IMG-20170415-WA0000

Žene SDP i mladi GP URA Novljanima čestitali praznike i poklanjali pincu

Forum žena SDP i mladi GP URA, okupljeni u koaliciju VAZDA, danas su Novljanima čestitali praznike poklanjajući im tradicionalni bokeški uskršnji kolač – pincu. Ovim gestom podsjetili su na neka bolja vremena, uz želje da njihovo porodično i komšijsko okupljanje ovih dana protekne uz bliskost, dobronamjernost i razumijevanje.

Ne dozvolite da vas svađaju, ne dozvolite da vam oduzmu i ovo dostojanstva što smo uspjeli da sačuvamo u naletu bespoštedne pohare od strane vlasti. Ne dozvolite da vas plaše. Ne dozvolite da vas oni koji nas potcenjuju, vrijeđaju i za koje su naša djeca nesposobni, neobrazovani puk, vode u dalji sunovrat.

S porukom da je minut do 12  za sve one porodice koje nijesu imale novca da obilježe ovaj najznačajniji pravoslavni i katolički vjerski praznik, koje nijesu uspjele da umijese svoju pincu, aktivisti koalicije SDP URA – VAZDA su imali i sljedeću poruku – Mislite o tome  da postoje srećne države u kojima ljudi pristojno žive, u kojima ih ne izrabljuju, u kojima imaju praznike i vikende… Mislite na vrijeme koje smo i mi imali, a koje su nam oduzeli kriminalci i njihovi tajkuni.

Zovu nas pogubno gubitnicima tranzicije, neka ih ovaj praznik vječitog trajanja opomene da njihovo vrijeme ističe i da su oni pravi gubitnici.

VAZDA NA PRAVOJ STRANI.

Medijski pul SDP

Mirel Radić Ljubisavljević

Radić Ljubisavljević: Vratimo 8. martu revolucionarni duh!

Forum žena SDP  povodom 8.marta Međunarodnog dana žena, ukazuje da ovaj praznik sve više poprima obilježja potrošačke kulture i da je nedopustivo da gubi svoj revolucionarni duh istorijske borbe za ženska prava.

Iz Foruma žena SDP poručuju da kupovina poklona i izlasci u restorane ne mogu i ne smiju biti zamjena za i dalje prisutnu neravnopravnost u svim sferama života.

Mi današnje žene, majke, radnice, studentkinje, nijesmo ravnopravne, ako se svaki dan pitamo : Što spremiti za ručak, hoćemo li imati euro dati đeci za užinu? Ako imamo sreću da smo  zaposlene, da li ćemo platu primiti na vrijeme i kako ćemo s niskim primanjima, u odnosu na preskupu potrošačku korpu, preživjeti do naredne? Smijemo li poći na bolovanje i hoćemo li biti plaćene za to vrijeme? Možemo li ostati u drugom stanju, a da ne rizikujemo da ćemo biti otpuštene?  Gdje odvesti đecu i roditelje na liječenje, kad nas iz državnih šalju u privatne bolnice i apoteke? Imaju li naši roditelji sredstava da nas školuju, ili će dizati kredite koje neće moći da vraćaju,  i đe ćemo se sjutra zaposliti?

Dan žena  treba posvetiti ekonomskom, političkom i društvenom položaju žena, kao što su to radile naše hrabre prethodnice Klara Cetkin, Roza Luksemburg, Aleksandra Kolontaj i dr.

Ovog 8.marta dižemo svoj glas za našu djecu kojoj se mora omogućiti da uče na isti način kao i njihovi vršnjaci u evropskim državama, da svako talentovano dijete, bez obzira na porodične i materijalne uslove, ima mogućnost da se upiše na fakultet, a najbolji studenti da se stipendiraju. Treba nam više jaslica i vrtića, besplatan produžen boravak za đecu, jer nemamo svi bake i plaćene kućne pomoćnice.   Tražimo odgovornost nadležnih za postojanje VIP odjeljenja u  osnovnim i srednjim školama, povećano vršnjačko nasilje i razne na samom startu neuspješne pilot projekte roze-plavih uniformi, koji nejednakost u materijalnim prilikama, zamjenjuju nejednakošću u rodnim ulogama.

Tražimo garancije za pravdu i pošten posao, jednake plate za muškarce i žene koji rade isti posao, petodnevnu radnu neđelju i osmočasovno radno vrijeme, plaćanje prekovremenog i rada tokom vikenda i praznika, odlučnu borbu države i institucija sistema protiv psihičkog maltretiranja na poslu (mobing), kao i svih drugih oblika nasilja.

Zahtjevamo da se u našoj državi svako može  liječiti pod jednakim uslovima, da se zdravstvene  usluge podignu na veći nivo, da budu efikasne i dostupne svima.

Poručujemo da ćemo svoja stečena prava braniti svim sredstvima, bilo da se radi o pravu na planiranje porodice, dječijem doplatku, naknadi za majke sa troje ili više djece, penziji….

Želimo da Crna Gora bude društvo u kojem će se napredovati prema radu, trudu i sposobnostima, a ne na osnovu rođačkih i kumovskih veza, partijske pripadnosti, protekcije za sve od liječenja, posla, upisa u škole, socijalnih davanja… Ne želimo da živimo u društvu podobnih nego jednakih !

Zbog svega navedenog, neophodno je oživjeti revolucionarni duh 8. marta i umjesto celofana, cvijeća i restorana vratiti mu izvornu simboliku dana borbe za socijalno-ekonomska i zenska prava.

 

Potpredsjednica SDP,

Mirel Radić Ljubisavljević

 

Budimpesta

Mirel Radić Ljubisavljević na međunarodnom skupu u Budimpešti

U Budimpešti se u organizaciji Fondacije za evropske progresivne studije, Ženske grupe Partije evropskih socijalista i Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost, održao međunarodni skup na temu “Nasilje nad ženama”.

Socijaldemokratsku partiju predstavljala je Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica partije i predsjednica Foruma žena. O nasilju nad ženama, potrebi njegovog suzbijanja na svim nivoima govorile su liderke žena iz socijaldemokratskih partija u regionu i Evropskoj uniji, ekspertkinje za rodnu ravnopravnost i predstavnice ženskih sindikalnih grupa. Izlaganje su imale i Zita Gurmai, poslanica u Evropskom parlamentu,kao i Sonja Lokar i Daša Šašić Šilović, predstavnice Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost.

Zaključeno je da je neophodna jača regionalna saradnja i aktivnije angažovanje socijaldemokratskih partija u regionu, po pitanju suzbijanja nasilja na ženama i djecom, kao i ulozi medija koje će nasilje učiniti vidljivim u društvu bez stigmatizacije žrtava.

Radić-Ljubisavljević je u Budimpešti učestvovala i na konferenciji “Novi politički put za centar i ljevicu u Centralnoj i Istočnoj Evropi na kojoj je su pored domaćina, Gyula Molnara, predsjednika Madjarske socijalističke partije učestvovali i eminentni predstavnici političkih partija iz Evropske unije i regiona.

Medijski pul SDP

forum žena

NE nasilju nad ženama

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Forum žena SDP CG kaže NE nasilju nad ženama, NE svim vidovima nasilja i poziva sve činioce društva da svojim primjerom osude i zaustave ovaj neprihvatljiv vid ponašanja i kažu STOP NASILJU!

Svjesni poražavajućih podataka da su žene u  Crnoj Gori  dominantno prisutne među žrtvama nasilja i da je svaka treća žena u Crnoj Gori žrtva nekog vida nasilja, Forum žena SDP CG ukazuje na važnost ostvarivanja rodne ravnopravnosti, jer samo rodno osviješćeno društvo će podjednako uvažavati svakog pojedinca, neovisno o polu i štititi ga od svakog oblika nasilja.

Nasilje nad ženama predstavlja osnovno kršenje načela o ljudskim pravima, koja su zagarantovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Ustavom Crne Gore. Međutim, ovaj devijantan način ponašanja ne poznaje zakone i ima poguban uticaj na život žena,  utičući na porodicu, zajednicu i društvo u cjelini.

Odrastanje po patrijahalnom modelu sa duboko ukorijenjenim stavovima o odnosu između muškarca i žene, ekonomska zavisnost, neadekvatna reakcija i saradnja između nadležnih institucija, samo su neki od razloga zašto žene u Crnoj Gori trpe nasilje.

Rodno zasnovano nasilje, naročito kod grupe žena koje žive na selu, veoma je prisutno. Zvanični podaci o nasilju nad ženama u ruralnom području maltene ne postoje, obzirom da se teško prepoznaje. Nametanjem uloge ženi da je ona ta koja treba da “trpi”, stvara se ambijent u kome žena nasilje prihvata kao nešto što se podrazumijeva.

Nasilje moramo učiniti vidljivim. Opravdavanje nasilničkog ponašanja od strane žrtve radi „mira u kući“ i „čuvanja ugleda“ samo proširuje  kako broj žrtvi, tako i nasilnika. Osim žene stradaju djeca i članovi uže zajednice, a permanentnim trajanjem, nasilje  postaje naslijeđen i prihvatljiv model ponašanja.

Nasilje nad ženama je rašireno širom svijeta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju ili religiju.

Stoga, Forum žena SDP CG  u okviru globalne svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” sprovešće niz akcija u cilju podizanja svijesti cjelokupnog društva o ovom problemu i apelovati na sve relevantne subjekte i javnost da se uključe u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. ”

”Ono na što ovog puta stavljamo akcenat jeste edukovanje i osnaživanje žrtve da prepozna, prijavi nasilje i time ujedno postane ravnopravni akter u borbi protiv nasilja” saopšteno je iz Foruma žena SDP CG.

Svakako, nasilje nije problem sa kojim žrtva treba sama da se izbori.  Iz tog raloga zalagaćemo se da se pored postojećih zakona osmisle i efikasni institucionalni mehanizmi za njihovu implementaciju uz istovremeno pooštravanje  kaznene politike u ovoj oblasti. Država treba da štiti podjednako svakog pojedinca. ”Ni jedno društvo ne može biti demokratsko i ekonomski osnaženo ukoliko veliki dio njegove populacije trpi različite oblike nasilja i njegova inertnost se ne može pravdati tradicionalizmom.” zaključeno je iz Foruma žena SDP CG.

 

Forum žena SDP                                                                                      

Slo1

Ženska kampanja SDP-a predstavljena u Ljubljani

U Ljubljani se u periodu od 30-31.oktobra, u organizaciji Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Laburističke partije, održao okrugli sto na temu unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u socijaldemokratskim partijama u regionu.

Uvodno izlaganje na okruglom stolu je imao g-din Danilo Türk, bivši predsjednik Republike Slovenije i kandidat za generalnog sekretara UN, koji je posebno podržao doprinos i učešće žena na promovisanju socijaldemokratskih vrijednosti u regionu. Učešće na okruglom stolu uzele su Sonja Lokar, Daša Šašić Šilović, predsjednica Centralno-istočne evropske mreže za rodnu ravnopravnost i članica savjetodavnog tijela NVO u NATO-u, Nan Sloan, predstavnica Laburističke partije i direktorka britanskog Centra za žene i demokratiju, kao i Nensi Prager-Kamel, komesarka UNESCA-a.

Socijaldemokratsku partiju Crne Gore na pomenutom događaju su predstavljale Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica partije i predsjednica Foruma žena, i Neli Rašović, međunarodna sekretarka Foruma mladih. Predstavljena je posebna ženska kampanja, koja je vođena u okviru izborne kampanje SDP-a, kao jedina kampanja usmjerena na poboljšanje položaja žena i približavanje socijaldemokratskih vrijednosti i politika građankama Crne Gore.

Na okruglom stolu je zaključeno da je neophodna jača regionalna saradnja lidera socijaldemokratskih partija u regionu, u cilju suzbijanja negativnih trendova desničarskog ekstremizma, ponovno rastućeg nacionalizma i diktata tržišta koje dobija primat nad solidarnošću među ljudima. Naglašeno je da forumi žena i organizacije mladih mogu dati značajnu podršku i doprinos jačanju samih partija i promovisanju ovih vrijednosti.

 

Medijski pul SDP

Angela Ćorić

Održano predavanje na temu “Žene i zdravlje” u Ulcinju

Forum žena SDP organizovao je predavanje na temu „Žene i zdravlje“ u Ulcinju, u sklopu kojeg je dr Angela Ćorić učesnike upoznala sa važnošću prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i prevencijom i ranim otkrivanjem raka grliće materice.

Na ovaj način Forum žena SDP Ulcinj je skrenuo pažnju na rasprostranjenost ove bolesti i na podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, i to u posljednjim danima kalendarskog mjeseca oktobru, koji je proglašen za, mjesec borbe protiv raka dojke i koji se obiljležava se u mnogim zemljama širom sveta.

Pored građanki Ulcinja, članova i simapatizera SDP-a, predavanju je prisustvovala i potpredsjednica Centralnog Foruma žena SDP, Nada Marstijepović i predsjendica  Foruma žena SDP Bar, Ina Palikuća.

“Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv ove opake bolesti u Crnoj Gori od raznih malignih oboljenja godišnje oboli preko 1.500 osoba. Na drugoj strani, od karcinoma godišnje umre oko hiljadu osoba, što je čak dva odsto ukupnog broja stanovnika svake godine. Kad se tome doda da u našoj zemlji od karcinoma dojke oboli 250 pripadnica nježnijeg pola, dolazimo do podatka da prosječno godišnje umre 80 žena. Najefikasniji lijek protiv raka je njegovo otkrivanje u ranoj fazi. Broj oboljelih i umrlih može se smanjiti zdravom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i naravno redovnim kontrolama zdravlja”, kazala je dr Angela Ćorić.

“Veliko intersovanje za ovo predavanje pokazalo je da se svijest građanki i građani Crne Gore u smislu potrebe za edukacijom i prevencijom ove bolesti,  iz godine u godinu mijenja na bolje, i da će se taj trend, nadamo se, za dobrobit svih nas nastaviti i u budućnosti”, kazala je Merita Subašić Šabanović,  predsjednica Foruma žena SDP Ulcinj.

Iz Foruma žena SDP Ulcinj poručili su  da se u izbornom programu SDP-Ranko Krivokapić-Država svima, posebna  pažnja  poklanja zdravlju, te da se u našoj državi moraju stvoriti uslovi da se svako liječi pod jednakim uslovima, moderno, brzo i bez čekanja. Naglasili su da je nedopustivo da nas iz državnih bolnica šalju u private bolnice i apoteke i da zdravstvene usluge moraju na jednak način biti dostupne svim građanima.

 

Forum žena SDP Ulcinj

Forum zena SDP

Za zdravlje žena prevencija je najvažnija

Forum žena SDP organizovao je predavanje na temu „Žene i zdravlje“, u galeriji Spinaker u Herceg Novom, u sklopu kojeg je dr Angela Ćorić, kandidatkinja za poslanicu SDP-a,  učesnike upoznala sa važnošću prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i prevencijom i ranim otkrivanjem raka grliće materice.

Na ovaj način SDP Herceg Novi je skrenuo pažnju na rasprostranjenost ove bolesti i na podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, i to upravo u mjesecu oktobru, koji je proglašen za međunarodni mesec borbe protiv raka dojke.

Kandidatkinja za poslanicu Mirel Radić Ljubisavljević je istakla da se u izbornom programu “SDP – Ranko Krivokapić – Država svima”, posebna  pažnja  poklanja zdravlju kao najvećem bogatstvu, i da SDP traži podršku građana, jer se  u našoj državi moraju stvoriti uslovi da se svako liječi pod jednakim uslovima, brzo i bez čekanja.

“Veliko intersovanje za ovo predavanje pokazalo je da se svijest građanki i građani Crne Gore, u smislu potrebe za edukacijom i prevencijom ove bolesti,  iz godine u godinu mijenja na bolje, i da će se taj trend, nadamo se, za dobrobit svih nas nastaviti i u budućnosti”, poručila je dr Zinaida Miljković,  kandidatkinja za poslanicu na izbornoj listi “SDP – Ranko Krivokapić – Država svima”.

 

Forum žena SDP

 

_DSC6473

Na rodnu ravnopravnost se gleda populisitički

U Crnoj Gori se na rodnu ravnopravnost uglavnom gleda populistički, kroz brojke i učešće žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ocijenila je potpredsjednica Socijaldemokratske partije (SDP), Mirel Radić Ljubisavljević.

Ona je rekla da su u crnogorskom društvu, shodno preporukama, regultivama i direktivama Evropske unije (EU) postignuti određeni napretci.

„Međutim imamo situaciju u našem društvu, koja se da primijetiti kroz liste i učešće žena u kampanji, da nijesmo obezbijedili uslove u kampanji da ženama omogućimo ekonomsku nezavisnost, da bi se ona uopšte mogla baviti politikom“, rekla je Radić Ljubisavljević na konferenciji za novinare.

Zato su, kako je kazala, žene SDP-a osmislile poseban program koji će sporovoditi u okviru partijske kampanje.

Prema riječima Radić Ljubisavljević, to je program gdje će se obraćati isključivo ženama, neće pričati o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu brojki, nego o tome da li žena uopšte ima uslove da se bavi politikom u crnogorskom društvu.

„Ovo društvo ako želi ravnopravno učešće žena mora stvoriti uslove da žene mogu da učestvuju u procesu donošenja odluka i da imaju ekonomsku situaciju tako da mogu ravnopravno životni prostor dijeliti sa muškarcima“, ocijenila je Radić Ljubisavljević.

Ona je kazala da zdravstveni sistem u Crnoj Gori nije jednak za sve. „To je društvo koje ne odražava da je Crna Gora država za sve“.

Radić Ljubisavljević je rekla da SDP želi da se ženski glas čuje u Crnoj Gori, omogući ženama siguran kvalitetan život i da rodna ravnopravnost bude nešto što se podrzumijeva, a ne samo deklarativno iznosi kroz zakone i strategije.

„Sigurna sam da ćete nam, kao što ste nam omogućili da dobijemo razne pobjede na koje se mi ponosimo, ukazati povjerenje na ovim izborima da državu vratimo svima pa i ženama“, poručila je Radić Ljubisavljević.

To, kako je dodala, znači da se ne smiju dozvoliti podjele u društvu i da shodno Ustavu svaki građanin Crne Gore mora da ima mogućnost da bude zažtićen po osnovu pola, starosne strukture, nacionalne ili etičke pripadnosti.

Radić Ljubisavljević je svim ženama poručila da će na izborima 16. oktobra u prilici da državu svojim glasom vrate svima.

„Mi ćemo vam pružiti ruku ka tom putu i sigurna sam da imamo odgovarajuće mjere da se ženski glas u ovoj državi čuje onako kako treba u praksi, a ne samo deklarativno gdje nema pomaka u olakšanju njihovog života“, navela je Radić Ljubisavljević.

Ona je kazala da u SDP-u smatraju da je neophodnio preduzeti određene mjere u obrazovanju, zapošljavanju, borbi protov nasilja i zdravstvu.

„Našoj djeci moramo omogućiti da prolaze onakav sistem obrazovanja i da iamju školovanje koje posotji u modernim evropskim državama. Smtramo da je Crna Gora sposobna za to, a ne da djeca uče ono što smo mi učili prije 40 godina“, dodala je Radić Ljubisavljević.

Ona je dodala da svako talenotvno dijete mora imati šansu na dobro i besplatno školovanje, i da da bar 30 odsto stanovništva poznaje barem jedan strani jezik i bude informatički pismeno.

„Jedino jaka privreda ženi može omogućiti da nađe odgovarajući i pošten posao. Smatramo da je Crna Gora obavezna da to sprovede i u praksi“, poručila je Radić Ljubisavljević.

Prema njenim riječim, žene trpe najveći teret današnjih nehumanih uslova rada.

Radić Ljubisavljević je kazala da žene iz SDP-a garantuju da se napredak ne može potići isključivo kroz zakone „koji se pišu i lijepo zvuče da bi se harmonizovali sa pravima EU“.

„Nego jedino ako svojim glasom žene daju povjerenje SDP-u da vrate državu svima. Svi zajedno moramo graditi novu i drugačiju budućnost naše države, a to je država za sve njenje građane“, poručila je Radić Ljubisavljević.

Izvor: ND Vijesti

5

Forum žena Podgorica: Donacija opreme za bebe porodilištu KBC

Forum žena SDP-a Podgorice i Zete su povodom 8. marta, Medjunarodnog dana žena, donirali opremu za bebe porodilištu Kliničko-bolinčkog centra Crne Gore.

Ovom prilikom članice Foruma žena SDP Podgorice i Zete obišle su porodilje, kako bi im ukazale pažnju i pružile im podršku. Znajući da je u životu svake žene najznačajniji trenutak kada postaje majka, žene SDP-a su odlučile da taj trenutak majkama u podgoričkom porodilištu učine ljepšim i sigurnijim.

Najveću sigurnost majkama porodiljama je pored modernog i adaptiranog porodilišta i porođajnih sala i mogućnosti da dijete posle porođaja bude uz majku, svakako sigurnost njihove bebe. Da bi bebe u porodilištu imale najbolje uslove, neophodno je da imaju svu neophodnu opremu.

“Ako znamo da mnoga naša djeca ugledaju svijet prvi put upravo na ovom mjestu, kao da su svi naši strahovi i strepnje kao roditelja upravo vezane za to malo, nejako biće, koje smo nosile devet meseci, onda je sigurno najznačajnije pitanje crnogorskog društva nesporno sigurnost naše djece, ne samo u porodilištvima, nego i u vrtićima i školama. Na svima nama je obaveza da pružimo najbolje i najkvalitetnije uslove za našu djecu, te da se svakodnevno borimo da majke, porodilje i novorođenčad imaju najsavremenije i najbolje uslove ovdje. Šta nam može biti važnije od naše djece?“ istakla je Marijana Radulović, predsjednica Foruma žena SDP Podgorica, prilikom posjete porodilištvu KBC-a Podgorica, zahvalivši se ljubaznom osoblju Kliničko-bolničkog  centra.

5

2

4

Međunarodni dan žena obilježen je i u Tuzima. Pripadnici Foruma mladih i Foruma žena  SDP-a u Tuzima  uputili su najljepše želje i čestitke ženama ove Gradske opštine darujući im ružu i time ukazali na važnost uloge žene u društvu, sa  porukom da i ovaj 8. mart doprinese sve većoj zastupljenosti žena u svim sferama života.

                                                                                                         

PREDSJEDNICA LO FŽ SDP PG

Marijana Radulović