Petar

Odžić: Da Budva ponovo bude metropola

Ostvareni pihodi u 2017-toj iznose 33.324.972,46 EUR, 4 MIL više nego u 2016 toj godini, što je  više nego zadovoljavajuće.

Naplaćeno je oko 17 MIL poreza, što govori da su građani prepoznali domaćinski odnos uprave prema javnim finansijama, i uvidjeli da je najveći patriotizam, zapravo, plaćanje dažbina od kojih živi grad. Možemo se pohvaliti da je ostvarenje budžeta u ovoj 2017-toj zavidnih  97,5%, što govori da su prihodi realno i oprezno planirani, vodeći se računa o smanjenju tekuće potrošnje.   Godina konsolidacije koja je svakako bila 2017-ta, daje nam za pravo da se nadamo da će godine pred nama biti godine razvoja grada i unapređenja infrastrukture.

U prilog tome govori i iznos od 16,5 miliona u kapitalnom budžetu za narednu godinu, gdje će prevashodno akcenat staviti na višegodišnje infrastrukturne probleme, koji su remetili normalno funkcionisanje kako u toku sezone tako i u zimskom periodu.

Cilj u narednoj godini će biti i definisanje odnosa sa njemaćkom firmom WTE, gdje je prevashodno bitno utvrditi koliko zapravo vrijede izvedeni radovi, a onda i napraviti plan otplate kako ne bi ugrozili tekuću likvidnost i funkcionisanje uprave. Budžetom za 2018-tu, pokušali smo da u domenu zakonskih okvira zadovoljimo sve potrošačke jedinice  i korisnike budžeta, kao i da zadovoljimo svere koje nisu u izvornoj nadležnosti opštine. Prošlogodišnja naplata boravišne takse koja je rekordna, govori da je turistička sezona bila na zadovoljavajućem nivou, ali da se i dalje mora raditi na unapređenju uslova za bavljenje turizmom, kao i na razvoj preduzetništva u cjelini.

Nadamo se da je period teškog finansijskog stanja i nelikvidnosti iza nas, i da ćemo uz dodatni napor i domaćinski pristup prema javnom dobru, obezbijediti da opština Budva dođe ponovo na nivo metropole turizma koji joj po svemu i pripada.

Petar Odžić

Sekretar za finansije Opštine Budva i član Predsjedništva OO SDP Budva

Petar

Odžić: Stvorili smo dobru osnovu da sledeća godina bude razvojna

Skupština opštine usvojila rebalans budžeta za 2017.

Skupština opštine danas je usvojila rebalans budžeta, kojim je konstatovano da se gradsku kasu slilo dva miliona eura manje, nego što je bilo planirano. Razlog što zacrtanih 36.9 miliona eura nije moglo da se ostvari, kako se moglo čuti, je to što nije ostvarena prodaja opštinske imovine od čega je trebalo da bude prihodovano tri miliona eura, a i gradski Vodovod nije uplatio milionski iznos na koji se obavezao.

„Rebalansom je predviđeno da se uravnoteženje budžeta vrši putem izmjena i dopuna budžeta, na način i po postupku predviđenim za njegovo donešenje u slučajevima kada tokom fiskalne godine dođe do smanjena planiranih prihoda ili povećanja rashoda. Rebalans budžeta za 2017-tu godinu predstavlja njegovo dovođenje u realne okvire, usled očekivanja da jedan manji dio prihoda neće biti realizovan po predloženoj strukturi. Prije svega korekcija prihoda se odnosi na stavku prodaje nefinansijske imovine koja nije realizovana u 2017.godini, stavka ostale naknade gdje se planirao prihod od komunalne naknade čija je primjena odložena za 2018-tu, kao i stavka ostali prihodi gdje je prihod od DOO Vodovovod i kanalizacija Budva smanjen sa 3 miliona eura na nešto oko 1.2 miliona eura. Takođe, bitno je istaći da se vrši i korekcija na više na prihodovnoj strani po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za skoro 1.5 miliona. Takođe takse su naplaćene u većem iznosu od planiranog za nekih 80.000 eure“, kazao je sekretar za finansije Petar Odžić ( SDP)

Kada je riječ o tekućim rashodima, kako je istakao, napravljene su uštede u dijelu koji se odnosi na usluge-reprezentacija,službena putovanja, komunikacione usluge…180 000 eura, kamate (zbog neizmirenja prema firmi WTE) za 1.7 MIL, ostali izdaci-ugovori o djelu, sudski troškovi, odrzavanje softvera i osiguranje za oko 100 000, otplata HOV i kredita za 2.4 mil, takođe zbog zastoja u izmirenju obaveza prema firmi wte.

„ Kapitalni izdaci su rebalansom korigovani sa 11,4 miliona na 10,26 miliona eura. Jedan dio tih izdataka neće biti realizovano do kraja 2017-te, stoga ce se jedan dio tih sredstava prenijeti u sledeću budžetsku godinu. Porast rashoda u odnosu na prvobitni plan iskazan je kroz stavku tekuće održavanje javne infrastrukture, gdje smo morali izdvojiti više sredstava u odnosu na plan kako bi koliko toliko sanirali javnu infrastrukturu koja je u jako lošem stanju. Takođe, premašili smo i stavku otplate obaveza iz predhodnog perioda, za skoro tri miliona eura. Ovu stavku je jako teško predvidijeti zbog čestih blokada računa, kao i visokog nivoa popisanih obaveza iz predhodnog perioda. Namjerno kažem popisanih, jer jedan dio obaveza nije trezorski evidentiran. Rebalansom budžeta neznatno se smanjuju primici sa 36.984.000.00 EUR na 34.248.327,00 EUR, što znači da je budžet bio oprezno i realno planiran, osim prihoda na koji nijesmo mogli posebno da utičemo naplatom, jer se radi o prodaje zemljista i nekretnina.
S obzirom na velike izdatke potrošene na stavku otplata obaveza iz predhodnog perioda kao i na sanaciju lokalne infrastrukture, a nesto manje izdatke na kapitalne projekte, možemo reći da je iza nas jedna sanaciona godina, godina konsolidacije javnih finansija, u kojoj smo uspjeli da povratio tekuću likvidnost budžeta, vratimo jedan dio obaveza, i stvorimo dobru osnovu da sledeća godina bude i dijelom razvojna godina“, ocijenio je Odžić

Izvor: primorskenovine.me

budva_1

Kasa Opštine Budva za 2018. “teška” skoro 40 miliona eura

Najviše novca očekuje se od naplate poreza – 16,7 miliona, od čega 12 poreza na nepokretnost.

Kasa Opštine Budva za 2018. biće “teška“ 39.453.974 eura, predviđeno je Nacrtom budžeta.

Sekretarijat za finansije, na čijem je čelu Petar Odžić, projektovao je da će naredne godine Opština imati 2,5 miliona eura veće prilive nego ove, odnosno šest više nego 2016.

Prema Nacrtu u koji su “Vijesti” imale uvid, najviše novca očekuje se od naplate poreza – 16,7 miliona, od čega na ime poreza na nepokretnost 12 miliona i od poreza na promet nepokretnosti 2,5.

Iako je ove godine naplatila 10 miliona na ime komunalija, dva više od plana, Opština je za 2018. projektovala da će prihodavati 6 miliona po tom osnovu – od građana dva i firmi četiri.

Plan je da se od raznih taksa inkasira 835.000 eura.

Od Morskog dobra se očekuje priliv od 1,35  miliona .

Od prodaje opštinske imovine, Opština očekuje tri miliona eura.

Prvi put u novijoj istoriji se dešava da će Opština iz jedne u drugu godinu prenijeti novac koji je uštedjela – iznos od 6,5  miliona  eura.

Kada je riječ o troškovima, planirano je da na plate bude utrošeno 5,3 miliona eura, a 6,5 miliona biće uplaćeno preduzećima i ustanovama koje se finansiraju iz gradske kase, kao i na sport i kulturu, zdravstvo, političke partije.

Za finansiranje sporta biće oprediljeno 800.000 eura, 300.000 za kulturu, a 330.000 biće namijenjeno političkim partijama.

JU Grad teatar dobiće miliona eura, “Muzeji i galerije” 1,15, RTV Budva 780.000, Biblioteka 370.000, Sportsko-rekreativni centar 700.000, Mediteranski sportski centar 415.000, dok će mjesnim zajednicima biti uplaćeno 30.000 eura.

Gradska uprava predvidjela je da izdvoji 5,8  miliona eura za vraćanje dugova koje je naslijedila od prethodne vlasti.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta biće organizovana u Petrovcu 5. decembra, u “Crvenoj komuni”, a dan kasnije u budvanskoj Akademniji znanja.

Izvor: Portal Vijesti

Budva 2

Đurović: Na zloupotrebu prošlosti od strane DPS odgovaramo osmjehom Ljuba Čupića

Sa žaljenjem konstatujemo da je DPS svojim saopštenjem, vezano za izglasavanje povjerenja aktuelnom predsjedniku SO Budva, izjednačilo sve strijeljane građane opštine Budva kod Bara 1945. godine sa Ravnogorcima, posredno sa četnicima i fašistima, poručili su predsjdnici budvanskih opštinskih odbora URA i SDP-a Božena Jelušić i Mihailo Đurović.

juče su iz budvanskog lokalnog DPS-a saopštili da vladajuća koalicija u tom gradu opstaje isključivo na trulim kompromisima zarad opstanka na vlasti, poručuju iz lokalnog DPS-a.

“Uprkos  činjenici da su na sjednici SO predstavnici DPS-a izjavili da će ovu mučnu temu poratnih zločina ‘otćutati’, pokazalo se da su je veoma glasno politizovali i time udarili na osjećanja velikog broja građana Budve i porodica čiji članovi nikada nisu bili ni fašisti, ni Ravnogorci, ni četnici. Na taj su način pokazali ne samo da im nije bliska ideja nacionalnog pomirenja na temeljima antifašizma, već da su spremni da izazivaju nove sukobe i ideološka opterećenja građana”, poručili su predsjednici budvanskih opštinskih odbora URA i SDP-a.

Kako dodaju, koliko je njima poznato, spomenik u Lastvi nije spomenik četnicima, posebno ne, kako ističu, saradnicima fašista u potonjim danima svog trajanja, već spomenik žrtvama komunističkog progona.

 “Među tim žrtvama je svakako bilo i pripadnika četničkog pokreta, ali i nevinih golobradih mladića iz našeg grada. Na taj način je jedna velika nacionalna tragedija i ovim saopštenjem DPS-a postala poligon za novo raspirivanje sukoba i podjela, a ne za nacionalno pomirenje, kako bi trebalo da bude. Po našem, i ne samo našem, tvrdom uvjerenju, uvijek je morala postojati razdjelnica između antifašista i onih na drugoj strani, uz obavezu da se nevine žrtve sa svake strane ne prećutkuje već da se svakoj ideologiji sudi zbog njenih ogrešenja ili zločina”, dodaju oni.

Jelušić i Đurović su poručili da je Crna Gora od uvođenja višepartizma bila posebno izložena raspirivanju nacionalnih i ideoloških podjela.

“Uprkos tome je  Crna Gora uspjela da kao svoju najveću tekovinu očuva mir, a u današnje vrijeme naši prioriteti su socijalno ekonomske teme, međunacionalna i vjerska tolerancija i borba za dobro svih građana. Upravo zbog toga nam je potrebno i nacionalno pomirenje, što smo i saopštili na sjednici SO 27. 11. 2017. Za nas od početka nije bilo sporan čin polaganja cvijeća, već odabrani datum na Vidovdan. Naš je stav da bi neophodno polaganje cvijeća i na ovo spomen obilježje trebalo vršiti na dane koji simbolišu crnogorsku državnost i temeljne vrijednosti njenoga društva”, navode oni.

Predstavnici GP URA i SDP će, kako ističu, uvijek biti spremni za preispitivanje kvaliteta izvršne i zakonodavne vlasti u Budvi, ali “nisu spremni za (zlo)upotrebu prošlosti u podjele građana, i to je razlog što naša odbornica nije glasala za smjenu predsjednika SO”.

“Uostalom ukupan odnos koji sadašnja vlast u Budvi ima prema antifašizmu ponajbolje ilustruje proslava Dana opštine, koji je nakon mnogo godina klerikalno-tranzicione ikonografije protekao u znaku osmijeha Ljuba Ćupića  i sveukupne tradicije antifašizma”, zaključuju oni.

Izvor: CDM

SDP Odžić

Odžić: Budva prihodovala 28 miliona eura, pet više nego lani

U budvansku kasu za deset mjeseci 2017. slilo se 28,1 miliona eura, pet više nego u istom periodu lani. To je “Vijestima” potvrdio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, istakavši da je uvjeren da će se pozitivan trend naplatelokalnih javnih prihoda nastaviti do kraja godine.

Sekretarijat je započeo itradu budžeta za narednu godinu, koji bi, za razliku od ranijih, mogao da bude razvojni, imajući u vidu da je lokalna uprava godinama bila preokupirana vraćanjem milionskih dugova, od kojih su mnogi pod lupom specijalnog tužilaštva.

“Naplaćeno je 28.114.296,93 eura prihoda, što je za oko pet miliona eura više nego u istom peridou prošle godine. Ove godine se možemo pohvaliti i boljom naplatom poreza na nepokretnosti, uprkos činjenici da je, prema MONSTAT – u, prosječna cijena kvadrata stambenog prostora pala za oko 30 procenata, što se odrazilo oko 200.000 eura, porez na promet nepokretnosti za oko pola miliona, a lokalna komunalna taksa za oko 15.000 eura.

“Po osnovu prihoda na ime lokalne komunalne takse za privremene objekte smo dostigli planiraniiznos naplate već u oktobru. Sve tekuće obaveze uspjevamo da isplatimo o dospijeću, uključujući i reprogram poreza i doprinosa, kredite prema bankama, kao i bruto – zarade zaposlenima”.

Odžić je istakao da je do 1. novembra isplaćeno i više od sedam miliona eura obaveza iz prethodnog perioda.

“Do kraja godine očekujemo da ćemo ukupno izmiriti devet miliona eura obaveza koje smo naslijedili.

Odžič je istakao da je Uprava lokalnih javnih prihoda zaključno sa 12. novembrom ukupno naplatila 3.108.323,15 eura na ime boravišne takse, pola miliona eura više nego lani.

“Turistička inspekcija od 20. juna krenula je sa terenskim kontrolama, u cilju povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja i što bolje naplate boravišne takse. Na terenu se nalazilo 24 ovlašćena službenika koji su bili organizovani u 12 ekipa. Naplaćeno je 3.108.323,15 eura, od kojih 1.377.742,64 od izdavaoca privatnog smještaja. Prošle godine u istom periodu naplaćeno je 2.696.637.78, od kojih 1.137.966.81 od kućevlasnika.

Izvor: Vijesti

SDP Odžić

Budva: U opštinsku kasu se slilo 1,3 miliona više nego lani

“Zaključno sa 28. septembrom komunalije su naplaćene u iznosu od 4.946.752 eura, što je za oko 1,5 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine“

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva naplatila je do 28. septembra 11 miliona eura  poreza , gotovo 1,3 miliona eura više nego u istom periodu lani.

Sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave Petar Odžić saopštio je “Vijestima” da je u istom periodu naplaćeno 1,5 miliona eura više na ime komunalija nego prošle godine.

Budvanska kasa ove godine je “teška“ 36.984.000 eura. Najveći priliv, oko 17 miliona eura, očekuje se od naplate  poreza , od čega 12 miliona  poreza ne nepokretnost.

“Ukupna realizacija prihoda na ime  poreza  na današnji dan iznosi 11.046.242,77 eura, što je za nekih 1.290.000 eura više nego u istom periodu prošle godine. Prihod od  poreza  na nepokretnost, uprkos smanjenom razrezu zbog prosječne cijene kvadrata koju smo obavezni da crpimo od MONSTATA, iznosi 7.229.447.64 eura, što je za 662.942,60 eura više nego za prvih devet mjeseci lani”, rekao je Odžić.

On je ocijenio da Uprava funkcioniše na zadovoljavajućem nivou, i pored mnoštva naslijeđenih problema.

Odžić je istakao da je vidno  bolja   naplata  lokalne komunalne takse – za oko 140.000 eura, i da je po tom osnovu već premašen planirani iznos za ovu godinu.

“Za ovako dobru naplatu dijelom je zaslužna i Komunalna policija, sa kojom smo imali izvrsnu saradnju tokom cijele turističke sezone“.

Odžić je rekao da je za oko 160.000 eura povećana i  naplata  prireza  poreza  na dohodak građana.

Budžetom je planirano da se od naplate komunalija ove godine inkasira 8,2 miliona eura.

“Zaključno sa 28. septembrom komunalije su naplaćene u iznosu od 4.946.752 eura, što je za nekih 1,5 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine“.

Odžić je ocijenio da je finansijsko stanje u Opštini solidno i da nema većih problema sa likvidnosću računa.

“Avgustovska bruto-zarada je izmirena 1. septembra, a sve tekuće obaveze kao i dio obaveza iz prethodnog perioda  uspijevamo da servisiramo iz tekućih prihoda. Novih kreditnih zaduženja nije bilo, a stare kredite uspijevamo da servisiramo po dospijeću. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni, ali svakako ne treba očekivati da se stanje može konsolidovati preko noći, s obzirom na nivo neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda“.

Odžić : MONSTAT potcijenio kvadrat stana u Budvi, što je loše po budžet

Odžić  je istakao da očekuje da će se u kasu sliti manje novca nego lani kada je riječ o oporezivanju stambenog prostora, zbog “nerealne” procjene MONSTAT-a da kvadrat u Budvi vrijedi 955 eura.

“Ove godine je, prema MONSTAT-u, cijena kvadratnog metra osjetno niža nego u prethodnom periodu. To će se odraziti i na visinu razrezanog poreza za fizička lica u 2017. Cijena kvadrata stambenog prostora u Budvi je 955 eura. To je… nerealna procjena. Ako kažemo da je prošle godine cijena bila 1.269 eura po kvadratu, a u 2015. 1.594 eura, a da je cijena ove godine u Baru 1.500 eura po kvadratu, jasno je da je u pitanju potcjenjivanje prosječne cijene u Budvi. Ovo je svakako lijepa vijest za građane, ali jednako loša po budžet Opštine, jer će se u opštinsku kasu sliti manje novca nego lani”.  Odžić  je kazao da je razrez poreza za 2017. završen krajem jula, kada je i počeo proces uručivanja rješenja.

Izvor: Vijesti.me

img_3344-2.jpg

Odžić: Pohlepa nadjačala razum

Na današnjoj press konferenciji održanoj povodom usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i stanju u lokalnoj samoupravi, javnosti se obratio Petar Odžić, član Predsjedništva SDP Budva i sekretar za finasije u Opštini Budva.

Odžić je istakao da usvajanje Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predstavlja jasnu potvrdu da ulazimo u završnu fazu realizacije DPS „vizije razvoja“ koja podrazumijeva potpunu devastaciju prostora i njegovog stavljanja u funkciju uske grupe partijskuh miljenika.

Suprotno stavu stručne javnosti, stavovima opština, civilnog sektora, opozicije, medjunarodnih organizacija, a onda suprotno stavu čak dijela njihove vlasti, usvajaju nakaradan zakon. Sve ono što ih je SDP do sada sprječavao da unište sada će shodno i ovom zakonu moći da urade.

“Pohlepa je toliko nadjačala razum da zakon koji tretira prostor kao najvrjedniji resurs donose krnjom većinom u krnjem parlamentu. Zakon koji zbog svojeg značaja treba da bude iskaz što šireg konsenzusa i neupitnog uvažavanja stručne javnosti i međunarodnih standarda donose, nakon ponoćnih trgovina sa svojim satelitima, jedva skrpljenom većinom.”, poručio je Odžić. 

Način na koji je vođen proces oko ovog zakona i na kraju sam način donošenja, predstavlja najbolju sliku ove vlasti. 

“Budva iz koje dolazim sigurno najbolje svjedoči o razmjerama uništenja prostora u izvedbi DPS tzv. eksperata. Toliko su se godinama iživljavali na Budvi da ni oni samo nijesu mogli sakriti zgražavanje nad urbanističkom devastacijom grada. Podsjećamo, najviši DPS funkcioneri su ne tako davno za Budvu rekli da je devastiran prostor i da ga treba prepustiti sebi samom.

Izgleda da im nije dosta dosadašnjeg iživljavanja nad prostorom posebno na primorju pa i ovim zakonom žele da ubrzaju njegovu potpunu devastaciju, kako bi jednog dana, kao za Budvu mogli da kažu – prostor Crne Gore je devastiran i treba ga prepustiti sebi samom. Na sreću političke promjene su blizu pa toga scenarija nece gledati.

Promjene koje su se već desile u Budvi, jasno su pokazale da uz malo domaćinskog odnosa prema javnom dobru se može postići željeni efekat. 

Pa tako u Budvi sada umjesto štrajkova zaposlenih zbog neizmirenih zarada imamo platu do 5-og u mjesecu, umjesto blokiranih računa mjesecima imamo stabilan i likvidan račun. Naravno, proces konsolidacije javnih finansija je dug i složen proces, ali možemo reći da se u Budvi za kratko vrijme u finansijama napravilo dosta. Osim redovnih zarada iz tekućih prihoda uspijevamo da plaćamo sve tekuće obaveze prema državi, poreskoj upravi i bankama, ne ulazeći u kašnjenja, čime izbjegavamo plaćanje zateznih kamata koje su se plaćale godinama. 

Pored tekućih obaveza možemo se pohvaliti i solidnim plaćanjem obaveza iz predhodnog perioda, koje su na 31.12.2016. godine iznosile oko 30 miliona. Bitno je pomenuti da se opština od smjene vlasti nije kreditno zadužila ni cent, a da stara kreditna zaduženja uredno vraća o dospijeću. Naplata lokalnih javnih prihoda je podignuta za stepen više, što uz eliminisanje nepotrebnih troškova i moram da kažem lopovluka koji su se dešavali, predstavlja pravi put za ozdravljenje nekada najbogatije opštine u Crnoj Gori.” , zaključio je Odžić. 

Medijski pul SDP

 

 

Petar

Odžić: Naplaćeno 1,7 miliona eura takse

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva za prvih osam mjeseci naplatila je  1,7 miliona eura na ime boravišne takse što je za gotovo 250 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

To je za “Vijesti“ saopštio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, uvjeren da će ovakav pozitivan trend naplate biti nastavljen i u narednom periodu, imajući u vidu da je špic ljeta.

„Zaključno sa  10. avgustom  ukupno je naplaćeno 1.777.118 eura, od kojih se 849.585 odnosi na naplatu boravišne takse za privatni smještaj. Prošle godine u istom periodu je naplaćeno 1.520.125 eura, od čega se 703.202 eura  odnosi na naplaćen iznos boravišne takse za privatni smještaj. Upoređujući sadašnje sa prošlogodišnjim rezultatima, možemo biti više nego zadovoljni, jer smo ostvarili veću naplatu boravišne takse za čak 246.993 eura. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je naplata boravišne takse za privatni smještaj bolja za čak 146.383 eura nego lani u istom periodu“, kazao je Odžić i dodao da boravišna taksa predstavlja prihod Lokalne i Nacionalne turističke organizacije

Podsjetivši da je opštinska  Turistička inspekcija od 20. juna krenula sa terenskim kontrolama, radi povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja  i što bolje naplate boravišne takse, Odžić je kazao da je do 10. avgusta izvršeno 6.019 terenskih inspekcijskih kontrola.

„Na terenu se nalazi 24 ovlašćena službenika , koji su po dva organizovani u 12 ekipa, a koje svakodnevno vrše terentske inspekcijske kontrole na području naše opštine. To je rezultiralo povećanjem broja rešenja za izdavanje smještaja, kao i bolju naplatu boravišne takse u odnosu na isti period prošle godine. Inspekcijski nadzor je uticao i na povećanje broja legalnih izdavaoca“, istakao je Odžić.

Dodaje da je novina   to što će  ove godine lokalna turistička inspekcija biti na terenu do kraja septembra kako bi se što bolje  kontrolisala naplata boravišne takse na samom kraju turističke sezone.

„U cilju boljeg praćenja turističke  sezone intezivno radimo na unapređenju saradnje sa državnom turističkom inspekcijom, kako bi u narednim godinama smanjili broj nelegalnih izdavaoca smještaja i unaprijedili našu turističku ponudu“, istakao je Odžić.

Na području budvanske opštine sada je registrovano 28 hiljada ležaja u privatnom smještaju.

Izvor: Portal Vijesti

IMG_0016

Krivokapić u Budvi: Sve građanske rijeke se moraju u oktobru sliti u jednu

Socijaldemokratska partija sinoć je održala predizbornu tribinu u prepunoj sali Akademije znanja u Budvi.

Predsjednik Ranko Krivokapić je naveo da Crna Gora 16-tog oktobra mora ustati, da pokaže koliko časnih, pravih, poštenih i vrijednih ljudi u njoj ima.

“Oni su Crna Gora, a ne oni koji su potkradali ovu zemlju, oni su njena mrlja, koju će naše dobro, naša snaga i spremnost na izborima izbrisati. Sve građanske rijeke se moraju u oktobru sliti u jednu, koja će odbraniti državu od domaćeg zla i koja će vratiti pravdu u ovu državu. Vrijeme je da se ponište štetni planovi za crnogrsku obalu i budite uvjereni da ćemo zaustaviti sve ono što rade njihova pozajmljena imena. Oni koji su spojili državnu i gradsku kasu sa svojom privatnom će morati odgovarati za to, jer ne može biti pravde ako njima ide profit, a nama građanima ostaju dugovi” – zaključio je Krivokapić.

IMG_0083

Draginja Vuksanović je navela da je SDP  dovela do prelazne Vlade, a opozicioni ministri iz prelazne Vlade će biti kostur nove Vlade nakon 16. oktobra.

“Poručujem s ovog mjesta da će novu Vladu nakon 16. oktobra činiti građanska opozicija, predstavnici manjina i civilnog sektora. Takva Vlada će dobiti podršku međunarodne zajednice i ona će konsolidovati Crnu Goru i spriječiti poharu države” – zaključila je Vuksanović.

Potpredsjednica Mirel Radić Ljubisavljević je istakla da vrijeme koje je pred nama traži hrabrost istrajnost i spremnost za promjene, to jest mirnu tranziciju vlasti. U tom procesu SDP će biti predvodnik državotvornog bloka naprednih, progresivnih, građanskih snaga tako da ona bude država za sve njene građane, a ne samo za odabrane pojedince.

Građanima su se obratili predsjednik OO SDP Budva Mihailo Đurović, a u ime mladih SDP Budve Petar Odžić.

Đurović je istakao da je SDP vršila vlast pošteno i časno. Naveo je da jedino ujedinjena opozicija sa istim programskim ciljevima uz kompormise i zajednički program i kadrove može pokušati da vrati gradu snagu, institucijama sistema povjerenje, a političarima dostojanstvo.

 

Medijski pul SDP

Budva 2

NAJAVA: Tribina u Budvi

Socijaldemokratska partija će sjutra, 23.9.2016. održati tribinu na kojoj će se građanima obratiti nosilac liste SDP za parlamentarne izbore, Ranko Krivokapić, kandidati za poslanike Draginja Vuksanović i Mirel Radić Ljubisavljević, kao i predsjednik  OO SDP Budva Mihailo Đurović i Petar Odžić u ime mladih SDP-a Budve.

Tribina građana će se održati u sali Akademije znanja sa početkom u 19.00 h.

 

Medijski pul SDP