FM SDP

Obezbjediti polaznicima stručnog osposobljavanja prava propisana Zakonom

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Stefan Jelić i član Predsjedništva Foruma mladih Vlado Laličić, održali su press konferenciju kako bi ukazali na jedan dio problema sa kojima su se suočavali polaznici  programa stručnog osposobljavanja prethodnih godina.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji počinje sjutra,  organizuje se po šesti put, i ove godine oglašeno je 10.029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora.

Za učešće u ovogodišnjem programu prijavilo se 3.241 lice, a 3.055 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava.

“Ovaj program je osmišljen kako bi visokoškolci nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija stekli praktično radno iskustvo u onim oblastima za koje su školovali, a poslodavci su dužni da korisnicima omoguće stručno osposobljavanje, po programu  za određenu oblast djelatnosti, koji je donijet u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju, kako bi unaprijedili  i dopunuili ranije stečena teorijska znanja i vještine.”, poručio je Jelić.

Međutim, nije rijedak slučaj da polaznici programa, posebno oni koji se stručno osposobljavaju u privatnom sektoru, ne stiču praktično iskustvo na poslovima previđenim njihovim obrazovnim profilom.

On je podsjetio javnost na slučaj studentkinje Fakulteta političkih nauka, koja je nakon potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju otpočela rad u privatnoj firmi, i kojoj  je glavni zadatak na poslu bila prodaja prateće opreme za mobilne telefone.

Istakao je da se stiče utisak da poslodavci u privatnom sektoru, na polaznike ovog programa gledaju isključivo kao na besplatnu radnu snagu.

Jelić je zaključio, da je kako bi se spriječile zloupotrebe ovog programa, potrebno dopuniti Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, osmisliti efektivniji sistem kontrole i uvesti restriktivniju kaznenu politiku prema poslodavcima koji se ne pridržavaju pravila predviđenih zakonom.

Član Predsjedništva Foruma mladih SDP, Vlado Laličić je naglasio da je svrha ovog programa da teorijsko znanje stečeno na fakultetu, studenti pretoče u praktično znanje kod poslodavca kod kojih se obučavaju.

“Mnogi studenti nemaju priliku da stručno osposobljavanje obavljaju na radnim mjestima koja su u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.”

Zbog toga je potrebno da svaku zloupotrebu prijave nadležnim državnim organima jer je njihovo osnovno pravo da se stručno osposobljavaju u struci, odnosno na radnom mjestu koje je u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.

Forum mladih SDP

 

forum mladih konvenice oo (30)

Najava: Press konferencija povodom programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca

Socijaldemokratska partija će sjutra. 14.01.2018. godine održati Press konferenciju povodom programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca.

Medijima će se tim povodom obratiti Stefan Jelić, generalni sekretar Foruma mladih i Vlado Laličić, član Predsjedništva Foruma mladih. 

Press će se održati u press sali SDP sa početkom u 12h.

Medijski pul SDP

 

Forum mladih

Ozvaničena saradnja mladih Socijaldemokrata iz regiona

U Ljubljani je, u periodu od 24. do 26. novembra organizovan sastanak SD9 organizacije, koji je okupio veliki broj mladih Socijaldemokrata iz cijelog regiona.

Forum mladih SDP Crne Gore predstavljali su Predsjednik Foruma mladih Emir Hadžimušović i Generalni sekretar Foruma mladih Stefan Jelić. Sastanak u Ljubljani je bio svrsishodan i donešen je niz odluka bitnih za funkcionisanje ove organizacije. Ustanovljen je novi statut organizacije, dokumenti, radne grupe i načelno je usaglašeno da će SD9 biti formalno registrovan u Sloveniji.

Članice SD9 organizacije pored Foruma mladih SDP Crne Gore su Mladi forum SD Slovenije, Demokratska omladina Srbije, Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, Forum mladih SDP Hrvatske, Socijaldemokratska omladina Makedonije i Socijaldemokratska omladina SDU Srbije.

Učesnici su imali priliku da budu gosti na kongresu Mladog foruma Socijaldemokrata Slovenije na kojem je izabrano novo rukovodstvo na čelu sa novim predsjednikom Andrejom Omerzelom.

Prisutnima na kongresu, ispred Foruma mladih SDP Crne Gore, obratio se Predsjednik Emir Hadžimušović, koji je istakao važnost saradnje svih socijaldemokrata u regionu i nadu da će jedna ovakva organizacija doprinjeti učvršćivanju ideje Socijaldemokratije među mladima.

Na kraju kongresa potpisivanjem sporazuma ozvaničena je saradnja mladih socijaldemokrata iz regiona.

Forum mladih SDP

FM SDP

Održana konstitutivna sjednica glavnog odbora Foruma mladih

Glavni odbor Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore na konstitutivnoj sjednici koja je održana u nedelju, izabrao  je članove Predsjedništva i Generalnog sekretara u novom sazivu.

Predsjedništvo u IX sazivu će činiti: Emir Hadžimušović, Anita Subašić, Nebojša Varagić, Aleksandar Savović, Stefan Jelić, Aldan Zverotić, Balša Cvetković, Albin Ličina, Vladimir Božović, Selma Adrović, Milica Damjanović, Valentina Asanović, Vučeta Knežević i Fahrudin Mujić.

Za Generalnog sekretara Foruma mladih  izabran je Stefan Jelić, diplomirani politikolog.

Jelić se zahvalio članovima Glavnog odbora na ukazanom povjerenju i istakao da će Forum mladih SDP Crne Gore kao i do sada predstavljati mjesto koje će poslužiti kao odskočna daska za sve mlade ljude koji žele dati doprinos u poboljšanju opšteg položaja mladih u Crnoj Gori.

“Podići ćemo organizaciju na veći, operativniji nivo, i uz jasne i koncizne aktivnosti zasnovane na našim programskim principima, ćemo se približiti  mladim ljudima u Crnoj Gori i ukazati na probleme sa kojima se suočavaju i ponuditi konkretna rješenja u svim oblastima u kojima su zastupljeni mladi. To će nam biti prioritet u narednom period.”, istakao je Jelić.

Na sjednici je usvojen i Plan aktivnosti Foruma mladih u narednom predizbornom i izbornom periodu.

Medijski pul SDP

Stefan Jelic

Jelić: Idolopoklonstvo je vaše znanje o politici

Šta ako ništa ne znaš, strašljiv si, odnosno  nijesi  buntovan, a jedina ti je vrlina što si danas mlad, a sjutra već nijesi – mogući odgovor je:

Onda si predsjednik Savjeta mladih DPS-a.

Nikola Pešić, predsjednik Savjeta mladih DPS-a, poručio je da nije dovoljno biti mlad i buntovan i da je potrebno ponešto i znati, aludirajući da partija kojoj pripada produkuje kadrove koji imaju znanje, a da se ostali mladi ljudi koji pripadaju opozicionim partijama ne mogu pohvaliti istim.

Prevarili ste se Pešiću! Tako mi vašeg znanja!

Ima u Crnoj Gori dosta mladih i perspektivnih ljudi koji posjeduju znanje, ali  ga ne mogu primijeniti u praksi, zbog principa partijske nepodobnosti koju je nametnula upravo partija kojoj pripadate.

Mladi i obrazovani ljudi koji su svjesni loše socio-ekonomske situacije u kojoj se nalazi Crna Gora, ne žele da budu sluge aktuelnom režimu, koji ima za cilj da uguši svaku kritičku i zdravu misao onih koji Crnu Goru vide na drugačijoj perspektivnoj trasi, svrstavajući ih  na taj način u kategoriju državnih neprijatelja.

Krivi ste Pešiću… I vi i vaša partija, za svakodnevni odliv mladih i stručnih ljudi iz Crne Gore, koji napuštaju svoja ognjišta u potrazi za poslom i rješavanjem egzistencijalnih problema i koji ne žele da budu robovi u vlastitoj državi.

Praksa zapošljavanja kadrova koji su kupili diplome u Distriktu Brčko, Novom Pazaru, Trsteniku, dovoljna je slika znanja koju vaši kadrovi pokazuju u državnoj upravi.

Čak i nedavno smijenjena rektorka koja gravitira jednoj frakciji DPS-a, reče da sadašnja situacija u Crnoj Gori podsjeća na period „neprosvijećenog staljinizma“.

Vaše idolopoklonstvo koje prikazujete u svakom mogućem trenutku kako bi se dodvorili  vlasniku DPS-a, siguran sam da je i njemu samom smiješno, jer pokloniti se i „podržavati viziju Mila Đukanovića“ u ovom trenutku, još uvijek aktuelnog predsjednika Košarkaškog saveza Crne Gore, može samo osoba koja ne posjeduje svoje „ja“ i koja je izgubljena u prostoru i vremenu.

Iz svega navedenog, proizilazi gubljenje vlastitog znanja.

Jasno je da jednoumlje i idolopoklonstvo predstavljaju osnovne principe vaše politike, ali Vi Pešiću, svojim hvalospjevima koje upućujete vrhovnom vođi, zastidjeli bi i Predsjednika omladine Komunističke partije Sjeverne Koreje.

Na kraju, ne pišem Vam ovo samo u ime Partije koju predstavljam, već i u svoje lično ime, i u ime nekoliko hiljada mladih koje ste uvrijedili intervjuom!

 

STEFAN JELIĆ, član Predsjedništva Foruma mladih SDP

Stefan Jelic

Jelić: Omogućite nam siguran i dostojanstven život

Povodom Svjetskog dana nesigurnog posla koji se obilježava danas, Forum mladih SDP upućuje apel nadležniminstitucijama da više pažnje posvete  stvaranju pozitivne klime za zapošljavanje mladih.

Nezainteresovanost Vlade za probleme sa kojima su susrijeću mladi ljudi sa visokim obrazovanjem pri zapošljavanju, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta koja uzrokuje nemogućnost pronalaženja posla u budućnosti, predstavljaju glavne probleme koji indikativno potvrđuju da se obavljanje bilo kojeg posla u Crnoj Gori može smatrati luksuzom.

Odgovorna država trebala bi osmisliti efikasnu strategiju zapošljavanja mladih i stručnih kadrova,  koja neće biti mrtvo slovo na papiru. Nepotizam i  partijsko zapošljavanje uskratili su veliki broj mladih i stručnih ljudi mogućnosti dobijanja posla.

Upravo iz tog razloga, mladi ljudi odlaze iz Crne Gore zbog nemogućnosti rješavanja svojih egzistencijalnih problema i potreba.

Institucije sistema ne preduzimaju skoro ništa kako bi se stanje popravilo i spriječile dalje migracije.

Država bi trebala aktivnije podsticati mlade ljude na zapošljavanje i samozapošljavanje davanjem subvencija i povoljnih, beskamatnih kredita mladim preduzetnicima, povećanjem informisanosti o slobodnim radnim mjestima, jednakim pristupom pri zapošljavanju gdje će se birati najbolji a ne partijski najpodobniji  kadar, rješavanjem stambenih pitanja mladim bračnim parovima, što bi umnogome olakšalo život i obezbijedilo sigurnost mladim ljudima u našoj zemlji.

Na kraju, pravo na dostojanstven i siguran život predstavlja osnovno ljudsko pravo za čije se poštovanje opredijelila i Crna Gora ratifikacijom velikog broja međunarodnih sporazuma.

Omogućite nam to!

STEFAN JELIĆ,

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA FORUMA MLADIH SDP

image1

Forum mladih SDP učestvovao na regionalnoj konferenciji “Vučko”

Predsjednik Emir Hadžimušović i  članica Predsjedništva Foruma mladih SDP  Amina Cikotić prisustvovali su regionalnoj konferenciji “Vučko” u organizaciji Foruma mladih SDP BiH i Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung, na kojoj se već osam godina okupljaju predstavnici omladinskih organizacija političkih partija iz regiona.

Glavna tema ovogodišnjeg okupljanja bila je “Ostajemo ovdje – Kako zadržati mlade ljude u zemljama Zapadnog Balkana”.

image2

Pored velikog broja obrađenih tema u oblasti omladinske i politike aktivnog zapošljavanja mladih, akcenat je stavljen na razmjeni iskustava i pozitivnih praksi iz regiona koje se odnose na pronalaženje zajedničkog rješenja kako spriječiti odlazak mladih ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana.

Na ovogodišnjoj konferenciji učestvovalo je 70 predstavnika omladinskih organizacija političkih partija lijeve orijentacije iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Uz aktivno učešće panelista, domaćih i inostranih eksperata identifikovani su glavni problemi sa kojim se suočavaju mladi na Zapadnom Balkanu, kao što su nezaposlenost, nejednakost, diskriminacija…

Na konferenciji su usvojeni zaključci da partnerske organizacije konferencije aktivno učestvuju u identifikaciji ključnih problema sa kojima se susrijeću mladi u svojim zemljama i u vidu javnih politika, ponude konkretna rješenja koja će zadržati mlade ljude i spriječiti njihov odlazak u inostranstvo radi rješavanja egzistencijalnih pitanja.

 

Medijski pul SDP

Emir Hadzimusovic - DS

Hadžimušović: Država mora posvetiti više pažnje mladima

Povodom 12. avgusta, Međnarodnog dana mladih, predsjednik Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore Emir Hadžimušović ovom prilikom je istakao da mladi predstavljaju budućnost naše države i da bi Vlada trebala posvetiti posebnu pažnju poboljšanje opšteg položaja mladih ljudi koji su nažalost, u našoj državi zapostavljeni i stavljeni u drugi plan.

Činjenica da na Birou rada imamo veliki broj visokoškolaca koji ne mogu dobiti zaposlenje mora biti alarm za državu koja teži evropskim integracijama i ima aspiracije ka punopravnom članstvu u EU.

On je takođe istakao da država mora obezbijediti atmosferu u kojoj će mladi ljudi imati dovoljno podsticaja za započinjanje malog i srednjeg biznisa kao trajnog ekonomskog i razvojnog pravca naše zemlje.

 

image1

Formirati fond namijenjen za sprovođenje aktivnih mjera zaopšljavanja mladih

“Act For Youth” je naziv projekata koji Forum mladih SDP u saradnji sa Partijom evropskih Socijalista sprovodi u cilju rješavanja problema zapošljivosti mladih osoba do 30 godina. Tim povodom danas je ispred Pravnog fakulteta u Podgorici održana akcija u organizaciji Foruma mladih SDP sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade.

“Plan za mlade je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Kada govorimo o situaciji u Crnoj Gori pozitivno je to da svake godine sve veći broj ljudi završava fakultete, kulturno i akademski se uzdiže, pa po pitanju obrazovanja imamo akademski spremne generacije mladih ljudi.

Ono što je uznemiravajuće i krajnje alarmantno jeste podatak da svaka treća mlada osoba nema posao, pa zaključujemo da kada je u pitanju zapošljavanje mladih država ne sprovodi adekvatnu politiku. Kao jedna od mjera u okviru izvještaja Evropske komisije se jasno navodi da je neophodno formirati iznos sredstava koja bi bila namijenjena sprovođenju aktivnih mjera zapošaljavanja koje targetiraju prije svega mlade, žene i teže zapošljive kategorije stanovništva.

Ukoliko očekujete od porodice da svoju djecu kulturno i obrazovno uzdigne i snosi dio odgovornosti za njihovo odrastanje krajnje je vrijeme da i država povede računa o mladim ljudima koji će je sjutra predstavljati”, kazao je Mirko Milošević ispred Foruma mladih SDP.
Medijski pul SDP

Press - Act for youth

Otvoriti nove perspektive za zapošljavanje mladih

SDP je održala konferenciju za medije povodom nastavka kampanje – Garancija za mlade koja se organizuje u saradnji sa Partijom evropskih socijalista – PES.

Nakon veoma uspješne akcije 16. novembra – Evropskog dana akcije za mlade, koja je u organizaciji Partije evropskih socijalista realizovana na preko sto lokacija, u trideset evropskih zemalja, Forum mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore će se u petak, 19. maja, ponovo aktivno uključiti u pomenutu kampanju i organizovati akciju sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade.

Mirel Radić Ljubisavljević potpredsjednica SDP, i ambasadorka PES-a za pitanja mladih, je kazala da je SDP jedina partija u Crnoj Gori koja je u saradnji i uz pomoć Partije evropskih socijalista obilježila Evropski dan akcije za mlade.

Cilj obilježavanja kampanje Garancija za mlade je da zapošljavanje mladih postane jedan od prioriteta vladinih politika u budućem periodu, kazala je Radić Ljubisavljević.

Radić Lubisavljević je navela da je porazno stanje kad je riječ o radnoj perspektivi mladih ljudi u Crnoj Gori, budući da imamo oko 40 % nezaposlenosti kod mladih i trećinu mladih visokoškolaca koji nemaju posao. To je alarmantan podatak i poziv na konkretnu akciju i preduzimanje hitnih mjera po ovom pitanju u našoj državi.

“SDP će u saradnji sa našim evropskim partnerima, kako smo i obećali u predizbornoj kampanji, raditi na predlaganju konkretnih rješenja otvaranja radnih perspektiva za mlade. Evropski socijalisti imaju konkretan model i SDP radi na njegovom implementiranju u crnogorski ambijent”, istakla je Radić Ljubisavljević.

“Uspješnost jednog društva i ekonomije se najbolje ogleda u životnim i poslovnim perspektivama mladih ljudi, i ovom će pitanju SDP biti do kraja posvećena”, saopštila je potpredsjednica SDP.

Koordinator Foruma mladih SDP, Emir Hadžimušović, je podsjetio da je na inicijativu SDP-a prije sedam godina obezbijeđen plaćeni pripravnički staž koji je Vlada tada namjeravala da ukine.

“Ovi napori Socijaldemokratske partije u rješavanju poraznog stanja kada je riječ o perspektivama mladih u Crnoj Gori će se nastaviti i u budućnosti, a angažovanje u projektu Garancije za mlade je samo još jedan u nizu”, rekao je Hadžimušović.

Jovan Dašić iz Foruma mladih SDP Podgorice je naveo da je suština koncepta Garancija za mlade obezbjeđivanje da svakoj mladoj osobi bude ponuđen posao, dodatno obrazovanje ili stručna obuka nakasnije četiri mjeseca nakon zavšenog formalnog obrazovanja.

On je kazao da je nakon samo tri godine trajanja ovog programa u EU devet miliona mladih ljudi širom Evrope dobilo posao, stažiranje, obuku ili kontinuirano obrazovanje, što je dovelo do značajnog smanjenja stope nezaposlenosti.

SDP je pozvao sve zainteresovane građane, a u prvom redu mlade ljude, da se sjutra (petak, 19. maj) u 12 časova pridruže aktivistima Foruma mladih SDP na platou između Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Podgorici, gdje će im biti objašnjen koncept ovog projekta i podijeljene brošure i propagandni materijal koji je dostavljen od partnera SDP iz Partije evropskih socijalista.

.
Medijski pul SDP