Podgorica, 3. jun 2015. godine

Predśednička beśeda na VIII Kongresu Socijaldemokratske patije

„Četvrt vijeka na pravoj strani istorije‚‚

Vaše ekselencije,

Dear comrades,

Poštovani gosti,

Poštovane drugarice i drugovi socialdemokrate,

Što god se časno mjeri VIJEKOM pa makar i četvrtinom, vrijedno je i čitavog ljudskog vijeka – života.

Zato nas 3. jun, dan našeg nastanka i proglašenja nezavisnosti Crne Gore – životno obavezuje.

Poštovane socijaldemokrate, bez vas se ne može pisati jedna od najtežih stranica istorije Crne Gore. Koliko je god drugi prepravljali i bježali od svojih nedjela, vaši potomci će imati o čemu da zbore o vama. Neraskidivi ste dio časne strane istorije Jugoslavije i Crne Gore.

U ovih četvrt vijeka izgubili smo dragu nam SFRJ. Kao proganjani izdržali smo nasilnu državnu tvorevinu velikosrpskog projekta, Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sa domaćim jatacima na prevarenom referendumu 1992. su ponovili malu Podgoričku Skupštinu. Nije bila dovoljna 1918. – Crna Gora je imala i pokušaj njene reprize.

Trebali smo biti spakovani u malu-veliku Srbiju da tamo skončamo građansku Crnu Goru. Da budemo prineseni kao žrtva projektu: jedna nacija – jedan vođa.

Samo su, do tada nezabilježene, oštre sankcije Ujedinjenih nacija i vojna akcija NATO avijacije mogle zaustaviti etnička čišćenja po drugim ex Jugoslovenskim republikama i deportacije i montirana suđenja po Crnoj Gori.

Pod tim žestokim udarima demokratskog svijeta, po biblijskom modelu, neki progonitelji su postali sljedbenici ideje nezavisnosti Crne Gore. Bez snage DPS-a pokret za nezavisnost bi morao težim putem do iste neumitnosti – nezavisne Crne Gore.

Državna zajednica Srbija i Crna Gora je bila model koji je trebalo trajno da razvodni, a potom i osuši građanski – antiratni pokret, koji je bio srce i duša pokreta za nezavisnost.

Diplomatija je umjenost obuzdavanja moći jačih i većih od vas. Crna Gora ne bi postojala milenijum da je bila država plahih lidera. Ni SDP ne bi bio jedini na pravoj strani istorije ovih četvrt vijeka da nije imao liderski kapacitet da ne poklekne i ne strekne.

Majska zora je svanula na najboljim tradicijama četiri crnogorske dinastije i antifašizma, ali oplemenjena građanskom – antiratnom Crnom Gorom iz devedesetih, kad je po prvi put veća hrabrost bila odbiti pušku no stati u stroj. Izgubili smo na tom putu Liberalni savez Crne Gore, koji su po starom modelu „zavadi pa vladaj“, razbili konkurenti i njihove unutrašnje slabosti.

Sada na vododjelnici četvrt vijeka, ostajemo jedini izvorni borci za nezavisnu, građansku i evroatlantsku Crnu Goru. Barjak slobode neokaljan nosimo, ali nas to još više istorijski obavezuje da ne pokleknemo.

Što je veća pobjeda traži i više truda da se oplemeni i učini vrijednom svih žrtvovanja i nada običnih ljudi. Istorija ne poznaje konačne pobjede nego samo nove izazove.

Partija smo koja nosi oreol da svojom prošlošću može garantovati obećanja za budućnost.

Partija koja je povratila i dovela ideju građanske, nezavisne, evroatlanske Crne Gore do 21. maja, sad je pred izazovom da odbrani svoju nezavisnost, kao najpouzdaniji garant kontinuiteta te politike Crne Gore.

Dug boravak u vlasti je cilj svake partije,  ali to neumitno stvara one koje vlast ophrva i zastanu na nekoj od istorijskih stepenica. Uvijek će biti onih koji pokleknu, nadam se malo onih koji posrnu i ne mogu natrag među prave Socijaldemokrate. No naša će Partija nastavljati hod uz teške istorijske uspone. Otvara se prostor za one koji su odanošću partijskom programu i vrijednostima socijaldemokratije dokazali da su u stanju da vode nezavisnu politiku SDP CG.

Samo SDP sa integritetom, samo SDP sa jasnom, prepoznatljivom i nezavisnom politikom može graditi strateška partnerstva za dobro Crne Gore. Drugačiji SDP ne može opstati kao kredibilan subjekat potreban njenim građanima.

Uprkos svim udarcima koje trpimo, uprkos svima koji podstiču podjele u SDP-u, mi smo izborno jači nego ikad, međunarodno poštovaniji nego iko iz Crne Gore.

Demokratske pobjede Crne Gore su počele našim ulaskom u vlast. No sigurnost i stabilnost Crne Gore sada još više zavise od naših sposobnosti u državotvornim, reformskim – evroatlantskim inicijativama i dostignućima.   

Budućnost nam nije data, za nju se moramo i dalje bespoštedno boriti.

U svemu tome ne smijemo nikad zaboraviti – mi smo Socijaldemokrate – Partija crvene ljevice – Partija ljudi koji žive od svog rada – Partija koja mora neprestano težiti državi socijalne pravde.

Koliko god nam bila poznata složenost vođenja države, znamo da časni građani naše domovine traže od nas u osnovi tako malo – dvije temeljne politike: PRAVDU I PRISTOJAN POSAO.

Ka i vazda, nije građanima krivo na mali no na krivi – nepravedni dio.

Politika sa tom osnovom može omogućiti pravu mjeru slobodne i prosperitetne Crne Gore. Države u koju se vraćaju naši rasuti po bijelom svijetu. Za takvu Crnu Goru se borimo.

       I NATO i EU sigurna porodica za dobro naše domovine

Poštovani delegati i gosti,

Evroatlantske integracije su temeljni kurs političkog programa SDP-a rođen kao neraskidivi dio našeg građanskog antiratnog angažmana i borbe za nezavisnu Crnu Goru. Za malu državu kao naša na putu evroatlantskih integracija unutrašnja politika postaje nastavak zajedničkih vrijednosti koje dijelimo sa našim saveznicima.

Za evroatlantske vrijednosti, kao ključni vanjskopolitički prioritet Crne Gore, uspjeli smo da pridobijemo ostatak vlasti i veliki dio opozicije. Upravo zato smo i posebno odgovorni da ukažemo na moguća skretanja sa temeljnog kursa državne politike koji u sebi integriše suštinu našeg programa. Trenutak istine o stvarnoj posvećenosti članstvu u NATO svih nas na političkoj sceni dolazi.

SDP je spreman za taj pečat bezbjednosti u vosku stopljenom od Ankare do Vašingtona. Istok i Zapad se sjedinjuju u Crnoj Gori kroz NATO porodicu.

Od zamora proširenja EU za nas je mnogo opasniji zamor od obavezne politike reformi. Samo reformska politka nas može dovesti u porodicu demokratskih i prosperitetnih država.

I NATO i EU od nas traže pravdu kao temelj države.

    II  Pravna a ne partijska država

Socijaldemokrate,

Ako je borba SDP-a sa kraja prošlog i početka ovog milenijuma bila borba za građansku i nezavisnu državu, danas iste ciljeve dominantno ostvarujemo kroz borbu za vladavinu prava. Jedino pravda omogućava slobodu za svakog njenog građanina. Samo sa pravdom naš 21. maj ima svoj puni sjaj.

Znamo da države bez snage da sprovode zakone, vode u nestabilnost. Ali i da snaga države stalno raste kroz posvećenost vladavini prava.

Naša dužnost je da stvorimo državu u kojoj će vladati zakoni a ne volja pojedinca. U kojoj sud bilo koje partije neće biti iznad suda naroda.

Država koja se permanentno ne bori protiv korupcije i organizovanog kriminala gubi autoritet. Umjesto da ispuni svoju osnovnu svrhu – garant pravde i jednakosti pred zakonom, ruši vjeru u sebe.

Slaba država ne može biti brana nelegalnim finansijskim interesima koji su suprotstavljeni osnovnim životnim potrebama građana. Nijedna vlast nema mandat da rasproda sve što su generacije stvarale i da iza sebe ostavi dugove.

Selektivna pravda je najgora vrsta nepravde.

Država smo koja je opstala na vjeri u pravdu kao osnovnoj vrlini. Na kodeksu čojstva i junaštva. Sada to samo treba da postane moć institucija i dio obrazovnog i kulturološkog sistema naše domovine.

Najbolja odbrana Crne Gore je demokratija i razvoj ustavnih institucija pred kojima niko nije nedodirljiv.

     III Pristojan posao na domaćinskom gazdovanju dobrima naše domovine

Poštovani socijaldemokrate,

Nezavisnost je stvorena radi odbrane kolektivne i pojedinačne slobode građana Crne Gore, ali i domaćinskog gazdovanja prirodnim i stvorenim javnim dobrima.

Nakon ekonomije privatizacije i zaduživanja – krajnje vrijeme je da se napravi čvrst otklon ka ekonomiji stvaranja i kreiranja proizvodnih radnih mjesta.

Model razvoja koji dominantno leži na prodaji nekad stvorenog i održava se zaduživanjem za tekuće potrebe, uveo je Crnu Goru u visoku zaduženost. U nekim segmentima ekonomski napredak je očigledan, snažan i svima vidljiv i Socijaldemokrate su tome dale značajan, ali nedovoljno uvažen doprinos.

 Moramo kritički viđeti stanje da bi ga mijenjali. Ne zbog više vlasti, no zbog shvatanja vlasti kao dužnosti i odgovornosti.

Prošli smo tri negativne faze ekonomije – sankcija, privatizacije i zaduživanja. Prodaja značajnog dijela državne – narodne imovine, resursa i visoka zaduženost, nameće potrebu uspostavljanja razvojnog modela zasnovanog na realnoj proizvodnoj ekonomiji.

Reindustrijalizacija se u EU nameće kao obaveza budućeg razvoja. Kriza je pokazala lomljivost sektora finansija i usluga. Balon rasprodaje nekretnina i jeftinih kredita je eksplodirao. Zemlje koje su tranziciju sprovele očuvanjem industrije, izvozno orjentisane, najmanje su ośetile potres krize.

Turizam kao jedna od važnih ekonomskih grana ne može stvoriti neophodne benefite ukoliko nije podržana domaćom poljoprivrednom proizvodnjom i domaćom radnom snagom.

Međunarodni ugled SDP-a možemo pretvoriti u dolazak istinskih investitora i nova održiva radna mjesta. Nama se vjeruje u zemljama EU i NATO, ali i šire. Znaju renomirani investitori da mogu doći i opstati samo poštujući domaće zakone i da tada njihov dolazak nije partijski nego državni interes. Garant pravim investitiorima mogu biti samo zakoni, a ne ugovori koji traju samo za jedne Skupštine ili Vlade.

Nama trebaju strateški investitori koji će ulagati u Crnu Goru a ne privatizatori đe građani Crne Gore plaćaju milione njihovih dugova. Više smo dali za njihove dugove nego za školstvo ili zdravstvo u nekim kriznim godinama. Sprječavanjem štete u prodaji termoelektrane SDP je više uštedio Crnoj Gori nego što je iko izgradio u njoj.

Budžetska preraspodjela konačno mora biti okrenuta prema našem malom i srednjem domaćem preduzetniku i poljoprivredniku. Ne poznajemo državu kojoj pola budžeta duguju gradjanima oni od kojih neki ne umije ili neće da naplate porez. Taj novac bi bio dovoljan da riješi mnoge probleme u zdravstvu, školstvu i razvoju preduzetništva Crne Gore.

Socijalna cijena tranzicije i krize je visoka i moramo predanije tražiti modalitete podizanje nivoa socijalne pravde, smanjenja društvenih razlika i pravednije distribucije materijalnih dobara. Nikada ne smijemo zaboraviti da je crnogorski radnik – naši očevi, svojim radom stvorio mnoga materijalna dobra u kojima mi danas uživamo i trošimo ih.

Za Socijaldemokratsku partiju Crne Gore je neprihvativo da radnici budu gubitnici tranzicije. Njen smisao je bio da građani žive bolje. Bez ispravljanja tih stranputica država nije sposobna da ponudi dugoročno održivi razvoj. Bez socijalne kohezije nema ni socijalne stabilnosti.

Na dobrom putu je samo ona ekonomija koja obezbijedi da ekonomski rast bude praćen opštim socijalnim boljitkom.

Solidarnost je od vazda u temelju trajanja i prospreriteta ove naše države. Odlučnija politika SDP-a na politici socijalne pravde doprinijeće daljoj afirmaciji Partije na političkoj sceni Crne Gore.

       IV Uslov političke, ekonomske i kulturne integrisnosti građanske Crne Gore

Poštovane socijaldemokrate śevera Crne Gore,

Istorija Crne Gore se pisala i dobrim i lošim djelima. Sigurno da je 21. maj ubilježio śever Crne Gore i njen brojačano manji državotvorni narod kao primjer potpune odanosti svojoj zemlji.

Svako lako može objasniti energetske, rudne, šumske… i iznad svega ljudske resurse śevera Crne Gore. Najveće bogatstvo svake, a posebno male države, su ljudi. Najbolja mjera socio – ekonomskog uspjeha Crne Gore je zaustavljenje iseljavanja sa śevera naše domovine. Dok se ljudi iseljavaju statistika nikoga neće odbraniti. Za državu koja hoće da bude dobra mati svih njenih građana i građanski integrisana, ne postoji bolja mjera ekonomskih rezultata od zaustavljanja iseljavanja.

Śever je prilika da ne rasprodamo nego da obogatimo građane i državu Crnu Goru. Auto put je stvoren u viziji SDP-a, ali njegova gradnja mora bit razvoj, a ne još jedan osnov za podjele i afere u Crnoj Gori.

Poštovani drugarice i drugovi, delegati VIII Kongresa SDP-a,

SDP je već integrisana u političku strukturu Evropskih socijalista i Socijalističku internacionalu. Mi krčimo ka i vazda put za Crnu Goru. Zna se, što je više Evrope u Crnoj Gori to će biti jači SDP.

Imamo strateškog partnera u vlasti na putu evroatlantskih integracija, ali mi smo mu istovremeno i najozbiljnija alternativa.

Drugi se tek rađaju mi trajemo. Moć trajanja imaju samo najozbiljniji i najvrijedniji u politici. Mi ne bježimo od svoje prošlosti i zato vjerujemo u budućnost Crne Gore. Uprkos svim teškim napadima kojim smo izloženi mi ostajemo garant Crne Gore da se može i mora mijenjati ali bez nestabilnosti i bez neizvjesnosti.

Vrijeme velikih državnih i izbornih izazova je i dalje pred SDP-om. Rezultate koje smo zajedno postigli da u samostalnim izbornim nastupima pređemo u dvocifrene procente – najbolji su u cjelokupnoj četvrtvjekovnoj istoriji SDP-a.

Ali naša snaga se ne može objasniti samo brojevima. Autoritet koji nosimo svi hoće za partnera, a mi možemo samo sa onima koji dijele naše vrijednosti i to ne samo na riječim nego prije svega na djelima.

U političkoj teoriji i demokratskoj praksi ne postoji partija koja je sa tako moćnim partnerom ojačala i ostvaruje svoje osnovne programske odrednice. Za to je trebao tim sa vizijom, nepokolebljivošću, odlučnošču i mudrošču da se istraje i napreduje.

SDP želi biti centar političkog života koji hoće da okupi Crnu Goru oko evroatlantskih integracija. Mi ne želimo da zavadimo da bi vladali. Da rušimo da bi otimali. Naša misija je demokratija, a ona smanjuje, a ne povećave podjele. Ustav Crne Gore koji smo pisali je temelj moderne Crne Gore svih njenih građana.

Izborom SDP-ovaca za Predśednika najveće Parlamentarne skupštine na svijetu OEBS-a, dokazano je da socijaldemokrate u budućnosti mogu voditi i najjaču partiju u Crnoj Gori – SDP.

Poštovani,

U susret deceniji od obnove nezavisnosti Crne Gore jasno je da se ona uspješno kreće kroz EU i NATO integracije. Iz faze zakonskih i pripremnih reformi očekuje nas najzahtjevnija faza da pravda i održivi ekonomski razvoj budu temeljne državne politike.

Mladi SDP-a nose tu strast za pravdom i hoće život sa kvalitetnim obrazovanjem i pristojnim radom jednako dostupnim svima.

Pružamo ruku svima koji poštuju Ustavnu nezavisnost Crne Gore i njen evroatlanski put.

Dijalog o NATO integraciji je odgovor na istorijske pizme i nepovjerenje. Partnerstvo za vladavinu prava sa civilnim sektorom, sindikatima, poslodavcima… način da pravda opet bude osnovna vrlina u Crnoj Gori.

Nužno je partnerstvo sa slobodnom javnošću da se zaustavi medijska dominacija izvanjaca koja je veća nego dok smo bili zavisna država. Zagađivanje javne scene medijima za obračun sa progresivnim političarima, nevladinim sektorom, slobodnim medijima više puta je osuđeno od  Evropske unije.

Vratili smo se i u nekim javnim servisima u model novinarstva 90-tih. Isti oni koji su bili propaganda artiljerija rata sada nastavljaju agresiju uz stare saveznike protiv SDP-a i slobodne javnosti. Medijski najamnici sada sa novim oružjem odstreljuju po Crnoj Gori.

Poštovani drugarice i drugovi socijaldemokrate,

Pobijedili smo rat i vratili nezavisnost Crnoj Gori.

Kako smo izborili slobodu za Crnu Goru – borićemo se za slobodu svih građana u Crnoj Gori.

Učinićemo da dobra Crne Gore služe svima. Samo tako možemo vratiti dostojanstvo rada i zadžati ljude u domovini.

Jedino mi smo dokazali da imao i mudrosti i snage da sačuvamo dostignuto ali i da vodimo u neizbježne promjene.

Neka ostane mudra i nesalomljiva nezavisna Socijaldemokratska Partija.

Nek je Vječna Crna Gora.

 

Ranko Krivokapić

predsjednik