Od autora SDP SDP

Krivokapić: Povratak u Skupštinu bio bi protiv demokratskih reformi

Lider SDP Ranko Krivokapić kazao je da bi svako vraćanje u skupštinske klupe prije objave Vlade da želi da se dogovori oko ponovljenih izbora bilo protiv ciljeva demokratske obnove i reformi u Crnoj Gori. Odgovarajući na konstataciju da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojt Brajan Ji poslao poruku opoziciji da uđe u Read the full article…

Krivokapić: U vremenu punom rizika i izazova bavljenje istraživačkim novinarstvom je jedna od najopasnijih profesija

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić je novinarima Jeleni Jovanović i Ivanu Čađenoviću iz dnevnog lista „Vijesti“ i Mileni Perović Korać i Milki Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo, uputio čestitku povodom osvajanja nagrada EU za istraživačko novinarstvo u kojoj se kaže: “U vremenu punom rizika i izazova jedna od najopasnijih i najzahtjevnijih profesija jeste bavljenje Read the full article…

Insistiraćemo na raspravi o Duvanskom kombinatu i o odgovornosti članova Odbora direktora Vodovoda zbog najavljenog poskupljenja vode

Poskupljenje vode od čak 23 posto za građane Podgorice, koje je najavila gradska uprava, je neprimjerena, i po građane i privredu štetna odluka, koja će uticati na dodatno urušavanje životnog standarda građana Podgorice, poručila je na današnjoj konferenciji za medije sekretar Odbora Glavnog grada, i odbornica u Skupštini Glavnog grada, Jadranka Vojinović. Kako je istakla, Read the full article…

Jelić: Svi zaslužuju jednake šanse

Iz godine u godinu, regionalne razlike u Crnoj Gori su izraženije i sve više uočljivije.  Cilj  ravnomjernog regionalnog razvoja  prvenstveno bi trebao biti smanjenje odnosno u krajnjem slučaju ukidanje regionalnih razlika i stvaranje jednakih razvojnih šansi za svaku regiju. Međutim, situacija u našoj zemlji je u potpunosti drugačija. Strategija regionalnog razvoja za period od 2014-2020.godine, Read the full article…

Zeković: Izbori su jedini način rješavanja duboke sistemske krize

Nijesam razumio do kada gospodin Marković predlaže da ukinemo izbore, dok bude Rusije ili dok DPS raskine koalicioni sporazum sa Putinovom partijom? Podsjećam da jedino Milan Knežević i DPS imaju stratešku saradnju sa Jedinstvenom Rusijom. Novi izbori su neminonovnost i uvjeren sam da je i gospodin Marković o tome obaviješten. Vlada nema odgovore na duboku Read the full article…

Konferencija za medije

Sjutra, 10. maja, u press sali SDP (stara zgrada Vlade) će se održati konferencija za medije na temu najavljenog poskupljenja vode u Glavnom gradu, kao i na temu odbijanja lokalne vlasti u Podgorici da raspravlja o Novom duvanskom kombinatu. Predstavnicima medija će se obratiti potpredsjednik SDP i predsjednik Odbora Glavnog grada, Raško Konjević, i sekretar Read the full article…

Umjesto Arapa naći poštenog investitora

Pot­pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ra­ško Ko­nje­vić sma­tra da bi bi­lo od­go­vor­no pre­ma gra­đa­ni­ma da od­bor­ni­ci DPS-a, na da­na­šnjoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, gla­sa­ju da se po­vu­če sa­gla­snost i ras­ki­ne ugo­vor o upra­vlja­nju i do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta. To iz raz­lo­ga što je ugo­vor, po ri­je­či­ma Ko­nje­vi­ća, pre­kr­šen u svim ključ­nim od­red­ba­ma. – Od­bor­ni­ci su po hit­noj Read the full article…

Koalicija SDP URA – Vazda popravila je rezultat SDP-a sa parlamentarnih izbora

Nakon osvojenog jednog mandata na lokalnim izborima u Herceg Novom nosilac liste koalicije SDP URA – Vazda, Dragan Šimrak je izjavio: “Koalicija SDP URA – Vazda popravila je rezultat SDP-a sa parlamentarnih izbora. Očekivali smo i jači napredak, ali je to objektivno bilo teško ostvariti u uslovima zloupotreba i pritisaka državno – lokalne vlasti. DPS Read the full article…

Skupštini Glavnog grada predloženo da odbije inicijativu SDP o poništenju dva ugovora

Od­bor za fi­nan­si­je, pri­vre­du i raz­voj pred­lo­žio je Skup­šti­ni Glav­nog gra­da da od­bi­je ini­ci­ja­ti­vu SDP-a ko­jom se tra­ži po­ni­šte­nje ­o­dlu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na ugo­vor o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji pri­vred­nog dru­štva No­vi du­van­ski kom­bi­nat i ugo­vo­ra o upra­vlja­nju pri­vred­nim dru­štvom. Da se od­bi­je ini­ci­ja­ti­va SDP-a po­dr­ža­li su od­bor­ni­ci vla­sti, dok je pro­tiv to­ga bio Čel Isma­i­li­su­fi, od­bor­nik Read the full article…

Upravni sud poništio rješenje Vlade o prestanku mandata Mirel Radić Ljubisavljević

Upravni sud je donio dvije presude, kojima je poništeno rješenje Vlade o prestanku mandata pomoćnice ministra za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Mirel Radić Ljubisavljević (SDP), i poništeno rješenje Vlade o imenovanju na to mjesto Dalibora Miloševića (SD). U presudi u kojoj je poništeno rješenje Vlade o prestanku mandata Radić-Ljubisavljević, Upravni sud konstatuje Read the full article…