Od autora SDP

SDP Berane: Ubrzati izgradnju kanalizacione mreže

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a sa­op­šti­li su da se ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u op­šti­ni Be­ra­ne” od­vi­ja­ju spo­ro. Is­ta­kli su da se, osim ka­šnje­nja u iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­je, ka­sni i sa vra­ća­njem sa­o­bra­ćaj­ni­ca u pr­vo­bit­no sta­nje ta­mo gdje su ra­do­vi već za­vr­še­ni. Na­gla­si­li su da Read the full article…

Krivokapić – Bjornstad: Manifest put do promjena

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa ambasadorom Kraljevine Norveške u Crnoj Gori Nj. E. Arne Sanes Bjornstadom. Krivokapić je u razgovoru naglasio da je ulaskom u NATO uspješno realizovan strateški vanjsko-politički prioritet Crne Gore i iskazao očekivanje da ce demokratski procesi u narednom periodu biti intenzivirani. “Crna Gora je jedina zemlja Read the full article…

Forum mladih SDP učestvovao na regionalnoj konferenciji “Vučko”

Predsjednik Emir Hadžimušović i  članica Predsjedništva Foruma mladih SDP  Amina Cikotić prisustvovali su regionalnoj konferenciji “Vučko” u organizaciji Foruma mladih SDP BiH i Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung, na kojoj se već osam godina okupljaju predstavnici omladinskih organizacija političkih partija iz regiona. Glavna tema ovogodišnjeg okupljanja bila je “Ostajemo ovdje – Kako zadržati mlade ljude u zemljama Zapadnog Read the full article…

Čelebić: Ne kršite ustavno pravo na slobodu vjeroispovjesti

Poštovani gospodine Nuhodžiću, Obraćam Vam se povodom zabrane događaja – osveštanja obnovljene  guvernadurske crkve Svetog Arhangela Mihaila u Raičevićima – Njeguši, planiranog za 27.08.2017. godine,  od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Smatram potrebnim da mještane Njeguša, Cetinjane i cjelokupnu crnogorsku javnost obavijestite o razlozima koji su Ministarstvo unutrašnjih poslova opredijelili da zabrani navedeni događaj Read the full article…

Pavićević: Preispitati kako je otuđena milionska imovina

Predstavni­ci be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je za­tra­ži­li su od Vla­de Cr­ne Go­re i lo­kal­ne upra­ve da se for­mi­ra ko­mi­si­ja ko­ja bi ima­la za­da­tak da pre­i­spi­ta ka­ko su spro­vo­đe­ne pri­va­ti­za­ci­je ne­ka­da­šnje Fa­bri­ke ce­lu­lo­ze i pa­pi­ra. Is­ta­kli su da je po­gub­no što je fa­bri­ka, ko­ja je svo­je­vre­me­no upo­šlja­va­la i do dvi­je i po hi­lja­de rad­ni­ka, sko­ro tri de­ce­ni­je Read the full article…

Press konferencija povodom odluke Vlade o “prebijanju” poreskog duga imovinom dužnika

Obavještavamo Vas da će se sjutra, 26.08.2017.godine, održati press konferencija na kojoj će se javnosti obratiti potpredsjednik Socijaldemokratske partije i poslanik u Skupštini Crne Gore mr Raško Konjević. Tema press konferencije je odluka Vlade o prebijanju poreskog duga imovinom dużnika. Press konferencija će se održati u prostorijama SDP u staroj zgradi Vlade, ul. Jovana Tomaševića Read the full article…

Vojinović: Podgorica da obezbijedi besplatne udžbenike

Poštovani gradonačelniče Stijepoviću, Odbor Glavnog grada SDP-a traži da se povedete primjerom Budve i Berana i obezbjedite besplatne udžbenike za sve osnovce sa teritorije Glavnog grada Podgorice i Gradskih opština Tuzi i Golubovci ili refundaciju troškova nabavke istih. Smatramo da ovaj izdatak ne može da bude problem za budžet Glavnog grada, ukoliko su tačne skorašnje Read the full article…

Šimrak: Nikolić umjesto kačketa okrenuo logiku naopačke

Andrija Nikolić, predstavnik partije koja ima Sporazum o strateškom partnerstvu sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom ustremio se na  SDP jer smo osudili miješanje ruskih funkcionera u unutrašnje stvari Crne Gore. Nikolić je u zanosu imitiranja šefa, pošto nema kačket, ovom prilikom okrenuo i logiku naopačke. Bivši novinar je politički hiperaktivan, ali nije svjestan da će ga DPS brže potrošiti kao političara Read the full article…

Šehović “plagijator” da podnese ostavku

Obrazovna reforma kojom se Ministarstvo prosvjete proteklih pola godine hvalilo u javnosti, za rezultat ima, do sada, neviđen skandal – “nastavni planovi i programi su prepisivani iz Hrvatske” kako nas je obavijestio predsjednik Ekspertske komisije za reformu obrazovanja Hrvatske. Sada ministar Šehović pokušava nevješto da izbjegne sopstvenu odgovornost. Suludo je, i u dosadašnjoj prosvjetnoj praksi u Read the full article…