Od autora SDP SDP

Trio Knežević – DPS – Pobjeda nastavlja po starom

SDP ponovo demantuje podmetačinu koju pink Pobjeda uporno potencira, o navodnim vezama i prevodilačkim uslugama za Ranka Krivokapića od strane izvjesnog Ananija Nikića. Ovoga puta je, zajedno sa Pobjedom, akter ovog podmetanja Milan Knežević. Samo su naivnima neuobičajne relacije Pobjede, Kneževića i DPS-a. Oni malo upućeniji znaju da ih sem ratnohuškačkog nasljeđa spajaju važne moskovske Read the full article…

Krstajić: Za Miloševića u Nikšiću Ključ daleko, cenzus visoko

Socijaldemokratska partija, u cilju opozicione saradnje, neće odgovarati na nepotpisane napade Rada Miloševića. Smatramo da, kada DPS nakon Budve i Kotora gubi vlast i u Nikšiću, imamo pametnijeg posla od rasprave sa nastavljačem politike Draga Đurovića, nakon što je i sam Đurović od Pozitivne digao ruke. Znamo da se nakon ranih radova kakve je imao Read the full article…

Krivokapić: Ponavljanje izbora najkasnije 2018.

Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić razgovarao je juče sa regionalnom direktorkom njemačke Fridrich Ebert Fondacije (FES) Ursulom Koh Laugvic. FES je fondacija koja blisko sarađuje sa SPD Njemačke, koja je najjača socijaldemokratska partija u Evropi sa kojom SDP ostvaruje veoma blisku saradnju.  Predstavnike FES-a je interesovalo stanje u Crnoj Gori, pogotovo  dešavanja na dan izbora, i Read the full article…

Ognjenović: Od Nikšića nećete praviti novu Budvu, a država se najbolje čuva kada ste vi daleko od kase

Partija sa “ljudima bez imena” opet nije uspjela naći nikoga koga nije sramota da se potpiše ispod saopštenja. Kada vam napišu da se krađom brani država, pametno je što odbijate da potpišete. Ponavljamo, dobro je što se stidite, dok god vas je sramota da potpisujete sve što vam napišu, ima nade za mnoge među vama. Read the full article…

Vuksanović: Luci Bar se, mimo zakona, uskraćuje mogućnost i pravo da obavlja posao utovara i istovara generalnih tereta

Socijaldemokratska partija ne želi da polemiše sa koncesionarom “Port of Adria” oko realizacije ugovorenih obaveza iz kupoprodajnog i koncesionog ugovora zaključenih sa državom Crnom Gorom. Mi se obraćamo i pitamo one, koji su, shodno zakonima ove države,  dužni i plaćeni da prate realizaciju ugovora, kao i da preduzimaju zakonske i ugovorima predviđene propisane mjere.    U Read the full article…

Almir Rebronja: Pričom o Njegošu prikrivaju afere

Ključ­ni pro­blem je ko i za­što ta­ko i ne­u­ko i ne­po­li­tič­ki po­ku­ša­va od Nje­go­ša na­pra­vi­ti dim­nu za­vje­su za ogro­man broj ak­tu­el­nih pro­ble­ma i sve­op­štu kon­fu­zi­ju. Si­gu­ran sam da ova dim­na za­vje­sa ni­je slu­čaj­no pla­si­ra­na u ova­kvom tre­nut­ku, ka­zao je pot­pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Cr­ne Go­re Al­mir Re­bro­nja. On je u raz­go­vo­ru za „Dan” po­ru­čio da je Read the full article…

Balota: Da li će neko odgovarati za nastalu štetu?

Ono na što je SDP ukazivao duži vremenski period, da crnogorski građani nemaju potrebu da plaćaju tajkusnku struju, Vlada Crne Gore je sa zakašnjenjm priznala tokom prošle nedelje. Postavlja se pitanje, zašto su crnogorski zvaničnici ubjeđivali javnost da je potrebno nastaviti sa daljim plaćanjem podsticajne cijene za obnovljive izvore za novu ”biznis” elitu, i ako Read the full article…