kategorija za aktuelne postove (vijesti)

mirkostanicsdp

Stanić: Nebriga državnih i lokalnih vlasti dovela do gašenja AD Ribarstvo

Cetinje posljednjih mjeseci utiho ostaje bez još jednog značajnog preduzeća koje je hranilo stotine građana Riječke nahije. Stečaj koji je uveden u “Ribarstvu” i prodaja cjelokupne imovine, zemljišta i opreme za 300.000 eura, pokazuje stvarni odnos nadležnih državnih i lokalnih organa.

O značaju koji je to preduzeće imalo ili moglo imati za  industrijsku proizvodnju, kao jedini proizvođač konzervirane ribe na crnogorskom tržištu, nek posluži podatak da je Crna Gora od 2009. do 2015. godine u Crnu Goru uvezla preko 77.5 miliona eura vrijednosti ribe i ribljih prerađevina. Tržište, dakle, postoji i u našoj zemlji, ali nije postojala odgovarajuća strategija ministarstva poljoprivrede ili lokalne samouprave kako da sačuvaju barem 50 radnih mjesta.

Umjesto predloga kako da se sačuvaju radna mjesta, proizvodnja, obezbijedi otkup, omogući izvoz, nije falilo političkih obećanja u standardnom DPS pakovanju.

Tako je, sada već bivša ministarka socijalnog staranja, Zorica Kovačević prije godinu dana izjavila “da je potrebna puna podrška rješavanju problema u “Ribarstvu”, dakle stavljanje u funkciju tog pogona, jer je to nešto što je veoma bitno za Cetinje i Crnu Goru. Ako imate obezbijeđen plasman, imate 50 radnika, potrebno je samo naći dio novčanih sredstava potreban za pokretanje proizvodnje”.

Obećanjima se ne hrane porodice, ne plaćaju računi i porezi, ne spremaju djeca u školu. Obećanjima se stvara iluzija o ogromnim dostignućima “i za Cetinje i za Crnu Goru”. Još samo da neko na desetogodišnjicu nezavisnosti izgovori “da mu je prosto neprijatno koliko nam dobro ide”, po uzoru na kolegu iz komšiluka, pa da se zapitamo jesmo li krenuli putem napretka kao radnici “Ribarstva” sa Rijeke Crnojevića.

 

Mirko Stanić

Portparol SDP 

Predsjednik OO SDP Cetinje   

13240542_10153795025328440_5419306862507187883_n

Forum mladih SDP-a u Strazburu o uključivanju mladih u društvo

Članovi Foruma mladih Socijaldemokratske parije (SDP) Milica Vukčević i Vladan Balaban učestvovali su European Youth Event – EYE 2016, koji se održao 20. i 21. maja, u Evropskom Parlamentu u Strazburu.

Vukčević i Balaban su učestvovali kao članovi delegacije koja je okupila predstavnike evropske i svjetske organizacije mladih socijalista (YES i IUSY), kao i u diskusijama sa fokusom na nezaposlenost mladih, volonterski aktivizam, stažiranje, dalje usavršavanje u okviru EU kroz programe mobilnosti, približavanje institucija EU mladima i implementaciju strategija razvoja politika za mlade.

Kako su kazali iz SDP-a, ovaj susret predstavnika Foruma mladih SDP-a je bio povod da sa kolegama iz Evrope i svijeta sagledaju mogućnost o većoj inkluziji mladih ljudi u svakoj društvenoj sferi.

“Ujedno je bio i povod da se sa ovog nivoa pošalje poruka o neophodnosti integrisanja mladih ljudi prilikom donošenja odluka na svim nivoima”, kažu iz ove partije.

534093_10151159819508440_123661321_n

Vratimo državu i slobodu svima

Građanke i građani,

SABORCI,

U milenijumu trajanja Crne Gore decenija je samo tren. Okupismo se da zajedno više ośetimo taj momentum podizanja Crne Gore i taj momentum koji nam je uvijek bio svojstven. Crna Gora, kako se god zvala – Duklja, Zeta, Crna Gora – lakše se borilo za državnost i nezavisnost nego što se ta državnost i nezavisnost gradila. I to je ono što ovakvi granični  kameni u vremenučine-  naćeraju vas da se presaberete. Da se izmjerite sa onima prije vas, da biste ostavili neku vjeru onima poslije vas o vama samima. I ovo jeste uzlet generacije koji će biti po značaju, veličini i načinu nedostižan. Ali nas time više obavezuje da ga na pravi način gradimo, odbranimo i učinimo trajnim.

Crna Gora se znala uzdizati u odbrani nezavisnosti i gradnju te nezavisnosti. Berlinski kongres je bio uzdizanje vjekovne Petrovićke Crne Gore. Ali kako tada, bojim se i sada, nijesmo znali tu slobodu puniti pravim sadržajem. Slobodu za Crnu Goru teško smo pretvarali u slobodu za sve njene građane. I tada je Kralj propustio vrijeme da lojalnost kruni zamjeni lojalnošću državi, vladavini prava, jednakosti i solidarnosti. I tada kao u ovom našem vremenu snažno raslojavanje je došlo odmah poslije priznavanja nezavisnosti.

Jedinstvena Crna Gora je bila 21. maja 2006. u odbrani vjere u punu slobodu i slobodu za sve u Crnoj Gori. I to je ta duhovnost koja je uzdizala. Ta vertikala duhovnosti  čuva malu zemlju bez materijalnih bogatstava. Jer duhovnost je rijetka stvar kojoj vrijeme daje još veću vrijednost, koju vrijeme ne uništava nego je uzdiže. I ta duhovnost Crne Gore je bila prostor koji je osvojen prije deset godina.

No nezaboravimo,  Crna Gora je skoro na četvrt vijeka od referenduma o ukidanju nezavisnosti. Nema slučaja u istoriji da je ista generacija ukidala i vraćala svoju državu. I time su naša dostignuća veća. Osvješćenje naše ili promjene na Balkanu tuđe-pritisak međunarodne zajednice, potreba da se očuvaju ratni profiti….  Svakako pružena je prilika da u istoj generaciji sami sebe pobijedimo. I to je izazov za generaciju sada. Da sami svoje greške pobijedimo.

Put je jasan. Ima samo jedan put koji je uvijek znan i siguran – demokratija. Zvuči često ponavljanje isprazno, ali drugog puta nema.

Jer istorija će se ponoviti. Kada predugo vlada jedan ili jedna, bio čovjek bila partija, onda sve greške jednog ili jedne postaju greške države. A tada je država u opasnosti. Tada jedan ili jedna su prijetnja državi, a ne njena odbrana. Na nama je da demokratijom pokažemo da nezavisna Crna Gora je jedna, a da smo svi mi ostali tu da služimo i izmjerimo se u vremenu demokratije.

Odbrana je u institucijama – koje čuvaju građani. I Crna Gora se ne može bolje braniti ničime osim demokratijom. Ukoliko to uspijemo, da budemo bolji – a jesmo u mnogočemu bolji, toliko ćemo biti trajni i snažni.

Primiče se vijek u kojem je Crna Gora prošla sve. 1918 – 2018. Sve ponore koje jedna država može proći. Ali tu je pouka bila ista – nikada nas izvanjci nijesu mogli pobijediti, ako se njeni sinovi nijesu okrenuli protiv nje. Uvijek je isto pitanje bilo – zašto se sinovi ove zemlje okreću protiv nje. Nijesmo mi narod izdajnika niti su naši rođaci i braća izdajnici. Nego smo mi narod đe zbog Ilije zamrzimo i svetog Iliju. Nego smo mi narod koji želi da živi tu svoju slobodu. Mala zajednica pune integrisanosti, ne razjedinjenosti. I to je ono što nas je čuvalo i očuvalo.

Postoji jedno stablo  koje smo zasadili u XIX vijeku, od kojegje i dalje najplodotvornije stablo državnog života Crne Gore. A to je njena multietnička harmonija i multietnička snaga. Petrovići su bili mudri u vremenu kada je to izgledalo skoro nemoguće – da zasade to stablo svih vjera u Crnoj Gori, suštinski da stvore uslov za građansku naciju. Ako su oni mogli imati u prvoj Skupštini muftiju, mitropolita i nadbiskupa i očuvati tada u zemlji koja je tek izašla iz teokratije sve ono što je multietničnosti, onda to stablo XIX vijeka još uvijek najplodotvornije političko stablo u Crnoj Gori. Ali ono nije dovoljno. Za izazove XXI vijeka mala zemlja mora ojačati do kraja građansku Crnu Goru. Građanin kao nosilac suvereniteta.

I sada smo pred izazovom da tu slobodu pojedinca branimo. Ona piše u Ustavu, u nju smo se svi zakleli, a ona još uvijek ne živi u Crnoj Gori. I ako građani Crne Gore ne budu ośetili svoju snagu kao suvereni ove države imaćemo opet priliku da izvanjci pomognu da se njeni sinovi okrenu protiv Crne Gore. Uvjeren sam, a ponešto i sa vama poštovani saborci sam i ośetio: da smo blizu i da se stvari na vanjskom planu dešavaju onako kako su uvijek bile. Najbolji smo bili tamo đe smo bili potpuno jedinstveni, a to je Evropska unija i NATO. I to je ono što je sve iz Pokreta za nezavisnost držalo zajedno 10 godina. Tu smo bili svi kao jedan. I to je bila ideja koja je nosila i Pokret za nezavisnost. I ostvarili smo te velike ciljeve. Dobila je Crna Gora sigurnost kao osnov za sve ostale napretke. Ne zaboravimo upravo će skoro vijek da smo za “zelenim stolom” izgubili nezavisnost. Nijesmo bili ni gubitnici u ratu, žrtvovali smo se za druge, a izgubili smo u Versaju  svoju državnost.

Ovo je korak koji nadam se vraća istorijsku pravdu i za navijek izbjegava da za “zelenim stolom” budemo tamo đe smo bili u Versaju. Ali to je početak suočavanja sa samim sobom.

I u životu, ličnom i kolektivnom, pobjediti druge je lakše nego pobijediti sebe. Ova Crna Gora je u mnogo čemu slabija nego ona 2006. godine. Je li istina i slobodna riječ jača u Crnoj Gori? Vi ćete mi reći. Je li vjera da idemo putem socijalne pravde, što smo zapisali, i razvoja ujedinjujuća u Crnoj Gori?

Primiče se 30 godina višepartizma u Crnoj Gori. A ona Titova Crna Gora je trajala 35 godina. Izmjerimo se ekonomski sa Titovom Crnom Gorom – pa ćete znati kakvih je naših tri decenije, a kakvih je njegovih tri decenije u Crnoj Gori. Crna Gora Titova je krenula bez metra asfalta, sa sto metara električne žice na sv. Stefanu, bez jedne džade i u Boki. Titova Crna Gora nam je ostavila enormno bogatstvo – bogatstvo institucija, univerziteta, Pobjede, televizije – Titova Crna Gora nam je ostavila poštovanu ekonomiju koja je bila u suficitu platnog bilansa sa inostranstvom, školski i zdravstveni sistem, a koji mi još živimo 30 godina. To je mjera za10 godina nezavisnosti. Za 30 godina višepartizma kako ova Crna Gora može izaći sa biljegom onoj Crnoj Gori.

Jedna pobjeda, koliko god velika bila, mora biti opravdana boljim životom građana. I nije nikada građanim ođe bilo krivo na mali no na krivi dio. I zato ćemo pokušavati da otvaramo prostor neprijatnih istina da bismo uzeli odgovornost za budućnost. Ne vidim bolji način da se voli Crna Gora. A svak će zesebno izmjeriti svoje parče istorije. Prisjetimo se  kako je hrabrost manjina devedeset i druge omogućila mnoštvo na referendumu 2006. Da nije bilo manjine 1992. godine, a i tu će četvrt vijeka, ne bi bilo hrabrosti većine 2006. godine.

I to je poruka za danas i za sve, jer zajednica smo koja stvara moralne vrijednosti – čojstvo i junaštvo. A što je mnogo važnije Crna Gora se pokoravala takvim vrijednostima. Sada će biti dovoljno da se pokorimo zakonu i Ustavu, ali ida na toj duhovnosti -moralnosti  da i dalje gradimo vitalnost ove naše male, ali po moći da traje velike države. Zemlje koje imaju moć trajanja su najveće zemlje. Ova zemlja traje milenijum uprkos svemu, što bi brojevi, istoričari i prognozijeri predvidjeli.

Zato ovo nije obraćanje saborcima sa imalo pesimizma, ovo obraćanje je samo sa puno odgovornosti da to što nas je zapalo, a bilo je mnogo boljih od nas koji su to trebali da urade – da vratimo državu, da je napunimo onom slobodom, pravdom, razvojem koji će je učiniti neuništivom.

Ranko Krivokapić

predsjednik SDP

(autorski tekst za ND Vijesti)

medijski pul

Miodrag Ćetković: Čuvajmo suverenitet jačanjem demokratije

Silno mi zadovoljstvo ispunjava grudi , na samu pomisao svijetlog dana , dana kada prije deset godina uspjesmo mirno i demokratski sprovodeći cilj i politiku Socijaldemokratske partije obnovit Crnogorsku suverenost.
Ja se toliko radujem da je moja duša slaba da joj Ja stanem na put, a da se moja radost ne oda.
Sjećajući se preko kakvih teškoća zajedno prodjoše SDP i Crna Gora , krčeći put do državne samostalnosti, svi se moramo radovati , jer ne bi smo bili ljudi , ni zemaljska bića kad bi ovaj jubilej drugačije doživjeli. Uprkos svim teškim napadima kojima smo izloženi Mi smo tu , gordi časni i ponosni i ostajemo garant Crnoj Gori da se može i mora demokratski mijenjati, ali bez nestabilnosti.
Združeni naši osjećaji čine jedan plam na ognjištu naše zajedničke države. Taj se plamen nikad utulio nije, iako danas  odnosno juče) neki tamni političari sjaj tog plamena pokušavaju potamniti. No prošlost koja je puna opasnosti nam jemči da se neće ugasiti ni u budućnosti koja je manje pogubna. Naprotiv, moraće se razlistat punom snagom i nadaleko svijetliti svim gradjanima Crne Gore.
Proslavljajući dan obnove nezavisnosti , čemu je SDP dala najveći doprinos, jer su drugi sledovali nas, Mi ne slavimo krunu našeg političkog rada. Ne to je naš minimum, naša polazna osnova za jačanje demokratije je Suverena Crna Gora. Jer samo njena samostalna pozicija moze omogućiti da na ovim prostorima preovlada demokratija. A samo demokratska Crna Gora može biti u potpunosti suverena.
Demoktatija je potrebna Crnoj Gori , jer samo u demokratskoj Crnoj Gori svi se možemo osjećati svoji na svome.
Stvarajući i boreći se za državu u kojoj ćemo svi biti većina , ili ćemo biti svi manjina , državu u kojoj neće biti gradjana drugog reda bez obzira na političke, vjerske, nacionalne i druge razlike SDP je garant trajanju i zalog sigurne budućnosti naše Crne Gore.
U ime O.O. SDP Šavnik i u svoje lično ime svim gradjanima Crne Gore želim srećan 21. maj.
Budite voljeni i volite našu ljepoticu Crnu Goru.

Preśednik O.O. SDP Šavnik
Miodrag Ćetković

Almir Rebronja

Rebronja: Vlast sigurno gubi na oktobarskim izborima

Trenutna vladajuća struktura u Crnoj Gori sigurno će izgubiti sljedeće izbore i otići u opoziciju, smara potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Almir Rebronja.

Rebronja je agenciji MINA rekao da će odluku o načinu izlaska SDP-a na sljedećim parlamentarnim izborima donijeti partijski organi u trenutku kada za to dođe vrijeme.

„Trenutno SDP radi na daljem jačanju partijske infrastrukture koja će biti na visokom nivou spremnosti da podrži svaku odluku nadležnih organa“, kazao je Rebronja.

Prema njegovim riječima, u SDP-u su posebno zadovoljni jačanjem opštinskih odbora Podgorica i Nikšić, jer su, kako je naveo, u ta dva grada duplirali broj mjesnih odbora kao i registrovanih članova.

„Moje trenutno razmišljanje govori da SDP treba da izađe samostalno na izbore“, dodao je Rebronja.

U SDP-u, kako je kazao, smatraju da je krajnje neophodan potpuni konsenzus opozicionih političkih partija oko kontrole izbornog procesa i biračkih mjesta u najužem smislu riječi.

Rebronja je ocijenio da se na političkoj sceni Crne Gore dešavaju procesi koji u sve većoj mjeri profilišu novu političku alternativu vladajućoj strukturi.

„Tako da se nadam da će građani Crne Gore u sve većoj mjeri prepoznati istorijski trenutak i dati konačni pečat početku novih promjena na zadovoljstvo svih građana“, kazao je on.

Na pitanje koji su im politički subjekti najpoželjniji partneri ukoliko se odluče za koalicioni nastup, Rebronja je rekao da je SDP je pokazao političku mudrost u prethodnom period i donosio odluke koje su u prvom planu bile vezane za interese države Crne Gore, pa tek onda u interesu partije.

Ostvarena je, kako je naveo, zavidna programska saradnja sa Demosom i Građanskim pokretom URA, i ta saradnja predstavlja pravo osvježenje za političke procese koji su se počeli dešavati.

„Kolike god bile suprotnosti između navedenih političkih subjekata, one su u osnovi ipak nešto sporedno u trenutnoj ekonomskoj i političkoj krizi u Crnoj Gori. Ono što nas dijeli u poređenju s onim što nas združuje je jako sitno“, kazao je Rebronja.

On je rekao da je SDP, otvoren za svaku saradnju sa drugim političkim subjektima na planu jačanja pravne države i borbe protiv korupcije i kriminala.

„SDP kao ozbiljna politička partija, pažljivo će razmotriti svaku moguću varijantu i blagovremeno donijeti konačnu odluku“, dodao je Rebronja.

Upitan da li u SDP-u isključuju mogućnost da, i pored burnog razlaza, opet budu u koaliciji sa DPS-om, s obzirom da nijesu među potpisnicima Deklaracije o nekoaliranju sa tom partijom ni prije ni poslije izbora, Rebronja je kazao da je SDP jasno dao odgovor i obrazloženje na ponuđeni tekst Deklaracije.

„Izuzetno je važno da svi građani Crne Gore razumiju da SDP neće napraviti ni jedan potez ili donijeti tako važnu odluku bez bliske saradnje sa drugim političkim partnerima koji su naši programski partneri u ovom procesu“, naglasio je Rebronja.

SDP, kako je naveo, želi da bude partner za promjene, za pravedniju Crnu Goru, za državu svih građana, a ne za nove podjele i nove oblike rušenja i uništavanja zvaničnih institucija države.

„Ovakav DPS nije poželjan partner, i mislim da je svima jasno poslije 27. januara da je SDP jasno rekao da je došlo vrijeme za promjene“, kazao je Rebronja.

Prema njegovim riječima, promjene su neumoljive i one se već dešavaju.

„Zato sam i siguran da trenutna vladajuća struktura sigurno gubi sljedeće izbore, i odlazi zasluženo u opoziciju, gdje će imati vremena najmanje četiri godine da na miru razmišljaju o svim pogrešnim potezima i odlukama koje su donosili na štetu države i svih njenih građana“, rekao je Rebronja.

U takvoj Crnoj Gori će, smatra on, nadležni državni organi puno kvalitetnije odraditi svoj dio posla, i sve odgovorne pojedince za djela koja su napravljena prema državi i građanima, na zakonski način i procesuirati.

„To je istorijska Pravda, koja neumoljivo dolazi, i koja nije zaobišla ni druge države regiona i Evrope“, dodao je Rebronja.

On je kazao da će oktobarski izbori pokazati da li građani Crne Gore žele dalje ekonomsko propadanje, zaduživanje, dalje rasprodavanje prirodnog bogatstva, jadranske obale, energetskih zvora.

Rebronja je rekao da će izbori pokazati i da li građani i dalje žele plaćanja garancija za propale biznise ljudi bliskih režimu, ili za dalji neodgovorni rad Savjeta zaprivatizaciju sa jedne strane, „a sa druge dalje bogaćenje pojedinaca i kriminalnih grupa čije djelovanje sve više dovodi u opsanost i sami smisao postojanjaovakve države“.

„Zato sam siguran, da su promjene neminovne i da će one biti krunisane na oktobarskim izborima. Važno je da se bez revolucije dovede proces do kraja, da se sa poštenim i fer izborima ovakva vlast mirnim putem pošalje u opoziciju“, naglasio je Rebronja.

U Crnoj Gori su, smatra on, sazrele mlade generacije koje prvi put imaju pravo glasa i koje žele zaposlenje, sigurnu ekonomsku budućnost i srećan život.

„A ne da budu „najamnici“ kod nekih od tajkunskih povezanih firmi koje kao kockice mozaika pokrivaju svaki ekonomski i životni prostor u Crnoj Gori“, kazao je Rebronja.

On je dodao da ga posebno čini ponosnim slika iz parlamenta kojom su, kako je naveo, poslanici SDP-a predstavili tu partiju, a koja je obišla svijet posljednjih dana.

„Pokazalo se da je SDP bio i ostao jasni zagovornik promjena. Da ni u jednom trenuku nijesmo uskopartijski razmišljali već smo čitavu političku snagu i kulturu podredili državnim interesima“, precizirao je Rebronja.

Kako je naveo, svima je sada jasno da razmimolaženja između SDP-a i DPS-a traju duži niz godina, i da SDP nije želio ranije glasanje o nepovjerenju vladi kako nebi dao alibi DPS-u za usporavanje evropskog i puta u atlanske integracije.

Ta dva strateška pravca, tvrdi Rebronja, trasirao je i vodio SDP, i oba procesa doveo do nivoa kada više nema povatka. „Zato sada Crnoj Gori treba ekonomska i politička stabilnost, jača borba protiv krimnala i korupcije, kao i država ravnopravnih građana“.

Prema riječima Rebronje, DPS je jasno u parlamentu saopštio ko je njegov najveći politički protivnik.

„Jasno je pokazao ko najviše ugrožava tajkunizaciju Crne Gore. Pokazalo se da i svi uvezeni medijski „šarlatani“ nijesu mogli ubiti SDP“, kazao je Rebronja.

Svima je, kako je naveo, jasno da je DPS prvi put od njegovog postojanja izgubio izbore na Kongresu SDP-a.

„I tada, kada je propao plan pretvaranja SDP-a u satelit, krenula je aktivnost svih sivih i mračnih aktivnsoti na prvog čovjeka SDP-a i na čitav SDP. Glasanje je pokazalo i ko je trenutna vlast u Crnoj Gori a ko opozicija. Baš me zanima, kakav će učinak parlament imati u narednom periodu do izbora“, kazao je Rebronja.

ranko (1)

Krivokapić: Slobodu za Crnu Goru smo teško pretvarali u slobodu za sve građane

Crna Gora se mnogo bolje borila za državnost i nezavisnost nego što ju je gradila, ocijenio je lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić.

On je kazao da se Crna Gora znala uzdizati u odbrani i građenju svoje nezavisnosti, ali da se boji da nije znala slobodu puniti pravim sadržajem.

„Slobodu za Crnu Goru teško smo pretvarali u slobodu za sve njene građane“, naveo je Krivokapić, na susretu bivših članova Pokreta povodom deset godina nezavisnosti

Prema njegovim riječima, odmah poslije nezavisnosti došlo je raslojavanje.

Krivokapić je rekao da je Crna Gora, 21. maja 2006. godine, bila jedinstvena u odbrani vjere u punu slobodu za sve, i da je ta duhovnost uzdizala i čuvala malu zemlju bez materijalnih bogastava.

Ta duhovnost Crne Gore je, kako je dodao, bio prostor koji je bio osvojen prije deset godina.

Krivokapić je kazao da nema slučaja u istoriji da je ista generacija ukidala i vraćala svoju državu.

Samo jedan put je jasan i siguran a to je, prema riječima Krivokapića, put demokratije.

On je kazao da, kada predugo vlada jedan (čovjek) ili jedna (partija), onda sve njihove greške postaju greške države.

„Na nama je da demokratijom pokažemo da je nezavisna Crna Gora jedna a da smo mi dužni da joj služimo“, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, odbrana od toga je u institucijama koje čuvaju građani i Crna Gora se ne može braniti ničim bolje nego demokratijom.

On je kazao da je poslednje „zasađeno stablo“ koje je i najplodotvornije u državnom životu Crne Gore, njena multietnička harmonija.

„Petrovići su bili mudri u vremenu kada je to bilo nemoguće, da zasade to stablo zajedništva svih vjera u Crnoj Gori i suštinski stvore osnov za građansku naciju“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je ocijenio da je današnja Crna Gora u mnogo čemu slabija nego ona 2006. godine.

On je ukazao da se primiče 30 godina više-partizma u Crnoj Gori a da je Titova Crna Gora trajala 35 godina.

„Izmjerimo se ekonomski sa Titovom Crnom Gorom pa ćemo znati kavih je naših tri decenija a kakvih njegovih“, poručio je Krivokapić.

Kako je kazao, Titova Crna Gora je krenula bez metra asfalta, ali je ostavila enormno bogatsvo institucija, univerziteta, pobjede, televizije.

„Ostavila nam je ekonomiju, školski i zdravstveni sistem na kojem mi još živimo 30 godina, i to je mjera za deset godina nezavisnsoti, tri decenije višepartizma“, ocijenio je Krivokapić.

Berane

SDP Berane kritikovao organizatore skupova održanih povodom 10 godina nezavisnosti

Lokalni odbor SDP Berane kritikovao je organizatore skupova koji su u ovom gradu održani povodom desete godišnjice neavisnosti Crne Gore, zbog toga što nijesu bili pozvani na te svečanosti.

U Beranama je  povodom decenije nezavisnosti gradonačelnik Dragoslav Šćekić priredio prijem u Spomen kući vojvode Gavra Vukovića, dok je Opštinski odbor DPS svečanu akademiju prije toga organizovao u Centru za kulturu. Odbornici DPS su prisustovali i prijemu koji je organizovao predsjednik opštine.

Izgleda da smo mi u projekat nezavisnosti ušli sa različitim ciljevima i motivima. Mi smo željeli državu socijalne pravde i Crnu Goru jednakih mogućnosti za sve, a oni su čini se željeli Crnu Goru privatnu državu užeg kruga ljudi. SDP je želio da poslije referenduma nema pobjednika ni poraženih. Na toj želji ćemo istrajati svi zajedno, i oni koji su glasali DA i oni što su vjerujući da je tako bolje zaokružili NE, kako bi smo od naše Crne Gore napravili dobro i bogato mjesto za život naše djece. Naš jedini grijeh što su stvari nazivali pravim imenom – pohara Crne Gore.

Draga gospodo iz OO DPS, nije Crne Gora ničija prćija, niti iko ima tapiju nad njenom nezavisnošću. U susret 21. Majui desetogodišnjici obnove nezavisnosti pozdravljamo sve ljude dobre volje, bez obzira na naciju, vjeru i političku pripadnost, velikim pozdravom – neka je vječna Crna gora svih građana i jednakih mogućnosti

OO SDP Berane

FB_IMG_1463669202584

Jelić: Vladajuća partija od Andrijevice napravila Potemkinova sela

O lošem stanju stanje u Andrijevici govore i zvanični statistički podaci kao što su visoka stopa nezaposlenosti koja je duplo veća od državnog prosjeka, veliki broj korisnika socijalne pomoći, preduslov za zapošljavanje članska karta DPS-a i sukob sa neistomišljenicima, a za identifikaciju svih neuspjeha lokalne vlasti, mogle bi se napisati stotine stranica.

Vladajuća partija, koja ima monopol u lokalnom parlamentu, pokušava da od male, ali kroz istoriju veoma časne i ponosne Andrijevice napravi Potemkinova sela.

Za neupućene –  knez Potemkin je kako bi zadivio caricu Katarinu, pravio „lažna sela“, angažovao „lažne radnike“, drugim riječima pravio privid društvenog blagostanja i napretka ne bi li se dodvorio carici. Sa žaljenjem mogu reći da i sadašnji vlastodršci rade iste stvari ne bi li zadivili gospodara, a sve to na štetu istih onih građana koje su doveli do prosjačkog štapa.

Tako su oni, izgradili novi gradski trg, koji je zaista lijep, ali u ovakoj situaciji potpuno nepotreban. Andrijevici su potrebna nova radna mjesta, jer kad je bilo radnih mjesta, Andrijevica je bila perspektivna i bogata pa i sa starim trgom. Od Opštine i javnih ustanova napravili su partijske fondove za pomoć simpatizerima i članovima DPS-a.  Ali, svakog društveno odgovornog građanina koji je upućen u opšte stanje u Andrijevici, i koji zna kako stanovništvo živi, ova situacija vrijeđa. Neće velelepni trgovi i sumnjiva javno-privatna partnerstva koja će, nadam se, u budućnosti biti ispitana od strane Specijalnog tužilaštva, a koja imaju za cilj ostvarivanje lične koristi pojedinih elitista, prehraniti osiromašeno stanovništvo.

Očigledno, lokalna vlast, na političkom testu je odavno pala i evidentno je da još uvjek nijesu shvatili da je politika rad u opštem interesu, a ne ličnom. O jednakim šansama za sve građane, smiješno je pričati. Da postoje nesuglasice i među njima, možemo vidjeti i u današnjem broju dnevnog lista Dan.

Mladi i obrazovani ljudi su umorni od ovakvog načina tretiranja i koriste svaku priliku da odu iz Andrijevice, jer tamo ne vide perspektivu za dalji profesionalni razvoj.

Dokaz da lokalna vlast ne umije da prepozna kvalitet i radi na poboljšanju statusa mladih stoji u činjenici da je budžetom za 2016. godinu previđeno 12.000 eura za Rukometni klub „Komovi“ koji je ove godine predstavljao Andrijevicu u Prvoj rukometnoj ligi i čiji igrači za razliku od ostalih iako ne primaju makar i simboličnu naknadu za svoj trud, imaju ono najvažnije: veliko srce, razumijevanje i volju, koja ne poznaje nacionalnost, politiku i granice, da na pravi način iskažu sportske potencijale koje naš kraj posjeduje i dosljedno ih afirmišu i predstave javnosti, dok sa druge strane za pojedine „fantomske“ klubove, koji postoje samo na papiru lokalna vlast izdvaja i po nekoliko hiljada eura. Poražavajuće, zar ne?

Podsjetimo se, Andrijevica je do 2000. godine zapošljavala oko 700 radnika u proizvodnji. Sada, od proizvodnje i fabrika, ostali su samo dugmići i bivši radnici, čija i zadnja nada za pristojnim poslom polako umire.

Da fenomenima nema kraja, pokazuje i nagli trend doseljavanja u Andrijevicu. Ne bojˈte se, sigurno ne dolaze radi posla, nego radi glasanja. To što je 136 ljudi, naprasno odlučilo da se doseli u gladnu Andrijevicu, znači da će izbori brzo, i možemo se kladiti da će 95 odsto njih uredno izaći i zaokružiti „koga treba“ i na lokalnom i na državnom nivou. Ali, budite sigurni da će se Vlada izbornog povjerenja, baviti ovim pitanjem, doseljavanjima i glasanjem kako opet ne bi došli u situaciju da neko pokušava promijeniti izbornu volju naših sugrađana.

Kako ništa nije slučajno, na kraju bih zaključio, da će se Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Andrijevica, u skladu sa svojim programskim principima aktivno boriti protiv svih malverzacija i zloupotreba u susret predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima. Naš glavni cilj biće poboljšanje položaja svih građana Andrijevice, jer smatramo da Andrijevica zaslužuje bolju i ljepšu budućnost.

sekretar OO SDP Andrijevica,

Stefan Jelić

Dzavid Sabovic

Šabović: Ne mogu pare u džep i obraz na mjesto

Uvazeni predsjedniče Krivokapiću,

Poštovane kolege poslanici,

Okupismo se danas da na deceniju nezavisnosti smijenimo jedinog iz državnog vrha koji je za njenu nezavisnost bio od početka. I to po nalogu onih koji su deceniju i po prije ovoga zadnjeg, organizovali i referendum protiv nezavisnosti. Oni izgleda opet na svakih 15 godina mijenjaju ideologiju, pa im sada trebaju ovi što Šešelju čestitaju slobodu (ne čuh ga juče da čestita izlazak iz Spuža partijskom drugu i da mu je i za njega, kao i za Šešelja, milije da je na slobodi), čašćavaju vojvode i prave Ravnogorske pokrete.

Ako vam ovo zvuči nevjerovatno, pitajte njegove ratne saborce iz 92. koliko je bilo tada vjerovatno da će podržati nezavisnost. Šta će biti buduća ideologija, to ne zna ni šef političkog savjeta i organizovane kriminalne grupe, to će pokazati portfolio Prve banke.

Velika mana Ranku je i što nije optužen da je on ili neko njegov stekao nezakonito maker neki euro, na račun države. Da se ispravim, ja bih rekah euro, vi bi rekli koji milion. Vi ispod milliona ne brojite. Ali za njega ni uvezeni medijski šljam ne laže da je nešto nezakonito stekao.

A kada je ideolog šef organizovane kriminalne grupe, to je zaista velika zamjerka. I treba da inicirate smjenu. Ne može partija kojom rukovodi šef organizovane kriminalne grupe trpjeti takvoga na čelu Skupštine. Vaši se milioni pored njega jasnije vide. On svjedoči da je moguće baviti se politikom na drugačiji način. A vama treba da ljudima ogadite politiku. Da pokažete da se time bave samo nemoralni. Sve drugačije treba skloniti. To jedini način da se obashrabre ljudi i dovrši pljačka.

Kažu ne možeš ti biti predsjednik Skupštine, pa tebi sin nema ni jednu hidrocentralu. Kako ti da predsjedavaš kad ti brat nema banku!? Pa za tebe nijedno tužilaštvo, čak ni ovo preko bare, nije ni čulo, a kamoli podiglo optužnicu, a ti hočeš da budeš prvi među jednakima. I to među onima koji samo nejednake prihvataju za prve. Misliš da ti to što si predsjedavao najvećom parlamentarnom skupštinom na svijetu daje za pravo. Drugačiji kriterijumi nas ovđe opredjeljuju. Ovako nešto poručuju poslanici DPS-a. Tačnije, ne poručuju oni, poručuje šef organizovane kriminalne grupe, oni samo prenose i podižu ruke.

I opet problem pokuša riješiti korupcijom. Pa id a uspije, kao da to nešto rješava. Kao da je u januaru nešto riješio. Pa pokušao je i onaj kome se sudilo zbog korupcije korupirati sudije i tužioce. Pa šta je dobio? Povećao kaznu. Morate se navići da nijesu svi korumpirani.

Neki mi liče na lopova koji dok ga vode u zatvor pokušava pokrasti sprovodnike. Ne znam je li beskrupuloznija pljačka građana ili je iritantniji način na koji trošite tako stečene pare.

I ne smeta vama Ranko. Vama smeta simbol. Smeta vam neko ko je bio za nezavisnost od početka i nije se uprljao nakon 25 godina politike. I kada ćuti vi ga čujete kako vas proziva. Vi gotovo da ga napadate u samoodbrani. Ali to je jalova politika. Nećete vi biti ni bolji ni pošteniji i da njega nema. Manje bi se vidjelo koliko nijeste, to ste u pravu.

Vi znate da bar ja nijesam klimoglavac. Ali sam ponosan dok ga danas hvalim. Ne zbog njega, sa njim pričam drugačije. On zna. Nego zbog vas. Jer vas tako kudim. On je sve što vi nijeste. Ili on nije sve što vi jeste. Pa kako vam je milije.

A nije da nijeste mogli i vi biti bolji. Nije da nijeste imali sposobnosti. Možda i više. Ali drugi su vam bili prioriteti. Vi ste birali, ne znam što ste sada ljuti. Ne zavidimo ni mi vama na bankama, hidrocentralama i jahtama. Ali vi nama zavidite na imidžu. A ne može oboje. Što bi rekli stari “ne može pare u džep i obraz na mjesto”. Nikada nije ni moglo.

Meni je drago što ovo radite. Ovako vaša politika postaje očiglednija. Ne odričete se šefa kriminalne grupa, đe ćete na sebe, a smjenjujete Ranka. U istom danu, u ove dvije aktivnosti, zaštitom šefa kriminalne grupa i napadom na Ranka, najbolje je sublimirana vaša politika.

Neću danas pominjati sunarodnike i druge predstavnike drugih manjinskih naroda. Dosta sam ih podsjećao, ako su me čuli. Ako oni misle da danas treba da smjenjuju predstavnika politike koja je prema nama manjinama imala najbolji odnos zadnjih dvadeset i pet godina, neka to rade. Lako je zaokružiti ono što kaže šef kriminalne grupe, dići ruku ili pritisnuti taster. Teško je donijeti ispravnu odluku u ime hiljada ljudi koje predstavljamo. Teško je reći ljudima koji su devedesetih proganjani, da danas u njihovo ime i po nalogu onoga koji ih je progonio, učestvujete u satanizovanju onoga i politike koja nas je zajedno štitila. Ali neka svi nose svoj teret. Neki koji pamte devedesete otklon od takve politike smiju učiniti javno i ja im javno odajem priznanje.

Uvijek sam kritičan prema predstavnicima DPS-a. Bio sam i juče i danas. I juče sam i danas naglašavam da tamo postoje mnogi pošteni ljudi za koje ja ne umijem naći objašnjenje zašto ovo trpe i zašto ne dignu glas. Mnogi, čak većina, žive od plate. Od nekog od njih očekujem da makar glasajući tajno kaže: ja ovo neću da radim, ovo je previše i ovo je sramota.

Da to uradi i za sebe i za Crnu Goru. Ako ne može javno, onda tajno. Neće onaj koji vas ne ubjeđuje argumentima nego na drugi način znati da ste to baš vi. U suprotnom svi ćemo znati da nijeste.

Veliko je biti poslanik. Posebno za onoga go je toga svejstan. Veliko je biti dostojan toga. A danas je svakog od vas zapalo da od vas zavisi većina. Svi ste četrdesetprvi. Dobro, nijeste svi. Svi osim bivšeg ministra poljoprivrede i sadašnjeg poptredsjednika Skupštine koji čeka da se propne na veću stolicu, jedino on je prvi đe ne treba. Svi ostali mogu biti četrdesetprvi.

Sve vrijeme ponavljam da nijeste svi isti. Očekujem da bar jedan poslanik to pokaže.

Džavid Šabović,

šef Kluba poslanika SDP