kategorija za aktuelne postove (vijesti)

Jadranka Vojinović

Vojinović: Opština da obezbijedi kopiju ugovora za izgradnju Gradskog pozorišta

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Podgorice poziva nadležne vlasti u Opštini da hitno odgovore na zahtjev odbornika kojim se jos od 23. marta traži da se u skladu sa Poslovnikom Skupštine obezbijedi kopija ugovora o izgradnji objekta „Gradsko pozorište“, zaključenog između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Konzorcijuma „Cijevna commerce“d.o.o., „Grijanje“d.o.o. i „Geonana“d.o.o., kako bi bili u prilici da se upoznaju sa ugovorenim obavezama i dinamikom izvođenja radova, uz podsjećanje da bi svaka odgovorna lokalna uprava poštovala zakonom utvrđene obaveze i takve ugovore objavljivala javno na svom sajtu, kako bi građani imali uvid gdje se troši njihov novac kojim finansiraju rad te iste uprave.

„Nije iznenađujuće da se i na ovaj način od strane nadležnih skupštinskih službi krše pravila Poslovnika Skupštine i pravo odbornika da traži obavještenje o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja njegove funkcije, kada se postavljaju pitanja na koje odgovorni ne žele da daju odgovor iz svima poznatih razloga. Bitno je da se u dokumentu koji je usvojila Skupština pod nazivom „Izvještaj o radu Gradonačelnika za 2016.g.“ kao jedan od rezultata rada upravo navodi početak uspješne realizacije projekta izgradnje „Gradskog pozorišta“. Više nego očigledno je koliko su ovakve hvalospjevne konstatacije vladajuće strukture o uspješnim infrastrukturnim projektima tačne ako imemo u vidu, primjera radi, da se u uvodnom djelu tog istog Izvještaja navodi da je održavanjem šesnaeste sjednice Skupštine Glavnog grada svečano otvorena i stavljena u funkciju zgrada Gradskog parlamenta, a koja već nekoliko godina nema upotrebnu dozvolu. Da se koristi samo sala u kojoj se održavaju sjednice Skupštine i da  drugo ništa ne funkcioniše, a službe koje su planirane da počnu sa radom u ovom objektu se još nijesu preselile, dok pri svemu tome fasada zgrade je već počela da otpada. Da vladajuće strukture lokalne uprave više nisu sigurne u tačnost i zakonitost onog što izjavljuju i rade svjedoči i činjenica da ni sam Gradonačelnik nije niti potpisao niti pečatirao svoj Izvještaj o radu za 2016. godinu koji su mu pripremile službe, na koji način bi potvrdio vjerodostojnost onoga što je u njemu napisano.“ izjavila je mr Jadranka Vojinović, odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada.

Član 48 Poslovnika: „Odbornik ima pravo da traži obavještenje od predsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i sekretara Skupštine o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja funkcije odbornika. Zahtjev iz prethodnog stava odbornik podnosi u pisanoj formi, a nadležni organ je dužan da dâ pisani odgovor u roku od 10 dana.“

 Član 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, izmedju ostalog propisuje: „Javnost i transparentnost rada organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i javnih sluzbi obezbjedjuje se:…2) objavljivanjem na internet stranici jedinice loklane samouprave odluka o dodjeli poslova i uslugai zakljucenih ugovora sa pravnim i fizickim licima, kao i pojedinacnih odluka, i drugih akata i ugovora zakljucenih u postupku raspolaganja imovinom opstine;…” 

 

OO SDP Podgorica

duvan

Poništiti ugovore za Novi duvanski

Na inicijativu odbornika SDP-a u Glavnom gradu, koju je podržalo još 22 opoziciona odbornika, zatraženo je juče hitno zakazivanje sjednice gradske skupštine na kojoj bi razmotrili predlog o poništenju davanja saglasnosti na ugovor o dokapitalizaciji      privrednog društva Novi duvanski kombinat i ugovor o upravljanju tim privrednim društvom. Inicijativa je proslijeđena predsjedniku Skupštine glavnog grada Đorđu Suhihu.

“Nesporna je činjenica da javnost još nije upoznata ni sa jednim izvještajem Nadzorne komisije, koja je imala obavezu da kvartalno sastavlja izvještaje i informiše resorno Ministarstvo i Vladu o implementaciji pomenutog Ugovora o dokapitalizaciji privrednog društva Novi duvanski kombinat i Ugovora o upravljanju privrednim društvom, sklopljenog sa arapskom kompanijom BMJ Industries, kao ni sa stavovima ove komisije vezano za dinamiku realizacije Ugovora”, saopštili su iz OO SDP-a Podgorica.

SDP je već dva puta puta, do sada, pozivao Vladu da raskine ugovor iz februara 2016. sa arapskom kompanijom BMJ Industries, zbog nepoštovanja njegovih odredbi.

“Posljednji događaji vezani za otkriveni šverc cigaretama u ovoj kompaniji, kojim se bave nadležni organi, više je nego dovoljan razlog da se Skupština Glavnog grada pozabavi Odlukom koju je donijela u vezi sa ovim od starta spornim Ugovorom. U skladu sa članom 61 Poslovnika o radu Skupštine Glavnog grada predsjednik na zahtjev jedne trećine odbornika saziva sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative”, istakli su iz OO SDP Podgorica.

Na predlog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića, Skupština Glavnog grada je na sjednici održanoj 5. februara 2016. po hitnom postupku dala saglasnosti na dva sporna ugovora, što je bila pretpostavka za njihovo zaključenje sa arapskim investitorom. Glavni grad u Novom duvanskom posjeduje 30,08 odsto akcija, dok je većinski vlasnik Vlada. Na investitora bi bile prenijete te akcije kada završi investiciju.

Mali akcionari žele i da treći put obore presudu Privrednog suda

Pravni tim Udruženja za zaštitu manjinskih akcionara Duvanskog kombinata u stečaju, nakon što se upoznao sa novom presudom koju je donijela sutkinja Marijana Pavićević, zaključio je da se razlozi za donijetu presudu ne zasnivaju na utvrđenom i nespornom činjeničnom stanju, a još manje na pozitivnim propisima, koji su morali da se primijene.

To je Vijestima saopštio direktor ovog Udruženja Žarko Knežević koji je istakao da im je pravni tim predložio da sa ovom presudom upoznaju Sudski savjet, stručnu i laičku javnost.

Privredni sud u ponovljenom postupku odbio je tužbu Udruženja da se ponište ugovor o kupoprodaji imovine između DKP-a i Zetagradnje i odluka o osnivanju Novog duvanskog. Sličnu presudu ranije je dva puta donijela sutkinja Privrednog suda Milica Popović, ali je ta rješenja poništavao Apelacioni sud. Mali akcionari najavili su novu žalbu.

Pošto smo u posjedu ugovora o tzv. dokapitlizaciji tzv. Novog duvanskog kombinata i ugovora o upravljanju istim, nakon detaljnog proučavanja imamo namjeru da podnesemo tužbu za njihov raskid kako bi spriječile još veće štete državnoj imovini i pravnim interesima manjinski akcionara. Kao što je poznato, oni koji bi trebalo da štite državu i državnu imovinu, duže vremena ćute ili su i sami upleteni u određene nezakonite radnje, zaključio je Knežević.

Izvor: ND Vijesti

 

Raško Konjević

Konjević: Osloboditi male privrednike poreza na dobit, a monopolistima povećati porez

Socijaldemokratska partija pozvala je Ministarstvo finansija da uvede progresivno oporezivanje na dobit pravnih lica, kako bi se teret krize preusmjerio sa građana na privredne subjekte koji ostvaraju značajne iznose dobiti iz svog poslovanja.

SDP je, u analizi koju je uradio upoređujući praksu u državama Evropske unije i regiona, predložio da se za mala preduzeća koja imaju dobit do 50 hiljada eura sadašnja stopa od 9 odsto zamjeni nultom, firmama koje imaju dobit od 50 do 300 hiljada ostala bi sadašnja stopa od 9 odsto, dok bi stopa za dobit između 300 hiljada i milion iznosila 13,5 odsto a za preko milion 18 odsto.

Kako bi teret krize prouzrokovane kockarskom ekonomijom po DPS modelu koja se zasnivala na prodaji državnih resursa i neracionalnoj potrošnji iznijeli solidarnije, SDP predlaže prihodno orijentisanu mjeru uvođenje progresivnog oporezivanja na dobit. Za one subjekte kojima poslovanje u ovoj državi omogućava značano veći profit od prosječnog, uvesti veće stope poreza na dobit, kazao je Vijestima poslanik SDP-a Raško Konjević koji je kratko u prelaznoj Vladio bio ministar finansija.

SDP smatra da oni koji ostvaruju značajne iznose profita treba i da daju više i da na sebe preuzmu jedan dio terete krize.

To su kompanije koje u najvećem dijelu posluju u monopolskim ili oligopolskim uslovima u sektoru telekominikacija, energetike i slično. Vlada to treba da uradi kako ne bi njene mjere bile samo na teret običnih građana, kazao je Konjević.

Prema podacima za 2015. godinu 228 obveznika je imalo dobit prije oporezivanja veću od 300 hiljada eura, 399 između 100 i 300 hiljada eura, a 21.205 obveznika je imalo dobit manju od 100 hiljada eura.

Preko jednog milion dobit su imala 63 pravna lica u ukupnom iznosu od oko 232 miliona eura, dok je dobit od 500 hiljada do milion eura ostvarilo 86 firmi u ukupnom iznosu od 60 miliona.

Iz ovih podataka je jasno da postoji značajan prostor za uvećanje prihodne strane budžeta povećanjem stopa koje bi bile na nivou iskustva zemalja regiona Hrvatske, Albanije ili Srbije. U poređenju sa regijom, učešće poreza na dobit pravni lica u tekućim prihodima je značajno niži kada je u pitanju Crna Gora. U strukturi tekućih prihoda svega 3% čine prihodi od poreza na dobit. Isti parametar u Srbiji i Hrvatskoj je znatno veći u Srbiji 7% a u Hrvatskoj 6%, kazao je Konjević.

Nulta stopa za mala preduzeća koje imaju dobit do 50 hiljada eura, kako je naveo, pomogla bi im da dalje razvijaju svoj biznis i čine ga konkuretnim sa okruženjem i tako jačaju strukturu crnogorske ekonomije.

Veće poreske stope za dobit preko 300 hiljada bi povećala državne prihode za oko 20 miliona eura.

Ovaj predlog ne bi uticao na ekonomsku konkurentnost Crne Gore. U regionu Hrvatska i Albanija primjenjuju progresivno oporezivanje (u Hrvatskoj 12% do cca 390.000 eura i 18% za dobit preko tog iznosa; Albanija 5% do cca 60.000 EUR, a 15% za iznose preko), dok Srbija primjenjuje jedinstvenu stopu poreza na dobit u visini od 15%. Ovakvom politikom oporezivanja dobiti subjekti koji su najjači na tržištu i koji ostvaruju milionsku dobit će i dalje ostvarivati značajnu dobit, uz snažan doprinos stabilizaciji finansijskih prilika u državi što bi trebalo da bude i njihov interes. Sa druge strane, na ovaj način se u trenucima ekonomske krize rasterećuje mali i porodični biznis koji ostvaruje oporezivu dobit do 50 hiljada eura, u koji po podacima Poreske uprave spada najveći broj subjekata na tržištu, kazao je Konjević.

Siromaštvo raste, uzeti više od onih koji žive od kapitala

Sadašnje mjere Vlade, kako je kazao Konjević, isključivo pogađaju građane. To su povećanje akciza na energente više od 10 odsto, smanjenje socijalnih davanja prema najugroženijim slojevima stanovništva,… On je naveo da je Vlada istovremeno na teret građana davala povlastice raznoraznim privlegovanim investitorima kao i da ima više primjera poreskih dužnika sa kojima Vlada sklapa poslove finansirajući ih iz kapitalnog budžeta. Pored jačanja prihodne strane budžeta, ova mjera progresivnog oporezivanja dobiti solidarnije raspoređuje teret krize i usporava galopirajuću socijalnu nejednakost, koja usljed dosadašnjih poteza nosioca ekonomske politike postaje sve uočljivija. U proteklom periodu se prema podacima Svjetske banke utrostručio broj siromašnih koji žive u domaćinstava u kojima je nosilac domaćinstva nezaposlen sa 11,3% u 2008. na preko 33%. Ovaj podatak pokazuje da država mora mnogo senzibilnije voditi ekonomsku politiku i da svoje mjere mora da usmjerava prema onima koji ‘žive od kapitala’, a ne prema građanima koji ionako teško sastavljaju kraj s krajem, naveo je Konjević.

On je kazao da poreski dug i dalje raste kao i da postoji sumnja da će primjena Zakona o reprogramu poreskog duga biti selektivna. Kada vam poreski dug dodje na nivo tekućeg budžeta oko 800 miliona jasno je da nešto ozbiljno škripi u fiskalnoj politici i disciplini. Da bi se u narednim godinama mogla održati elementarna socijalna ravnoteža i obuzdao rast javnog duga koji će 2019. doći na nivo 80% GDP jasno je da je potrebno preduzeti i mjere koje će zahvatiti i od onih koji ‘žive od kapitala’, kazao je Konjević.

Izvor: ND Vijesti

 

d8ecaf477e032972e780acc36e808256_L

Vuksanović: Centralna vlast dodatno umanjuje ovlašćenja i prihode Opštini Kolašin

Centralna vlast dodatno umanjuje prihode i ovlašćenja Opštini Kolašin, a državni organi ignorišu zahtjeve lokalne samouprave, od kada nije na vlasti Demokratska partija socijalista (DPS), tvrdi gradonačelnica tog grada, Željka Vuksanović.

Ona je danas, na pres konferenciji, kazala da kolašinska lokalna samouprava nema uvid u način na koji se uplaćuju koncesije, a kako je ukazala, ni saznanja na koji način se taj novac troši.

„Gotovo sa potpunom sigurnošću, za određene koncesije, mogu reći da ne idu u budžet Opštine Kolašin, iako se ta prirodna dobra iskorišćavaju na teritoriji Opštine Kolašin. Upoređivanjem nekih podataka, došli smo do saznanja da se naknade za neke koncesije umjesto Opštini Kolašin, uplaćuju opštinama Podgorica i Bijelo Polje“, kazala je Vuksanović u PR Centru.

Ona je objasnila da je Opština Kolašin pokušala da, od Uprave za šume, dobije informacije o uplati prihoda, ali, kako je kazala, ta institucija nije odgovorila na zahtjev, niti dostavila ugovore o koncesiji.

„Tako bi nekim upoređivanjem mogli da dođemo do podatka da možda nešto nije u redu, da nije uplaćeno. Ali to nikada ne bi mogli da do kraja istražimo, zbog toga što su svi računi na koje se uplaćuju koncesije u posjedu Ministarstva finansija“, pojasnila je Vuksanović.

Rad lokalne samouprave, kako smatra Vuksanović, najviše otežava Uprava za inspekcijske poslove.

„Kod nas je Upravna inspekcija konstantno prisutna. Oni su izvršili jednu kontrolu imenovanja glavne administratorke, pa je onda nakon toga ponovo i ponovo kontrolisana nekoliko puta. Na pitanje zašto to rade, odgovorili su nam da moraju, jer imaju inicijativu“, saopštila je Vuksanović.

Prema njenim riječima, Upravna inspekcija je osporila odluku da, nakon preuzimanja vlasti, na osnovu konkursa zaposli sekretarku Serkretrijata za urbanizam i planiranje prostora.

„Upravna  inspekcija  je utvrdila da to predsjednica nije mogla da uradi, jer je bio blokiran račun budžeta Opštine Kolašin. Međutim,  moglo je da se zapošljava i imenuje prije nego što smo mi preuzeli vlast, iako je i tada račun budžeta bio blokiran“,  kazala je Vuksanović.

Glavna administratorka Opštine Kolašin, Perunika Popović, rekla je da je ta lokalna samouprava podnijela inicijativu Inspektoru za uređenje prostora o uklanjanju objekta pored rijeke Svinjače koji je, kako je navela, bespravno i bez građevinske dozvole sagrađen na opštinskoj zemlji.

„Ni nakon našeg insistiranja, nismo dobili nikakve informacije do jula 2016. godine kada je stigao dopis o obustavi postupka inspektora, koji je prethodno donio rješenje o obustavi gradnje tog objekta, ali je po žalbi subjekta nadzora, to rješenje poništilo nadležno Ministarstvo“, objasnila je Popović.

Ona je navela da u dopisu koje je Opština dobila, piše da su „na osnovu novih saznanja, za postupanje u konkretnom slučaju nadležni drugi organi“, ali se, kako je pojasnila, ne navodi koji su to organi.

„Ni rješenje inspektora o uklanjanju objekta, ni žalba, ni drugostepeno rješenje kojim je poništeno rješenje inspektora nisu dostavljeni Opštini Kolašin“, saopštila je Popović.

Vuksanović tvrdi da Ministarstvo poljoprivrede, od kada je promijenjena vlast, ne kontaktira sa Opštinom Kolašin.

„Jednom sam od službenika iz regionalne kancelarije u Bjelom Polju, tražila podatak o broju registrovanih poljoprivrednih proizvođača iz Kolašina, ali su mi rekli da ne mogu da mi daju te informacije bez odobrenja šefa.  Odobrenje šefa, naravno, nisu tražili. Ja sam podnijela zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, ali nikada nismo dobili odgovor“, rekla je Vuksanović.

Ona tvrdi da je Ministarstvo finansija prekršilo autonomiju Opštine Kolašin kada na budžet za 2015. godinu, iako je Opština tražila, nije dalo mišljenje.

„Zakonom o finansiranju lokalne samouprave određeno je da se budžet opštine ne može donijeti ako Ministarstvo finansija da negativno mišljenje, a u ovom slučaju Ministarsvo finansija nije dalo nikakvo mišljenje. Skupština je usvojila taj budžet, DPS je kod Ustavnog suda pokrenula postupak i sljedeće godine je Ustavni sud donio odluku u kojoj navodi da je taj budžet bio nezakonit“, ukazala je Vukasanović.

To je, kako smatra, bio pokušaj Ministarstva finanisija da spriječi usvajanje budžeta, „kako bi se, nakon toga, rasputila vlast“.

Vuksanović je poručila da je vlast u Kolašinu stabilna i pored „svih ometanja i ograničavanja“ i da se, kako je rekla, može raditi zakonito i napraviti red bez učešća DPS-a.

 

Izvor: PR centar

Mirel Radić Ljubisavljević

Radić – Ljubisavljević: Hoće li ministar Pažin platiti troškove presuda umjesto građana?

Ministar Pažin dobro zna za sve slučajeve progona i bezakonja koje čini Vlada čiji je on ministar za pravdu i poštovanje zakona. Ali evo mu jednog u nizu primjera u koji je bio direktno uključen.

Ministar Pažin je direktan sudionik besprizorne i sramne smjene glavne upravne inspektorke     g-đe Dragice Anđelić jer je bio jedan od izvođača te operacije u tajnom postupku. Zamislite ministre Pažin glasali ste za razješenje i taj akt proglasili stepenom tajnosti Interno.

Ministar Pažin zna da se radi o profesionalcu koji misli svojom glavom pa i o politici, ali ga to nije spriječilo da se na ružan način, tajnim aktima,obračunava sa ženom, časnim profesionalcem, samo zato što hoće da radi po zakonu, a ne DPS nalogu. G-đa Anđelić je samo jedan primjer. Zna Pažin i za druge kao što su Adžić, Lučić, Spahić, moja malenkost i mnogi drugi… Naravno,  ministre Pažin, obećajte javno da ćete lično snositi troškove sudskih postupka i isplatiti naknadu za sve nezakonitosti u ovim slučajevima. Da ne plaćaju građani platite Vi ove tajne i polutajne smjene iz Vlade. I usput, zainteresujte se kao ministar pravde ko je odgovoran za štetu od 10 miliona eura u slučaju Limenka koju su platili građani Crne Gore.

To što Pažin u tajnosti, nezakonito smjenjuje ljude, zato što ispunjava DPS nalog, on koji voli reći da mu je vladavina prava, pravo i pravda iznad politike, ne služi mu kao preporuka u njegovoj karijeri. Ministre Pažin, nemojte tajno nego javno recite šta mislite u konkretnom slučaju kao ministar pravde, bivši sudija i pravnik – kako je moguće razriješiti nekoga zbog navodnog nestručnog rada koji se nije dokazao u odgovarajućem disiplinskom postupku. Ministre Pažin, to može samo u Pjongjangu.

Znajte da će SDP svaki slučaj vašeg bezakonja, nasilja i smjena ljudi u državnoj upravi detaljno obrazložiti i proslijediti na relevantne EU i NATO adrese. A brzo će i u Crnoj Gori doći vrijeme pravde..

Vi ste potpredsjedniče Pažin, funkcionalno, najodgovorniji za ovo ćeranje ljudi iz navodno depolitizovane državne uprave.

Vi ste i najodgovorniji za ruganje pravdi DPS šefova organizovanih kriminalnih grupa koji se sa ukradenim narodnim parama ponose bjekstvom od pravde i srpskim državljanstvom. Obećali ste da niko neće pobjeći pravdi pa vam preporučujemo da pozovete srpskog ministra pravde i pitate ga zašto ne postupa po crvenoj Interpolovoj potjernici u slučaju Marović.

 

Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica SDP

 

DSC02600

Predstavnici koalicije SDP – URA predali izbornu listu u Herceg Novom

Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA  predali su danas listu kandidata za odbornike za lokalne izbore koji će se 7. maja 2017. godine održati u Herceg Novom.

Nosilac liste Dragan Šimrak nakon predaje liste izjavio je da na ovim izborima Novljani imaju ponudu “objedinjenih evropskih i građanskih snaga koje ne nose breme dosadašnjeg lošeg upravljanja gradom”. Ocijenio je i da je koalicija savez “slobodnih ljudi bez usiljene vještačke uniformisanosti, bogata različitošću i ličnim integritetom svakog pojedinca”.

DSC02603

“Koalicija SDP – URA će biti okosnica buduće vlasti i mi obećavamo da ćemo resurse kojima grad raspolaže koristi za dobrobit Novljana, a ne za potkusurivanje DPS-ovih tajkuna”, kazao  je Šimrak i poručio da će, voljom građana, vratiti Novi na ključno mjesto kulturne, turističke i ekonomske mape Crne Gore, koje mu i pripada.

DSC02633

Odgovarajući na pitanje o budućim koalicijama Šimrak je rekao da ne vjeruju u potencijal onih koji su do sada uništavali Herceg Novi, niti da ga oni sada mogu graditi, zbog čega “ne postoji nijedan uslov pod kojim bi koalicija SDP i URA napravila dogovor sa DPS-om i njegovim satelitima, što je uostalom precizirano i našim koalicionim sporazumom”. Šimrak je ocijenio da oni opozicioni politički subjekti “koji su se do sada ponašali kao i DPS i učestvovali u pohari Herceg Novog moraju pokazati veliku samokritičnost” ukoliko žele saradnju sa koalicijom SDP – URA.

 

Medijski pul SDP

Željka Vuksanović

NAJAVA: Konferencija za medije

Predsjednica Opštine Kolašin Željka Vuksanović sa saradnicima će u srijedu, 12. aprila, sa početkom u 11 sati održati press konferenciju  na kojoj će predstaviti činjenice o ugrožavanju autonomije lokalne samouprave od strane centralne vlasti. Press konferencija će se održati u PR Centru (Bulevar Josipa Broza 23A, Podgorica).

Govoriće:

  • Željka VUKSANOVIĆ – predsjednica Opštine Kolašin;
  • Perunika POPOVIĆ – glavna administratorka Opštine Kolašin;
  • Goran RAKOČEVIĆ – sekretar za finansije i opštu upravu. 

 

Medijski pul SDP

guernica3

Ćetković: Šavnik kao Gernika

” Bolje je ne ići nego rđavim putem ići ” Tako kaže jedna poslovica. Ljudski život je auto put , kojeg se ne odriče ni jedan čovjek koji se rodi kao razumno biće. Taj ” auto put ” sačinjen od mnoštva kraćih i dužih , bitnih i ne bitnih puteva , koji se moraju il ne moraju proći. Ali postoje i oni koji se ne mogu zaobići. A jedan od tih je i politika. Tako da svaki čovjek u zemljama u kojim postoji demokratija ili se ka njoj stremi , direktno il indirektno učestvuje na tom putu, pa makar i taj kamen pokušavao i preskočiti. A taj put ne tako rijetko povede u ambis: narod , generacije , pa čak i sve ono što jednu zemlju čini državom, ako se odgovornost povjeri ljudima, kao u pripovjedci Radoja Domanovića ” Vođa ”.

Domanovićev vođa je ćutao i mahao štapom, za razliku od naših vođa koji su govorili ” Mi znamo kako ” i mahali džemperima. Danas kad je izvjesno da su pri kraju puta , za očekivati je da će i oni očajnički uzviknuti ”Mi ne znamo”.

A kako čovjek da zna koji je pravi put? Život nam uvijek nudi nove puteve , što je više toga u ponudi  teško je odlučiti, a još teže ne pogriješiti. A kada jedan narod četvrt vijeka uporno bira pogrešan put. Put koji ga sve više vodi u moralnu i materijalnu bijedu . Snosi li odgovornost ? Može li se za zločin suditi pištolju?

Minotaur je po Pikasu bio simbol moderne tiranije. U istoriji je uvijek bilo rušitelja i progonitelja, koji su djelovali spram drugih država i naroda. Nasuprot njima, znatno je manji broj onih koji su ugnjetavali svoju državu , sadašnjost i budućnost svog naroda. I baš vjekovima izmučenu Crnu Goru u dio zapadoše oni koji patriotizam mjere tim koliko su uništili, a izdajnicima nazivaju sve one koji nijesu glasali za poharu sopstvene države.

Da li bi tragičnija sudbina bila neke druge države da ih je ruke zapalo? Teško. Ali sigurno ne bi postupili kao Mađarski premijer Pal Teleki , koji zajedno s Hitlerovim nacistima nije htio da bombarduje Jugoslaviju i da ubija i pljačka tuđ i nedužan narod .

Njegovo NE je bio pucanj sebi u glavu . A u pismu adresiranom na Hartija je napisao. ” Pogazili smo riječ, iz kukavičluka. Narod osjeća da smo se odrekli časti i da smo se udružili s pokvarenjacima. Postajemo lešinari i smećarska nacija. Kriv sam jer vas nijesam spriječio.”

Istina je da je Crna Gora više opljačkana i porušena od svoje ruke nego Duklja kada su je razorili Nemanjići. Današnja Crna Gora najjasnije se odslikava u umjetnini velikog Pabla Pikasa, tvorca kubizma , koji je oslikao strahote uništenja Gernike. No da slika bude jasnija lakše je sagledati kroz primjer Šavnika. Kako se jedna mala opština može uništiti, opština čije je razvoj u čitavom poslijeratnom periodu bio sporiji nego u ostalim opštinama , zbog toga što Šavnik nije bio na pravcu osnovnih polova razvoja Crne Gore i što je neizvjesnost oko potapanja Šavničke kotline dugo trajala, što je negativno uticalo na privredu i društveni razvoj opštine. No i uprkos tome, do dolaska DPS-a Šavnik je imao više zaposlenih u društvenom sektoru nego što danas ima stalnih stanovnika, a privreda i industrija su u potpunosti uništeni. Šavničko komunalno , A.D. Sinjajevina, Šumsko Šavnik , Trikotaža Durmitorka , Titeks… sve je izbrisano ili prodato kontraverznim biznismenima , naravno, ispod tržišne cijene. Dok je u Gerniku nakon Frankove tiranije bar preživjela fabrika oružja.

Ali ni Gernici ni Šavniku nijesu uspjeli uništiti slobodarski duh; Basta , odnosno Uskoka i Drobnjaka. A simboli slobode , nade i pobjede razuma na Pikasovoj slici su: ispružena ruka sa lampom koju nosi žena , i motiv iznad konjske glave koji je nastao spajanjem oka i svjetlosnih zraka iz lampe. To mora pobijediti.

Istorija nas je učila , kao i priče kraj ognjišta , da je sve prolazno. Prolaze carstva i imperije , vlade i kmetovi. Prolaze godine u našim životima. Nekad u sreći a nekad tako zabole. Mnogo snova nestaje , mnogo želja se sruši. Skoro sve se mijenja oko nas i u nama. Jedno ipak ostaje. Pogled u sjutra i nada , vjerovanje u sebe pa i u druge , u one dobre da će ostati dosljedni svog puta , pa i u one loše da će biti manje loši. I u ono u šta sam oduvijek vjerovao… ljubav i dobrota.

 

Predsjednik OO SDP Šavnik Miodrag Ćetković

Raško Konjević

Konjević: Za vraćanje dugova treba 1.5 milijardi

Nadzornu komisiju, shodno potpisanom ugovoru o upravljanju, odnosno dokapitalizaciji Novog duvanskog kombinata, formiraju prodavci, u ovom slučaju Vlada Crne Gore i Glavni grad Podgorica i ona je shodno članu 5.3 ugovora bila u obavezi da „vrši nadzor nad implementacijom Obaveznog investicionog programa i implementacije Programa zapošljavanja, kao i odredbi ovog ugovora“, a , takođe, i da obavlja „redovne kontrole kvartalno“. Jasno je da je Nadzornu komisiju trebalo da formiraju Vlada i Glavni grad, kao prodavci. Ako je ona formirana, onda je potrebno da se objave izvještajite komisije, jer je njen rad ključan sa aspekta praćenja investicija i rada NDK-a. Ne smije se kriti rad Nadzorne komisije, jer ona treba da objasni šta je radila od dana potpisivanja ugovora, kazao je u intervjuu za „Dan“, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.

Kako komentarišete navode da investitor nije prekršio ugovor, kao i to da Nadzorna komisija tek treba da sačini izvještaj, sobzirom na to da je komisija trebalo da prati tok investicije od ulaska arapske kompanije BMJ u Novi duvanski?

Jasno je da je investitor prekršio nekoliko ključnih odredbi ugovora. Članom 3.1.3 predviđeno je da u roku od 60 dana od potpisivanja ugovora u februaru 2016. investitor izvrši reparaciju postojećih mašina u NDK. Članom 3.1.6 investitor je bio u obavezi da obezbjedi da društvo „posluje u potpunosti u skladu sa pozitivnim propisima i u skladu sa dobrom poslovnom praksom“. Nijesu valjda zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje poštovanje propisa i dobra poslovna praksa. Takođe, istim članom ugovora postojala je obaveza da proizvodnja otpočne u novoj fabrici „najkasnije 30. marta 2017. godine“. Investitor je prekršio i odredbe o minimumu potrebne proizvodnje, kao i o broju zaposlenih radnika. Prekršio je i obavezu iz investicionog programa jer je u 2016. godini morao da investira oko 11 miliona eura u izgradnju nove fabrike i mašine za liniju za kong sajz i super slim. Više je nego jasno da je investitor prekršio ključne odredbe ugovora o investiranju u programu zapošljavanja, a činjenica da je predstavnik investitora i predsjednik odbora direktora osumnjičen za nezakonit rad, samo treba da bude dodatni motiv da Vlada raskine ovaj ugovor. Vladavina prava podrazumijeva poštovanje ugovora. Ako ne želite da poštujete ugovor i tako zaštitite državno vlasništvo od investitora, čiji predstavnici ne poštuju potpisano, nego po sumnjama tužilaštva zloupotrebljavaju službeni položaj i bave se krijumčarenjem, onda se građani sa pravom pitaju ko i zbog čega štiti ovakvog investitora koji nanosi ozbiljnu štetu reputaciji Crne Gore.

Da li, po Vašem mišljenju, Vlada treba da nastavi saradnju sa arapskom kompanijom, nakon aktuelnih dešavanja u vezi sa predsjednikom Odbora direktora NDKP-a Isatom Boljevićem?

Vlada i Glavni grad kao prodavci treba da poštuju ugovor koji su potpisali. Investitor je prekršio više ključnih odredbi ugovora i stekli su se uslovi za raskid ugovora na štetu investitora.

Kako komentarišete zabrinutost Svjetske banke u najnovijem izvještaju u kojem se navodi da je Crnoj Gori potrebna ambiciozna fiskalna konsolidacija kako bi država mogla da vraća obeveze u periodu od 2019. do 2021. godine, koje iznose 16 odsto BDP-a?

Nažalost, u periodu 2019-2021. godine javne finansije su u takvom stanju da je potrebno zaduženje od oko 1.5 milijardi eura kako bi se vratila prethodna zaduženja. Svake  tri godine  godišnje je potrebno zaduženje od oko 500 miliona. Više puta smo upozoravali da je narastanje poreskog duga preko 800 miliona eura rezultat tolerisanja tajkunima bliskim DPS-u i predstavlja užasno lošu fiskalnu disciplinu, koja se ne vodi po zakonu, nego po partijskoj volji DPS-a. Ne plaćate poreze, ali ste dio izborne kampanje DPS-a. Samo pogledajte listu dužnika. Na hiljade radnika su oštećeni jer im nijesu plaćeni doprinosi za penzijsko osiguranje. DPS je tu lošu politiku nadomještao neracionalnim zaduženjem koje je išlo u potrošnju, odnosno u servisiranje nerealno visokog budžeta i, nažalost, dolazi vrijeme za plaćanje takvih odluka. DPS nema snage da uradi ozbiljnu konsolidaciju – da smanji administraciju, socijalnu politiku učini pravednijom, a ne partijski orjentisanom, naplati i posljednji euro poreskog duga od tajkuna i restruktuira javna preduzeća. Takođe, tolerisanje finansijskog ponašanja opština je posebna priča. Većina njih je u ogromnim dubiozama. Nažalost, posledice loših DPS odluka osjećaju svi građani Crne Gore.

Sva logika DPS-a bila je zasnovana na rasprodaji državnih resursa. Kada je ponestalo interesovanja za prostorom sada su na meti pojedine državne kompanije. Pa ko može odobriti prodaju Luke Bar za oko osam miliona eura? Za iznos za koji je država kupila jedan motel u okolini Podgorice od privatnog vlasnika. Ne može se Luka prodavati kao motel u katastrofalnom stanju. Niko u okruženju nije prodao luke, one su u većinskom državnom vlasništvu i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Jedino bi DPS sve da rasproda. Sada se zadužujemo 80 miliona eura kod Kredit Svis banke i zalažemo državno zlato. Znate, kada se prodaje zlato iz kuće, jasno je u kakvom su stanju javne finansije.

Smatrate li da treba privatizovati Luku Bar u ovom trenutku?

SDP je više puta do sada saopštio, posebno kroz aktivnosti našeg opštinskog odbora u Baru i poslanice Draginje Vuksanović, da je prodaja Luke Bar za oko osam miliona eura izuzetno loš posao kojim se od građana želi uzeti jedno od najvrednijih dobara – Luka Bar. Samo radi ilustracije – država je od privatne firme kupila za 8,4 miliona eura motel „Zlatica“ za potrebe jednog državnog organa. Je li moguće da jedan motel na periferiji Podgorice košta više nego Luka Bar? Kompanija posluje sa profitom i ima šanse daljeg razvoja. Prodavati Luku suprotno je interesima građana Crne Gore.

Kakvo je Vaše mišljenje o reprogramu poreskog duga, kojim je i dužnicima koji imaju milionske dugove omogućeno plaćanje u ratama?

To je korektno rješenje imajući u vidu stanje poreskog duga, ukoliko se Zakon o reprogramu bude striktno poštovao i država postupala neselektivno. Najavljeno je i da će od 1. aprila sve kompanije i fizička lica koja duguju za porez, a nijesu se prijavila za reprogram, biti blokirana. Nijesam primjetio da je najava ministra finansija sprovedena u djelo. SDP će vrlo pomno pratiti sprovođenje ovog zakonskog rješenja kako ne bi bilo selektivne primjene ili nezakonitog ponašanja.

Da li je prihvatljivo to što je Vlada dozvolila arapskoj kompaniji da ne otkupi brendove NDKP-a, čime je proizvodnja „pointa“, „lovćena“ i „vinsenta“, po kojima je Crna Gora bila prepoznatljiva, ugašena?

Vlada, nažalost, ne poštuje odredbe ugovora koji je potpisala i tako ne štiti svoju imovinu. Zapanjujuće je objašnjenje da je u pitanju neodgovorni pojedinac. Jer jedan čovjek, koji je predsjednik odbora direktora, nije mogao sam da organizuje aktivnosti koje su sada pod pažnjom tužilaštva. Šta radi predstavnik države u odboru direktora shodno članu 15.3 Ugovora o upravljanju? Ko je taj predstavnik? Zašto ne objavi zapisnike sa sastanaka odbora direktora? Shodno članu 15.3.3 odbor direktora je bio u obavezi da održi najmanje četiri redovne godišnje sjednice. Da li je predstavnik Vlade znao šta radi NDK i njegov predsjednik odbora. Da li je znao za nelegalno poslovanje i šta je uradio tim povodom?

 

Izvor: Dan