Od autora SDP SDP

Rastoder: Svačija odgovornost mora biti utvrđena

U izjavi za “Dan” Predsjednik Savjeta SDP Rifat Rastoder, koji je već duže posvećen problematici suočavanja sa istinom o dešavanjima u posljednjoj jugoslovenskoj ratnoj drami, istakao je da svačija odgovornost mora biti utvrđena. “U odsudnom periodu, kada se odlučivalo o mogućem mirnodopskom ili ratnom razrješenju poslednje jugoslovenske krize, Crna Gora je bila, možda, i odlučujući Read the full article…

Vojinović: Komunalne takse smanjiti za 20 odsto

  SDP Podgorica je podnio prijedlog Predsjedniku Skupštine Glavnog grada za izmjenu odluka, i to: Odluke o lokalnim komunalnim taksama -kojom su utvrđene lokalne komunalne takse, njihova visina, način i rokovi plaćanja, kao izvršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalnih komunalnih taksi. Predloženim izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama propisuje se smanjenje visine taksene tarife Read the full article…

OO SDP Cetinje: Problem vodosnabdijevanja kao slika obmana aktuelne vlasti

Građani Cetinja svjedoci su ovih dana novih obustava u snabdijevanju grada vodom. Situacija karakteristična za Cetinje cijeli niz prethodnih godina karakteriše i ovo ljeto. Velike najave i obećanja lokalne vlasti da će pitanje vodosnabdijevanja biti riješeno i da će građani konačno moći da se istuširaju poslije ponoći i ovog ljeta padaju u vodu. Obustave u Read the full article…

SDP: Vlasnicima pilana servirali bankrot

Iz SDP-a su pred­lo­ži­li da pred­stva­ni­ci Vla­de, Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­rar­nog raz­vo­ja i Upra­ve za šu­me, za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve i dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, iza­đu na te­ren i na osno­vu či­nje­nič­nog sta­nja sa­či­ne plan po kom bi se, za­vi­sno od pre­ra­đi­vać­kih ka­pa­ci­te­ta, svim vla­sni­ci­ma pi­la­na obez­bi­je­di­le do­volj­ne ko­li­či­ne drv­ne ma­se za ren­ta­bil­nu pro­iz­vod­nju. Iz be­ran­skog od­bo­ra Read the full article…

“Korumpirani heroji”

Partija koja za poslanike bira ljude koji ovako crtaju “korumpirane heroje” iz svoga rukovodstva ima potencijala za promjene, rekao bi optimista. Pesimista bi vjerovatno ocijenio kako je sve propalo kada se autor ovakvog teksta priključi partiji koju čiju politiku osmišljava šef organizovane kriminalne grupe. Jedan crnogorski istoričar, koga cijenim, napravio je prije nekoliko godina odličan Read the full article…

SDP traži da se minimalna zarada poveća na 250 eura

Na dobitku bi bili država, radnici i pošteni poslodavci. Socijalni savjet će danas imati redovnu sjednicu, a član savjeta Bojan Zeković i poslanik SDP-a Raško Konjević uputili su predlog da se na dnevni red uvrsti inicijativa za uvećanje minimalne zarade. Njihov predlog je da se minimalna zarada poveća sa sadašnja 193 na iznos polovine prosječne zarade, što bi iznosilo Read the full article…

Rebronja: Vrh BS za nadoknade, ali sebi

Vrh Bošnjačke stranke nakon ukidanja naknada majkama nastavlja da se bavi naknadama. Ovoga puta naknadama koje sebi isplaćuju iz Budžeta Monteputa za „izuzetan doprinos“ prolasku kroz tunel Sozina. Visoki funkcioneri BS sadašnji ministri Osman Nurković i Kemal Purišić isplatili su sami sebi, tj. preko svog partijskog druga, iznos od po oko 3 hiljade eura. To Read the full article…

Vuksanović i Moškov: Spriječiti prodaju Aerodroma

Povodom najavljenog davanja aerodroma Tivat u dugoročnu koncesiju, SDP je danas održao konferenciju za medije, na kojoj su se javnosti obratili poslanica SDP u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović i odbornica SDP u Skupštini Opštine Tivat Bernarda Moškov. Vuksanović je napomenula da je najava Vlade da se krene u privatizaciju Aerodroma Crne Gore još jedna Read the full article…

Vujović: I Vujanović uviđa kraj Dps autokratije

SDP pozdravlja obraćanje Filipa Vujanovića  povodom pokušaja lišenja slobode poslanika Nebojiše Medojevića. Napkon  u 15-oj  godini svog neustavnog mandata predsjednik  počinje da obavlja svoje Ustavne dužnosti na zaustavljanju vlasnka DPS-a u gaženju  institucija države. Poslanik Medojević je jasno  saopštio da je spreman da se odazove pozivu pravosudnih organa  pa se nesmetano vođenje postupka ne može Read the full article…