Abid Crnovršanin

Abid Crnovršanin

Rođen 01.02.1948. godine u Bijelom Polju.

 • 2012. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore
 • 2008 – 2011. Generalni konzul Crne Gore u S.R.Njemačkoj, Frankfurt/Main
 • Oktobar 2007 – jul 2008. Ministar savjetnik (Otpravnik poslova) Ambasade Crne Gore u Berlinu
 • Maj 2005. – oktobar 2007. Šef Misije Crne Gore u Berlinu
 • 2003 – 2005. Potpredsjednik Upravnog odbora Centra za obuku ronilaca i podvodno deminiranje Bijela
 • 2001 – 2005. Pomoćnik Ministra unutrašnjih poslova Crne Gore
 • 1998 – 2001. Direktor firme „Cimex“ Bijelo Polje i Mülheim an der Ruhr
 • 1991 – 1998. Direktor Radne jedinice „Radnik“ Bijelo Polje u S.R.Njemačko
 • 1988 – 1992. Predsjednik Skupštine udruženja građevinara Crne Gore i Skupštine udruženja Građevinara S.F.R.Jugoslavije
 • 1988 – 1992. Predsjednik Komisije za detašman Privredne komore S.F.R.Jugoslavije
 • 1983 – 1991. Generalni direktor Preduzeća „Radnik“ Bijelo Polje
 • 1982 – 1986. Delegat Vijeća opština Skupštine S.R.Crne Gore
 • 1979 – 1982. Predsjednik izvršnog odbora Opštine Bijelo Polje
 • 1976 – 1979. Direktor fabrike „3 Januar“ i Potpredsjednik izvršnog odbora Opštine Bijelo polje
 • 1974 – 1976.Potpredsjednik Izvršnog odbora Opštine Bijelo Polje
 • 1973. Sudija za prekršaje u Bijelom Polju.
 • 1972. Pripravnik u Skupštini opštine Bijelo Polje

Pravni fakultet završio u Nišu 1967 – 1971. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Bijelom Polju.

Govori njemački, a služi se ruskim i češkim jezikom.