Od autora SDP SDP

NAJAVA: Konferencija za medije u City Kvartu

SDP će u petak, 24. marta. održati konferenciju za medije povodom pokretanja inicijative za otvaranje vrtića, osnovne škole i ambulante u naselju City Kvart u Podgorici. Medijima će se tom prilikom obratiti Jadranka Vojinović, odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada i Miloš Vukčević, član odbora SDP Glavnog grada. Konferencija za medije će se održati na Read the full article…

Stanić: Što prije riješiti sporove

Crna Gora mora težiti najboljim odnosima sa svim susjedima jer je to nužan preduslov i za ekonomsko, kulturno, turističko i bilo kakvo drugo povezivanje, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji. – Bili smo svjedoci da su različiti granični problemi znali usporiti evropski put nekih susjednih država. Zbog toga smatramo nužnim rješavanje svih otvorenih graničnih pitanja što prije. Read the full article…

Krivokapić: Ponovljeni izbori put u stabilnost

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se danas sa ambasadorom Norveške Nj. E. Arne Sanes Bjornstadom. Tema razgovora bila je politička situacija u Crnoj Gori sa osvrtom na proces NATO integracija. Predsjednik Krivokapić je ponovio stav SDP oko zahtjeva za ponavljanje parlamentarnih izbora zbog činjenice da su održani u danu kada je sa Read the full article…

Konjević: Od 193 eura živi 12.000 radnika

Na minimalnu zaradu od 193 eura osigurano je 12 hiljada zaposlenih, odgovoreno je Socijaldemokratskoj partiji (SDP) iz Ministarstva finansija koja je ove podatke tražila kako bi ozvaničila svoju inicijativu da se minimalna zarada odredi na 50 odsto prosječne plate, što bi sada iznosilo 250 eura. Poslanik SDP Raško Konjević kazao je da će inicijativa za Read the full article…

Inicijativa za veću minimalnu zaradu

Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević podnio je inicijativu za povećanje minimanlne zarade sa 193 na 250 eura. Očekujumo da ovaj predlog bude podržan od socijalnih partnera, a koji su benefiti od ovog predloga možete pogledati u priloženom materijalu. Medijski pul SDP

Potpisima do škole, vrtića i ambulante

Odbor Glavnog grada SDP u saradnji sa Forumom mladih ove partije pokrenuo je akciju prikupljanja potpisa kako bi nadležnim organima lokalne i državne vlasti dostavili inicijativu za izgradnju vrtića, osnovne škole i ambulante u Siti kvartu. Akcija je, kako je saopštila Jadranka Vojinović, odbornik SDP, uslijedila nakon što im se obratio veliki broj stanovnika Siti Read the full article…

Konjević: Čekamo da DPS prođe fazu od protivljenja do podrške novim izborima

 Potpredsjednik SDP Raško Konjević, kazao je u intervjuu Portalu Analitika da su vanredni parlamentari izbori neminovnost. „Građanska opozicija je jasna – dijalog može da počne kada DPS prihvati nove izbore najkasnije sa terminom predsjedničkih izbora 2018. godine. Što prije prihvate da su izbori neminovnost – ali ne kao oni u danu državnog udara i gašenja Read the full article…

Pavićević: Zaustaviti ekonomski i ekološki zločin

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krast­ke par­ti­je oštro su se su­pro­sta­vi­li od­lu­ka­ma Vla­de Cr­ne Go­re po pi­ta­nju iz­grad­nje ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na i ustu­pa­nja kon­ce­si­ja na vo­do­to­ci­ma u be­ran­skoj op­šti­ni. Us­tvr­di­li su da su u mi­nu­lom pe­ri­o­du pri­vi­le­go­va­ni in­ve­sti­to­ri, pri­li­kom iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na­na na be­ran­skim ri­je­ka­ma, po­red ošte­će­nja po­sto­je­će in­fra­struk­tu­re, u pot­pu­no­sti na­ru­ši­la pri­rod­ni am­bi­jent na pro­sto­ri­ma ko­ji slo­ve za Read the full article…

Šimrak: Marovići moraju u Spuž

Pošto ovo nije izjavio Branimir Gvozdenović, već njegov partijski drug, uvaženi ministar pravde Zoran Pažin, javnost je povjerovala da će ministar održati riječ i da država neće dozvoliti klasično “ruganje pravdi”. Sada imamo informacije da se može desiti da Miloš Marović koji je priznao milionsku krađu u Budvi kao dio organizovane kriminalne grupe koju je Read the full article…