tako i za crnogorsku vlast. Zato je ovaj novi pristup EU veliko ohrabrenje za sve progresivne snage u CG.

Veoma jasno je saopšteno da dok se ne obračunamo sa kriminalom i korupcijom a posebno spregom kriminala i političkih elita nećemo moći računati na brzi napredak prema EU.

Nikada do sada nijesmo imali ovako jasnu optužbu EU o vezama vlasti i organizovanog kriminala što je ključna prepreka napredovanju ka EU. Ono što građani svakodnevno vide. EU počinje da saopštava jasno i direktno.

EU jasno vidi problem korupcije i po dubini vlada i administracija, kao i kriminalom i korupcijom zarobljene države i traži od nas da se izborimo protiv te vrste okupacije.
EU naglašava ono što SDP u kontinuitetu ponavlja o zarobljenim institucijama koje, umjesto u javnom, djeluju u interesu pojedinaca ili uskih grupa povezanih sa vlastima.

Iz teksta Strategije potpuno jasno proizilazi da sa ovakvom vlašću Crna Gora ne može ući u EU.

Ivan Vujović
Član Predsjedništva SDP