Od autora SDP

Pavlićević: “Ribarstvo” najbolji pokazatelj uništenja cetinjske ekonomije

Sudbina fabrike Ribarstvo iz Rijeke Crnojevića je najbolji pokazatelj uništenja cetinjske ekonomije i kako jedna nesposobna uprava može da upropasti dobru kompaniju. Fabrika koja je nekada bila jedina te vrste u bivšoj Jugoslaviji, zapošljavala veliki broj ljudi, imala ogromnu proizvodnju i izvozila na inostrana tržišta danas je zahavaljuju pameti DPS ekonomske politike zatvorena. Na ovaj Read the full article…

Adrović: DPS i SD preko leđa đaka ubiraju političke poene

Selma Adrović, kandidatkinja za odbornicu u lokalnom parlamentu i predsjednica Foruma mladih SDP Petnjica je u izjavi za javnost rekla da se koalicija na lokalnom nivou DPS-SD, međusobno optužuje ko je kriv za to što Petnjica i dalje ima đake-pješake. “Naši srednjoškolci i dalje pješače dok vlast preko njihovih leđa pokušava da ubira političke poene. Gospodo Read the full article…

Krivokapić: Lažni patriotizam pobijediti građanskim okupljanjem u našim državama

Predśednik Socijaldemokratske partije Crne Gore i član Predśedništva Partije evropskih socijalista Ranko Krivokapić učestvovao je na Regionalnom Samitu lidera Partije evropskih socijalista (PES)  u Sarajevu. Skup je organizovala SDP Bosne i Hercegovine, kako je to istakao Predśednik Glavnog Odbora SDP BIH Saša Magazinović, slijedeći inicijativu  Predśednika SDP-a Crne Gore iz  Beograda prije dvije godine. Na Read the full article…

Vujović: Đukanović najnepozvaniji da kritikuje Evropsku uniju

EU svakako ima grešaka u pristupu regionu, ali je Milo Đukanović, kao antipod evropskih vrijednosti i negacija fundamentalnih demokratskih načela, jedna od posljednjih i najnepozvanijih ličnosti da Briselu sugeriše pravce bilo kakvog strateškog kretanja i odnosa prema regionu.
Ostaje da se vidi da li je ovo umišljeno Đukanovićevo dociranje EU samo puka  potreba za PR-om u Read the full article…

Pavićević: Sportsku halu grade osam godina

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je oci­je­ni­li su da je Vla­da Cr­ne Go­re po­sled­njih go­di­na, pre­ko Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, na­mjer­no odu­go­vla­či­la re­a­li­za­ci­ju zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ka­za­li su da je to re­zul­tat una­pri­jed pri­pre­mlje­ne kon­cep­ci­je vla­da­nja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sa ci­ljem da se po­je­di­ne in­ve­sti­ci­je na sje­ve­ru Cr­ne Go­re sta­ve u funk­ci­ju pred­iz­bor­ne Read the full article…

Pavićević: Tužilaštvo da ispita dešavanja u “Integral inženjeringu”

Opštinski odbor SDP Berane zahtijeva da nadležni organi preispitaju sva dešavanja u preduzeću Integral inženjering. “Zna se da je Integral inženjering od formiranja do stečaja realizovao mnoštvo krupnih projekata, ostvarujući prihode koji su se mjerili milionima eura. To preduzeće je, između ostalog, asfaltiralo na stotine kilometara lokalnih puteva na sjeveru Crne Gore. Više je nego Read the full article…

Odžić: Pohlepa nadjačala razum

Na današnjoj press konferenciji održanoj povodom usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i stanju u lokalnoj samoupravi, javnosti se obratio Petar Odžić, član Predsjedništva SDP Budva i sekretar za finasije u Opštini Budva. Odžić je istakao da usvajanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predstavlja jasnu potvrdu da ulazimo u završnu fazu Read the full article…

Kašćelan: Martinoviću, činjenice vas demantuju 

Za Prijestonicu Cetinje je istina uvijek problematična kategorija. Zamjena teza i obične političke  floskule su vaša realnost. Dakle, biću vrlo konkretan, 30. juna ste po osnovu reprograma poreskog duga od 8.7 miliona dugovali 5 rata, dok ste u kontinuitetu nezakonito isplaćivalili neto plate, pa sada dugujete sa opštinskim preduzećima više od milion eura.     Read the full article…

Stanić: Vuković ne priznaje sopstvenu Vladu

SDP je na izjavu g. Markovića da je spreman da razgovara o izborima saopštila da bi tu spremnost, ukoliko je stvarna, premijer trebalo da iskaže upućivanjem zvaničnog poziva za razgovore. I nakon toga se javlja Miodrag Vuković da optuži predsjednika SDP za navodne manipulacije, a u stvari šalje, zna se i u ime koga, poruku Read the full article…