kategorija za aktuelne postove (vijesti)

ranko

Krivokapić o pozivnici za NATO: Crna Gora će uskoro biti zemlja Zapada

Nekoliko je dana od, za nas, istorijskog sastanka ministara zemalja članica NATO-a. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kazao je da će početak decembra biti najava „Zapadne Crne Gore“ koja će imati više šansi, mogućnosti i prostora da se razvija i obezbijedi bolji i sigurniji život građanima. Krivokapić tvrdi da je, dobijanjem pozivnice za članstvo u NATO-u, Crna Gora na vratima još jedne velike pobjede i dostignuća.

„Stalno su nam govorili da smo mi na Zapadnom Balkanu. Mislim da ćemo mi, za neki dan, biti i zemlja Zapada, ne samo Zapadnog Balkan, da ćemo Crnu Goru i trajno preseliti na Zapad“, kazao je Kriokapić.

On je, isto tako, uvjeren da će početak decembra biti najava Crne Gore koja će imati više šansi, mogućnosti i prostora da se razvija i obezbjedi bolji i sigurniji život građanima.

„I da bude, ne samo ravnopravan član velike zajednice 29 velikih demokratija, nego da bude i član koji će doprinosti i biti dostojan tog priznanja“, kazao je Krivokapić.

Tekst i foto: rtcg.me

ulcinj

OO SDP Ulcinj – Izvještaj sa Konferencije za štampu

Prva tema ove konferencije je haotično stanje koje vlada u lokalnoj upravi u Opštini Ulcinj i razlog je potpune blokade i totalnog nefunkcionisanja organa lokalne uprave i javnih preduzeća i ustanova.

Nedostatak iskrenosti i saradnje unutar vladajuće koalicije je dovela do nerada, nesposobnosti, nezrelosti, neozbiljnosti i krajnje neodgovornosti prema potrebama  i  interesima građana, do sada nezabelježene  na političkoj sceni.Dok se dva najveća partnera u koaliciji takmiče ko će biti brži i uspješniji u stvaranju uslova za povratak DPS-a u lokalnu vlast, funkcionisanje organa lokalne vlasti je potpuno paralizovano. Njihovi rukovodioci , opterećeni svojom sudbinom u bezbrojnim kombinacijama buduće vlasti, nemaju vremena da se bave rješavanjem problema građana Ulcinja.

Posebno brine krajnja neaktivnost  najvišeg organa, lokalne Skupštine, koja bi trebala da kontroliše i vrši nadzor nad radom drugih organa. Lokalni Parlament je u ovoj godini održao samo jednu polu-sjednicu na kojoj su razmatrana pitanja koja se tiču njegovih izvornih  nadležnosti, a i ta sjednica je zaključena a da nijesu iscrpljene sve tačke koje su bile na dnevnom redu.

Sve druge sjednice su bile, tako reći prinudne i održane su pod pritiskom drugih, najčešće po nalogu centralnih vlasti.U isto vrijeme, u fioci Predsjednika Skupštine nalazi se više od 50 raznih ataka, koje je pripremila izvršna vlast i prosijedila ih Skupštini na usvajanje, a koja su usko vezana, ne samo za ostvarivanje prava i interesa građana nego i za punjenje opštinskog Budžeta.

Među tim aktima se nalaze i urbanistički planovi koji su prošli svu propisanu procedurui posjeduju sve potrebne saglasnosti nadležnog Ministarstva. I dok lokalna vlast opstruiše sama sebe u usvajanju planova, našim građanima inspekcija ruši kuće koje su oni bili prinuđeni  da grade na divlje, upravo zbog nedostatka prostorno-planske dokumentacije.

Građani nijesu upoznati da je, zbog neažurnosti lokalne uprave, Vlada stavila van snage i to malo planova kojima je Ulcinj raspolagao. Među njima i urbanistički plan za najvredniji dio Ulcinja, za Stari grad. Duboko smo zabrinuti zbog svađa i podjela unutar vladajuće koalicje, iako bi nas to, kao opozicionu partiju trebalo radovati. SDP koja svojojm politikom, već 25 godina miri i spaja, je svjesna teških posljedica koje su sve svađe i podjele proizvele u CrnojGori.

Apelujemo na DPS da u što kraćem roku donesu odluku i preuzmu odgovornost za funcionisanje lokalne vlasti u Ulcinju. Nema potrebe posebno isticati da će Socijaldemokratska partija podržati maksimalno svaki napor na stabilizaciji i normalizaciji rada organa lokalne vlasti  i na naše angažovanje neće ni najmanje uticati to, da li ćemo biti ili ne dio buduće vlasti.

Druga tema je od izuzetnog značaja ne samo za Ulcinj nego i za sam proces integracije Crne Gore u EU, a tiče se ulcinjske Solane.Ovih dana smo, preko medija imali prilike da se upoznamo sa zabrinutošću nevladinog sektora zbog prihvatanja Ustavnog suda CG da razmatra inicijativu o ocjeni ustavnosti izakonitosti Odluke Skupštine Crne Gore o izmjenama Prostornog plana Crne Gore, vezane za namjenu prostora Solane.

Poštujući  u apsolutnom smislu pravo Ustavnog suda da, bez ikakvog pritiska donese konačnu odluku iz svoje nadležnosti, smatramo da, čak i ako se utvrdi da sporna Odluka nije u skladu sa zakonom i stavi se van snage, to ni u kom smislu ne znači da se time automatski mjenja namjena prostora koji pokriva ulcinjska Solana.

Osim toga, čak i ako se ova Odluka, zbog propusta u proceduri,  pravno stavi van snage, ne može se izbrisati činjenica da je Skupština Crne Gore, kao najviši zakonodavni organ iskazala političku volju i stav da se namjena zemljišta ulcinjske Solane ne mijenja.

Pored toga, u Karti namjene površina Prostornog plana Crne Gore, područje Solane nije označeno kao građevinsko zemljište, nego kao „zona za razvoj“. Znači, ostavljena je tek mogućnost da se u budućnosti namjena,eventualno promjeni.

Uostalom, Prostornim Planom  Države utvrđuje se samo politika korišćenja prostora i generalni koncept namjene prostora, dok se konkretna razrada vrši preko planova nižeg reda, u ovom slučaju, Planom posebne namjene za obalno područje i Prostorno ubarnističkim planom opštine Ulcinj.

Pošto se oba ova dokumenta trenutno nalaze  u proceduri usvajanja ima dovoljno mogućnosti i prostora da se namjena ovog prostora odredi u skladu sa najvišim državnim i interesima lokalne zajednice, vodeći računa prije svega o javno izrečenim upozorenjima najviših zvaničnika EU da će tempo integracija Crne Gore u EU direktno zavisiti, pored ostalog i od realizacije obaveza vezano za područje Solane.

Skupština opštine Ulcinj je već  više puta, raznim povodima raspravljala o Solani i uvijek je, i to jednoglasno, zauzimala isti stav, da se na području Solane treba zadržati namjena – proizvodnja soli. Više puta je do sada od strane stručnjaka isticano da je, za održavanje Eko-sistema i očuvanje flore i faune na području Solane, od krucijalnog značaja – obnavljanje proizvodnje soli.

Zato raduje, provjerena informacija da su dvije renomirane kompanije iz zemalja EU, Njemačke i Italije iskazale konkretno interesovanje za obnavljanje procesa proizvodnje soli u Solani.

Kompanija iz Italije je spremna da uloži značajna sredstva u kompletnu rekonstrukciju Solane  i  da ukupnu proizvodnju, od do sada, maksimalnih 30.000 t poveća na 120.000 t i to uz primjenu tehnologije koja zadovoljava najvišeekološke standarde u cilju očuvanja , zaštite i unapređenja  biodiverziteta tog područja.

Ostaje samo da nadležni  državni i lokalni organi  daju svoju punu podršku i stvore pravne i druge pretpostavke  za odabir najboljeg partnera i na taj način pokažu svoje istinsko opredjeljenje za otklanjanje svih prepreka na putu ka konačnom učlanjenju u EU.

OO SDP ULCINJ

1

Forum žena SDP u Budvi organizovao Okrugli sto “NATO i mi”

U organizaciji Foruma žena SDP CG u Budvi,  u “Akademiji znanja” je sinoć održan okrugli sto pod nazivom “NATO i mi” .

Na okruglom stolu učešće su uzeli kao predavači Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica SDP CG i predsjednica Foruma žena SDP CG, Bato Kokolj, novinar i publicist, profesor Radovan  Ratković, dekan fakulteta za turizam i biznis, Saša Baltić, direktor Telenora za Evropu, pilot i bivši ataše NATO-a u Briselu i Aleksandar Dedović, izvršni direktor NVO Alfa centar.

Okrugli sto imao je za cilj osvijetliti vojni savez ,NATO i benefite koje donosi članstvo u njemu državi koja mu pristupa iz ugla običnog građanina koji živi i radi u Crnoj Gori.

2

U tematskom dijelu razgovaralo se o stvaranju pretpostavki za bezbjedan poslovni ambijent ulaskom u ovaj Atlanski savez, a koji direktno utiče na ulaganja stranih investitora, razvoj turističkih kapaciteta i doprinosi većoj posjeti turista u Crnu Goru,   rodnoj ravnopravnosti koju promiče NATO u svim institucijama u sistemu bezbjednosti, sprovođenjem Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325, mehanizmima za odlučivanje i konsezualnom načinu donošenja najvažnijih političkih odluka država članica NATO-a, podsticanju medijskih sloboda, nezavisinom novinarstvu  i ulozi civilnog sektora po ulasku u NATO.

Zaključeno je  da je  članstvo u NATO-u daleko više od vojnog saveza i da pruža dobar okvir za veći stepen demokratizacije društva, vladavinu prava i nezavisnost institucija, međutim da je pozivnica za članstvo u NATO, na  čijem smo pragu  dobijanja, samo  početak iskazane dobre volje država članica da nas puste u društvo uređenih država i da će svi morati mnogo više raditi u svojim poljima djelovanja i to u skladu sa pravilima i procedurama koje važe za države članice, kako bi nakon pozivnice, postali i punopravni član ove asocijacije.

medijski pul

NAJAVA: Konvencija Odbora Glavnog grada SDP

Izborna Konvencija Odbora Glavnog grada SDP će se održati u subotu, 28. novembra u 18.00 časova u Kongresnoj sali Stare zgrade Vlade (Jovana Tomaševića bb). Na Konvenciji će govoriti predsjednik SDP Ranko Krivokapić i potpredsjednik SDP i v.d. predsjednika Odbora Glavnog grada Raško Konjević.

Akreditacije nisu neophodne.

 

Medijski pul SDP
Dzavid Sabovic

Džavid Šabović novi šef poslaničkog kluba SDP-a

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Džavid Šabović biće novi šef poslaničkog kluba te partije, dok će njegovo mjesto predsjednika Zakonodavnog odbora zauzeti poslanica Draginja Vuksanović.

To mjesto je upražnjeno nakon što je  šef kluba Borislav Banović imenovan za ambasadora Crne Gore u Londonu. Šabović je rekao da će tu poziciju zauzimati do isteka mandata sadašnjeg saziva parlamenta. To je dogovoreno juče na sjednici poslaničkog kluba SDP-a.

“Danas smo imali sjednicu na kojoj smo se dogovorili o rotacijama. Ja sam iz ličnih razloga podnio ostavku na mjesto predsjednika Zakonodavnog odbora, kolege su me predložile da budem šef kluba i ja sam prihvatio da vodim klub još ovo malo vremena”, rekao je Šabović.

On je rekao da će ga Vuksanović zamijeniti na čelu Zakonodavnog odbora, što treba da verifikuje Administrativni odbor. “Naslijediće me Draginja Vuksanović, a ja ću popuniti mjesta u nekim skupštinskim odborima,” rekao je novi šef poslaničkog kluba SDP-a.

za medije

Panel diskusija “Nasilje nad ženama” Foruma žena SDP Nikšić

Lokalni odbor Foruma žena SDP Nikšić, u okviru “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama”organizovao je panel diskusiju na temu nasilja nad ženama u skladu sa najavljenim edukativnim tribinama Foruma žena SDP Crne Gore, povodom 25.novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Prisutnim članicama Foruma, kao i zainteresovanim građankama Nikšića obratili su se  Mira Asović, predsjednica NVO Liga žena glasača iz Nikšića, Obren Todorović,  sekretar OO SDP Nikšić  i v.d. predsjednice  LO Foruma žena SDP Nikšić, Ivana Krstajić.

U pozdravnom govoru  v.d. predsjednice Ivana Krstajić podsjetila je učesnike  da se 25. novembar obilježava kao Međunarodni dan brorbe protiv nasilja nad ženama, prema odluci UN od 1999.godine, u znak sjećanja na sestre Mirabel, koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 25. novembra 1960. godine, po nalogu diktatora Rafaela Truilla.

Polazeći od zabrinjavajućih podatka da je u Crnoj Gori svaka treća žena izložena nekom vidu nasilja, u svom izlaganju vođena dugogodišnjom praksom u radu sa ženam žrtvama nasilja i na polju ljudski prava, gošća-predavač Mira Asović je u interaktvnoj diskusiji kroz primjere iz svog rada ukazala na faktore zbog kojih je nasilje tema o kojoj treba svakodnevno pričati.

Zbog tradicionalizma i patrijarhalnog odgoja žene u braku dugo ili trajno podnose nasilje koje ne prijavljuju. Često nijesu informisane kome da se obrate, ili ne vjeruju u sistem pa trpe i ćute. Nasilje nad ženama se odvija u mnogim porodicama bez obzira na nivo obrazovanja i imovinsko stanje porodice u cjelosti, navodi Mira Asović.

Nikako ne smijemo zaboraviti žene sa ruralnog područja, koje su uglavnom obespravljene, ekonomski zavisne, bez pristupa informacijama i nadležnim institucijama. Ako one ne mogu nama, možemo mi njima, poručeno je sa skupa.

Obren Todorović, sekretar OO SDP NK podsjetio je na osnovne principe socijaldemokratije: jednaka prava za sve, neovisno o polu, dobu, rasi, etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. Neshvatljiv je, neopravdan i trebao bi biti strogo kažnjiv svaki vid psihičkog i fizičkog nasilja, zaključuje Todorović.

Na nasilje ne smijemo zatvarati oči, ne smijemo ćutati,moramo ga učiniti transparentnim kako bi ovaj vid devijantnog ponašanja bio na vrijeme sankcionisan, saopšteno je iz Foruma žena SDP Nikšić.

12246787_10201134224675613_5842517042086372570_n

Održana izborna Konvencija OO SDP Budva

Juče je u Budvi održana izborna konvencija Opštinskog odbora SDP Budva kojoj je prisustvovalo 77 delegata i rukovodstvo partije na čelu sa predsjednikom Rankom Krivokapićem, uz potpredsjednicu Mirel Radić-Ljubisavljević, generalog sekretara Rama Bralića, člana Predsjedništva Damira Rašketića i portparola Mirka Stanića, kao i brojne goste iz OO SDP u Baru, Kotoru, Cetinju, Podgorici i Bijelom Polju. Na konvenciji je izabrano 30 članova Opštinskog odbora u koji će po funkciji ući još šest.  Konvenciji je prisustvovalo i preko 40 gostiju, uključujući i goste iz lokalnih odbora partija u Budvi – Demos, URA, SNP, DF, LP Demokrate i CDU koji su se obratili skupu i poželjeli uspješan rad u budućem periodu.

Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić kazao je da  je misija SDP-a je da vrati slogu Crnoj Gori. “I kada smo se žestoko razlikovali oko osnovnih političkih pitanja, mi smo bili demokrate. Socijaldemokrate koji su pružali ruke, nije nam cilj bio da pobjeđujemo, da nekoga porazimo, cilj je bio da pobjedi Crna Gora u koju smo mi vjerovali u koju, nadam se, sada svi vjeruju da je prava Crna Gora. Iako smo bili sposobni da budemo lideri u državotvornim, i u reformskim i evroatlanskim integracijama, sposobni smo da budemo i lideri u građenju evropske Crne Gore”, istakao je Krivokapić.

Prisutnima se obratio i  lider budvanskog SDP-a Mihailo Đurović koji kazao kako socijaldemokratama u prethodnih desetak godina nije bilo lako u Budvi. “SDP u Budvi, kao politički subjekt koji je participirao u vlasti od 2005 do 2015 u periodu brojnih izazova. Svoje političko djelovanje usredsredili smo na kvalitetno učešće u radu lokalne samouprave. Upravljajući gradom u mjeri svoje političke snage trudili smo se da nađemo prve odgovore na tranzicione procese i pojave koje sa sobom nose. Smatramo da smo ostvarili mjerljive rezultate i uspjeli da spriječimo i ublažimo nekoliko ataka na javne resursa od naših partnera. Uspjeli smo da sačuvamo sebe i svoje pincipe kojima smo odani. Vjerujem da ćemo samo tako, kao odgovorni politički subjekti boreći se za narodne, ne isključivo za partijske interese, dati odlučan doprinos vraćanju povjerenja i dobrog imidža našeg gradu. Siguran sam da će poslije svih izazova SDP u Budvi biti jači, a dokaz da smo na pravom putu je i prepuna sala i odaziv članova na večerašnjoj konvenciji”, poručio je Đurović.

Prisutnima se obratila i potpredsjednica SDP Mirel Radić-Ljubisavljević koja je istakla da je za ukupan politički život Budve bilo veoma značajno što smo u periodu želje za prodajom i rasprodajom imali jak socijaldemokratski glas i odgovor, te da smo na taj način uspjeli sačuvati značajne razvojne resurse u tom gradu.

 

Medijski pul SDP

forum zena

Forum žena SDP: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Forum žena Socijaldemokratske partije Crne Gore i ovog 25. novembra, povodom  Međunarodnog dana nasilja nad ženama,  diže svoj glas, glas za sve žene, glas protiv nasilja.

Baštineći izvorne vrijednosti socijaldemokratije, Forum žena SDP CG  u skladu sa svojim  programskim načelima  godinama istrajno radi na polju podizanja svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti kao osnova demokratizacije društva,  društva koje će pojednako uvažavati  oba pola, štiteći od svakog vida nasilja, shodno načelima o ljudskim pravima, zagarantovanim kako Univerzalnom deklaracijijom o ljudskim pravima, tako i Ustavom Crne Gore.

Nasilje nad ženama ne prepoznaje države ni granice, rasu, kulturu, tradiciju ili religiju. Prema podacima UN preko milijardu žena u svijetu je izloženo psihičkom ili fizičkom nasilju, dok se u izvještaju Svjetske banke navodi da nasilje nad ženama u svijetu ima razmjere epidemije. Poražavajući je i podatak da je u Crnoj Gori svaka treća žena žrtva nekog vida nasilja.

Kulturološki odgoj sa sterotipno nametnutim stavovima o položaju muškaca i žene u okviru porodice i samog društva, ekonomska zavisnost, kao i neadekvatan pristup nadležnih institucija, samo su neki od razloga zašto žene u Crnoj Gori trpe nasilje.

Nasilje mora postati vidljivo. Skrivanje nasilničkog ponašanja pod plaštom porodičnih i drugih vidova odnosa proširuje  kako krug žrtvi, tako i nasilnika. Osim žene stradaju djeca i članovi uže zajednice, a permanentnim trajanjem, nasilje  postaje prihvatljiv vid ponašanja.

Stoga, Forum žena SDP CG istrajavaće u borbi na polju jačanja žene da kaže NE nasilju, kao  i podizanju svijesti cjelokupnog društva o ovom problemu i apelovati na sve relevantne subjekte i javnost da se uključe u suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ni jedno društvo ne može biti demokratsko i ekonomski osnaženo ukoliko veliki dio njegove populacije trpi različite oblike nasilja i njegova inertnost se ne može pravdati tradicionalizmom.

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, Forum žena SDP najavio je održavanje niza otvorenih tribina edukativnog karaktera, s ciljem skretanja pažnje javnosti na potrebu humanosti i solidarnosti prema žrtvama nasilja, kao i njihovog upoznavanja sa  zakonskim pravima.

Nasilje nije problem sa kojim žrtva treba sama da se izbori, nego problem cijelog društva i država treba, pored donešenih zakona, da osmisli i efikasne institucionalne mehanizme za njihovu implementaciju i istovremeno pooštri kaznenu politiku u ovoj oblasti, jer je nasilje pojava koja podriva demokratske temelje društva,  poručeno je iz Foruma žena SDP CG.

 

ranko2

Krivokapić: Bar je grad koji ima puno biće građanskog, multikonfesionalnog i multinacionalnog života

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je povodom 24. novembra – Dana Opštine Bar telegram čestitku građanima, predsjedniku Opštine Zoranu Srzentiću, predsjedniku SO Osmanu Subašiću i odbornicima.

“Tradicija Bara se možda najbolje ogleda u simbolu masline – vječnom miru, zajedništvu i suživotu. Bar je grad koji ima puno biće građanskog, multikonfesionalnog i multinacionalnog života.

Kao jedan od komunalno najuređenijih gradova, Bar može biti primjer ostalima kako se brine o prostoru na održiv način čuvajući životnu sredinu. Potencijal vašeg grada daje sigurnost za budućnost kvaliteta života građana, posebno mladih, ukoliko bude praćen održivom razvojnom politikom čuvajući resurse za generacije koje dolaze.

Vjerujem da ćete nastaviti sa daljim razvoje na fundamentalnom principu vladavine prava, jer samo tako će svi projekti biti za i u interesu građana.

U ime Skupštine Crne Gore i svoje ime, čestitam vam Dan Opštine”, navodi se u čestitki Krivokapića.

SONY DSC

Kenan Rastoder novi predsjednik Foruma mladih SDP Petnjice

Forum mladih Socijaldemokratske partije Petnjica je na drugoj konvenciji, posredstvom 83 delegata, formirao novo rukovodstvo. Za predsjednika je izabran Kenan Rastoder, dok će funkciju potpredsjednika u ovom sazivu obavljati Mithad Ajdarpašić, Amina Cikotić i Ena Huremović.

Na Konvenciji Foruma mladih SDP Petnjica, predsjednik SDP Ranko Krivokapić poručio je da je danas u svijetu obmana i medijskih moći izazov pronaći pravi put i odgovor, ali da su oni prnašli odgovor, a to je socijaldemokratija i Socijaldemokratska partija Crne Gore.”Pripadanje socijaldemokratiji nije uvijek bilo lako, ali je uvijek bilo časno. Socijaldemokratska partija će ulaskom u NATO ojačati i sebe i državu jer sa nama su počele pobjede Crne Gore, a sa nama će početi i pobjede evropske Crne Gore”, dodao je Krivokapić.Predsjednik OO SDP Petnjica i potpredsjednik SDP-a Almir Rebronja poručio je da je Crna Gora suočena sa problemom odseljavanja mladih ljudi u druge zemlje zbog potrage za boljim životom, zato je naglasio da je jedan od osnovnih ciljeva partije jačati uslove za kvalitetniji život mladih ljudi u Crnoj Gori.

“Nećemo stati u našoj borbi, a najbitnija karika bez koje ona ne bi bila moguća je Forum mladih. Forum mladih SDP Petnjica će novim rukovodstvom nastaviti borbu na čvrstom temelju, a to je ideja socijaldemokratije”, poručio je Rebronja i poželio uspjeh u budućem radu FM SDP Petnjica.

Novoizabrani predsjednik FM SDP Petnjica Kenan Rastoder istakao je da su mladi jedan od stubova koji gradi demokratsku Crnu Goru, zato je FM SDP Petnjice spreman da se svojim zalaganjem bori za njihov bolji položaj.

“Svojim djelovanjem ćemo pokazati da socijaldemokratske vrijednosti predstavljaju temelj za ispravan put Crne Gore, koji ukljčuje i bolji položaj mladih u njoj”, kazao je Rastoder.

Konvenciji su, pored predsjednika partije Ranka Krivokapića, prisustvovali i predsjednik OO SDP Petnjica i potpredsjednik SDP-a CG Almir Rebronja, generalni sekretar SDP-a Ramo Bralić, predsjednik FM SDP CG Veded Kurpejović, potpredsjednici FM SDP CG Radovan Perović, Filip Miloš i Denis Babić i v.d. predsjednika OO SDP Berane Mirko Pavićević.