SDP Odžić

Odžić: Budva prihodovala 28 miliona eura, pet više nego lani

U budvansku kasu za deset mjeseci 2017. slilo se 28,1 miliona eura, pet više nego u istom periodu lani. To je “Vijestima” potvrdio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, istakavši da je uvjeren da će se pozitivan trend naplatelokalnih javnih prihoda nastaviti do kraja godine.

Sekretarijat je započeo itradu budžeta za narednu godinu, koji bi, za razliku od ranijih, mogao da bude razvojni, imajući u vidu da je lokalna uprava godinama bila preokupirana vraćanjem milionskih dugova, od kojih su mnogi pod lupom specijalnog tužilaštva.

“Naplaćeno je 28.114.296,93 eura prihoda, što je za oko pet miliona eura više nego u istom peridou prošle godine. Ove godine se možemo pohvaliti i boljom naplatom poreza na nepokretnosti, uprkos činjenici da je, prema MONSTAT – u, prosječna cijena kvadrata stambenog prostora pala za oko 30 procenata, što se odrazilo oko 200.000 eura, porez na promet nepokretnosti za oko pola miliona, a lokalna komunalna taksa za oko 15.000 eura.

“Po osnovu prihoda na ime lokalne komunalne takse za privremene objekte smo dostigli planiraniiznos naplate već u oktobru. Sve tekuće obaveze uspjevamo da isplatimo o dospijeću, uključujući i reprogram poreza i doprinosa, kredite prema bankama, kao i bruto – zarade zaposlenima”.

Odžić je istakao da je do 1. novembra isplaćeno i više od sedam miliona eura obaveza iz prethodnog perioda.

“Do kraja godine očekujemo da ćemo ukupno izmiriti devet miliona eura obaveza koje smo naslijedili.

Odžič je istakao da je Uprava lokalnih javnih prihoda zaključno sa 12. novembrom ukupno naplatila 3.108.323,15 eura na ime boravišne takse, pola miliona eura više nego lani.

“Turistička inspekcija od 20. juna krenula je sa terenskim kontrolama, u cilju povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja i što bolje naplate boravišne takse. Na terenu se nalazilo 24 ovlašćena službenika koji su bili organizovani u 12 ekipa. Naplaćeno je 3.108.323,15 eura, od kojih 1.377.742,64 od izdavaoca privatnog smještaja. Prošle godine u istom periodu naplaćeno je 2.696.637.78, od kojih 1.137.966.81 od kućevlasnika.

Izvor: Vijesti

SDP Odžić

Budva: U opštinsku kasu se slilo 1,3 miliona više nego lani

“Zaključno sa 28. septembrom komunalije su naplaćene u iznosu od 4.946.752 eura, što je za oko 1,5 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine“

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva naplatila je do 28. septembra 11 miliona eura  poreza , gotovo 1,3 miliona eura više nego u istom periodu lani.

Sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave Petar Odžić saopštio je “Vijestima” da je u istom periodu naplaćeno 1,5 miliona eura više na ime komunalija nego prošle godine.

Budvanska kasa ove godine je “teška“ 36.984.000 eura. Najveći priliv, oko 17 miliona eura, očekuje se od naplate  poreza , od čega 12 miliona  poreza ne nepokretnost.

“Ukupna realizacija prihoda na ime  poreza  na današnji dan iznosi 11.046.242,77 eura, što je za nekih 1.290.000 eura više nego u istom periodu prošle godine. Prihod od  poreza  na nepokretnost, uprkos smanjenom razrezu zbog prosječne cijene kvadrata koju smo obavezni da crpimo od MONSTATA, iznosi 7.229.447.64 eura, što je za 662.942,60 eura više nego za prvih devet mjeseci lani”, rekao je Odžić.

On je ocijenio da Uprava funkcioniše na zadovoljavajućem nivou, i pored mnoštva naslijeđenih problema.

Odžić je istakao da je vidno  bolja   naplata  lokalne komunalne takse – za oko 140.000 eura, i da je po tom osnovu već premašen planirani iznos za ovu godinu.

“Za ovako dobru naplatu dijelom je zaslužna i Komunalna policija, sa kojom smo imali izvrsnu saradnju tokom cijele turističke sezone“.

Odžić je rekao da je za oko 160.000 eura povećana i  naplata  prireza  poreza  na dohodak građana.

Budžetom je planirano da se od naplate komunalija ove godine inkasira 8,2 miliona eura.

“Zaključno sa 28. septembrom komunalije su naplaćene u iznosu od 4.946.752 eura, što je za nekih 1,5 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine“.

Odžić je ocijenio da je finansijsko stanje u Opštini solidno i da nema većih problema sa likvidnosću računa.

“Avgustovska bruto-zarada je izmirena 1. septembra, a sve tekuće obaveze kao i dio obaveza iz prethodnog perioda  uspijevamo da servisiramo iz tekućih prihoda. Novih kreditnih zaduženja nije bilo, a stare kredite uspijevamo da servisiramo po dospijeću. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni, ali svakako ne treba očekivati da se stanje može konsolidovati preko noći, s obzirom na nivo neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda“.

Odžić : MONSTAT potcijenio kvadrat stana u Budvi, što je loše po budžet

Odžić  je istakao da očekuje da će se u kasu sliti manje novca nego lani kada je riječ o oporezivanju stambenog prostora, zbog “nerealne” procjene MONSTAT-a da kvadrat u Budvi vrijedi 955 eura.

“Ove godine je, prema MONSTAT-u, cijena kvadratnog metra osjetno niža nego u prethodnom periodu. To će se odraziti i na visinu razrezanog poreza za fizička lica u 2017. Cijena kvadrata stambenog prostora u Budvi je 955 eura. To je… nerealna procjena. Ako kažemo da je prošle godine cijena bila 1.269 eura po kvadratu, a u 2015. 1.594 eura, a da je cijena ove godine u Baru 1.500 eura po kvadratu, jasno je da je u pitanju potcjenjivanje prosječne cijene u Budvi. Ovo je svakako lijepa vijest za građane, ali jednako loša po budžet Opštine, jer će se u opštinsku kasu sliti manje novca nego lani”.  Odžić  je kazao da je razrez poreza za 2017. završen krajem jula, kada je i počeo proces uručivanja rješenja.

Izvor: Vijesti.me

img_3344-2.jpg

Odžić: Pohlepa nadjačala razum

Na današnjoj press konferenciji održanoj povodom usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i stanju u lokalnoj samoupravi, javnosti se obratio Petar Odžić, član Predsjedništva SDP Budva i sekretar za finasije u Opštini Budva.

Odžić je istakao da usvajanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predstavlja jasnu potvrdu da ulazimo u završnu fazu realizacije DPS „vizije razvoja“ koja podrazumijeva potpunu devastaciju prostora i njegovog stavljanja u funkciju uske grupe partijskuh miljenika.

Suprotno stavu stručne javnosti, stavovima opština, civilnog sektora, opozicije, medjunarodnih organizacija, a onda suprotno stavu čak dijela njihove vlasti, usvajaju nakaradan zakon. Sve ono što ih je SDP do sada sprječavao da unište sada će shodno i ovom zakonu moći da urade.

“Pohlepa je toliko nadjačala razum da zakon koji tretira prostor kao najvrjedniji resurs donose krnjom većinom u krnjem parlamentu. Zakon koji zbog svojeg značaja treba da bude iskaz što šireg konsenzusa i neupitnog uvažavanja stručne javnosti i međunarodnih standarda donose, nakon ponoćnih trgovina sa svojim satelitima, jedva skrpljenom većinom.”, poručio je Odžić. 

Način na koji je vođen proces oko ovog zakona i na kraju sam način donošenja, predstavlja najbolju sliku ove vlasti. 

“Budva iz koje dolazim sigurno najbolje svjedoči o razmjerama uništenja prostora u izvedbi DPS tzv. eksperata. Toliko su se godinama iživljavali na Budvi da ni oni samo nijesu mogli sakriti zgražavanje nad urbanističkom devastacijom grada. Podsjećamo, najviši DPS funkcioneri su ne tako davno za Budvu rekli da je devastiran prostor i da ga treba prepustiti sebi samom.

Izgleda da im nije dosta dosadašnjeg iživljavanja nad prostorom posebno na primorju pa i ovim zakonom žele da ubrzaju njegovu potpunu devastaciju, kako bi jednog dana, kao za Budvu mogli da kažu – prostor Crne Gore je devastiran i treba ga prepustiti sebi samom. Na sreću političke promjene su blizu pa toga scenarija nece gledati.

Promjene koje su se već desile u Budvi, jasno su pokazale da uz malo domaćinskog odnosa prema javnom dobru se može postići željeni efekat. 

Pa tako u Budvi sada umjesto štrajkova zaposlenih zbog neizmirenih zarada imamo platu do 5-og u mjesecu, umjesto blokiranih računa mjesecima imamo stabilan i likvidan račun. Naravno, proces konsolidacije javnih finansija je dug i složen proces, ali možemo reći da se u Budvi za kratko vrijme u finansijama napravilo dosta. Osim redovnih zarada iz tekućih prihoda uspijevamo da plaćamo sve tekuće obaveze prema državi, poreskoj upravi i bankama, ne ulazeći u kašnjenja, čime izbjegavamo plaćanje zateznih kamata koje su se plaćale godinama. 

Pored tekućih obaveza možemo se pohvaliti i solidnim plaćanjem obaveza iz predhodnog perioda, koje su na 31.12.2016. godine iznosile oko 30 miliona. Bitno je pomenuti da se opština od smjene vlasti nije kreditno zadužila ni cent, a da stara kreditna zaduženja uredno vraća o dospijeću. Naplata lokalnih javnih prihoda je podignuta za stepen više, što uz eliminisanje nepotrebnih troškova i moram da kažem lopovluka koji su se dešavali, predstavlja pravi put za ozdravljenje nekada najbogatije opštine u Crnoj Gori.” , zaključio je Odžić. 

Medijski pul SDP

 

 

Petar

Odžić: Naplaćeno 1,7 miliona eura takse

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva za prvih osam mjeseci naplatila je  1,7 miliona eura na ime boravišne takse što je za gotovo 250 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

To je za “Vijesti“ saopštio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, uvjeren da će ovakav pozitivan trend naplate biti nastavljen i u narednom periodu, imajući u vidu da je špic ljeta.

„Zaključno sa  10. avgustom  ukupno je naplaćeno 1.777.118 eura, od kojih se 849.585 odnosi na naplatu boravišne takse za privatni smještaj. Prošle godine u istom periodu je naplaćeno 1.520.125 eura, od čega se 703.202 eura  odnosi na naplaćen iznos boravišne takse za privatni smještaj. Upoređujući sadašnje sa prošlogodišnjim rezultatima, možemo biti više nego zadovoljni, jer smo ostvarili veću naplatu boravišne takse za čak 246.993 eura. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je naplata boravišne takse za privatni smještaj bolja za čak 146.383 eura nego lani u istom periodu“, kazao je Odžić i dodao da boravišna taksa predstavlja prihod Lokalne i Nacionalne turističke organizacije

Podsjetivši da je opštinska  Turistička inspekcija od 20. juna krenula sa terenskim kontrolama, radi povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja  i što bolje naplate boravišne takse, Odžić je kazao da je do 10. avgusta izvršeno 6.019 terenskih inspekcijskih kontrola.

„Na terenu se nalazi 24 ovlašćena službenika , koji su po dva organizovani u 12 ekipa, a koje svakodnevno vrše terentske inspekcijske kontrole na području naše opštine. To je rezultiralo povećanjem broja rešenja za izdavanje smještaja, kao i bolju naplatu boravišne takse u odnosu na isti period prošle godine. Inspekcijski nadzor je uticao i na povećanje broja legalnih izdavaoca“, istakao je Odžić.

Dodaje da je novina   to što će  ove godine lokalna turistička inspekcija biti na terenu do kraja septembra kako bi se što bolje  kontrolisala naplata boravišne takse na samom kraju turističke sezone.

„U cilju boljeg praćenja turističke  sezone intezivno radimo na unapređenju saradnje sa državnom turističkom inspekcijom, kako bi u narednim godinama smanjili broj nelegalnih izdavaoca smještaja i unaprijedili našu turističku ponudu“, istakao je Odžić.

Na području budvanske opštine sada je registrovano 28 hiljada ležaja u privatnom smještaju.

Izvor: Portal Vijesti

IMG_0016

Krivokapić u Budvi: Sve građanske rijeke se moraju u oktobru sliti u jednu

Socijaldemokratska partija sinoć je održala predizbornu tribinu u prepunoj sali Akademije znanja u Budvi.

Predsjednik Ranko Krivokapić je naveo da Crna Gora 16-tog oktobra mora ustati, da pokaže koliko časnih, pravih, poštenih i vrijednih ljudi u njoj ima.

“Oni su Crna Gora, a ne oni koji su potkradali ovu zemlju, oni su njena mrlja, koju će naše dobro, naša snaga i spremnost na izborima izbrisati. Sve građanske rijeke se moraju u oktobru sliti u jednu, koja će odbraniti državu od domaćeg zla i koja će vratiti pravdu u ovu državu. Vrijeme je da se ponište štetni planovi za crnogrsku obalu i budite uvjereni da ćemo zaustaviti sve ono što rade njihova pozajmljena imena. Oni koji su spojili državnu i gradsku kasu sa svojom privatnom će morati odgovarati za to, jer ne može biti pravde ako njima ide profit, a nama građanima ostaju dugovi” – zaključio je Krivokapić.

IMG_0083

Draginja Vuksanović je navela da je SDP  dovela do prelazne Vlade, a opozicioni ministri iz prelazne Vlade će biti kostur nove Vlade nakon 16. oktobra.

“Poručujem s ovog mjesta da će novu Vladu nakon 16. oktobra činiti građanska opozicija, predstavnici manjina i civilnog sektora. Takva Vlada će dobiti podršku međunarodne zajednice i ona će konsolidovati Crnu Goru i spriječiti poharu države” – zaključila je Vuksanović.

Potpredsjednica Mirel Radić Ljubisavljević je istakla da vrijeme koje je pred nama traži hrabrost istrajnost i spremnost za promjene, to jest mirnu tranziciju vlasti. U tom procesu SDP će biti predvodnik državotvornog bloka naprednih, progresivnih, građanskih snaga tako da ona bude država za sve njene građane, a ne samo za odabrane pojedince.

Građanima su se obratili predsjednik OO SDP Budva Mihailo Đurović, a u ime mladih SDP Budve Petar Odžić.

Đurović je istakao da je SDP vršila vlast pošteno i časno. Naveo je da jedino ujedinjena opozicija sa istim programskim ciljevima uz kompormise i zajednički program i kadrove može pokušati da vrati gradu snagu, institucijama sistema povjerenje, a političarima dostojanstvo.

 

Medijski pul SDP

Budva 2

NAJAVA: Tribina u Budvi

Socijaldemokratska partija će sjutra, 23.9.2016. održati tribinu na kojoj će se građanima obratiti nosilac liste SDP za parlamentarne izbore, Ranko Krivokapić, kandidati za poslanike Draginja Vuksanović i Mirel Radić Ljubisavljević, kao i predsjednik  OO SDP Budva Mihailo Đurović i Petar Odžić u ime mladih SDP-a Budve.

Tribina građana će se održati u sali Akademije znanja sa početkom u 19.00 h.

 

Medijski pul SDP 

budva_1

Koalicija “Budva mora”: Za njih Budva ništa NE MORA, osim da ostanu mora dugova, kriminala i korupcije

Da iz pozicija DPS-a Budva ništa NE MORA bilo nam je jasno od najave predstojećih lokalnih i parlamentarnih izbora. Reagovanje to nedvosmisleno potvrđuje i obećava građanima kontinuitet vlasti koja je grad opustošila i dovela ga u dužničko ropstvo.

A da ništa ne bi morali da rade, da mijenjaju i popravljaju, da bi mogli da sačuvaju svoje pozicije i sistem bez odgovornosti za učinjeno, potrebno ja uvesti u političku polemiku vječite teme koje svađaju i razapinju Crnu Goru.  Tako DPS iznova dijeli Budvane na Srbe i na Crnogorce, jasno pokazujući da mu je koncept građanske države jednakih mogućnosti pristupa za sve potpuno stran.

Zanimljivo je da je najava ove koalicije izazvala poplavu reakcija botova na društvenim mrežama i, kao što se vidi, izrazito teško iskliznuće u pravcu nacionalnih prebrojavanja, što govori da nema mira u vladajućoj partiji kada građani odluče da iskorače iz sistema u kojem niko nikom ne vjeruje.

Jer Crna Gora i Budva, nažalost, proživljavaju trenutak koji će istorija zabilježiti kao znak društvene patologije u kojem društveni kapital zajednice, povjerenje, držanje riječi i odgovornost za učinjeno gotovo nestaju. Iako se tradicionalna Crna Gora po pravilu oslanjala na riječ i na dato obećanje, politička praksa DPS-a je dovela do toga da se sve više političkih subjekata prije nego što izađe pred građane, mora distancirati i obećati da neće ulaziti u koaliciju sa ovom partijom. Ukoliko to uradi jedan politički subjekat, to se još može smatrati njegovim problemom, ali ako to uradi veći dio opozicije, onda se problem mora tražiti u vlastitim redovima. A razlog ove društvene patologije, za koju je odgovoran DPS kao višedecenijska vlast, leži u ustoličenoj političkoj korupciji, sprovedenoj od lokalnog do državnog nivoa, zahvaljujući kojoj se usvajaju rješenja dugoročno opasna po Crnu Goru i njen održivi razvoj i budućnost.

Svojim saopštenjem, DPS je jasno rekao da takvu praksu NE MORA da mijenja i mi mu vjerujemo. Za njih Budva ništa NE MORA, osim da ostanu mora dugova, kriminala i korupcije i potpunog odsustva odgovornosti za učinjeno.

Zato još jednom pozivamo sve građane koji misle da se MORA i može drugačije da daju povjerenje opozicionim partijama koje iskazuju spremnost da u potpunosti promijene dosadašnju praksu pohare nekad najbogatijeg grada na jadranskoj obali.

 

Koalicija “Budva mora” – SDP, URA, LPCG

 

Budva 2

Pred građane izlazimo sa potpisanim sporazumom o nekoaliranju sa DPS-om

Iako smo nakon zajedničkih građanskih protesta u Budvi radili na zajedničkom opozicionom nastupu na predstojećim lokalnim izborima, konstituenti koalicije „BUDVA MORA!“, SDP, URA i Liberalna partija, prihvatili su partijske razloge svojih opozicionih kolega da nastupe odvojeno, ali i odlučili da nastave putem objedinjavanja i ukrupnjivanja snaga koje žele zaokret u načinu vođenja grada i povratak načelima održivog razvoja i jednakog prava pristupa mogućnostima za sve.

Slučajno ili ne, dogodilo se da se udruže 3(tri) partije državotvorne političke orijentacije, koje su riješile da po strani ostave sva ideološka razmimoilaženja i usmjere se isključivo na dobrobit opštine, koji nikad više ne bi smjela biti poprište nemilosrdne partitokratske otimačine i nestručnih pojedinaca koji su grad doveli do ruba kolapsa.

Dva od tri konstituenta ove koalicije su na državotvornim principima i opredjeljenju sarađivale sa vladajućom partijom, ali su se nedvosmisleno i oštro distancirale od porazne lokalne i državne ekonomske i socijalne politike. Sada pred građane izlazimo sa usvojenim i potpisanim sporazumom da nakon narednih izbora ni jedan od konstituenata ni prije ni posle izbora neće stupati u koaliciju sa DPS-om i da će odluke o najvažnijim pitanjima lokalnog razvoja donositi konsenzusom.

Članice koalicije su  u tom smislu „preklopile“ svoja programska opredeljenja i pred građane iznijela jasnu i izvodljivu viziju daljeg razvoja lokalne samouprave, kao i inicijative za koje će se zalagati na državnom nivou.

Uvjereni smo da ukoliko naša opština sačuva preostale resurse i usmjeri se na sanaciju postojećeg stanja, uz transparentan i odgovoran odnos institucija, ima još uvjek mogućnosti da se ublaže posledice dosadašnje nekompetentne i neodgovorne uprave.

Svjesni smo da je jedan od najozbiljnijih manjaka u našoj državi i opštini nedostatak povjerenja među građanima, nedostatak povjerenja u institucije i nadasve u političke partije. Politika je postala nečasno zanimanje, u koje se svi upuštaju kako bi našli uhlebljenje u ekonomski-socijalno poharanoj zemlji.

Da želimo i možemo bolje i drugačije, dajemo na znanje svojom izbornom listom, njenim nosiocem i članovima, kao i programom ove koalicije. Vjerujemo da smo ljudi koji imaju dovoljno snage i integriteta da se posvete poslovima od opšteg interesa  i da zaslužujemo povjerenje građana.

Koalicija “Budva mora!” – SDP, URA, LPCG

budva_1

Đurović: Postupak svoje odbornice smatramo ispravnim, zakonitim i jedino mogućim, u funkciji pripreme izbora i širenja povjerenja u izborni proces

Opštinska izborna komisija (OIK) je neophodan organ u pripremi izbornog procesa. Kao politička partija, SDP na svim nivoima, kroz učešće u Vladi i kroz kontrolu po dubini, daje puni doprinos izgradnji i širenju izbornog povjerenja.

Nakon ostavki nekoliko članova OIK u Budvi, na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Budva, bilo je neophodno imenovati nove članove.

Radi pojašnjenja, podsjećamo da je članom 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika, definisan  sastav OIK, u kojoj mjesto predsjednika pripada kandidatu političke partije koja ima najveći broj odbornika (DPS), a dva člana stalnog sastava imenuju se na predlog opozicije.

Jučerašnjom Odlukom o imenovanju OIK, u njen sastav ušla su i dva člana opozicije (Sutić – DF i Purić-SNP), čime je popunjena opoziciona kvota unutar OIK što je u saglasnosti sa stavom 7 člana 25 Zakona. Preostali imenovani članovi, predstavnici su vladajuće većine.

Opštinski odbor SDP Budva, kao opoziciona partija u lokalnom parlamentu, postupak svoje odbornice smatra ispravnim, zakonitim i jedino mogućim, u funkciji pripreme izbora  i širenja povjerenja u izborni proces. Insinuacije oko podrške sadašnjoj vlasti u Budvi, ili pravljenja bilo kakvih ustupaka DPS-u , odbacujemo u cjelosti.

Kao odbor , apsolutno smo saglasni sa radom odborničkog kluba SDP  i jedinstveni u odlučivanju. Opštinski odbor je jednoglasno donio odluku o formiranju predizborne koalicije, sa jasnim ciljem, da na opozicionoj platformi, budemo dio buduće vlasti u Budvi.

  

 

Predsjednik OO SDP Budva Mihailo Đurović

20160724_164258

Buljarica – od Radoja do Radula

U Informaciji o modelu turističke valorizacije lokaliteta Buljarica, koju  je usvojila Vlada CG početkom 2014.g., na osnovu prihvatanja inicijative Construction Development Company International (CDC International) sa sjedištem u Dohi, Katar, u kojoj je šire područje Buljarice na prostoru od oko 11.000.000 m², „prepoznato kao buduća ekskluzivna turistička destinacija“, promoviše se „izgradnja jedinstvenog kompleksa mješovite namjene, sa turističkim sadržajima visoke kategorije koji bi uključivali marinu, hotele, ekskluzivne vile i apartmane, ali i sadržaje gradskog karaktera (trgovačke, uslužne, administrativne i druge neophodne javne sadržaje). Predviđeno je da turizam bude osnovna funkcija ovog prostora, dok bi ostali sadržaji bili indirektno u sferi turizma, kao prateća ili komplementarna djelatnost.

 

… Ponuda kompleksa treba da bude sa više sportsko-rekreativnih (golf tereni, teniski centri, sportovi na vodi idr.) i kulturno-zabavnih sadržaja.“

U Zaključcima, između ostalih, pod br. 6. „Zadužuje se Ministarstvo održivog razvoja i turizma da kroz Plan obalnog područja obezbijedi planske preduslove za valorizaciju lokaliteta Buljarica.“    

Već iste godine formira se Tenderska komisija, čiji je član i predsjednik opštine Budva, koja ubrzo, između ostalog, usvaja Izvještaj o procjeni državne imovine, Izvještaj o izboru pravno-ekonomskog savjetnika za realizaciju projekta valorizacije lokaliteta Buljarica, a čak predlaže i dopune Zakona o eksproprijaciji nepokretnosti u privatnom vlasništvu na ovom lokalitetu, a da pri tome takav interes nije utvrđen nijednim planskim dokumentom. Upravo suprotno, planski dokumenti su podržavali sasvim drugačije ekonomske modele valorizacije (privatno-javno partnerstvo).

Prostorni plan CG, u poglavlju „Smjernice i pretpostavke za izradu prostornih planova opština i generalnih urbanističkih planova“, za Razvojnu zonu: BUDVANSKO – PETROVAČKO PRIMORJE, u dijelu koji se odnosi na teritoriju Buljarice, navodi sljedeće prioritete razvoja : Ekskluzivni turizam sa raznovrsnom ponudom u neizgrađenim zonama (Lučice i Buljarica), izgradnjom objekata visoke kategorije, kao i podizanje kvaliteta turističke ponude u već izgrađenim.

Do skoro važeći (kako kažu nadležni) GUP „Kamenovo- Buljarica“, koji, zajedno sa zemljištem u privatnom vlasništvu, zahvata prostor od oko 570 ha, sa kapacitetom do deset hiljada kreveta u objektima visokog turizma,  bio je u potpunosti usklađen sa tada važećim propisima i Prostornim planom Crne Gore, maksimalno uvažavajući strateške državne interese kada je u pitanju valorizacija najznačajnijeg resursa za razvoj turizma.

Međunarodni tender koji je u međuvremenu uslijedio, obuhvatio je samo prodaju zemljišta u državnom vlasništvu i dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma u zoni morskog dobra, što je dočekano s ne malim iznenađenjem.

Prostor za koji je objavljen tender, naime, samo dijelom obuhvata teritoriju za koju važeći planski dokumenti predviđaju razvoj turističkih kapaciteta, dok veći, preostali dio prostora koji je ponuđen na prodaju, predstavlja površine koje dosadašnjim planskim dokumentima nijesu predviđene za turističku valorizaciju i koje se u zemljišnim knjigama kod Uprave za nekretnine vode kao šume, kamenjar i sl.

Može se predpostaviti da su granice zahvata iz tenderske dokumentacije i namjena cjelokupnog prostora, kako su to u više navrata javno saopštavali pojedini državni organi, trebale biti određene u PPPN za obalno područje, koji još nije usvojen, urađen je u fazi nacrta.

Međutim, na osnovu uvida u nacrt ovog planskog dokumenta, koji je javnosti bio dostupan na nedavno održanoj javnoj raspravi, može se konstatovati da je isti u suprotnosti sa osnovnim postavkama Prostornog plana CG za ovo područje kada su u pitanju prioriteti razvoja, namjena prostora i granice zahvata.

Najatraktivnijem prostoru za razvoj visokog turizma u Crnoj Gori ovim planom određena je namjena neke prilično nedefinisane mješovite izgradnje, pa je očigledno, i po pitanju potpuno bespotrebnog uvećanja zone zahvata do nerazumnih granica (11 miliona kvadrata ?), da se time po svaku cijenu samo pokušava izaći u susret megalomanskim prohtjevima potencijalnih investitora. A njihove namjere, kako su to u više navrata najavila sredstva informisanja, nezvanično, podrazumijevaju iseljavanje stanovništva i rušenje svih postojećih objekata sa kompletnog prostora, počevši od Lučica pa sve do Kraljičine (Kraljeve) plaže, uključujući i brda koja okružuju prostor Buljarice, kao i desetostruko uvećanje kapaciteta predviđenih u dosadašnjim planovima višeg reda, pogotovo kada je stanogradnja u pitanju – pominje se čak i do 40.000 smještajnih jedinica!

Sa ovakvim namjerama potencijalnih investitora javnost još uvjek nije zvanično obaviještena od strane državnih organa. Naravno, članovi Tenderske komisije, pa tako i predsjednik opštine Budva, koji inače, tvrdi da u tom tijelu zastupa interese opštine i svih građana, su o svemu na vrijeme i detaljno upoznati.

Iznenadnim podnošenjem prijedloga za usvajanje po hitnom postupku DUP-a Buljarica I, osam godina nakon što je donijeta odluka o njegovoj izradi, postupa se suprotno svemu što je naprijed navedeno, čak i stavu obrađivača PPPN za obalno područje koji, nakon što bi isti bio usvojen, predlažu naknadnu detaljnu razradu kroz druge planske dokumente kojima će se „bliže definisati prostor Buljarice u smislu distribucije detaljnih kategorija namjene površina, objekata nautičkog turizma, smještajnih kapaciteta i faza realizacije.“

Posebno čudi što je nadležni državni organ, poslije dužeg odlaganja i premišljanja, upravo sada odlučio da izda saglasnost na ovaj DUP i pored činjenice da se prostor koji on zahvata (oko 110 ha) funkcionalno tretira potpuno izolovano od okruženja, sa namjenom i saobraćajnim rješenjima koja narušavaju koncept iz važećih planova višeg reda, kao i da je u pogledu namjene prostora i predviđenih kapaciteta, ovo plansko rješenje u suprotnosti i sa u međuvremenu donešenim propisima.

Može se možda reći da je to u interesu građana, ali samo nekih! Uz one koji su godinama bili uskraćeni za rješavanje osnovnih stambenih, infrastrukturnih i socijalnih potreba (posljednji planski dokument za ovo područje datira još iz 1984.g.), ovdje je ipak prevashodno riječ o zadovoljavanju potreba onih povlašćenih kojima se omogućuje valorizacija imovine u mjeri da ih neće mnogo zanimati sudbina svih drugih, van granica zahvata DUP-a, koje možda čeka eksproprijacija imovine i raseljavanje. U ″najboljem slučaju″ zemlja van obuhvata pomenutog DUP-a Buljarica I  će ostati u privatnom vlasništvu, ali trajno urbanistički ″zarobljena″ bez mogućnosti bilo kakve valorizacije (gradnja, prodaja i sl.).  Time se nepotrebno i neopravdano dodatno produbljuju podjele među vlasnicima privatnih nepokretnosti u Buljarici, čime se širom otvaraju vrata za trgovinu i mešetarenje raznoraznim agentima, pravnim i drugim zastupnicima.

Naravno, produbljivanje podjela, favorizovanje pojedinaca, a pogotovo žurba u donošenju najnovijih odluka, nemaju za cilj ništa drugo, već predstavljaju samo pokušaj poboljšanja rejtinga vladajuće partije, jer im predizborne prognoze u ovoj sredini djeluju više nego sumorno.

Razvoj i valorizacija cjelokupne Buljarice, kao i zainteresovani investitor, bez obzira što mu najnovija događanja direktno ugrožavaju proklamovane interese, neka malo pričekaju. “Dobar”  neki investitor, ako uopšte i postoji !!!

mr Petar Odžić

član Predsjedništva SDP Budva