kotor

Predsjednik Krivokapić čestitao Dan oslobođenja Kotora

Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, čestitao je građanima Kotora 21. novembar, Dan oslobođenja Kotora. Čestitku prenosimo integralno.

Poštovani sugrađani,

Naš grad oduvijek je trasirao evropski  put Crne Gore ka Evropi i Evrope ka Crnoj Gori. Taj put sada su demokratske promjene i obnova čiji val kreće iz Boke Kotorske ka ostatku Crne Gore.

Želim Vam da uspijete djelima pokazati da Kotor može stvarati, kao nekad,  i kulturna i materijalna dobra mjerljiva sa svijetom. Na  Vama je odgovornost da obnova postane čvrst put Crne Gore a ne samo želja većine njenih građana.

U svoje lično ime i u ime Socijaldemokratske partije,

PREDSJEDNIK

RANKO KRIVOKAPIĆ

kotor

SDP: Vrata od Grada da ostanu kotorska a ne tajkunska

Čelni ljudi kotorskog DPS-a očigledno nemaju obraza da se potpisuju ispod saopštenja u kojima na najprizemniji način vode kampanju protiv SDP-a i naše dokazane borbe za interese grada Kotora.

Iz Podgorice su vas ranije tjerali da potpisujete njihove pljačkaške privatizacione ugovore, sada kad smo vas poslali u opoziciju, vas tjeraju da objavljujete ovakva sramna saopštenje. Sačuvajte barem malo digniteta. Zbog građana Kotora, a ne zbog njih smo dužni da reagujemo i da vam poručimo – Luka Kotor će ostati KOTORSKA a ne tajkunska, ma koliko se vi i vaši udbaški mediji sa nepotpisanim tekstovima trudili da to promijenite.

Luku Kotor su SDP i Ranko Krivokapić vratili iz privatnog u opštinsko vlasništvo, kako bi njen profit bio na raspolaganju svim građanima našeg grada, a ne po modelu Organizovane Kriminalne Grupe (OKG) iz DPS samo braći, sestrama, kumovima i tajkunima da ih prebace na egzotične offshore destinacije.

Zato je danas Luka Kotor firma sa milionski profitom za opštinu, sa stotinama hiljada turista sa kruzera koji daju ključni doprinos ekonomiji našeg grada, a želja bivše vlasti DPS-a je bila da se proda po modelu Catare – Pomorskog saobraćaja i sličnih kompanija čiji profit danas ide samo u privatne džepove.

Kad vas i na državnom nivou pošaljemo u ružnu političku prošlost, ispitaćemo sve sporne privatizacije i vratiti vrijedne kompanije u vlasništvo naših građana koji su ih decenijama stvarali. Do tada, budite uvjereni da će SDP uraditi sve što je u našoj mogućnosti da Vrata od Grada ostanu kotorska a ne tajkunska i da budu vlasništvo građana a ne kriminalaca iz raznih DPS OKG struktura.

I gospodo Aprcović i ostali… znamo da poslije zadnje razmjene argumeneta imate puno razloga zašto ne potpisujete saopštenja DPS-a, ali ćemo vas i dalje pitati o vašem ulogu oko zemljišta FK Bokelj, da li i dalje imate trofejni pištolj sa dubrovačkog ratišta, koliko ste nerealizovanih obećanja dali građanima Kotora i kad ćete žičarom do Cetinja.

OO SDP Kotor

kotor

Dominantne ideje političke elite i sudbina opštine Kotor

Snaga države je određena idejama političke elite. Dvije ključne ideje crnogorske vlasti, nastale u periodu od 26 godina, izgleda da će da odrede sudbinu opštine Kotor.

Dobro je poznata paradigma u međunarodnoj politici da snaga i značaj jedne države nije određena samo fizičkom veličinom teritorije i veličinom populacije, već da je ona u prvom redu određena snagom ideja.
Ideje uvijek utiču na konstituisanje određenog konkretnog interesa. U primijenjenoj psihologiji je notorna činjenica da vrijednosti i kognicija opredjeljuju problem racio¬nalnosti, što bi se moglo direktno primijeniti na teren političkog odlučivanja. Tako vrijednosni okvir političkih odlučilaca u osnovi određuje koja ideja ili materijalni interes biva prihvatljiv.

Iz gore navedenog stava moglo bi se zaključiti da promašene ideje, kao i bezidejnost čine jednu zemlju malom i taj hedikep pogađa svaku njenu regiju. Sagledavanjem dvije dominantne ideje koje su opredijelile put Crne Gore od početka 90-tih godina možemo pratiti i sudbinu opštine Kotor, kao jedne od najrazvijenijih opština u državi.
Navodimo te ideje:

Prvo, ideja o mogućnosti autarhičnog razvoja u sjenci politike Slobodana Miloševića i konfrontacije sa Zapadnim silama unutar Evro-atlanske zone bezbjednosti, na kraju Hladnog rata. Kao posledica jedne takve ideje koja je pogodila Crnu Goru jeste Rezolucija 757 Savjeta bezbjednosti UN iz maja 1992.god, kojom su uvedene ekonomske sankcije SRJ zbog učešća u ratu u BIH.

Ovom odlukom je jednim potezom uništena ekonomska osnova opštine Kotor. Blokirana je flota brodarskog giganata Jugooceanije (790 000 BRT, 26 brodova, 1450 zaposlenih) i propala u narednih nekoliko godina. Savremena industrija, koju su činile fabrike Industrija kliznih ležajeva (650 zaposlenih), Bokeljka (320 zaposlenih), Rivijera (360 zaposlenih), Jadran (550 zaposlenih) i Ljekobilje (150 zaposlenih) je doživjela kolaps.

Drugo, neoliberalna ideja sa početka 2000-tih o mogućnosti ekonomskog rasta na osnovu forsirane i nekontrolisane urbanizacije jadranske obale od strane privilegovanih centara moći bliskih vlasti.

Kao posledicu u opštini Kotor imamo devastaciju najvrednijeg obalnog resursa Zaštićenog područja UNESCO. Sa realizacijom izgradnje mosta preko tjesnaca Verige u bafer zoni Zaštićenog područja, gotovo je sigurno da bi smo bili brisani sa UNESCO-ve liste Zaštićenih područja.

U scenariju odsustva međunarodne kontrole nad urbanizacijom obalnog područja Kotora, kao i pritiskom anarhičnog razvoja brodarske kruzing industrije na akvatorijum i infrastrukturu Starog grada, opština Kotor gubi kulturno-istorijski kontinuitet preko milenijuma i postaje trećerazredna destinacija za život i privređivanje.
Obije ideje, nastale u vremenskom kontinuitetu od 26 godina, realizovane su pod kontrolom vlasti DPS-a i imaju velike političke posledice.

Očiti proces propadanja i degradacije Kotora, u kontekstu eskalacije društveno-ekonomske krize na širem planu, mogao bi u bliskoj budućnosti da dodatno mobiliše građanstvo i generiše značajna politička gibanja.

 

Dragan Božović, OO SDP Kotor

Kotor

Unaprjeđenje saradnje među opštinama svakako, političko udruživanje nikako

Povodom sastanka predstavnika lokalnih uprava Budve i Kotora, koji je održan 4. maja u Kotoru, a u vezi sa svrhom i zaključcima tog sastanka, Opštinski odbor SDP Kotor izjavljuje sljedeće:

“Kao politička partija koja participira u lokalnoj vlasti u Kotoru podržavamo unaprjeđenje bilateralne saradnje dviju susjednih opština Kotora i Budve na planu rješavanja funkcionalnih problema iz oblasti ekologije, komunalnih poslova i  unaprjeđenja rada lokalnih uprava.

Samo ovako zasnovana saradnja se uklapa u politiku saradnje i unaprjeđenja odnosa lokalne samouprave u Kotoru sa svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, regionu i šire, uz puno poštovanje duha i slova zakonskog okvira u Crnoj Gori i Povelje o lokalnoj samoupravi koju je ratifikovala naša država.

Svaka interpretacija zaključaka ovog sastanka koja bi upućivala na političko udruživanje koje bi „štitilo zajedničke interese Boke i Budve“, kako je navedeno u saopštenju NVO Matice Boke od 6.maja, je u cjelini neprihvatljiva za SDP CG.

Zalažemo se za unaprjeđenje saradnje lokalne samouprave u Kotoru sa svim opštinama na području Boke, bliskog susjedstva i cjelokupne Crne Gore u u cilju podizanja kvaliteta životnog standarda i sigurnosti svih građanki i građana, a u interesu Države Crne Gore.”

 

 Opštinski odbor SDP  Kotor

 

 

 

kotor

Preduzeti sve neophodne mjere kako bi Savjet počeo da radi svoj posao

SDP Kotora izražava zabrinutost u vezi ugroženog statusa Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO. Posebno ističemo odgovornost Vladinog Savjeta za upravljanje Područjem Kotora koji je trebao da primijeni  Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i Menadžment plan za upravljanje Zaštićenim područjem.

Neodgovoran odnos i nepoštovanje zakona ogleda se u postupku formiranja Savjeta za upravljanje Područjem Kotora od strane Vlade Crne Gore, s obzirom da je isti okončan sa zakašnjenjem od dvije godine u odnosu na rok utvrđen Zakonom. Po Zakonu, Savjet ima nadležnost da vrši monitoring stanja Područja Kotora i zahtijeva od organa državne uprave, organa Opštine Kotor i javnih službi na državnom i lokalnom nivou preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti u cilju zaštite prostora !

Od februara 2016. kada je Savjet otpočeo sa radom, ovaj organ ne preduzima bilo kakvu mjeru iz svoje nadležnosti, niti se oglašava u javnosti u vezi sa očiglednim devastacijama prostora u zaštićenom Području. Umjesto da radi po Zakonu,  Savjet od osnivanja sprovodi politiku šutnje i pored očigledne devastacije prostora u Zaštićenom području, uz prećutnu saglasnost Vlade CG.

Tek kada je problem devastacije prostora eskalirao do mjere brisanja Kotora sa Liste svjetske baštine UNESCO, Vlada Crne Gore je konstatovala da Savjet koji je ona imenovala ne radi svoj posao.

Izjave sa poslednjeg neformalnog  sastanka ovog Savjeta (nije bilo kvoruma)  zvuče groteskno. Kako navodi dnevni list Dan, predsjednik Savjeta je izjavio sledeće „Ovo je sa­vje­to­dav­no ti­je­lo. Mi mo­že­mo da da­je­mo sa­mo pre­po­ru­ke. To je tim struč­nih lju­di ko­ji se du­go ba­ve ovom ob­la­šću. Od­go­vor­nost tre­ba da pre­u­zme­mo svi za­jed­no, od gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve da pri­ja­vlju­ju ne­pra­vil­no­sti ko­je se de­ša­va­ju u okru­že­nju, do in­sti­tu­ci­ja i in­spek­cij­skih or­ga­na da dje­lu­ju u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti“. Članovi Savjeta su, po navodima ovog lista ne­zva­nič­no  ko­men­ta­ri­sa­li da pre­ma Po­slov­ni­ku Sa­vjet tre­ba da se sa­sta­ne po­sljed­njeg pet­ka u mje­se­cu, a oni ne mo­gu da se sa­sta­nu zbog to­ga što „ovo ni­ti ko pla­ća ni­ti ko pra­ti, ni­ti za­ključ­ke ko či­ta, ne­go se sa­mo is­pri­ča­ju.”

Očigledno je da se radi o tipičnom primjeru neodgovornosti Vlade Crne Gore, koja je propustila da sankcioniše nerad Savjeta kao jednog od ključnih subjekata u upravljanju Zaštićenim područjem. Zato zahtijevamo od Vlade  da u što hitnijem roku preduzme neophodne mjere kako bi Savjet počeo da radi u skladu sa Zakonom.

 

Opštinski odbor SDP Kotor
 

 

Kotor

Formirati vlast u Kotoru u najkraćem mogućem roku

Socijaldemokratska partija izražava spremnost da se pristupi formiranju vlasti u Kotoru u najkraćem mogućem roku kako bi se i suštinski ispunila većinski izražena volja naših sugrađana.

Izražavamo zadovoljstvo zbog stavova rukovodstva SNP sa državnog nivoa oličenog u izjavi Aleksandra Damjanovića za spremnost za dogovorom na ravnopravnim osnovama i bez uslovljavanja bilo koje vrste, a na osnovu izbornih rezultata.

Takođe, dogovor postignut u Budvi pokazuje da se samo uz uvažavanje i dobru volju svih stvaraju temelji za formiranje vlasti koja će rješavati nagomilane probleme građana.
 

Opštinski odbor SDP Kotor

 

Kotor

U pregovore otvoreno i bez uslovljavanja

SDP Kotor je u proces otpočetih pregovora oko formiranja nove lokalne vlasti sa opozicionim subjektima ušao principijelno i sa visokim stepenom entuzijazma i očekivanja.

Mi smo na lokalnim izborima u Kotoru postigli respektabilan rezultat na osnovu programa krupnih promjena i samim tim se obavezali pred svojim članovima, glasačima, simpatizerima i širom kotorskom javnošću.

SDP razumije da se ne radi o rutinskoj smjeni vlasti sa ciljem kadrovske popune iz vlastitih redova, već da je u pitanju potencijalno novi projekat vladanja u službi građana, u potpunosti drugačiji od dosadašnjeg. Primjera radi, nova vlast treba da odbaci partijsko zapošljavanje, dodjelu kadrovskih stanova, projekte koje lokalnoj vlasti nameću investititori i sl.

Zato SDP poziva sve potencijalne koalicione parnere u Kotoru da u proces pregovora uđu otvoreno i bez uslovljavanja, kako bi smo bili u stanju da zajednički formiramo novu Viziju razvoja kotorske opštine u javnom interesu, formulišemo adekvatnu strategiju, odredimo ciljeve i navedemo mjere koje je potrebno sprovesti.

Apelujemo na  Demokrate, DF, SNP i GP URA  da nastavimo započete razgovore rukovodeći se principima uzajamnog poštovanja, integriteta i povjerenja sa ciljem što bržeg formiranja nove lokalne vlasti, koja treba da se suoči sa velikim  izazovima.

Kako bi smo pružili javnu garanciju da ćemo isključivo sa predstavnicima opozicije bez DPS-a formirati novu vlast u Kotoru, naši odbornici dr. Ivan Ilić, Branko Nedović i dr. Bruna Lončarević su se i formalno obavezali svojeručnim potpisima, zajedno sa odbornicima Demokrata, DF-a i GP URA.

 

Opštinski odbor SDP Kotor

kotor

SDP će uložiti sve napore da povjerenje Kotorana ne bude iznevjereno

Podsjećamo građane Kotora da su politički subjekti, koji su se deklarisali i prije izbora da neće stupati u koaliciju sa DPS-om, osvojili na toj platformi podršku građana Kotora i sedamnaest odborničkih mandata.

Odmah poslije izbora okupili su se predstavnici opozicije u prostorijama SDP-a, sa izuzetkom SNP-a, i jasno iskazali stav da isključivo sa predstavnicima opozicije, bez DPS-a, formiraju novu vlast u Kotoru. Dvadesetčetvrtog oktobra novoizabrani  odbornici Demokrata, Demokratskog fronta, SDP-a  i URE potpisali su zajedničku izjavu da neće pregovarati  sa  DPS-om o formiranju nove vlasti u opštini Kotor.

Podsjećamo da ni dan danas novoizabrani odbornici SNP-a još nijesu potpisali tu izjavu. Ukupna opoziciona javnost,a i građani Kotora očekuju da se izjasne o toj ključnoj činjenici, koja pokazuje namjere u konstituisanju opštinske vlasti, a zbog čega su SNP-u građani i dali svoj glas.

Svi koji poznaju sistem lokalne samouprave znaju da je izabranim imenovanim  licima u opštini Kotor prestao mandat i da samo vrše funkciju do izbora nove izvršne vlasti.  Najbolja odbrana od toga da ovo stanje traje je što skorije formiranje nove opozicione vlasti bez sumnjivih uslovljavanja bilo koga.

Znajući da  je dr Branku Ivanoviću, kao bivšem predsjedniku opštine, vrlo poznato da, u slučaju neformiranja vlasti, do novih izbora bi sva vlast,  po prijedlogu SNP-a, bila predata  u ruke DPS-u.  Ne želimo da vjerujemo da nepotpisivanje zajedničke izjave sa opozicijom ima veze sa predlogom SNP-a. Takođe, ne želimo da vjerujemo da SNP želi da DPS mjesecima vlada i krčmi Kotor, kako je i Vlada Crne Gore usred  izbora prodavala Luku Bar i Buljaricu.

SDP, iako je bio inicijator prvog sastanka opozicije, ne želi dati bilo koji razlog za izgovor onima čiji zahtjevi su  vrlo čudni i spremno ćemo sačekati svaki dogovor opozicije na sljedećem sastanku i biti spremni da podržimo svaku odluku koja će voditi formiranju nove opozicione vlasti.

I pored nenamjernih ili namjernih grešaka pojedinaca u opoziciji, SDP snažno vjeruje da će novu vlast u Kotoru formirati 17 odbornika opozicije. SDP će i dalje bezrezervno ulagati sve napore da dobijemo opozicionog predsjednika opštine, kako ogromne nade i povjerenje Kotorana ne bi bili iznevjereni.

OO SDP Kotor

Razbili smo strahove i strepnju mnogih građana vlastitim primjerom aktivizma

U tekućoj izbornoj kampanji u Kotoru mi u SDP-u  jasno smo identifikovali   promašaje i manipulacije DPS centara moći. Razbili smo strahove i strepnju mnogih građana prema moćnicima vlastitim primjerom aktivizma na ulicama i trgovima Kotora, Risna, Perasta, Prčnja i drugih mjesta naše Boke.

Fokus smo postavili na odbranu sada najznačajnijeg resursa za Kotorane, Luku Kotor. Našu peticiju za spas Luke Kotor potpisalo je preko 2000 građana.

Aktivisti SDP-a su poslednjih mjeseci predano radili sa građanima na razobličavanju namjera DPS oligarhije oko devastacije prostora kotorske opštine. Razgovarali smo, organizovali performanse i  peticiju, sve  pod sloganom „Quo vadis, Kotore ?!“. Osudili smo  akte devastacije prostora Kostanjice i Turskog rta. Spriječićemo devastaciju  uvale Sv. Ane na Glavatima od strane tajkuna  bliskih DPS-u !

U susretima sa građanima Risna i Morinja saznali smo detalje oko tajkunskih planova za  uzurpaciju luke Lipci i preuzimanje Luke Risan. Skrećemo pažnju: Tajkuni, dalje od Risna !

U Škaljarima su nam ukazali na apokaliptičnu sliku devastirane stare industrijske zone i namjeru apartmanizacije. Poručujemo: Tajkuni, neće proći !

Ulaskom u novu lokalnu vlast, u narednih četiri godine realizovaćemo Viziju Kotora kao grada kulture i prosperiteta za sve njegove građane, bez obzira na porijeklo, rod i političku pripadnost. Odmah ćemo početi da radimo na kapitalnom  projektu  kandidature Kotora za evropsku prestonicu kulture. Čeka nas veliki posao.

Dr Ivan Ilić predvodi Listu kandidata za odbornike SDP-a u Kotoru, istaknuti crnogorski  hirurg  i uspješni direktor kotorske bolnice. Poštovani građani kotorske opštine, podržite Listu SDP-a za lokalne izbore pod rednim brojem 7.

Država Svima ! Kotor Svima !

 

OO SDP Kotor

Otvoreno pismo Savjetu za upravljanje područjem svjetske baštine Kotora

Poštovani gospodine Stjepčeviću, poštovana gospodo, članovi Savjeta za upravljanje područjem svjetske baštine Kotora,

Kako imate zakonsku obavezu da vršite monitoring stanja Područja Kotora i zahtijevate od organa državne uprave preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti u cilju zaštite prostora Kotora, a kako ne preduzimate ništa i provodite politiku šutnje, obraćamo vam se ovim otvorenim pismom.

Politički aktivisti SDP-a u Kotoru bore se za decentralizaciju javne uprave, jer Vlada Crne Gore svojim birokratskim odnosom i neučinkovitošću satire razvoj kotorske opštine.

Posebno je pogubna centralizacija u oblasti zaštite kulturnih dobara, koja je dovela do trajne devastacije kulturnog pejzaža Boke. Tako su sa smišljenom namjerom oduzeta ovlašćenja službi zaštite kulturnih dobara u Kotoru.

Iako je ova služba radila u kontinuitetu od katastrofalnog zemljotresa 1979.godine do danas, oligarhija DPS-a sa njima bliskim tajkunima u potpunosti je degradirala institucionalni kapacitet Područne jedinice Kotor, koja je u sastavu Uprave za zaštitu kulturnih dobara, i to oduzimanjem prava potpisa, što je suprotno zakonu !

Kako se u Područnoj jedinici Kotor radi u skladu sa konzervatorskim principima utvrđenim u nacionalnim i međunarodnim propisima, a ne u skladu sa interesima “strateških investitora”, eksponenti tajkunskih interesa iz DPS oligarhije u Upravi na Cetinju prepravljaju akte, stručna mišljenja i stavove konzervatora iz Kotora.

Posljedice ovog čina su pogubne za kulturna dobra, a posebno za opstanak Kotora na Listi svjetske baštine. Ova tzv. “nova  valorizacija kulturnih dobara i njihovog ambijenta” već je dovela do „betonizacije“ i „budvanizacije“ kotorskog zaliva. Naočigled stručne i  laičke javnosti,  teče proces neviđene devastacije prostora i  degradacije izuzetnih prirodnih, kulturnih, istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, zbog kojih je područje Kotora i dobilo status svjetske baštine.

Da je navedeno tačno, najbolje dokazuju mnogi primjeri sa terena, među kojima se posebno ističu Naselje u Kostanjici, zgrada “Pentagon” u Škaljarima, Turski rt na Verigama… ali i projekti čija  realizacija uskoro počinje ili je već u toku, kao što je projekat za zgradu Rivijere na Prčanju i Uvala Glavati (Sv. Ane).

Quo vadis, Kotore?  Pritisnimo institucije da rade svoj posao !

U nadi da ćete ispoštovati vašu zakonsku obavezu,

 

Srdačan pozdrav,

Opštinski odbor SDP Kotor